Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. december 2021
0
2208

Súťaž: Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Výtvarno - architektonická súťaž.
Vyhlásenie20.12.2021
08:00
Odovzdanie návrhov4.4.2022
17:00
VyhlasovateľTrnavský samosprávny kraj
AdresaStarohájska 10,
Trnava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Adam Lukačovič
+421 908 663 748
slobodaslova@trnava-vuc.sk

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s pozostalými rodinami a širšou odbornou verejnosťou vyhlasuje výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom je na mieste tragédie Jána a Martiny vytvoriť pietne miesto. Zámerom vybudovania pamätníka v obci Veľká Mača je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou.

Účel súťaže:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Formát súťaže:

Verejná anonymná, projektová, jednoetapová kombinovaná (výtvarno-architektonická) súťaž.

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 40 ods. 6 písm. f), čo znamená, že:

 • je oprávnená poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať pri zadaní zákazky a ktorých obsah bude závisieť od charakteru riešenia, ktoré účastník vo svojom návrhu ponúkne;
 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO;
 • má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti umenia, dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry alebo stavebného inžinierstva; v prípade ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.

Termíny:

 • Lehota vyhlásenia súťaže 20.12.2021
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov 04.04.2022 do 17:00
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 03.05.2022

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU, predsedníčka poroty
 • Ing. arch. Ilja Skoček, autorizovaný architekt SKA, predseda SKA
 • Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD., historička umenia, zástupkyňa Ministerstva kultúry SR
 • Prof. Ilona Németh DLA., profesorka Fakulty architektúry a dizajnu STU
 • Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, hosťujúci architekt SKA, vedúci ateliéru VŠVU
 • Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,⎸dekan FA STU, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Jozef Kuciak, otec Jána Kuciaka
 • Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
 • Lukáš Kušnír, brat Martiny Kušnírovej

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA
 • Ing. arch. Juraj Benetin, autorizovaný architekt SKA, osobnosť protestov iniciatívy Za Slušné Slovensko

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK

Ceny:

1. cena: 8 000,00 €
2. cena: 5 000,00 €
3. cena: 3 000,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 4 000,00 €

Kontaktný bod:

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom kontaktného bodu.
Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Google Drive
Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Icedrive

Poloha riešeného územia v obci Veľká Mača:

 

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím