Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. december 2020
24
10037

Bytový súbor Parková – výsledky súťaže

Zvíťazil bratislavský SUPERATELIER.
Bytový súbor Parková – výsledky súťaže

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a spoločnosť METRO vyhlásili v októbri súťaž na mestský nájomný obytný súbor v areáli Csákyho kaštieľa v Prievoze. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť menší bytový dom, určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. 

V lehote bolo predložených 56 návrhov, zvíťazil bratislavský Superatelier.

Porota prihliadala aj na požiadavky susediacich obyvateľov, ktorí preferujú nižšiu zástavbu a komornú atmosféru. Víťazný návrh prináša 8 menších objektov usporiadaných tak, aby vytvárali prirodzený priehľad na kaštieľ od vstupu do územia. Kaštieľ od 50. rokov pôsobí aj ako geriatrické sanatórium, využitie pozemku na byty pre seniorov je tak vyváženou odpoveďou na miestnu situáciu. Návrh zároveň v najväčšej miere rešpektuje aj bohatú zeleň, ktorá sa na pozemku nachádza.

„Víťazný návrh citlivo, ale zároveň presvedčivo reaguje na existujúce prostredie. Vďaka jeho menšej mierke nekonkuruje objektu kaštieľa, nenarúša parkový charakter jeho okolia a pritom stále umožňuje vznik dostatočného množstva kvalitných bytov,“ povedal riaditeľ sekcie súťaží MIB Peter Lényi.

Hlavnou kvalitou návrhu, o ktorej autori porotu presvedčili, je uveriteľná útulnosť navrhnutého prostredia. Návrh tak najlepšie zodpovedá predstavám o dome, kde má každý jeho obyvateľ dostatok súkromia a zároveň priestor pre spoločenské aktivity.

Komunitný charakter návrhu prepája novovytvorené centrálne nádvorie – zimnou záhradou, ktorá bude ponúkať širokú škálu aktivít. V nádvorí sa bude koncentrovať spoločenský život obyvateľov a obyvateliek, cez nádvorie budú zároveň aj vchádzať domov.

„Víťazný návrh oslovil členov poroty hneď od začiatku, ako reprezentant fragmentovanej urbánnej štruktúry. Najlepšie uchopil myšlienku komunitného bývania a posúva koncept ubytovania pre seniorov a seniorky na veľmi vysokú úroveň. Teší ma, že realizáciou projektu bude mesto vedieť ponúknuť moderné a zároveň útulné nájomné bývanie,“ uviedla námestníčka primátora Lucia Štasselová.

Superatelier vo svojom návrhu zároveň vytvára odkaz na bývalé skleníky, ktoré patrili v minulosti ku kaštieľu. Nové skleníky budú dopĺňať komunitné zameranie celého projektu. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre seniorov a seniorky, kde ň budú v každodennom kontakte so svojimi susedmi. 

Výsledky súťaže: 

 

1. Cena (10 000 €) – návrh č. 36 SUPERATELIER s.r.o.

Komentár poroty:

Porota ocenila tento premyslený návrh ako najlepší. Od samého začiatku hodnotenia vynikal tento návrh medzi ostatnými silou svojho konceptu.

Stavba je organizovaná v dvoch členitých hmotách, zrkadlených okolo centrálneho priestoru krytého dvora. Členitosť zmenšuje merítko stavby, ktoré tak dobre zapadá do praku. Využitie hmoty skleníkov na južných fasádach a vo vnútornom dvore odkazuje k histórii parcely. Rozdrobené hmoty sú na parcele umiestnené tak, že umožňujú zachovať maximum zelene.

Hlavnou kvalitou návrhu, o ktorej autori porotu presvedčili, je uveriteľná útulnosť navrhnutého prostredia. Podľa názoru poroty sa autorom najlepšie podarilo namiešať pomer obytných a spoločenských priestorov, Návrh tak najlepšie odpovedá predstavám o dome, kde má každý jeho obyvateľ dostatok súkromia a zároveň tu vznikajú zaujímavé spoločenské priestory vhodné ku kultivácii komunity obyvateľov domu.

Porota predpokladá, že v nadväzujúcich fázach prejde projekt zmenami, ktoré budú musieť zohľadniť vplyvy, ktoré v súťaži neboli zahrnuté. Porota sa zhodla, že koncept projektu je dostatočne robustný, aby prípadné úpravy vstrebal. Veríme, že základná kvalita útulnosti nádvorí a priľahlých spoločenských priestorov je v projekte natoľko pevne zakorenená, že sa nevytratí. Dobré dispozície jednotlivých bytov budú tiež zachované. Celkové pôsobenie drobných hmôt stavby v kontexte parku a zámku nebudú taktiež zmenené.

 

2. Cena (6 000 €) – návrh č. 53 The Büro s.r.o.
Autori: Ivo Stejskal, Iva Mrázková, Jan Rolinc, Jan Vrbka

Komentár poroty:

Súťažný návrh patril so skupiny projektov “Solitér - Línia”. Porotu zaujal svojou jasnou ideou pobytovej komunitnej chodby, ktorá vytvára kontinuálny predpriestor, resp., sériu predpriestorov k bytovým jednotkám na každom podlaží. Obývačka, komunitná kuchynka, jedálenský stôl, to všetko vytvára čitateľný programový update k tradičnému bývaniu pre seniorov. Navrhovaný objekt je riešený ako dispozičný dvojtrakt, pričom všetky komunitné priestory sú orientované na sever s výhľadom na kaštieľ a rozľahlý park. Obytné miestnosti sú orientované smerom na juh, do preslnenej záhrady. Návrh riešením severnej fasády vkusne a nenútene odkazuje na bohatú záhradnícku históriu miesta. Látkové markízy na južných balkónoch dodávajú objektu ľahkosť a šarm “dovolenkového” ubytovania v parku.

Porota napriek tomu diskutovala o vhodnosti daného riešenia pre tento druh bývania, a to aj z hľadiska zachovania možnosti individuálneho súkromia budúcich obyvateľov, ako aj spojenia komunitných priestorov s únikovou komunikáciou.

 

3. Cena (4 000 €) – 3. návrh č.9 MRCK GROUP s.r.o. – Grau Architects

Komentár poroty:

Autori návrhu rozdelili program do dvoch samostatných hmôt paralelne vedľa seba a v ich medzipriestore budujú pobytové dvory- námestia. Spoločné stretávanie seniorov a ich návštev rozširujú do presklených schodišťových hál, ktoré sú otočené oproti sebe a sú v priamom kontakte s pobytovým dvorom. Členité vnútorné haly majú charakter krytého gánku, pôsobí obytne a ponúkajú kútiky na posedenie, stolovanie a spoločenské hry. Jednoduchý a racionálny koncept podporuje aktívny komunitný život seniorov v atraktívnom prostredí parku a záhrady.

Slabinou návrhu sú veľké presklené plochy fasád a malé jednoizbové byty, ktoré neumožňujú súžitie dvoch seniorov. Porota oceňuje jasný racionálny koncept dôsledne prechádzajúci všetkými úrovňami návrhu. Rozdelenie do dvoch rovnako veľkých hmôt poľudšťuje mierku spoločne zdieľaných priestorov a nepôsobí inštitucionálnym dojmom.

 

Odmena (1 500 €) – návrh č. 26: A BKPŠ - Robert Bakyta, Martin Kusý III.,  Július Vass, spolupráca - Denis Zeman

Komentár poroty:

Súťažný návrh, bol jedným zo skupiny návrhov, ktoré pracovali s témou monobloku. Autori navrhli líniovú stavbu s presvedčivým, až puristickým konceptom, výbornou realizovateľnosťou a ekonomickými parametrami. Stavba je navrhnutá v severnej časti záhrady. Dispozične je riešená ako dvojtrakt, pričom všetky obytné a komunitné priestory sú orientované smerom na juh, do preslnenej záhrady. V severnom trakte sa nachádza chodba s otvorenými schodiskami, ktorá čiastočne dopĺňa komunitné priestory — zdieľané denné miestnosti, ktoré sa nachádzajú na každom podlaží, na západnom konci dispozície. Porota vyzdvihla aj snahu autorov o reflexiu na historický kontext územia. Autori sa rozhodli ponechať fragmenty pôvodných skleníkov, či ich častí, aby ich využili na rôzne komunitné a spoločenské aktivity.

Spomínaná chodba a miera jej komunitného využitia bola jednou z tém diskusií poroty. Je otázne, nakoľko je zlučiteľná funkcia únikovej komunikácie s pobytovými požiadavkami, ako odznelo vo viacerých predložených návrhoch.

 

Odmena (1 500 €) – návrh č. 46 BLAU architecture urbanism

Komentár poroty:

Návrh zaujal výborným priestorovým osadením a urbanisticko-architektonickým konceptom. Rozčlenenie prevádzky do dvoch objektov, z ktorých jeden je líniový a umožňuje priehľady do záhrady a parku a druhý je bodový a svojím natočením upozorňuje na blízky kaštieľ, vyzdvihuje v plnej miere danosti lokality a kontext zadania. Vzniká tak priestor pre vtiahnutie verejnosti ale aj pre oddychovejšiu zónu obyvateľov bytových domov.

Spoločné komunitné priestory rešpektujú konštrukčné usporiadanie, je možné zvážiť ich variantné umiestnenie. Byty majú optimálnu veľkosť a uspokojivú dispozíciu s presvetlením z oboch strán. Celý návrh má kultivovanú a veľmi príjemnú architektúru, s predpokladom realizovateľnosti v podmienkach štátnej dotácie.

 

6. - 10. miesto:

Návrh č. 4 – Ing.arch. Michal Kontšek

 

Návrh č. 12 – Jiří Šámal, Marek Šilar

 

Návrh č. 33 – architekti SPDe s.r.o.

 

Návrh č. 43 – INDEX, spol. s r. o.

 

Návrh č. 44 – OON Design s.r.o.

 

11. - 27. miesto:

Návrh č. 3 – Meerkatelier s.r.o.

 

Návrh č. 5 – André und Erich Kramm GmbH


Návrh č. 6 – young.s architekti s.r.o.


Návrh č. 7 – SLLA s.r.o.


Návrh č. 11 – ATLR11 s.r.o.


Návrh č. 15 – CAKOV+PARTNERS s.r.o.


Návrh č. 16 – Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave


Návrh č. 18 – Studio Perspektiv s.r.o.


Návrh č. 19 – FIVE by FIVE s.r.o. / architektonický ateliér SIMPLE CODE


Návrh č. 27 – N/A


Návrh č. 35 – DMArchitekti s.r.o.


Návrh č. 38 – FVA s.r.o.


Návrh č. 39 – GELB s.r.o.


Návrh č. 47 – Gaft&onion ZT-KG


Návrh č. 49 – ER Atelier s.r.o.


Návrh č. 50 – winwin architects s.r.o.


Návrh č. 52 – ENDORFINE s.r.o.


28. - 52. miesto:

Návrh č. 1 – Ing. arch. Andrej Gürtler 


Návrh č. 2 – Kašovský Kostka Architekt s.r.o.


Návrh č. 8 – Ing. arch. Jakub Mizera


Návrh č. 10 – Ondrej Zajac, ateliér ARTPRO


Návrh č. 13 – Ing. arch. Vladimír Šimkovič,  Ing. arch. Natália Filová


Návrh č. 14 – Ing. arch. Stanislav Ondruš

 

Návrh č. 17 – B:ARCH s.r.o.

 

Návrh č. 20 – nice&wise s.r.o.


Návrh č. 21 – Ing. arch. Miroslav Novotný


Návrh č. 22 –  Ing. arch. Matúš Janota


Návrh č. 23 – ATELIÉR A. BKPŠ Šutek s.r.o.


Návrh č. 24 – MUUR s.r.o.


Návrh č. 25 – TOITO s.r.o.


Návrh č. 28 – 3a4 ateliér s.r.o.


Návrh č. 29 – hantabal architekti s.r.o.


Návrh 31a – GENERAL RETAIL SERVICE - Slovakia s.r.o.


Návrh 31b – GENERAL RETAIL SERVICE - Slovakia s.r.o.


Návrh č. 32 – Light4Space s.r.o.


Návrh č. 34 – FOAM s.r.o.


Návrh č. 37 – Ateliér Turčan s.r.o.

 

Návrh č. 41 – DD Architekti s.r.o.


Návrh č. 42 – ARCHITEKTONICKÝ ATELIER PODOBA s.r.o.


Návrh č. 45 – R.A.U. s.r.o.


Návrh č. 48 – PP Studio s.r.o.


Návrh č. 54 – Ing. Peter Rakšány

Rokovania poroty prebiehali v priestoroch Metropolitného inštitútu Bratislavy a prostredníctvom videokonferenčného hovoru počas dvoch hodnotiacich dní – 10. a 11. decembra 2020.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: 

Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Lucia Štasselová
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jan Mach
Ing. arch. Lukáš Ehl
Ing. arch. Lukáš Kordík
Ing. arch. Peter Jurkovič
Náhradníčka poroty závislá na vyhlasovateľovi:
PhDr. Branislava Belanová
Náhradník poroty nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. 

Aj v roku 2021 plánuje MIB vyhlasovať nové súťaže zamerané na oblasť nájomného bývania na mestských pozemkoch.

 

Zápisnica zo zasadnutia poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím