Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. február 2020
1
14628

Bytový súbor Terchovská - všetky súťažné návrhy

Výsledky a predstavenie všetkých súťažných návrhov.
Bytový súbor Terchovská - všetky súťažné návrhy

Výsledky dlho očakávanej súťaže na bytový dom/súbor s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi v bratislavskej Trnávke. Atraktívne zadanie a slušné odmeny, spolu s nadväzujúcou zákazkou (Architektonické a súvisiace služby, autorský dozor...) v hodnote 321 500 €, znamenali jednu z najväčších účastí v posledných rokoch. 73 účastníkov predložilo celkovo 76 návrhov. Tri návrhy boli z hodnotenia vylúčené. 

Porota zasadala počas dvoch dní (4.-5. februára 2020) v nasledovnom zložení:

Ing. arch. Juraj Šujan, riadny člen poroty, predseda poroty
Ing. Boris Hrbáň, riadny člen poroty
Akad. arch. Ladislav Kuba, riadny člen poroty
MgA. Ondřej Synek, riadny člen poroty
Ing. arch. Juraj Benetin, riadny člen poroty
Ing. arch. Norbert Dvorčák, náhradník poroty
Ing. arch. Michal Pulman, náhradník poroty
Ing. arch. Marek Harčarík, sekretár súťaže
Mgr. art. Katarína Máčková, overovateľ súťažných podmienok
Mgr. Alexandra Vičanová, overovateľ súťažných podmienok

 

O udelení cien a odmien rozhodla nasledovne:

1. cena vo výške 16 000 € návrh účastníka č.58 The Büro s.r.o., ktorý sa umiestnil na 1. mieste.
Autori návrhu: Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Iva Mrázková, David Erik Bernátek

Komentár poroty:

Pri víťaznom návrhu vyzdvihujeme predovšetkým vynikajúce urbanistické riešenie a citlivé začlenenie do územia. Bariérový pavlačový dom odtieňuje hluk z Galvaniho ulice a logicky dopĺňa rad štvorpodlažných panelových domov. Zároveň sa však ku koridoru Galvaniho ulice nestavia chrbtom, keď na oboch priečeliach autori umiestnili priestory vybavenosti. Správnosť tohto rozhodnutia potvrdzuje aj úprava a zvládnutie čelného priestoru pri križovatke Rožňavská - Galvaniho ulica. Skupina menších domov v západnej časti pozemku reaguje na mierku priľahlej zástavby a vytvára tak priepustné poloverejné priestory, ktoré nadväzujú na obdobné priestory medzi panelovými bytovými domami na juhovýchodnej strane Banšelovej ulice. Autori navyše vhodne umiestňujú vjazd do podzemnej halovej garáže do Banšelovej ulice, čím odľahčujú dynamickú dopravu v Terchovskej ulici a potvrdzujú jej status vedľajšej ukľudnenej slepej ulice.

Samotné domy sú lapidárne tak v konštrukčnom, ako aj v dispozičnom riešení, čo považujeme za správne. Popri splnení požadovaných parametrov navrhnutých bytov ponúka riešenie vhodných spoločných a komunitných priestorov.

Vidíme možnosť ďalšieho vývoja návrhu v optimalizácii veľkosti podzemnej halovej garáže a posune vjazdu do suterénu od križovatky Galvaniho - Banšelova ul.

Axonometria:

Vizualizácie:

 

2. cena vo výške 10 000 € návrh účastníka č.37 SUPERATELIER s.r.o., ktorý sa umiestnil na 2. mieste.
Autori návrhu: Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Kristína Machajová

Komentár poroty:

Urbanistické riešenie druhého oceneného návrhu oceňujeme. Líniový bytový dom odtieňuje vnútro riešenej parcely od hluku. Zároveň ale kvitujeme, že sú aj do Galvaniho ulice orientované okná obytných miestností. Autori teda nerezignujú na možnosť budúcej transformácie Galvaniho na mestskú triedu. Dvojica menších bodových bytových domov v západnej časti parcely nadväzuje na domy v susedstve. V prízemí sú menšie domy vybavené prenajímateľnými priestormi, ktoré k sebe dôveryhodne priťahujú spoločenský život.

Dispozičné riešenie domov je veľmi racionálne, vrátane riešenia podzemného parkoviska. Domy samotné sú navrhnuté starostlivo s citom pre detail.

Príležitosť na zlepšenie výsledku vidíme v revízii oboch priečelí pozdĺžneho bytového domu, ktorých súčasné riešenie považujeme za nevhodné.

Súťažné panely:

Panel č. 1
Panel č. 1
Panel č. 2
Panel č. 2
Panel č. 3
Panel č. 3

Axonometria:

Vizualizácie:

 

3. cena vo výške 6 500 € návrh účastníka č.43 MRCK GROUP s.r.o., ktorý sa umiestnil na 3. mieste.
Autori: Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Jana Filípková

Komentár poroty:

Tretí ocenený návrh nás presvedčil prostým a fungujúcim usporiadaním dvoch pozdĺžnych pavlačových domov, ktoré vhodne využíva základnú konfiguráciu parcely. Park, ktorý medzi domami vzniká, dobre nadväzuje na existujúci park medzi panelovými domami a zároveň umožňuje elegantný priechod parkom ku križovatke Rožňavská - Galvaniho. V situovaní vjazdu do podzemných garáží vidíme, ale priestor na vylepšenie projektu.

Konštrukčné riešenie domov je lapidárne a vhodné. Traktovanie bytov je tiež správne, samotné dispozičné riešenie jednotlivých bytov, ale umožňuje tiež výrazné zlepšenie. Jednotlivé domy majú správne orientované obytné miestnosti. Kvitujeme návrh predzáhradiek na zvýšenom prízemí. Materiálové vyhotovenie fasád domov si vynútilo dôkladnú diskusiu medzi porotcami. Pozinkované plechy môžu evokovať experimentálne sídlisko Invalidovňa v Prahe, ale aj oceľokôlne na predmestí.

Súťažné panely:

Situácia + 1. N.P.:

Vizualizácie:

 

Odmeny:

Odmena vo výške 1375 € návrh č.15 FREE DOM s.r.o., ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Návrhu porota udelila odmenu za zaujímavé urbanistické riešenie a výtvarný výraz, ktorý ju podnietil ku dôkladnej diskusii.

 

Odmena vo výške 1375 € návrh č.16 Ing. arch. Šimkovič Vladimír / Ing. arch. Márius Žitňanský, ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Oceňujeme silný urbanistický koncept, racionálne konštrukčné a dispozičné riešenie. Riešenie parkovania a s tým súvisiace úpravy parku, ale vzbudzujú veľké pochybnosti.

 

Odmena vo výške 1375 € návrh č.27 DOXA s.r.o., ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Odmenu tomuto návrhu udeľujeme predovšetkým za dôsledné overenie dispozičného a priestorového konceptu a silný umelecký výraz navrhovanej štruktúry.

 

Odmena vo výške 1375 € návrh č.39 PLURAL s.r.o., ktorý sa umiestnil na 4.až 7. mieste.

Komentár poroty:

Kladne hodnotíme výborné dispozičné a konštrukčné riešenie návrhu a jednoznačný urbanistický koncept. Za nevhodné považujeme umiestnenie vjazdu do podzemnej garáže, vstupov do domov a príliš tvrdý výraz domov.

 

Ostatné zúčastnené kolektívy, podľa poradia zostaveného na základe hodnotenia poroty:

 

8. - 10. miesto:

NOIZ s.r.o.

 

Ing. arch. Pavol Dobšinský

 

Totalstudio, s.r.o.

 

 

11. - 29. miesto:

Grido architekti, s.r.o.


A B.K.P.Š., spol. s r.o.


OON Design s.r.o.


SLLA s.r.o.


Architekt DI Max Utech


hantabal architekti s.r.o.


MAPA architekti s.r.o.


Mag.arch. Peter Stec, ArtD. / studený architekti s.r.o.


young.s architekti s. r. o.


RULES, s.r.o.


winwin architects s.r.o.


BEEF, s.r.o.


plus 2 architekti s.r.o.


ECKHARDT s.r.o.


Ing. arch. Matúš Podskalický / LP Bros, s.r.o.


Ing. arch. Kristína Olesová A


ALEXY & ALEXY s.r.o.


JSME ARCHITEKTI s.r.o. / Ing. Martin Sladký


Ing. arch. Emanuel Murín

 

 

30. - 45. miesto:

DAVANITA

 

about_architecture s.r.o.


Ing. arch. Pavol Vadkerti - PV ART


Ing. arch. Dávid Chaľ / FVA, s.r.o.


ProRevit s.r.o.


PH9 s.r.o.


LIMarch s.r.o.


INDEX, spol. s.r.o.


PHA, s.r.o.


ATELIÉR A. BKPŠ Šutek s.r.o.


Maarch s.r.o.


LePlan, s.r.o.


ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o.


Architektonické štúdio Atrium s.r.o.


Houzzin s.r.o.


Ing. arch. Milan Kiaček

 

 

47. - 57. miesto: 

Ing. arch. Tomáš Beneš


MBarch s.r.o.


MMA ateliér, s.r.o.


Atelier 008 s.r.o.


IKOONA a.s.


GFI, a.s.


nice&wise s.r.o.


adbau+, s.r.o.


Ing. arch. Peter Szofka


MS arch, s.r.o.


Architekti on:off s.r.o.


2M ateliér architektúry, s.r.o. 

 

 

58. - 70. miesto:

Ing. arch. Ľubomír Králik, ateliér architektúry a designu


MILAN architecture, s.r.o.


Kolčák architekti


DD Architekti s.r.o.

 

ASPACE, s.r.o.


A11 spol s.r.o. 


ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PODOBA s.r.o.


Ing. arch. Emanuel Murín 

 

Createrra s.r.o.


Ing. arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA - URBANIZMUS


Ing. arch. Milan Kiaček


architekti Šercel Švec s.r.o.


A11 spol s.r.o.

 

 

71. - 73. miesto:

Doubner spol. s r.o.


ARC.AA s. r. o.


GEHAS SLOVAKIA s.r.o.

 

Výsledné poradie:

1. cena: 
The Büro s.r.o

2. cena:
SUPERATELIER s.r.o.

3. cena:
MRCK GROUP s.r.o.

Odmeny:

FREE DOM s.r.o.
Ing. arch. Šimkovič Vladimír / Ing. arch. Márius Žitňanský
DOXA s.r.o.
PLURAL s.r.o.

8. - 10. miesto:

NOIZ s.r.o. 
Ing. arch. Pavol Dobšinský 
Totalstudio, s.r.o.

11. - 29. miesto:

Grido architekti, s.r.o. 
A B.K.P.Š., spol. s r.o. 
OON Design s.r.o. 
SLLA s.r.o. 
Architekt DI Max Utech 
hantabal architekti s.r.o. 
MAPA architekti s.r.o. 
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. / studený architekti s.r.o. 
young.s architekti s. r. o. 
RULES, s.r.o. 
winwin architects s.r.o.
BEEF, s.r.o. 
plus 2 architekti s.r.o. 
ECKHARDT s.r.o. 
Ing. arch. Matúš Podskalický / LP Bros, s.r.o. 
Ing. arch. Kristína Olesová A
ALEXY & ALEXY s.r.o. 
JSME ARCHITEKTI s.r.o. / Ing. Martin Sladký 
Ing. arch. Emanuel Murín

30. - 45. miesto:

DAVANITA
about_architecture s.r.o. 

Ing. arch. Pavol Vadkerti - PV ART 
Ing. arch. Dávid Chaľ / FVA, s.r.o. 
ProRevit s.r.o. 
PH9 s.r.o. 
LIMarch s.r.o. 
INDEX, spol. s.r.o. 
PHA, s.r.o. 
ATELIÉR A. BKPŠ 
Šutek s.r.o. 
Maarch s.r.o. 
LePlan, s.r.o. 
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 
Houzzin s.r.o. 
Ing. arch. Milan Kiaček

47. - 57. miesto: 

Ing. arch. Tomáš Beneš 
MBarch s.r.o. 
MMA ateliér, s.r.o. 
Atelier 008 s.r.o. 
IKOONA a.s. 
GFI, a.s. 
nice&wise s.r.o. 
adbau+, s.r.o. 
Ing. arch. Peter Szofka 
MS arch, s.r.o. 
Architekti on:off s.r.o. 
2M ateliér architektúry, s.r.o. 

58. - 70. miesto:

Ing. arch. Ľubomír Králik, ateliér architektúry a designu 
MILAN architecture, s.r.o. 
Kolčák architekti 
DD Architekti s.r.o. 
A11 spol s.r.o.
ASPACE, s.r.o. 

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PODOBA s.r.o. 
Ing. arch. Emanuel Murín Createrra s.r.o. 
Ing. arch. Ján Kubina ARCHITEKTÚRA - URBANIZMUS 
Ing. arch. Milan Kiaček 
architekti Šercel Švec s.r.o. 
A11 spol s.r.o.

71. - 73. miesto:

Doubner spol. s r.o. 
ARC.AA s. r. o. 
GEHAS SLOVAKIA s.r.o. 

Za podklady ďakujeme Marekovi Harčaríkovi.

Súvisiace články

Ing. arch. Jakub HantákSKhantak@atelierfilter.com
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím