Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. február 2022
0
187

Strategicko-programový rámec dokumentu Bratislava 2030

Metropolitný inštitút Bratislavy finalizuje plán, ktorý má pripraviť hlavné mesto na výzvy najbližších rokov.
Strategicko-programový rámec dokumentu Bratislava 2030

Vo štvrtok 24. februára bol strategicko-programový rámec dokumentu Bratislava 2030 predložený mestským poslancom, ktorí ho zobrali na vedomie a do 14. marca majú možnosť dať svoje podnety na dopracovanie. Na jeho príprave sa podieľalo viac ako 120 odborníkov v spolupráci s externými expertmi. 

"Príprava dokumentu je postavená na dialógu mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú a pracujú. Hlavným cieľom je pripraviť Bratislavu na nové výzvy, ako sú zmena klímy, zhoršujúca sa dostupnosť bývania či doprava v meste,“  povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Dokument je rozdelený do 11 oblastí – životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta a digitalizácia, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra, cestovný ruch a sociálne veci. Za každú oblasť existujú konkrétne ciele, na ktoré sú naviazané opatrenia s merateľnými ukazovateľmi.

Jedným z cieľov v oblasti životného prostredia do roku 2030 je vytvoriť a začať plniť jednotnú stratégiu pre zmierňovanie a adaptáciu mesta na zmenu klímy, s cieľom zníženia emisií o 55 % vo viacerých sektoroch. V rámci životného prostredia odborníci navrhli ďalších sedem cieľov. Podľa stratégie by napríklad malo v priebehu nasledujúcich ôsmych rokov v Bratislave pribudnúť ďalších 25 000 novovysadených drevín. 

Magistrát plánuje tiež klásť väčší dôraz na využívanie moderných technológií na priebežné monitorovanie stavu životného prostredia. V súčasnosti existujú 4 základné monitorovacie stanice SHMÚ, ktoré nepokrývajú celé územie Bratislavy. Do roku 2030 má preto vzniknúť nová monitorovacia sieť pre klímu a znečistenie ovzdušia so 400 stanicami.


V rámci mestského rozvoja odborníci navrhujú päť systémových celomestských zmien, ktoré majú ovplyvniť dostupnosť bývania či koncepčný rozvoj mesta. Plánuje sa prijať nový územný plán, ktorý bude spracovaný na základe novej metodiky a aktualizovaných územných generelov. 

Dostupnosť bývania má podľa stratégie  zlepšiť výstavba mestských nájomných bytov. Súčasných 875 bytov v správe hlavného mesta plánuje o roku 2030 Bratislava navýšiť na necelých 2500 bytov. Vďaka tomu sa priemerná dĺžka čakania na nájomný byt skráti zo šiestich na 2 roky.  

Vznikne tiež podrobnejšia regulácia a zásady výstavby a rozvoja v prospech tvorby verejných priestorov v nábrežnej časti Dunaja. V blízkej dobe plán počíta so skompletizovaním koncepčných dokumentov rozvoja verejných priestorov.


Z ostatných oblastí zmeny k čakajú napríklad cyklistickú dopravu, ktorá sa má podľa plánu stať plnohodnotnou alternatívou voči ostatným spôsobom dopravy. Počíta sa z rozšírením existujúcej siete s 81 kilometrami cyklotrás na cyklistickú sieť so 145 kilometrami (bez vedľajších cyklotrás). Pripravuje sa tiež výstavba nových električkových radiál a záchytných parkovísk P+R pre 1500 áut. Vzniknúť má 50 000 regulovaných parkovacích miest  pre  rezidentov a návštevníkov.  

Plán sľubuje zaviesť nový postup pri rekonštruovaní celých uličných profilov a vyššiu miera koordinácie pri rozkopávkach vďaka centralizácii vedenia káblov.

Zmeny čakajú aj narábanie s odpadom. Okrem plánovanej novej mestskej kompostárne sa má zaviesť aj takzvaný Pay as You Throw systém, kedy obyvatelia platia podľa množstva vyprodukovaného odpadu. 


Ciele a opatrenia za všetky oblasti sú zverejnené na webe www.bratislava2030.sk.


Finalizácia dokumentu potrvá do júna 

MIB v aktuálnej fáze prípravy dokumentu Bratislava 2030 predstavil ciele, merateľné ukazovatele  a opatrenia. V nasledujúcich mesiacoch sa dokument dopracuje o konkrétne programy, finančnú a realizačnú časť. Následne bude na Metropolitnom fóre predstavený verejnosti. Finálna podoba dokumentu bude hotová do konca júna. 

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím