Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2022
2
2145

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor - vyhodnotenie súťaže

Novú lokalitu s nájomnými bytmi, škôlkou, či parkovacím domom bude navrhovať ateliér A.B.K.P.Š.
Polyfunkčná zóna Janíkov dvor - vyhodnotenie súťaže

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov dvor sa stali architekti z  ateliéru A B.K.P.Š.. Navrhovali aj Národnú banku Slovenska či novú budovu Slovenského národného divadla. Cieľom súťaže bolo nájsť vhodný koncept pre novovznikajúcu lokalitu, v ktorej sa má nachádzať parkovací dom P+R, nájomné bývanie, stredisko pre seniorov, škôlka, občianska vybavenosť či atraktívne verejné priestory. Zároveň v  tesnej blízkosti bude konečná zastávka novej električkovej radiály. Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v  spolupráci s  hlavným mestom a spoločnosťou METRO Bratislava. 

Dôraz na kvalitný urbanizmus, jednoduchý konštrukčný systém a  inšpiratívne prepájanie rôznych sociálnych a  vekových skupín. Víťazný ateliér A B.K.P.Š. podľa poroty ponúkol silný koncept, ktorý zmení prázdnu plochu na modernú polyfunkčnú zónu s potenciálom pre ďalší rozvoj územia. 

„Súťaž na Janíkov dvor je v poradí už štvrtou súťažou, ktorú sme vyhlásili, aby sme riešili otázku rozvoja nájomného bývania. Máme za sebou ukončené súťaže na bytový súbor Parková a Terchovská, či na premenu objektu internátu v Záhorskej Bystrici. Janíkov dvor je špecifický, ide o zásadné rozvojové územie, v ktorom pribudnú mestské nájomné byty, parkovací dom, aj nadväzujúce služby ako je škôlka či stredisko pre seniorov. Víťazný architektonický návrh od renomovaných slovenských architektov načrtol riešenie tejto premeny, aj s dôrazom na vytvorenie verejných priestorov, v ktorých je dostatok zelene či miesta pre šport, a ktoré môžu slúžiť aj obyvateľkám a obyvateľom z okolia. Teraz nás čaká práca na projektovej dokumentácií, od ktorej sa bude odvíjať termín realizácie,“  uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Vyhrali architekti, ktorí navrhovali NBS či SNG

Víťazný ateliér A B.K.P.Š. založila dvojica známych slovenských architektov Martin Kusý a Pavol Paňák v roku 1991. Vo svojom portfóliu majú viacero verejných stavieb, ako napríklad Národnú banku Slovenska, ktorá bola vo svojej dobe najvyššou stavbou v republike, novú budovu Národného
slovenského divadla či Slovenskú národnú galériu, ktorá sa má tento rok otvoriť pre verejnosť. Ateliér sa tiež v minulosti zapojil do mestských súťaží, ktoré riešili nájomné bývanie na Terchovskej či Parkovej ulici.

„Hmotová kompozícia tohto návrhu naznačuje záver veľkej zelenej severo-južnej petržalskej osi. Zároveň svojou ponáškou na krídla otvorenej brány sprostredkováva toto veľkorysé priestranstvo voči novej zástavbe petržalského južného mesta. Jednoduché kubusy svojou zostavou formujú rozsiahle verejné polyfunkčné priestranstvo s potenciálom rozmanitých aktivít,“ povedali o svojom návrhu architekti z  A B.K.P.Š..

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 10 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali priestor zapracovať pripomienky od
porotcov. 

Na druhom mieste skončili architekti zo SUPERATELIER, ktorým porota vytkla slabší urbanizmus a
problematické clonenie parkovacieho domu. Tretie miesto patrí českému ateliéru MS architekti,
ktorých návrh považuje porota za ekonomicky náročný. 

Janíkovmu dvoru bude dominovať námestie

Architekti z A B.K.P.Š. navrhli umiestniť všetky požadované funkcie do jednej komplexnej stavby,
ktorú tvorí nižší P+R parkovací dom a vyššia budova s občianskou vybavenosťou v parteri, škôlkou a strediskom pre seniorov v nižších poschodiach, a nájomným bývaním vo vyšších poschodiach.
Porotcov presvedčil práve spôsob, ako architekti vyriešili rozloženie jednotlivých funkcií v priestore,
keďže súťažné zadanie striktne neurčovalo koľko budov majú architekti navrhnúť. Menej zastavanej
plochy znamená viac miesta pre verejné priestory s námestím a ihriskami, ktoré vhodne prepájajú
okolitú zástavbu sídliska, nové obchody aj električkovú trať. 

„Víťazný návrh prezentuje nadčasový prístup k riešeniu nájomného bývania, strediska pre seniorov,
P+R parkovacieho domu či doplnenie chýbajúcej občianskej vybavenosti a škôlky. Architekti porotu presvedčili, že ich návrh najlepšie reflektuje výzvy, ktorým čelíme, prinášajú do tejto lokality kvalitný urbanizmu  a  zároveň veľmi progresívne spája rôzne sociálne vrstvy, vďaka čomu tu vznikne priestor pre rôznorodú komunitu ľudí,“  uviedol Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na
MIB.  

Okrem novej výstavby prebehne revitalizácia verejných priestorov a širšieho okolia. Architekti pri
tvorbe verejných priestorov dbali na to, aby tu v budúcnosti vzniklo dominantné námestie a oddychové zóny pre všetky vekové kategórie. Mládež sa môže tešiť na športové ihriska a seniori zas na oddychové oázy s  množstvom zelene. V centrálnej časti sú vhodne prepojené obchodné prevádzky s pobytovým námestím so stromoradím. Súčasťou budú aj vodné plochy, ktoré spríjemnia mikroklímu a počas horúčav zamedzia prehrievaniu plôch či vznikom tepelných ostrovov. Zeleň bude umiestnená aj v otvorenej fasáde parkovacieho domu, čo spríjemní pohľad na budovu.   

Parkovací dom architekti umiestnili popri Panónskej ceste, čo vytvára akustickú bariéru a priaznivejšie prostredie pre severnú stranu riešeného územia s pôvodnou sídliskovou zástavbou. Bariéra má hlavne slúžiť pre chodcov prichádzajúci zo zástavky do svojich domovov.  

V  priebehu najbližších dvoch rokov sa podľa víťazného návrhu dopracuje projektová dokumentácia.
So samotnou výstavbou sa začne po tom, čo sa podarí získať všetky potrebné povolenia a obstará sa zhotoviteľ stavby. Odhadovaný rozpočet na polyfunkčnú zónu Janíkov dvor je 32 miliónov eur s  DPH.

Vznikne polyfunkčná zóna 15 minút od centra

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor na juhu Petržalky v sebe prepája viaceré silné funkcie, ktoré sú kľúčové pre zdravý rozvoj mesta. Vznikne tu 104 nájomných bytov, materská škôlka pre 80 detí, prevádzka opatrovateľskej služby pre 40 klientov a parkovací dom s kapacitou približne 470 miest pre autá a bezpečným stojiskom pre 100 bicyklov. Súčasťou novovzniknutej zóny má byť aj chýbajúca občianska vybavenosť, verejné toalety, obchody, a tiež priestor pre rôzne služby ako sú reštaurácie či kaderníctva.  

O nájomné bývanie sa budú môcť uchádzať obyvatelia s nárokom na nájomný byt, ktorí si nemôžu dovoliť komerčné bývanie v hlavnom meste. Ide napríklad o mladé rodiny, seniorov, či vybrané skupiny zamestnancov pracujúcich pre spoločnosť, ako sú učitelia, zdravotné sestry či policajti.  

Cieľom P+R parkovacieho domu je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať týchto vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy. V praxi by mali vodiči prichádzajúci do hlavného mesta z južného regiónu na tomto parkovisku zaparkovať svoje auto a presadnúť na električku alebo autobus, ktorý ich odvezie do mesta za menej ako 15 minút. Počas večerných a nočných hodín by parkovisko slúžilo miestnym obyvateľom. V európskych metropolách fungujú P+R parkovacie domy ako efektívny spôsob pre odbremenenie centra mesta od osobných áut.

 

Predstavenie návrhov, ktoré boli posudzované vo finálnom výbere:

 

1. miesto
A.B.K.P.Š.

Hodnotenie poroty:

V súťažnom návrhu umiestnenom na prvom mieste autori predstavili silný koncept s  jasne definovanými funkciami a výrazom navrhovanej štruktúry – parkovací dom a  polyfunkčný bytový dom. Hmotová artikulácia vhodne ukončuje kompozičnú os sídliska. V  širšom kontexte sa návrh venuje prepojeniu so zástavbou Petržalky a reflektuje aj náprotivnú stranu, ktorá je vo vlastníctve mesta a  má potenciál pre ďalší rozvoj. Porota oceňuje koncepčné umiestnenie jednotlivých objemov. Parkovací dom situovaný popri Panónskej ceste vytvára akustickú bariéru a priaznivejšie prostredie pre severnú stranu riešeného územia. Autori vhodne umiestnili vjazd do garáže z Jantárovej cesty a odľahčujú dopravu v riešenom území.

Pozitívne bolo hodnotené formovanie námestia vo väzbe na obchodné priestory a  električkovú trať, ktoré majú v území veľký potenciál.  Tento návrh pristúpil k  progresívnemu riešeniu v  integrácii funkcií čo prináša prevádzkovú a technickú náročnosť a  zložitejšie financovanie v realizácii, avšak ponúka sociálnu inklúziu všetkých vekových skupín. Jednoduchý racionálny kubický objem polyfunkčného bytového domu je ozvláštnený vytvorením širšej škály riešenia okenných otvorov.

Navrhované stavby sú tvorené jednoduchým konštrukčným systémom, ktorý ponuka prispôsobovanie dispozície podľa nárokov správcu bytových jednotiek či ďalších služieb. Za negatívne sa javí poddimenzovanie návrhu z pohľadu požiarnej bezpečnosti, nevhodný typ chránených únikových ciest, či šírky komunikácií na poschodiach zo sociálnou službou pre seniorov. 

V ďalšom dopracovaní je potrebné preriešiť časti nižších podlaží škôlky polyfunkčného domu, tak aby vyhovovali požiadavkám denného preslnenia a  požiarnej bezpečnosti. Porota odporúča prehodnotiť pobytovú formu strechy parkovacieho domu a skôr uprednostňuje ekonomickejšie riešenie. 

 

2. miesto
SUPERATELIER

Hodnotenie poroty:

Rozmiestnením objektov do šachovnicovej štruktúry návrh vnáša do územia nové urbanistické vzťahy. Toto hmotové stvárnenie sa výrazovo viac snaží o  vytvorenie samostatného komplexu než o zachovanie nadväznosti na okolitú zástavbu, vytvára niekoľko medzipriestorov s presnou špecifikáciou v nadväznosti na jednotlivé funkcie v parteri.

Porota vyhodnotila styky nároží budov ako konfliktné, rovnako aj námestie s rušnou Panónskou cestou. V návrhu boli vytvorené slabé svetlotechnické podmienky pre detské ihrisko. Parkovací dom napriek rozdeleniu hmôt vytvára dominantu, ktorá nedostatočne odcloňuje Panónsku cestu. Problematický je výjazd aj vjazd do parkovacieho domu a to pre neumožnenie vjazdu aj zo západného smeru Panónskej cesty resp. až po zrealizovaní mimoúrovňovej križovatky, čo sa javí  v dohľadnej dobe ako nereálne.  Návrh poskytol praktické riešenie z pohľadu financovania a  možnosti etapizácie. 

Dispozície obytného domu sú prehľadné a  kvalitné spracované. Objekt sociálneho domu pre seniorov je kultivovaný, správne reaguje na vzťah s materskou školou.   

 

3. miesto
MS architekti s.r.o.

Hodnotenie poroty:

Návrh prakticky pristúpil k  rozdeleniu funkcií a  ponúkol nové unikátne prostredie vytvorením zaujímavého vnútrobloku, ktorého výrazným prvkom bola zeleň tvorená násypom niekoľkých podlaží parkovacej garáže. Porota oceňuje popísanie jednotlivých elementov pre dosiahnutie cieľa vybudovania štvrte v uhlíkovej neutralite. Krajinné riešenie ponúka širokú škálu funkčných zón. Kompozícia skrýva automobilovú dopravu pod krajinné riešenie, avšak návrh prekročil zastavanosť územia a v ďalšom kroku by bol len ťažko realizovateľný. Organická štruktúra polyfunkčného bytového domu nezapadá do kontextu okolia a z hľadiska financovania mestského bývania, vytvára ekonomicky náročné riešenie. Hmotové stvárnenie nezodpovedá funkcii nájomného bývania vytvorením veľkorysých terás  a  nízkou efektivitou podlaží.

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím