Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. január 2021
0
3429

Súťaž: Idea pre Magnu

Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na nový areál spoločnosti Magna Energia, Piešťany
Vyhlásenie15.1.2021
10:00
Odovzdanie návrhov12.3.2021
17:00
VyhlasovateľKursalon s.r.o., v zastúpení: Ing. Lukáš Moravčík
AdresaTeplická 39/2210,
Piešťany,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktJUDr. Martina Babelová
+421 904 548 964; +421 33 791 5709,
martina.babelova@magnaea.sk

Súťaž overená Slovenskou komorou architektov.

Piešťanská spoločnosť Magna Energia vyhlasuje súťaž návrhov na nový areál. Za miesto svojho nového sídla vybrala dnes opustený areál bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom je budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov firmy na prácu prevažne administratívneho charakteru.

Očakávaním investora je získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti. Ťažiskom návrhu je A) vyriešenie priestorovej organizácie areálu a prepojenia budov do jedného funkčného celku, B) vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov firmy, C) celková ekonomická a ekologická udržateľnosť návrhu.

Účel súťaže:
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Formát súťaže:
Verejná ideová jednoetapová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

Okruh účastníkov:
Účastníkom môže byť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra alebo v odbore urbanizmus alebo v odbore dizajn alebo v odbore pozemné stavby.

Termíny:
Lehota na predkladanie súťažných návrhov:  12. 03. 2021 do 17:00
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže:  19. 03. 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 23. 03. 2021

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže.

Prebehnú dve organizované obhliadky riešeného územia so stretnutím na adrese Bratislavská 101, 921 01 Piešťany, v nasledujúcich termínoch:

  • 25. 01. 2021 o 10:00
  • 01.02. 2021 o 10:00

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínov organizovaných obhliadok na základe momentálnej pandemickej situácie a hygienickým nariadeniam vlády SR. Všetky aktuálne termíny obhliadok budú zverejnené na stránke odpovedí. Pre individuálnu obhliadku kontaktujte sekretára súťaže: martina.babelova@magnaea.sk / +421 904 548 964; +421 33 791 5709.

Spôsob komunikácie:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom kontaktného bodu: https://www.magna-energia.sk/ideapremagnu

Porota:
Riadni členovia
Ing. arch. Michal Vršanský / autorizovaný architekt SKA / Predseda poroty
Ing. arch. Lukáš Kordík / autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Peter Jurkovič / autorizovaný architekt SKA
Ing. Peter Bohuš / autorizovaný stavebný inžinier
Mgr. Zuzana Moravčíková / za Magna Energia

Náhradníci poroty
Mgr. art. Michal Staško / dizajnér
Ing. arch. Adam Lukačovič / architekt

Ceny:
1. cena: 5 000 €
2. cena: 3 500 €
3. cena: 2 500 €

Suma vyhradená na odmeny: 2 500 €

Všetky informácie sú dostupné na webstránke vyhlasovateľa.

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

 

Video pohľad na riešené územie:

982
Youtube
Ortofotomapa územia
Ortofotomapa územia
Letecký záber na areál
Letecký záber na areál
Uličný pohľad
Uličný pohľad

 

Tlačová správa:

Piešťanská spoločnosť Magna Energia vyhlasuje architektonickú súťaž na svoj nový areál

Za miesto nového sídla si vybrala dnes opustený areál bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom je budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov na prácu prevažne administratívneho charakteru.

Spoločnosť Magna Energia, ktorá sa zaoberá dodávkou elektriny a plynu, hľadá podobu nového areálu. Vyhlasuje preto ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Súťaž overila overila Slovenská komora architektov. “Ide o jednu z mála súťaží návrhov, ktoré na Slovensku vyhlasuje súkromný sektor,” hovorí architekt Štefan Moravčík z SKA.

Očakávaním investora je získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti. Ťažiskom návrhu je vyriešenie priestorovej organizácie areálu a prepojenia budov do jedného funkčného celku, vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov firmy a celková ekonomická a ekologická udržateľnosť návrhu.

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus alebo pozemné stavby. Architekti môžu svoje návrhy posielať do piatka 12. Marca 2021. Víťazný návrh bude odmenený cenou 5 000 eur. Druhé miesto získa 3 500 eur a tretie 2 500 eur. Na odmeny je vyčlenených ďalších 2 500 eur.

O víťazoch rozhodne porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš, Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty sú Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Všetky informácie a súťažné podklady sú dostupné na webstránke súťaže.

Spoločnosť Magna Energia podporuje aj umenie

Magna Energia a.s. je rodinná slovenská firma, ktorá sa od roku 2007 zaoberá dodávkou elektriny a od roku 2011 aj plynu, energetických služieb a prevádzkou miestnych distribučných sústav. V súčasnosti je Magna Energia a.s. dodávateľom energií pre takmer 3 % slovenského trhu. Firma si zakladá na transparentnosti a odbornosti, zamestnáva mladý tím ľudí prevažne z Piešťan. Aktívne sa zapája do spoločenského života v meste, finančne podporuje rôzne iniciatívy. Stojí napríklad aj za projektom zdieľaných bicyklov “Piešťanské užitočné koleso”, ktoré sú dostupné zdarma a bez registrácie. V okolí svojho súčasného sídla firma zriadila elektronabíjacie stanice pre automobily. Popri svojej činnosti podporuje výtvarné umenie a prevádzkuje galériu moderného umenia Magna Gallery. Súčasné priestory firmy sú plné umeleckých diel od súčasných slovenských umelcov.

Bývalý priemyselný areál sa môže zmeniť

Areál bývalého Heliandu bol prvou výrobňou vianočného osvetlenia v Československu. Fungovala tu od obdobia po druhej svetovej vojne. V období socializmu bola firma zoštátnená a od roku 1957 zmenila názov na Zlatokov - okresný podnik miestneho priemyslu. Povestné vianočné osvetlenie (Muchotrávka, Snehuliaci či Svetlušky), ktoré sa vyrábalo v dielňach na Bratislavskej ulici, sa dodnes nájde v slovenských domácnostiach.

Objekt vilového typu orientovaný do hlavnej ulice pravdepodobne slúžil ako obytný dom a bol postavený na konci 20. rokov minulého storočia. V rámci prevádzky výrobne značne zmenil svoje priestorové rozloženie a jeho pôvodný ráz je dnes už skoro nečitateľný. Pre potreby priemyselnej prevádzky bola v areáli pristavaná výrobná hala (dielňa) a v rôznych ďalších etapách obslužné objekty, sklady a garáže.

Žiadna z existujúcich budov nie je národnou kultúrnou pamiatkou, no odporúčaním pre súťažiacich je práca minimálne s hodnotnými časťami budov, a to z hľadiska zachovania identity miesta i racionalizácie nákladov na búranie. Požadovaný obsah by mal byť v čo najväčšej miere obsiahnutý v súčasných budovách. Možná je práca s prístavbami, nadstavbami či dodatočnými prepojeniami.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím