Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. január 2023
3
701

Ateliéry, spolupracujúce s hlavným mestom, pracujú na revitalizácii brownfieldu aj projekte pre dom seniorov

Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v  Ružinove, architekti z ateliéru Atrium navrhnú nový dom seniorov v  Karlovej Vsi.
Ateliéry, spolupracujúce s hlavným mestom, pracujú na revitalizácii brownfieldu aj projekte pre dom seniorov

Metropolitný inštitút Bratislavy s hlavným mestom pokračujú v  spolupráci s  poprednými ateliérmi na dvoch nových komplexných projektoch. Obnovu časti areálu bývalých technických služieb na Bazovej ulici navrhne ateliér GUTGUT. Ide o príklad obnovy cenného brownfieldu v širšom centre mesta. Druhým projektom je vybudovanie nového domu seniorov pre 30 klientov v Karlovej Vsi v časti Dlhé diely, ktorého koncept pripraví ateliér Átrium.

Architekti spolupracujúci s mestom začínajú pracovať na dvoch nových komplexných projektoch. Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v Ružinove a architekti z ateliéru Átrium zas navrhnú nový dom seniorov v Karlovej Vsi, v ktorom získajú 30 starší ľudia zdravotnú opateru.

Architektonické tímy vzišli z poslednej rámcovej dohody, v ktorej uspeli GUTGUT, CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS v spolupráci s ateliérom Partero, ateliér A B.K.P.Š., ateliér JRKVC, architektonické štúdio Átrium, a šieste miesto si delia Architekti Šebo Lichý v spolupráci s ateliérom EKOJET. Všetky vymenované ateliéry v  uplynulých týždňoch medzi sebou súťažili o tieto dva konkrétne projekty, a na základe najnižšej ceny sa rozhodlo, kto zastreší ich obnovu.

„Metropolitný inštitút Bratislavy s hlavným mestom kladú veľký dôraz na to, aby stredne veľké investície do obnovy verejných priestorov či budov mali oporu v kvalitnej architektúre. V rámcovej dohode opäť uspeli renomovaní slovenskí architekti, ktorí majú vo svojich portfóliách množstvo kvalitných realizácií, za ktoré získali prestížne ocenenia. Vďaka našim a ich skúsenostiam sa bude pokračovať v kvalitných návrhoch pre obnovu ďalších verejných priestorov,“ povedal Marek Harčarík, riaditeľ Sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Z predošlých rámcových dohôd MIB spolu s mestom realizovali viacero projektov vo verejnom priestore, napríklad nové multifunkčné ihrisko na začiatku Karlovej Vsi, obnovu okolia Pamätníka obetiam extrémizmu či revitalizáciu horárne na Peknej ceste.  Z aktuálnej rámcovej dohody sa ako prvé pripravia dva návrhy na komplexnejšie projekty verejných budov, z ktorých jeden zlepšuje dostupnosť zdravotnej opatery pre seniorov a rieši oživuje mestský brownfield.

 

Mestský brownfield sa zmení 

Z nevyužitého areálu na Bazovej ulici sa má v priebehu nasledujúcich 10 rokov stať multifunkčný mestský blok s voľnočasovými priestormi. Areál by mal pokrývať širokú škálu potrieb obyvateľov mesta, od potreby vzdelávania, bývania, poskytovania služieb a občianskej vybavenosti, až po možnosť kultúrno-spoločenského vyžitia a aktívneho trávenia voľného času.

Nakoľko je areál Bazova rozľahlé a komplexné územie, revitalizácia prebehne v etapách. Predmetom riešenia 1. etapy je rekonštrukcia Haly dielní a revitalizácia priľahlého okolia.

Vysúťažení architekti z  ateliéru GUTGUT pripravia architektonickú štúdiu a  následne kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre realizáciu. Prioritou mesta je získanie kvalitného návrhu reagujúceho na súčasné energetické a environmentálne výzvy, preto bude počas celého procesu dôležitá spolupráca architektov a odborníkov na danú problematiku.

Transformácia budovy ´Haly dielní´ prinesie nové administratívne zázemie, kultúrno-vzdelávací priestor a doplnkovú gastro-prevádzku s drobným predajom. Plánovaná je úprava vnútorného námestia na pobytový priestor a vysunutie programu z interiéru do exteriéru. Vytvoriť sa má aj pešie a cyklistické prepojenie medzi Kulíškovou a Bazovou ulicou, čím ľuďom zlepšíme priechodnosť širšieho územia.

Základnou ideou pri adaptácii hál je zachovanie a podpora tvaroslovia industriálnej architektúry. MIB považuje za hodnotnú práve kombináciu železobetónového stĺpového a stenového systému, ktorý umožňuje vytvorenie otvoreného a variabilného vnútorného priestoru. Ďalšími cennými prvkami sú strešné oceľové väzníky, svetlíky, či betónové trámové stropy.

Mesto chce ísť príkladom aj pre iných vlastníkov brownfieldov, a to práve v spôsobe, akým plánuje obnoviť toto hodnotné územie v širšom centre mesta, ktoré stratilo svoju pôvodnú funkciu.

V  minulosti sídlili na Bazovej ulici Technické služby mesta, následne bolo územie nevyužívané. Nultou fázou oživenia tohto areálu do doby komplexnej rekonštrukcie, je využitie priestorov Komunálnym podnikom mesta Bratislava, ktorý tu má svoje dočasné sídlo, skladuje materiál a techniku. Donedávna sa tu nachádzalo aj centrum opätovného použitia KOLO, ktoré má momentálne novú adresu na Pestovateľskej ulici v  Ružinove. Časť priestorov areálu zostáva nevyužívaná.

Postupné otvorenie areálu preverí potenciál pre rozvoj celého bloku Bazová, jeho dostupnosť a atraktivitu a prinesie nové funkcie pre verejnosť. Dlhodobou víziou mesta je vytvoriť z  brownfieldu živý multifunkčný mestský blok tvorený s ohľadom na rôzne sociálne a vekové skupiny, pokrývajúci rozmanité potreby návštevníkov a obyvateľov počas celého dňa.

 

Mesto plánuje postaviť nový dom seniorov

V Karlovej Vsi v časti Dlhé diely má do roku 2026 vzniknúť nové nízkokapacitné sociálno-zdravotné centrum pre 30 klientov. Vybuduje sa na nezastavanom pozemku s parcelným číslom 3651/1 vo vlastníctve hlavého mesta, ktorý susedí s Hlaváčikovou ulicou. Zariadenie by malo poskytovať celkovú starostlivosť pre seniorov, ktorí potrebujú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ošetrovanie, rehabilitáciu a sociálne poradenstvo. Budúci návrh od ateliéru Átrium má spĺňať kritériá na estetiku, bezpečnosť a jasnú orientáciu v priestore. Očakáva sa nižšia dvoj alebo trojposchodová budova s  výťahom a  vlastnou záhradou.

Návrh nového domu seniorov má byť bezbariérový a vhodne začlenený do okolitej zástavby, aby sa mohli seniori pohodlne pohybovať a  zamedzilo sa ich sociálnemu vylúčeniu. To sa často deje v starších budovách s  vysokými prahmi a  mnohými ďalšími bariérami, čo prirodzene sťažuje klientom plnohodnotné trávenie času v rámci celého areálu. Dnes je tiež bežné, že domovy seniorov majú spoločné kúpeľne, čo spôsobuje starším ľuďom ťažkosti. Zadanie preto odporúča jednolôžkové a dvojlôžkové izby s  vlastnými kúpeľňami. Architektonický návrhy by sa mal priblížiť príkladom zo zahraničia, aby klienti pociťovali väčšie pohodlie v  každej oblasti spolužitia. Zadanie pre architektov MIB konzultoval aj so Sekciou sociálnych vecí z  magistrátu, aby výsledný návrh spĺňal  najvyššie  štandardy pre komfortné ubytovanie seniorov.

Architekti spolu s  interiérom navrhnú aj záhradu pre voľnočasové aktivity a  oddych. Vítané sú riešenia zamerané na šetrenie vodou, zníženie produkcie skleníkových plynov, riešenia na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody v území za pomoci prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj prvkov technického charakteru a znižovanie podielu nepriepustných povrchov na teréne. V návrhu sa očakáva snaha o riešenia s nízkou uhlíkovou stopou a  využívanie lokálnych energetických zdrojov tepla.

Zvyšovanie kapacít v domovoch sociálnych služieb a zabezpečenie podmienok pre dôstojný život starších obyvateľov, je jedným z cieľov strategického plánu Bratislava 2030. Mesto sa plánuje pri tomto projekte uchádzať o financie z Plánu obnovy. Vďaka rámcovej dohode by mali architekti pripraviť štúdiu a projektovú dokumentáciu v priebehu tohto roka.

Časť areálu na Bazovej ulici v Ružinove čaká obnova
Časť areálu na Bazovej ulici v Ružinove čaká obnova
Časť areálu na Bazovej ulici v Ružinove čaká obnova.
Časť areálu na Bazovej ulici v Ružinove čaká obnova.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím