Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. marec 2021
12
9888

Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach – výsledky súťaže

Zvíťazil "domáci" ateliér OON Design.
Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach – výsledky súťaže

Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice vyhlásili v novembri minulého roka súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi, v prieluke na Jesenského ulici. Do súťaže sa zapojilo 38 autorských kolektívov, ktoré spracovali 39 súťažných návrhov. Zvíťazili architekti Igora Hradský a Ladislav Balogh. Košice sú po Bratislave ďalším mestom, v ktorom prebehla súťaž na mestské nájomné bývanie. Nedávno sme publikovali výsledky súťaže na bytové súbory Parková a  Terchovská

Hodnotiaca komisia rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. cena (10 000 €) - návrh č. 38. OON Design s.r.o.
Autori: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Ladislav Balogh

Komentár poroty:
Podľa poroty návrh najlepšie splnil požiadavky zadania súťaže. Urbanistické riešenie vhodným spôsobom využíva pozemok, bez negatívnych vplyvov na susedné pozemky. Zároveň majú byty vhodnú orientáciu na svetové strany, čo spolu s racionálnym dispozičným riešením zaručuje približne rovnakú, vysokú kvalitu bývania vo všetkých bytoch. Architektonickým riešením sa autori možno až príliš citlivo prispôsobujú existujúcej zástavbe, čo im však porota nevyčíta. Otvorenie zástavby na zlome ulice umožňuje optickú komunikáciu s vnútorným dvorom, ktorej mieru je ešte potrebné zvážiť vo vzťahu k zachovaniu potrebnej intimity bývania. Primeraná miera občianskej vybavenosti v parteri je spolu s nástupnou plochou do dvora vítaným oživením Jesenského ulice a v budúcnosti môže profitovať z očakávanej rekonštrukcie križovatky Masarykova  - Štefánikova, ktorá prostredie upraví v prospech chodcov a cyklistov. Pavlačové usporiadanie v kombinácii s mezonetovým typom bytov na posledných podlažiach veľmi vhodne začleňuje hmotu navrhovaného objektu do existujúcej zástavby, ponecháva aj určitú rezervu pre zväčšenie objemu v kontakte na nárožný dom na severnom konci Jesenského ulice. Porota vysoko hodnotí vyváženosť návrhu vo všetkých základných posudzovaných kritériách, urbanistickom, architektonickom, aj dispozičnom riešení a vníma aj vhodné predpoklady návrhu na efektívny spôsob zástavby. 

 

2. cena (6 000 €) - návrh č. 28. SUPERATELIER s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Andrea Javorková, Ing. arch. Elena Šoltésová

Komentár poroty:
Predložený návrh bol komisiou hodnotený ako urbanisticky aj architektonicky jedinečný a invenčný návrh. Natočenie jedného krídla smerom do dvorovej časti a vytvorenie malého námestia smerom k  Jesenského ulici pôsobí  neobvykle zaujímavo a  netypicky. Sústredenie bývania v jednom mieste uvoľnilo priestor dvorovej časti, nedelí ho, čo na druhej strane trochu neguje splnenie požiadavky na komunitnú formu bývania. Otázne je sústredenie bytov práve k  pomerne hlučnej Jesenského ulici. Celkovo riešenie bytov nedostatočne reflektuje na požiadavku uplatniť formu bývania komunitného  charakteru, drobné výhrady boli aj ku dispozičnému riešeniu bytov. Architektúra je veľmi vyzretá, používa jednoduché formy v čistom prevedení, s výbornou gradáciou a členením a bola hodnotená ako jedna z najlepších. 

 

3. cena (4 000 €) - návrh č.1. Kilo Honč s.r.o.
Autori: Ing. arch. Matej Honč, Mgr. art. Richard Kilo, Mg. A. Barbora Antošová

Komentár poroty:
Urbanistickým riešením je to jeden z hodnotnejších princípov riešenia. Rešpektuje v plnom rozsahu mestotvorný charakter bývania a prerušeniami v parteri prevzdušňuje líniovú zástavbu ulice. V rámci aktivácie parteru približuje zdieľané služby obyvateľom areálu a okolia. Návrh vytvára zelený vnútroblok bez  automobilovej dopravy s dôrazom na kvalitu bývania. Zvolená forma pavlačového domu je prijateľnou formou pre komunitné bývanie.  
 
Pridanou hodnotou je vytvorenie privátneho komunitného dvora s rôznymi funkciami a atmosférou – rôzne komunitné formy využívania záhrady. Čo sa týka záporných stránok návrhu, situovanie parkovania iba do podzemia zaberá veľkú plochu vymedzeného areálu, bez možnosti realizácie vzrastlej zelene aj nad parkoviskom. Štruktúra zástavby do jedného pozdĺžneho a ďalších štyroch objektov vo vnútrobloku pôsobí príliš zahustene. Najslabším článkom je architektonické stvárnenie objektov, ktoré v kontexte s urbanistickým riešením vyznieva rozpačito, nerešpektuje tektoniku okolitej zástavby. Balkóny orientované do rušnej Jesenského ulice neposkytujú možnosť ich plnohodnotného využitia. 

 

4 - 7 miesto:

Návrh č. 6. Ing. arch. Stanislav Ondruš
Autori: Ing. arch. Juraj Najar, Ing. arch. Stanislav Ondruš

Komentár poroty:
Porota ocenila nasadenie hmôt obytných domov v rámci pozemku, ako aj prácu s terénom. Zaujímavý bol aj prístup k vytvoreniu "prieluky" ako nástupného priestoru do vnútrobloku, s obslužnou funkciou. Tu však za mínus považujeme najmä štítové steny, ktoré sa otvárajú pohľadom pri prechode Jesenského ulicou.

 

Návrh č.13. BAKYTA s.r.o. 
Autori: Bc. Dávid Husár, Ing. arch. Róbert Bakyta

Komentár poroty:
Projekt vhodne rešpektoval okolitú zástavbu, najmä nárožný funkcionalistický dom, vhodným spôsobom sa naň napája. Z architektonického hľadiska priniesol svieži názor na dispozície bytov. Nasadenie vnútorného objektu považujeme príliš blízko hranice susedného pozemku a projektu by prospel jasnejší názor na vnútroblok a funkcie spojené s časom stráveným v záhrade.

 

 

Návrh č.18. architektonický ateliér SIMPLE CODE
Autor: Mgr. art. Ladislav Bartko

Komentár poroty:
Projekt je veľmi výrazný v charaktere a hmotovom nasadení a prináša zaujímavý názor na riešenie nájomného bývania. Otázne pre porotu bolo vysporiadanie sa s uličnou čiarou.

 

Návrh č. 33. STOA architekti, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Miroslav Macejko, Ing. arch. Andrea Macejková, Ing. arch. Adam Macejko, Ing. arch. Adam Dulín

Komentár poroty:
Projekt zaujal hmotovou skladbou aj funkčným riešením parteru. Vo výraze ostávajú otázne vonkajšie schodiská dvoch objektov vo vnútrobloku a členenie dvora na tri časti. Ústredný dvorový priestor tvorí strecha podzemnej garáže, čo limituje využite tejto plochy pre väčšie stromy, spríjemňujúce pobyt vonku tieňom a kladie vyššie nároky na údržbu zelene.

 

8 - 10 miesto:

10. Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o.
Autor: Ing. arch. Juraj Polyák

 

14. PS architekt, s.r.o.
Autori: Bc. Monika Mikulová, Bc. Matúš Hornyák, Ing. arch. Peter Serfözö


39. INDEX, spol. s r. o.
Autori: Ing. arch. Michal Oborný, Ing. arch. Katarína Jägrová, Ing. arch. Andrej Drgala Ing. arch. Michaela Sýkorová

 

11 - 12 miesto:


26. ATOMstudio 
Autori: Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Katarína Bergerová

 

35. ER Atelier, s.r.o. 

Autori: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD., Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.

 

13 - 16 miesto:

3. FVA, s.r.o.
Autori: Ing. Mgr. art. Martin Vanko Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa, Ing. arch. Jaroslava, Zelezňáková Galicová, Ing. arch. Andrea Kliská, Ing. Pavol Púpala, Ing. Tomáš Martiš, PhDr. Ivana Gregorová, PhD.

 

17. Ing. Norbert Bačo
Autori: Ing. Norbert Bačo, Ing. arch. Peter Panulin 

 

20. Ing. arch. Eva Kutašová
Autori: Ing. arch. Eva Kutašová, Ing. arch. Ivana Nechajová, Ing. arch. Katarína Mikuláková, Mária Posypanková

 

34. nekonečno, s.r.o. 
Autori:
Ing. arch. Matúš Človieček, Ing. Margaréta Ľeľová, Ing. arch. Matúš Mudrák, Ing. arch. Dominika Sidorová

 

17 - 39 miesto:

2. IH, spol. sr.o.
Autor: Ing. Ivan Hargaš

 

4. Kohlmayer - Atelier Archus
Autori: doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD., Ing. Peter Dobiaš


5. Ing. Gabriel Boženík
Autori: Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Matúš Bačinský, Ing. arch. Imrich Bartošík, Ing. Jaroslav Korim, Ing. Miroslav Naď

 

7. Emilia Paterová
Autori: Mgr. art. Ing. Michal Auxt, Dipl. arch. Emilia Paterová, Bc. Marek Gmitter


8. BLAU architecture urbanism
Autor: Mgr. art. Tomáš Labanc


9. ATLR11, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Martin Mihaly, Ing. arch. Matej Mihalič


10. Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o.
Autor: Ing. arch. Juraj Polyák


11. Archikon, s.r.o.
Autori: Ing. arch. Pavel Šimko, Ing. arch. Ján Sekan, PhD., Ing. arch. Miroslav Beličák


12 Ing. arch. Ján Mihalov
Autor: Ing. arch. Ján Mihalov

 

15. Ing. arch. Jakub Hanták
Autor: Ing. arch. Jakub Hanták


16. Atech studio s.r.o.Ing. arch. 
Autor: Viliam Kolesnáč

 

19. HOLD, spol. s r. o.
Autori: Ing. arch. Roland Hoferica, Ing. Marcel Sedlár

 

21. 2M ateliér architektúry, s.r.o 
Autori: Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. Dušan Dlhý, Phd.


22. Lucký architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Marián Lucký


23. Ing. arch. Martin Koniar 
Autor: Ing. arch. Martin Koniar


24. adf  s.r.o., Návrh A
Autori: Ing. Mgr. art. Pavol Šimko, Ing. Mgr. art. Jaroslav Král


25. adf  s.r.o. Návrh B
Autori: Ing. Mgr. art. Pavol Šimko, Ing. Mgr. art. Jaroslav Král

 27. geome3 s.r.o 
Autori: Ing. arch. Martin Gallovský, Ing. arch. Mária Derevencová, Ing. arch. Peter Derevenec


29. DD Architekti s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Miroslav Duchoň, Ing. arch. Zuzana Duchoňová, PhD.


30. B:ARCH, s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Marián Pitka, Akad. arch. Ing. Karol Gregor, Dalia Gregorová, Ing. arch. Matúš Bačinský


31. Ing. arch. Martin Nedvěd 
Autori: Ing. arch. Martin Nedvěd, Roman Osika, Tomáš Čech, Tomáš Klanica


32. ENDORFINE s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. Michal Kázik

 

34. nekonečno, s.r.o. 
Autori: Ing. arch. Matúš Človieček, Ing. Margaréta Ľeľová, Ing. arch. Matúš Mudrák, Ing. arch. Dominika Sidorová

 


36. ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PODOBA s.r.o.
Autori: Ing. arch. Peter Podoba, Ing. arch. Silvia Podobová 


37. Peanuts s.r.o. Ing. Michal Burák
Autori: Ing. arch. Matúš Gomolčák, Ing. arch. Zoran Trpčevski, Dipl. Ing. Jana Varchola Buráková, Ing. arch. Dušan Burák, PhD., Ing. Marek Dubiel

Porota pracovala v nasledovnom zložení:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Mária Čutková, AA, predsedníčka poroty
Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD., AA
Ing. arch. Peter Marcinko, AA
Závislí na vyhlasovateľovi:
Zástupca ÚHA mesta Košice: Ing. arch. Martin Jerguš
Ing. arch. Michal Hladký, ArtD.
Náhradníci poroty:
Zástupca ÚHA mesta Košice: Ing. arch. Jana Koreňová, AA (závislá na vyhlasovateľovi)
Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., AA (nezávislý na vyhlasovateľovi)

Zápisnica:

Súvisiace články

Ing. arch. Jakub HantákSKhantak@atelierfilter.com
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím