Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. august 2021
17
1963

Obytný súbor – nájomné bývanie, Košice: diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka

Záverečná práca absolventa Katedry architektúry Svf STU, nominovaná v rámci Celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl.
Obytný súbor – nájomné bývanie, Košice: diplomová práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka
Autori: Ing. Dávid Husár, Ing. arch. Pavol Paňák (vedúci práce)Návrh: 2021 - 2021Adresa: Jesenského 4, Košice, SlovenskoPublikované: 5. september 2021

Diplomový projekt Davida Husára, ktorý vznikol pod vedením Pavla Paňáka, vychádza zo zadania architektonickej súťaže "Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach". Obytný súbor tvorí dvojica domov. Prvý z nich vypĺňa prieluku a kopíruje pôdorysnú stopu pôvodného funkcionalistického domu. Posunutie druhého objektu na severovýchodnú hranicu územia definuje priestor vnútrobloku s novým funkčným využitím.

Z posudku Róberta Bakytu:

Riešené územie sa nachádza na mestskom ringu, v dotyku historického jadra, v pozícii kde expandovala väčšina európskych miest ihneď potom ako stredoveké hradobné opevnenia stratili svoj význam; neďaleko mŕtveho ramena rieky Hornád, v dotyku s mestským parkom. Vzhľadom na vyššie uvedené je namieste požadovať tu dom mestotvorného charakteru, čo sa autorovi nepochybne podarilo.

Mesto Košice sa na tomto pozemku rozhodlo vypísaním súťaže nájsť vhodné riešenie pre nájomné bývanie a diplomová práca Dávida Husára sa stala jednou z možných správnych odpovedí na toto zadanie.

Okolitá zástavba je charakteristická uličnou čiarou s prielukami, ktorá však nie je úplne kompaktná.
V súčasnosti je riešená parcela ohraničená štítmi dvoch mestských domov, zastavaná hospodárskymi objektami bez väčšej architektonickej hodnoty. Zároveň sa v dotyku s Jesenského ulicou mierne zalamuje.
Autor hospodárske objekty búra a medzi dva mestské štíty – veľmi správne – umiestňuje na uličnú čiaru hmotu v tvare zalomeného abstraktného štvorpodlažného hranola, perforovaného dvoma otvormi pre vstupy do dvora.

Hranol umiestňuje na sokel – akúsi platformu, ktorá smerom do dvora vychádza mimo jeho objem a tvorí nástupné plató pre pavlače bytov v kontakte s vnútornou zeleňou. Táto platforma je zapustená o pol podlažia do suterénu a prístupná krátkou rampu, poskytuje priestor pre parkovanie. Zároveň tak úroveň prvého nadzemného podlažia posúva nad úroveň parteru, toto sa stáva obytným. Riešenie je veľmi čisté a ponúka logickú prevádzku a vedie na dispozíciu s pavlačou.

Keďže požadovaný program mesta nebolo možné umiestniť do jednej hmoty, autor pridáva ďalší -solitérny objekt. Tento komponuje pozdĺž východnej hranice riešeného pozemku. Tým sa jednak vymedzuje zelený dvor, ktorý slúži obyvateľom a zároveň sa minimalizuje dopad na jestvujúce štruktúry na severnej časti bloku, naopak ich jestvujúce dvorové fasády budú ťažiť z výhľadu na kultivovanú zeleň, radením nových hmôt sa stávajú aktívnymi partnermi novej, dobre fungujúcej schémy. Vzniká tak harmonický celok starej a novej zástavby.

Riešenie architektúry fasád je poňaté veľmi decentne, Vertikálne okenné otvory bytov na uličnej fasáde ale i vo dvore majú harmonickú proporciu, sú zvládnuté aj v detaile v prevedení s balkónmi alebo bez.

Dispozície bytov sú riešené v duchu súčasných trendov. Obe hmoty ponúkajú spoločné pobytové priestory – pavlače a solitérny objekt aj terasu.

Proporcia, veľkosti hmôt, ich vzájomné radenie v jestvujúcej urbanistickej štruktúre, vnútorná logika prevádzok dvora, parkovania a domov je zvládnutá a nepochybne sa jedná o dobre spracovaný, konzistentný a kultivovaný návrh. Projektové rozpracovanie je na vysokej úrovni, precízne riešený detail a interiér sú dôkladne spracované so značným estetickým nárokom...

 

Plagát:

Textová časť diplomovej práce:

Poloha diela

Ing. Dávid Husár
Ing. arch. Pavol Paňák

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím