Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. december 2021
0
1638

Súťaž: Polyfunkčná zóna Janíkov dvor

Architektonická súťaž na novú zónu Janíkov dvor. Parkovací dom pre 499 áut, 90 nájomných bytov, stredisko pre seniorov aj škôlka.
Vyhlásenie8.12.2021
12:00
Odovzdanie návrhov2.2.2022
17:00
VyhlasovateľHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, METRO Bratislava, a.s
AdresaPrimaciálne námestie 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Marek Harčarík

Účel súťaže

Zámerom zadania je vybudovanie parkovacieho domu pre 500 automobilov, vybudovanie približne 90 nových nájomných bytov, vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a materskej škôlky v lokalite Janíkov dvor. Neodmysliteľnou súčasťou má byť revitalizovanie blízkeho okolia v prospech obyvateľov okolia, ktoré koncepčne nadväzuje na participáciu uskutočnenú v apríli 2021.

Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: architektonicko-urbanistická
 • Podľa priebehu súťaže: dvojkolová

Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy na základe písomnej spätnej väzby od poroty podrobnejšie dopracované a hodnotené podľa súťažných podmienok.

Kritérium hodnotenia: komplexná urbanisticko architektonická kvalita

Ceny a odmeny

Hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 130 000 € bez DPH

Do druhého kola porota vyberie minimálne troch a maximálne ôsmich účastníkov. Každému z týchto účastníkov po splnení požiadaviek týchto súťažných podmienok bude vyplatená odmena 9000 € (7290 € očistené o zrážku dane z príjmu).

Zvyšná časť z celkovej sumy vyhradenej na ceny a odmeny bude rozdelená do troch cien v tomto pomere:

 • 1. cena: 50 %
 • 2. cena: 30 %
 • 3. cena: 20 %

Porota

Riadni členovia poroty

 • Ing. arch. Václav Hlaváček
 • Ing. arch. Michaela Hantabalová
 • Ing. arch. Lukáš Kohl
 • Ing. arch. Oliver Sadovský
 • Ing. arch. Drahan Petrovič

Náhradníci poroty

 • Ing. arch. Andrea Mikulajová Ambrovičová
 • Ing. arch. Jan Doubek

 Pomocné orgány poroty

 • Ing. arch. Marek Harčarík
 • Mgr. art. Katarína Máčková
 • Ing. Zuzana Štanclová 

Lehoty

 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 1. kolo: 02. 02. 2022 do 17:00
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov – 1 .kolo: 28. 02. 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov – 2. kolo: 06. 05. 2022 do 15:00 
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. 05. 2022 
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov: 10. 06. 2022

Kontaktný bod s podkladmi na súťaž v systéme Josephine.

 

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

 

Pripájame tlačovú správu Metropolitného inštitútu Bratislavy:

Parkovací dom pre 499 áut, 90 nájomných bytov, stredisko pre seniorov aj škôlka. Vyhlasujeme architektonickú súťaž na novú zónu Janíkov dvor

BRATISLAVA, 8. december 2021. V lokalite Janíkov dvor v Petržalke pribudne pri predĺženej električkovej trati aj nová zóna s nájomnými bytmi, Park and Ride parkovacím domom, škôlkou, strediskom pre seniorov, obchodmi, službami, reštauráciami a novými verejnými priestormi. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s  hlavným mestom a mestskou stavebnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s vyhlasujú architektonicko-urbanistickú súťaž na budúcu podobu Polyfunkčnej zóny Janíkov dvor.

Zhoršujúca sa dostupnosť bývania a  narastajúci počet osobných áut v  centre meste sú výzvy, ktorým čelia viaceré európske mestá a  nevyhli sa ani Bratislave. Nová polyfunkčná zóna Janíkov dvor, ktorá v budúcnosti vznikne v  mestskej časti Petržalka, má tieto problémy zmierniť.

Územie vybraté pre výstavbu tohto projektu má rozlohu 33 100 m2 a momentálne je nevyužité. Z južnej strany je pozemok ohraničený Panónskou cestou, z východnej strany pribudne plánovaná električková trať a zastávka, na severnej strane sa nachádza pôvodná panelová zástavba a  na západnej strane bude nová zóna susediť so súčasným obratisko MHD autobusov. Súťažné zadanie striktne neurčuje koľko budov majú architekti navrhnúť. Bude to záležať od spracovania ako a kam sa rozhodnú umiestniť stanovené počty bytov tak, aby priniesli najlepšie riešenie zadania.

„Vyhlasujeme architektonickú súťaž, ktorá je unikátna svojou komplexnosťou, pretože rieši nové byty, parkovací dom, škôlku a ďalšiu chýbajúcu občiansku vybavenosť. Na najväčšom sídlisku v strednej Európe zlepšíme občiansku vybavenosť, skrášlime verejné priestory a prinesieme alternatívne riešenie pre skupinu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť komerčné bývanie. Vznik novej škôlky pre 80 detí uľahčí život viacerým rodinám. Preto som presvedčený, že tento projekt významne skvalitní život mnohým obyvateľom a priblíži Bratislavu k vyspelým európskym mestám,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Architekti sa budú môcť zapojiť do súťaže do 2.2.2022, kedy sa uzavrie prvé kolo a druhé kolo potrvá do 6.5.2022. Víťazný návrh bude verejnosti známy najneskôr na budúci rok v júni. Následne sa začne vypracovávať projektová dokumentácia a po jej dokončení sa naplánuje začatie stavených prác.  Odhadovaný rozpočet je 32 miliónov eur s  DPH.

„Od súťaže očakávame, že prinesie vysoko kvalitný návrh v lokalite, ktorá je najmä veľkou urbanistickou výzvou. Aj vďaka veľkosti a zloženiu lokalitného programu, ktorý je tvorený pestrým mixom funkčných náplní, súťaž ukáže, ako môže vyzerať plnohodnotná polyfunkčná mestská zóna postavená v 21. storočí,“ dodal Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží na MIB-e.

Postaviť 90 nájomných bytov súvisí s dlhodobým cieľom magistrátu rozširovať fond nájomného bývania. Zastupiteľstvo hlavného mesta v  marci 2020 schválilo novú koncepciu mestskej bytovej politiky pre roky 2020 až 2030, ktorej cieľom je rapídne zvýšiť počet mestských nájomných bytov. Jednou z priorít budovania mestského bytového fondu je udržateľná výstavba nových nájomných bytov s cieľom efektívne využívať dostupné zdroje financovania, ktorými sú prioritne podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Okrem novej výstavby prebehne revitalizácia aj širšieho okolia. Podmienkou je vytvoriť verejný priestor s oddychovými zónami pre všetky vekové skupiny. Architekti majú do svojich návrhov vniesť zelené riešenia, ktoré pomôžu zmierniť dopady klimatickej krízy. Vítané sú integrované prvky zelenej a modrej infraštruktúry, ktoré zamedzia prehrievaniu plôch či vznikom tepelných ostrovov.

Výstavba Park and Ride parkovacieho domu počíta s kapacitu 499 miest pre autá a bezpečným stojiskom pre 100 bicyklov. Ambíciou Park and Ride parkovacích domov je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať týchto vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy. V praxi by mali vodiči prichádzajúci do hlavného mesta na tomto parkovisku zaparkovať svoje auto a presadnúť na električku alebo autobus, ktorý ich odvezie do mesta. Takýmto spôsobom je možné zlepšiť využitie verejného priestoru v centre mesta, ktorý dnes zaberajú odstavené autá.

Vytvoriť kvalitné zadanie, ako má Janíkov dvor vyzerať a komu má slúžiť, pomohol aj participatívny proces s obyvateľmi. Možnosť zapojiť sa do participácie k výstavbe nájomného bývania a parkovacieho domu využilo 70 ľudí z okolia Janíkovho dvora. MIB zisťoval najmä to, aká občianska vybavenosť im v okolí dnes chýba.

„Obyvatelia hovorili primárne o chýbajúcich škôlkach. Ako ďalšia v poradí bola preferencia na gastro prevádzky, najmä pre stravovanie v čase obeda. Obe tieto požiadavky sa stali súčasťou architektonického zadania,“ upresnila Milota Sidorová, riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie na MIB-e.

Architekti majú preto navrhnúť aj novú materskú škôlku pre 80 detí. Rovnako sa má v tejto lokalite nachádzať aj prevádzka opatrovateľskej služby pre 40 klientov a šiestich zamestnancov. Súčasťou občianskej vybavenosti v novovzniknutej zóne majú byť verejné toalety, obchody, a tiež priestor pre rôzne služby ako sú reštaurácie či kaderníctva.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím