Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. máj 2022
0
245

MIB zverejnil návrh strategického plánu Bratislava 2030

Plán, ktorý má pripraviť hlavné mesto na výzvy najbližších rokov.
MIB zverejnil návrh strategického plánu Bratislava 2030

Už vo februári sme predstavili strategicko-programový rámec dokumentu Bratislava 2030, na príprave ktorého sa podieľalo viac ako 120 odborníkov v spolupráci s externými expertmi. 

MIB aktuálne zverejnil návrh strategického plánu Bratislava 2030, ktorý má veľmi blízko k finálnej podobe. Dokument je stále možné pripomienkovať.

Bratislava 2030 ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvorí kostru ďalšieho smerovania hlavného mesta. Návrhy všetkých dokumentov sú zverejnené na webe www.bratislava2030.sk.

Dokument je rozdelený do 11 oblastí – životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta a digitalizácia, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra, cestovný ruch a sociálne veci. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi.

Jedným z cieľov v oblasti životného prostredia do roku 2030 je vytvoriť a začať plniť jednotnú stratégiu pre zmierňovanie a adaptáciu mesta na zmenu klímy, s cieľom zníženia emisií o 55 % vo viacerých sektoroch. V rámci životného prostredia odborníci navrhli ďalších sedem cieľov. Podľa stratégie by napríklad malo v priebehu nasledujúcich ôsmych rokov v Bratislave pribudnúť ďalších 25 000 novovysadených drevín. 

Magistrát plánuje tiež klásť väčší dôraz na využívanie moderných technológií na priebežné monitorovanie stavu životného prostredia. V súčasnosti existujú 4 základné monitorovacie stanice SHMÚ, ktoré nepokrývajú celé územie Bratislavy. Do roku 2030 má preto vzniknúť nová monitorovacia sieť pre klímu a znečistenie ovzdušia so 400 stanicami.

V rámci mestského rozvoja odborníci navrhujú päť systémových celomestských zmien, ktoré majú ovplyvniť dostupnosť bývania či koncepčný rozvoj mesta. Plánuje sa prijať nový územný plán, ktorý bude spracovaný na základe novej metodiky a aktualizovaných územných generelov. 

Dostupnosť bývania má podľa stratégie  zlepšiť výstavba mestských nájomných bytov. Súčasných 875 bytov v správe hlavného mesta plánuje o roku 2030 Bratislava navýšiť na necelých 2500 bytov. Vďaka tomu sa priemerná dĺžka čakania na nájomný byt skráti zo šiestich na 2 roky.  

Vznikne tiež podrobnejšia regulácia a zásady výstavby a rozvoja v prospech tvorby verejných priestorov v nábrežnej časti Dunaja. V blízkej dobe plán počíta so skompletizovaním koncepčných dokumentov rozvoja verejných priestorov.


Z ostatných oblastí zmeny k čakajú napríklad cyklistickú dopravu, ktorá sa má podľa plánu stať plnohodnotnou alternatívou voči ostatným spôsobom dopravy. Počíta sa z rozšírením existujúcej siete s 81 kilometrami cyklotrás na cyklistickú sieť so 145 kilometrami (bez vedľajších cyklotrás). Pripravuje sa tiež výstavba nových električkových radiál a záchytných parkovísk P+R pre 1500 áut. Vzniknúť má 50 000 regulovaných parkovacích miest  pre  rezidentov a návštevníkov.  

Plán sľubuje zaviesť nový postup pri rekonštruovaní celých uličných profilov a vyššiu mieru koordinácie pri rozkopávkach vďaka centralizácii vedenia káblov.

Zmeny čakajú aj narábanie s odpadom. Okrem plánovanej novej mestskej kompostárne sa má zaviesť aj takzvaný Pay as You Throw systém, kedy obyvatelia platia podľa množstva vyprodukovaného odpadu. 

 

Úvod - Vízia Bratislavy:

 

Analytická časť:

 

Strategická časť:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím