Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. jún 2022
0
375

Finálna podoba strategického plánu Bratislava 2030 je schválená

Stanovené ciele a konkrétne opatrenia majú pripraviť hlavné mesto na výzvy najbližších rokov.
Finálna podoba strategického plánu Bratislava 2030 je schválená

Už vo februári sme predstavili strategicko-programový rámec dokumentu Bratislava 2030, na príprave ktorého sa podieľalo viac ako 120 odborníkov v spolupráci s externými expertmi. Dnes predstavujeme finálnu podobu takmer 700 stranového strategického plánu, ktorú schválili mestskí poslanci na zastupiteľstve 23. júna.

Bratislava 2030 ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja tvorí kostru ďalšieho smerovania hlavného mesta. Analytická aj strategická časť plánu Bratislava 2030 je zverejnená na webe www.bratislava2030.sk.

Dokument je rozdelený do 11 oblastí – životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta a digitalizácia, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra, cestovný ruch a sociálne veci. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi.

Plán stanovuje dokopy 70 cieľov. Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy bude dohliadnuť na napĺňanie stratégie a každý rok vyhodnocovať úspešnosť aktivít. Mesto má zároveň vyčíslené finančné náklady na jednotlivé projekty. Vzhľadom k ich rozsahu bude na realizáciu jednotlivých opatrení potrebné zapojiť množstvo externých prostriedkov, vrátane prostriedky z eurofondov, Plánu obnovy či iných foriem financovania.

Bratislava plánuje rozvoj ako mesto krátkych vzdialeností, s viacerými centrami. Služby, občianska vybavenosť a kultúra majú byť dostupné v rámci jednotlivých mestských štvrtí. 

Zo všetkých 11 oblastí sú prioritami mobilita a životné prostredie. Práve hrozbu klimatickej krízy či kolapsu dopravy intenzívne vnímajú aj samotní obyvatelia Bratislavy, čo potvrdil reprezentatívny prieskumu verejnej mienky v roku 2021, ktorý bol tiež podkladom pre dokument Bratislava 2030.

Jedným z cieľov v oblasti životného prostredia do roku 2030 je vytvoriť a začať plniť jednotnú stratégiu pre zmierňovanie a adaptáciu mesta na zmenu klímy, s cieľom zníženia emisií o 55 % vo viacerých sektoroch. V rámci životného prostredia odborníci navrhli ďalších sedem cieľov. Podľa stratégie by napríklad malo v priebehu nasledujúcich ôsmych rokov v Bratislave pribudnúť ďalších 25 000 novovysadených drevín. 

Magistrát plánuje tiež klásť väčší dôraz na využívanie moderných technológií na priebežné monitorovanie stavu životného prostredia. V súčasnosti existujú 4 základné monitorovacie stanice SHMÚ, ktoré nepokrývajú celé územie Bratislavy. Do roku 2030 má preto vzniknúť nová monitorovacia sieť pre klímu a znečistenie ovzdušia so 400 stanicami.

Významnou zmenou k lepšiemu má prejsť aj verejná doprava. Jej kvalita je totiž kľúčová pre odbremenenie mesta od osobných áut. V Bratislave plnia úlohu metra električky, ktoré by mali v budúcnosti obsluhovať čo najviac mestských častí. V nasledujúcich rokoch sa majú zmodernizovať všetky súčasné električkové radiály, a tiež sa má dobudovať minimálne električka do Petržalky. Cyklistickú infraštruktúru vníma stratégia ako plnohodnotnú alternatívou voči ostatným spôsobom dopravy. K súčasným 81 kilometrom mestských cyklotrás, ktoré majú predovšetkým športový charakter, majú pribudnúť desiatky kilometrov nových cyklochodníkov, naviazané najmä na centrum mesta, aby vznikla cyklistická sieť dlhá 145 kilometrov. Plánuje sa tiež výstavba záchytných parkovísk P+R pre 1500 áut a vzniknúť má aj 50 000 regulovaných parkovacích miest  pre  rezidentov a návštevníkov.

Dostupnosť bývania má podľa stratégie  zlepšiť výstavba mestských nájomných bytov. Súčasných 875 bytov v správe hlavného mesta plánuje o roku 2030 Bratislava navýšiť na necelých 2500 bytov. Vďaka tomu sa priemerná dĺžka čakania na nájomný byt skráti zo šiestich na 2 roky.  

Ďalšie ciele a konkrétne kroky sa zameriavajú na nový územný plán, koordinovanejšie rekonštrukcie ulíc bez opakovaných rozkopávok, progresívnejší zber dát o meste, či obnovu športovísk.

Finálny plán sa bude každý rok aktualizovať. Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy bude v nasledujúcich rokoch sledovať prípravu a priebeh týchto projektov, systematicky zbierať dáta od mesta a mestských inštitúcií, pravidelne každý rok vyhodnocovať úspešnosť napĺňania jednotlivých opatrení, a tiež priebežne prehodnocovať jednotlivé ciele. Dokument Bratislava 2030 má byť živý nástroj, ktorý dokáže reagovať na rôzne situácie v čase bez toho, aby sa to odrazilo na kvalite finálneho riešenia.


Takmer 700-stranový dokument je rozdelený do dvoch častí - analytická časť a strategická časť. Finálna verzia plánu Bratislava 2030 je zverejnená na www.bratislava2030.sk.

Bratislava 2030 - analytická časť:

 

Bratislava 2030 - strategická časť:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím