Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. december 2021
0
1700

Architektonické súťaže v roku 2021 - prehľad

Chronologický prehľad ukončených a vyhodnotených architektonických súťaží na Slovensku za posledný rok.
Architektonické súťaže v roku 2021 - prehľad

V roku 2021 bolo ukončených 20 architektonických (a urbanistických) súťaží overených Slovenskou komorou architektov. Publikovali sme aj viacero iných súťaží (študentských, komerčných...).

V uplynulom roku overila SKA celkom 35 podmienok súťaží návrhov,  čo je doposiaľ najväčšie číslo v ére samostatnosti.

Trend rastu súťaží je potešiteľný. Zdá sa, že ich užitočnosť a význam si začínajú uvedomovať samosprávy, i časť súkromných investorov. Pozvoľný posun nastal aj v ich pokračovaní. Viacero súťažných návrhov sa dočkalo realizácie (aj keď súčasný stav nie je ani zďaleka ideálny).

Zložité sú aj ďalšie fázy, ktoré nasledujú po súťaži. Či už rokovania o honorári, alebo aj o pozícii a právomociach autorského tímu počas všetkých ďalších projektových a realizačných fáz. Lebo bez reálneho, rozhodujúceho a priameho vplyvu autorov na dielo nemôže vzniknúť kvalitný výsledok (hoci súťažný návrh bol výborný).

 

Výsledky, i súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade. Zoradené sú podľa druhu v chronologickom poradí, podľa termínov zverejnenia:

 

Súťaže overené Slovenskou komorou architektov:

Bytový súbor Parková (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a spoločnosť METRO, zverejnené: 15. januŕa 2021

Súťaž na mestský nájomný obytný súbor v areáli Csákyho kaštieľa v Prievoze. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť menší bytový dom, určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. 

V lehote bolo predložených 56 návrhov, zvíťazil bratislavský Superatelier.

 

Nový Bulvár Žilina – súťažný dialóg (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Žilina, zverejnené: 15. februára 2021

Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“ hľadal riešenie pre frekventovaný verejný priestorom, nadväzujúci na historické centrum mesta. Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. 

Súťažného dialógu sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Do tretej fázy 2. etapy dialógu sa prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry. Vo finále zvíťazil návrh ateliéru SLLA.

 

Idea pre Magnu (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: spoločnosť Magna Energia, zverejnené: 23. marec 2021

Súťaže na bytový dom/súbor s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi v bratislavskej Trnávke. Atraktívne zadanie a slušné odmeny, spolu s nadväzujúcou zákazkou (Architektonické a súvisiace služby, autorský dozor...) v hodnote 321 500 €, znamenali jednu z najväčších účastí v posledných rokoch. 73 účastníkov predložilo celkovo 76 návrhov.

Víťaza architektonickej súťaže Idea pre Magnu vybrala porota spomedzi 42 návrhov. Zvíťazil návrh Lukáša Rypáka, Kariny Humajovej, Veroniky Vaňovej a Karola Volfa.

 

Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice, zverejnené: 24. marec 2021

Súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi, v prieluke na Jesenského ulici. Do súťaže sa zapojilo 38 autorských kolektívov, ktoré spracovali 39 súťažných návrhov.

Zvíťazil "domáci" ateliér OON Design.

 

Rekonštrukcia hotela Ďumbier v Brezne (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Brezno, zverejnené: 19. máj 2021

Účelom jednoetapovej projektovej súťaže návrhov bolo nájsť na základe návrhu spracovateľa komplexnej rekonštrukcie hotela Ďumbier, ktorá spočíva v modernizácii ubytovacej časti, optimalizácii prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizácii dvorovej časti, v súlade s požiadavkami zadania. Do súťaže sa prihlásilo 9 autorských kolektívov, jeden z nich bol pre nesplnenie podmienky odbornej spôsobilosti autorov vylúčený.

Zvíťazil bratislavský point Ateliér.

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, Generálny investor Bratislavy, zverejnené: 7. apríl 2021

Susediace bratislavské námestia tvoria jeden z najdôležitejších verejných priestranstiev na Slovensku. Výsledkom súťažného dialógu je finálny návrh Živého námestia, ktorý zjednotí verejný priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia v Bratislave do funkčného celku. Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie prebiehal v dvoch fázach. V prvej fáze predložilo 23 tímov z 8 krajín sveta žiadosť o účasť. V druhej fáze vybrala hodnotiaca komisia na základe predložených profesijných portfólií štyri tímy.

V súťaži, ktorá by mala rozhodnúť o budúcej podobe kľúčových bratislavských verejných priestorov zvíťazil berlínsky ateliér ​Loidl Landscape Architects.

 

700 rokov Žiliny (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: ÚHA Žilina, zverejnené: 1. júna 2020

Cieľom verejnej anonymnej výtvarno-architektonickej súťaže bolo získanie návrhu výtvarného diela, ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700. výročie udelenia prvých mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. Do súťaže sa prihlásilo 21 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh Tomáša Cillera, Slavomíra Fondrka a Radoslava Jankoviča.

 

Obnova Námestia SNP a Parku J. A. Baťu v Partizánskom (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Partizánske, zverejnené: 11. júna 2021

Ako modifikovať centrum ideálneho priemyselného mesta po troch štvrtinách storočia? Riešené územie, s plochou približne 60 000 m2, predstavuje unikátny rozsah zadania, pozostávajúci z viacerých lineárne radených verejných priestorov v centre mesta Partizánske. Sú súčasťou pôvodného urbanistického konceptu ideálneho priemyselného mesta z 30. rokov minulého storočia podľa regulačného plánu mesta Baťovany, vypracovaného architektom Jiřím Voženílkom, pod vedením architekta Vladimíra Karfíka.

Súťaž sa realizovala ako neanonymná, v dvoch po sebe nadväzujúcich etapách. V prvej etape vybrala porota na základe referenčných projektov z 21 záujemcov 4 súťažné kolektívy, ktoré boli vyzvané na účasť v druhej, návrhovej etape súťaže. Zvíťazil návrh kolektívov Plural + Ateliér Divo

 

Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO Bratislava, zverejnené: 2. augusta 2021

Súťaže na lávky, ktoré pomôžu k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny. Zámerom vyhlasovateľov je najmä zlepšenie dostupnosti zastávok MHD vytvorením komfortného a jednoduchého prístupu, keďže v súčasnosti je umožnený predovšetkým súbežný pohyb pozdĺž brehov Chorvátskeho ramena a len výnimočne je umožnené jeho križovanie.

Víťazné návrhy:

Lávka č.1 - M2AU + AXXI
Lávka č. 2 - M2AU + AXXI
Lávka č. 3 - M2AU + AXXI
Lávka č. 4 - DOXA

 

Námestovo - transformácia Nábrežia (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Námestovo v spolupráci s ateliérom 2021, zverejnené: 24. júl 2021

Súťaž, s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja nábrežia Oravskej priehrady. Víťazný návrh mal načrtnúť realistický scenár pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Do prvého kola predložilo referencie 29 ateliérov, z ktorých následne porota vybrala trojicu finalistov. Tí v druhej etape predstavili svoje návrhy, ktoré rozvinuli na základe konzultácií s porotou a prizvanými expertmi.

Zvíťazil návrh Zvíťazil návrh Tomáša Hanáčka, Kataríny Fejo a Kataríny Glonekovej.

 

Turistické útulne Hikemates (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: KTS Hikemates, zverejnené: 4. máj 2021

Ako môže vyzerať turistická útulňa na Slovensku? Odborná porota vybrala spomedzi 101 uchádzačov na základe portfólií a libreta finálovú trojicu. Každý z finalistov navrhol útulňu pre špecifickú lokalitu.

Víťazné kolektívy:

 • Darina Bartková, Vít Šimek, Martina Kubešová,
 • Lukáš Lečko, Ľubomíra Blašková
 • Matthias Arnould, Robert Provazník, Michaela Vatraľová

 

BIATEC – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Galéria mesta Bratislavy, zverejnené: 14. septembra 2021

Dvojkolová súťaž  návrhov na interaktívnu expozíciu „BIATEC“ – dejiny keltského mincovníctva v Bratislave pre Galériu mesta Bratislavy.

V prvej etape boli vybrané tri postupujúce návrhy zo štyroch prihlásených. Následne v druhej etape uchádzači v neverejnej prezentácii a diskusii s porotou predstavili svoje návrhy na základe zadaných kritérií. Zvíťazil návrh Liška a spol. s r. o.

 

Dejiny Čadce a okolitých obcí (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Kysucké múzeum, zverejnené: 14. septembra 2021

Dvojetapová súťaž na novú expozíciu Kysuckého múzea “Dejiny Čadce a okolitých obcí”. Predmetom riešenia bol návrh interiéru stálej expozície a grafického spracovania výstupov, s využitím multimediálnych zariadení a smart riešení. 

Do I. etapy súťaže sa prihlásilo 13 účastníkov, z ktorých odborná porota do 2. etapy vybrala tri kolektívy. Zvíťazil bratislavský ateliér Kilo Honč.

 

Dom rozlúčky Brezno (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Brezno, zverejnené: 14. októbra 2021

Dvojkolová súťaž na architektonický návrh nového domu rozlúčky a krajinnej úpravy územia za účelom vytvorenia samostatného celku s kompletnou vybavenosťou potrebnou pre prevádzkovanie a údržbu cintorína.

V prvej etape predložilo 21 záujemcov portfóliá referenčných projektov, na základe ktorých boli vybrané tri riešiteľské kolektívy. A B.K.P.Š., spol. s.r.o., VONKA s.r.o. a n/a, s.r.o., ktoré následne na workshope prezentovali rozpracovanú verziu súťažných návrhov. Po dopracovaní návrhov bola hodnotená v 2. kole ich finálna kvalita. Zvíťazil súťažný návrh kolektívu A B.K.P.Š.

 

Obnova Štefánikovej ulice v Trnave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Trnava, zverejnené: 11. novembra 2021

Návrhy komplexného riešenia verejného priestoru v historickom jadre mesta. Do verejnej anonymnej súťaže sa prihlásili 4 autorské kolektívy. Žiaden z predložených návrhov  neodporúčala porota prijať bez pripomienok, ktoré bude nevyhnutné zapracovať pre realizovateľnosť návrhu. Hodnotiaca komisia súčasne rozhodla o neudelení prvej ceny. Ako najkvalitnejší vyhodnotila návrh ateliéru Duma - Living Gardens (2. cena).


Stará Turá zóna Mierová (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Stará Turá, zverejnené: 11. novembra 2021

Riešenia pre jeden z najväčších nezastavaných verejných priestorov v centre mesta.

Zámerom súťaže návrhov bolo vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. 

Do súťaže sa zapojilo 11 ateliérov. Zvíťazil návrh Petra Steca, a Jána Studeného.

Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, zverejnené: 2. decembra 2021

Predmetom súťaže bolo vypracovanie architektonicko-výtvarného návrhu na vytvorenie novej stálej expozície do Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne s názvom “Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia”. Súťaž prebehla v dvoch kolách. 

V prvom kole odborná porota vybrala z 10 prihlásených uchádzačov troch. Porota v druhej etepe jednohlasne rozhodla na víťazovi, ktorým sa stal ateliér Gut Gut v spolupráci s Ing. arch. Zuzanou Krejčířovou.

Rekonštrukcia verejných priestorov na Jurigovom námestí (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy, zverejnené: 6. decembra 2021

Cieľom súťaže bolo nájsť spôsob, ako prinavrátiť roky zanedbaný verejný priestor naspäť ľuďom. Do súťaže sa celkovo zapojilo 5 ateliérov, pričom do druhého kola postúpili štyri autorské kolektívy.

V architektonicko-krajinárskej súťaži na komplexnú úpravu Jurigovho námestia v Karlovej Vsi zvíťazil bratislavský kolektív 2M ateliér architektúry.

 

Logistický park Letisko Košice - Airport Košice, a.s. (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s., zverejnené: 7. decembra 2021

Predmetom súťaže bol výber najvhodnejšieho návrhu urbanistického riešenia zóny v bezprostrednej blízkosti Letiska Košice v prvom kole a architektonický návrh dvoch logistických areálov - jedného areálu s administratívnou budovou s pričleneným halovým objektom a druhého areálu s distribučnou halou ako súčasť riešenej časti územia v druhom kole.

V druhom kole zvíťazil návrh architekta Jána Droždiaka.


Vízia rozvoja obce Bernolákovo (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: obec Bernolákovo, zverejnené: 20. decembra 2021

Obec Bernolákovo je satelitným sídlom neďaleko hlavného mesta, čo má zásadný vplyv na jeho charakter. Vidiek v dostupnosti ruchu hlavného mesta prilákal a stále láka nových obyvateľov. Tento fakt spôsobuje dravý a miestami málo koordinovaný rast, sprevádzaný rôznymi - dobre známymi vedľajšími účinkami. 

Vedenie obce si preto dalo za cieľ vniesť  do ďalšieho vývoja koncepciu, ktorá by sa prejavila v územnom pláne. Cieľom súťaže, ktorú Bernolákovo vyhlásilo koncom marca, bol návrh ideového plánu rozvoja obce, ako podkladového materiálu pre realizáciu nového územného plánu. 

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole záujemcovia predstavili referencie, na základe ktorých porota určila trojicu autorských kolektívov, postupujúcich do druhej etapy súťaže. Gogolák + Grasse & Marko and placemakers; Fejo + Hanáček a PLURAL s.r.o. následne vypracovali návrhy, ktoré prezentovali v rámci hodnotiaceho zasadnutia poroty. 

Zvíťazil návrh tímu Gogolák + Grasse & Marko and placemakers.

 

Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Dubnica nad Váhom, zverejnené: 20. decembra 2021

Súťaž, ktorej účelom bolo získať komplexné riešenie návrhu mestskej krytej plavárne. Nový plavecký areál má vyrásť na ploche bývalej mestskej práčovne, na Ulici športovcov, oproti Zimnému štadiónu. Zóna na hranici intravilánu mesta je súčasťou plôch určených na telovýchovu a šport. Do súťaže sa zapojilo 14 autorských kolektívov. V kvalitne obsadenej súťaži zvíťazil návrh Petra Dunajovca, Ivana Hodása a Veroniky Hodásovej.

 

Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, zverejnené: 21. decembra 2021

Cieľom architektonickej súťaže návrhov bolo nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania na vytvorenie nových priestorov pre potreby Vysokej školy múzických umení v rámci prieluky na Svoradovej ulici v Bratislave. Porota hodnotila 28 návrhov, zvíťazil návrh Iľju Skočeka a Danice Sčepkovej.

 

V roku 2021 boli vyhlásené ďalšie súťaže, ktoré budú vyhodnotené až v budúcom roku:

 • Kultúrne stredisko a knižnica Žarnovická – Rača (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Rača
 • Kultúrny dom Malacky (viac tu)
  Vyhlasovateľ: mesto Malacky
 • Wellness hotel Zuberec (viac tu)
  Vyhlasovateľ:  VI GROUP
 • Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska (viac tu)
  Vyhlasovateľ: mesto Trnava
 • Polyfunkčná zóna Janíkov dvor (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, METRO Bratislava,
 • Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)
  Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Parkovacie domy v Martine (viac tu)
  Vyhlasovateľ: TURIEC, a.s.
 • Architektonická súťaž návrhov etnografickej expozície (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Horehronské múzeum
 • Nová plaváreň, rekonštrukcia hokejového štadióna a dostavba nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava Ružinov
 • Vodná veža, Vydrica (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Vydrica Development
 • Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Trnavský samosprávny kraj
 • Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Štátna opera
 • Kultúrne centrum Hviezda v Trnave (viac tu)
  Vyhlasovateľ: mesto Trnava
 • Sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Úrad na ochranu oznamovateľov

 

Okrem súťaží, ktoré boli vyhlásené pod záštitou Slovenskej komory architektov, prebehlo niekoľko ďalších, ktoré prinášame v nasledujúcom súhrne:

Rekonštrukcia Novej radnice v Bratislave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy, zverejnené: 28. júna 2021

Cieľom súťaže bolo vybrať architektonický návrh, ktorý ponúka najlepšie riešenie pre rekonštrukciu Novej radnice na Primaciálnom námestí od architekta Emila Belluša, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Vo vyzvanej súťaži zvíťazil návrh Martina Skočeka. 

MURAL Liptovská knižnica G. F. Belopotockého (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Liptovksá knižnica GFB, zverejnené: 22. septembra 2021

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého vyhlásila otvorenú výzvu na návrh streetartového diela – umeleckej veľkoplošnej maľby na bočnú stenu historickej budovy – sídla knižnice.

Spomedzi 28 súťažných návrhov zvíťazil námet Jána Vajsábela.

Letná architektonická výzva spoločnosti Wienerberger (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Wienerberger s.r.o., zverejnené: 12. októbra 2021

Úlohou architektov bolo navrhnúť stavbu, na ktorej sa uplatní nový model pálenej škridly Tondach V11. Do súťaže bolo prihlásených 22 projektov, pričom prihlásiť sa mohli architekti i študenti architektonických odborov.

V kategórii Rodinný dom zaujal porotru návrh architekta Filipa Pipišku z ateliéru Performa Architects. V kategórii Komerčný alebo iný verejný priestor zvíťazil návrh Ing. arch. Ľudmily Balážovej a Ing. arch. Erika Blaha z ateliéru LEA | Ľudmila & Erik Architekt, ktorí návrh spracovali v spolupráci s Ing. Petrom Slamkom

Výzva na riešenie návštevníckej infraštruktrúry v areáli hradu Devín pozná víťaza (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy, zverejnené: 28. novembra 2021

V skvalitňovaní návštevníckej infraštruktúry na Hrade Devín bude Múzeum mesta Bratislavy spolupracovať s ateliérom MAPA architekti.

Vyhliadkový bod Háj-Nicovô (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš a Region Liptov OOCR, zverejnené: 31. decembra 2021

Predmetom súťaže bol návrh riešenia vyhliadkového bodu v lokalite Háj-Nicovô, ktorá zapadne do konceptu rozvoja lokality. Vojenský cintorín postupne rozširuje priestor pre oddych a rekreáciu. Práve nová vyhliadka má podľa slov vyhlasovateľa prispieť k zvýšeniu atraktivity miesta.

Hodnotiaca komisia posudzovala 8 súťažných návrhov. Zvíťazil koncept aleliéru SIMPLE CODE.

 

Výber študentských súťaží:

Študentská súťaž Promenádny most cez Dunaj (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: JTRE, zverejnené: 13. júla 2021

18 súťažných návrhov prinieslo rôzne pohľady na to, ako by mohlo fungovať a vyzerať pešie prepojenie bratislavských nábreží.

Zvíťazil návrh Karmen Kovačičovej a Martina Ščigulinského zo Stavebnej fakulty STU.

 

Výsledky a slávnostné oceňovanie víťazov študentskej architektonickej súťaže Xella – P/Rezidentská rezidencia (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: spoločnosť Xella, zverejnené: 19. októbra 2021

Medzinárodná študentská súťaž Xella pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej s témou „P/Rezidentská rezidencia“ mala za cieľ priniesť nápady a inšpiráciu pre potenciálnu realizáciu obnovy prezidentskej vily na bratislavskom Slavíne.

V súťaži zvíťazil návrh Dávida Husára zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Súťaž Rukki The Unbelievable Challenge 2021 (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Ruukki Construction, zverejnené: 14. decembra 2021

Témou ideovej súťaže "The Unbelievable Challenge 2021" bol návrh múzea snehu v severofínskom meste Rovaniemi, ktoré je obchodným centrom Laponska. 

Do súťaže The Unbelievable Challenge 2021 sa prihlásilo celkom 18 návrhov, z ktorých porota vybrala piatich finalistov. Zvíťazil návrh Hanny Galas (Poľsko), medzi finalistov sa dostal návrh Slovenky Štefánie Vasilkovej.

 

Raketová základňa Devínska Kobyla - študentsá ideová súťaž (výsledky nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Architekti Šebo Lichý a ITB Development, zverejnené: 18. decembra 2021

Predmetom súťaže bolo revitalizovanie aktuálne opusteného a chátrajúceho areálu raketovej základne situovanej v chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát. 

Sedemčlenná porota vybrala spomedzi 38 študentských návrhov z celého sveta troch ocenených.  Rozhodla tiež o udelení ďalších špeciálnych odmien. Zvíťazili ruské študentky Ksenia Panferova a Polina Minina.

 

Úspechy Slovákov v zahraničných súťažiach

V súťaži "Zámecký park v Ostravě Porubě" zvíťazil slovenský ateliér LABAK (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Ostrava, zverejnené: 9. februára 2021

Predmetom súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Ostrava, bolo spracovanie krajinársko-urbanistického návrhu na riešenie priestoru s názvom „Zámecký park v Ostravě Porubě“. Cieľom vyhlasovateľa je vytvorenie celistvého parkového územia. Zámocký park vznikol z niekdajšej panskej záhrady. Je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny, s dominantou Porubského zámku. Park je od roku 1994 významným krajinným prvkom. Blízko parku je rybník, ktorý slúži predovšetkým rybárom. Táto zelená oáza spája takzvanú Starú a novú Porubu. Pozdĺž južnej časti Zámockého parku vedie ulica Nad Porubkou / Vřesinská, ktorá ho oddeľuje od rybníka a pôvodnej obce. Západnú časť parkovej úpravy ohraničuje Dom farnosti a kostol sv. Mikuláša.

Laboratórium architektúry krajiny podľa slov poroty pristúpilo k stvárneniu parku s pokorou. Návrh zachováva priestorové kvality, na ktorých stavia a vyzdvihuje hodnoty lokalit.

 

Slovenky v Lotyšsku: Omuli Museum Of The Horse (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Bee Breeders, zverejnené: 7. júla 2021

Trojica slovenských autoriek uspela v silne obsadenej medzinárodnej súťaži. Návrh Elišky TuranskejJany Štofan Stykovej a Kataríny Stachoňovej získal v konkurencii štyridsiatich finalistov cenu “clients favorite".

Medzinárodnú súťaž The Omuli Museum of the Horse competition pripravilo a zastrešilo zoskupenie Bee Breeders, ktoré patrí na medzinárodnej úrovni medzi najväčších profesionálnych organizátorov architektonických súťaží. Cieľom vyhlasovateľa bolo nájsť najvhodnejšie riešenie konverzie historickej budovy školy z roku 1936 na múzeum. Nová expozícia má návštevníkom priblížiť históriu miestnych plemien koní a prírodný kontext rezervácie Vidzeme. Chránené krajinná oblasť na severe Litvy spadá do zoznamu UNESCO. Primárnu funkciu múzea má doplniť ubytovanie a ateliér. Budúca rekonštrukcia počíta s realizáciou vo viacerých etapách. Zaujímavosťou je, že predaj budovy bývalej školy v Omuli sa nedávno zapísal ako prvá realitná transakcia prostredníctvom blockchainu v severnej Európe. "Súťaž bola pre nás nesmierne osviežujúci pracovný proces, vynikajúce bolo zadanie aj organizátori," dopĺňa Eliška Turanská.

Florenc 21 (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: ČSAD Praha holding a.s. / Masaryk Station Development, a.s., zverejnené: 8. decembra 2021

Veľká urbanistická súťaž, ktorá definuje budúci rozvoj a podobu pražskej časti. Súčasťou víťazného kolektívu boli Igor Marko a Petra Marko zo zoskupenia Marko&Placemakers.

Bonus:

Ocenenie Patrón architektúri v rámci CE ZA AR 2021 získalo mesto Trnava za príkladný postup samosprávy pri príprave verejných investícií formou súťaže návrhov.

Krajské mesto za posledné roky usporiadalo už 9 súťaží návrhov. Vďaka nim našlo riešenia pre revitalizáciu viacerých verejných priestranstiev, ale aj všedných sídliskových vnútroblokov. Trnava ukazuje cestu ostatným samosprávam, ktoré rovnakým spôsobom môžu pozdvihnúť zdanlivo banálne priestory sídlisk. Tie majú potenciál po obnove prispieť nielen k zvýšeniu životnej úrovne ich obyvateľov, ale byť aj cestou zodpovedného prístupu k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny.

S Martinom Zaičkom o súťažiach a súťažení (rozhovor nájdete tu)

Aká je súčasná situácia? Kde hľadať potenciál na zlepšenie?

Akým smerom sa uberá architektonické súťažnie na Slovensku? Aké sú trendy a problémy? Kto súťaže pripravuje a organizuje? Je v našich končinách ešte priestor pre externých organizátorov a spracovateľov súťažných podmienok? Aké sú výhľady do budúcnosti? Aké aktivity pripravuje SKA na rozvoj v oblasti súťaží? To sú len niektoré z otázok na ktoré sme hľadali odpoveď v rozhovore s Martinom Zaičkom.

Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov, II. vydanie (viac tu)

Aktualizovaná publikácia, ktorá názorne vysvetľuje a dokumentuje problematiku architektonických súťaží.

Po piatich rokoch od vydania pôvodného Manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov, ktorý bol doteraz najucelenejším sumárom problematiky, dokončil Inštitút Slovenskej komory architektov II. vydanie publikácie. Nový manuál implementuje praktické skúsenosti zo súťaženia v posledných rokoch. Zahŕňa nové postupy, aktualizovanú databázu kontaktov, sprevádzajú ho nové príklady realizácií.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím