Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. december 2021
0
2553

Súťaž: Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Výtvarno - architektonická súťaž.
Vyhlásenie20.12.2021
08:00
Odovzdanie návrhov4.4.2022
17:00
VyhlasovateľTrnavský samosprávny kraj
AdresaStarohájska 10,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Adam Lukačovič
+421 908 663 748
slobodaslova@trnava-vuc.sk

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s pozostalými rodinami a širšou odbornou verejnosťou vyhlasuje výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom je na mieste tragédie Jána a Martiny vytvoriť pietne miesto. Zámerom vybudovania pamätníka v obci Veľká Mača je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou.

Účel súťaže:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Formát súťaže:

Verejná anonymná, projektová, jednoetapová kombinovaná (výtvarno-architektonická) súťaž.

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 40 ods. 6 písm. f), čo znamená, že:

 • je oprávnená poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať pri zadaní zákazky a ktorých obsah bude závisieť od charakteru riešenia, ktoré účastník vo svojom návrhu ponúkne;
 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO;
 • má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti umenia, dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry alebo stavebného inžinierstva; v prípade ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.

Termíny:

 • Lehota vyhlásenia súťaže 20.12.2021
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov 04.04.2022 do 17:00
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 03.05.2022

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU, predsedníčka poroty
 • Ing. arch. Ilja Skoček, autorizovaný architekt SKA, predseda SKA
 • Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD., historička umenia, zástupkyňa Ministerstva kultúry SR
 • Prof. Ilona Németh DLA., profesorka Fakulty architektúry a dizajnu STU
 • Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, hosťujúci architekt SKA, vedúci ateliéru VŠVU
 • Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,⎸dekan FA STU, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Jozef Kuciak, otec Jána Kuciaka
 • Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
 • Lukáš Kušnír, brat Martiny Kušnírovej

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA
 • Ing. arch. Juraj Benetin, autorizovaný architekt SKA, osobnosť protestov iniciatívy Za Slušné Slovensko

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK

Ceny:

1. cena: 8 000,00 €
2. cena: 5 000,00 €
3. cena: 3 000,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 4 000,00 €

Kontaktný bod:

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom kontaktného bodu.
Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Google Drive
Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Icedrive

Poloha riešeného územia v obci Veľká Mača:

 

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím