Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. september 2020
0
3704

Komenského parčík Bratislava: výsledky krajinársko-architektonickej súťaže

Zvíťazil návrh ateliéru Totalstudio.
Komenského parčík Bratislava: výsledky krajinársko-architektonickej súťaže

Z Komenského námestia v Bratislave sa v  nasledujúcich rokoch stane parčík v  centre mesta. Výsledky krajinársko-architektonickej súťaže na obnovu tohto námestia si môžete pozrieť na výstave v pavilóne, ktorý tu pribudol ako súčasť dočasného riešenia, alebo v nasledujúcom článku. 

Na Komenského námestie v centre mesta pribudol dočasný mobilný pavilón. Pavilón má upozorniť na zmeny, ktoré sa na tomto námestí dejú a budú diať, rovnako má priestor zaktivizovať. Súčasťou pavilónu je výstavný systém, kde sa budú prezentovať výsledky architektonických súťaží mesta.

Práve výsledky architektonickej súťaže na obnovu Komenského námestia vystavuje Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto Bratislava ako prvé v tomto pavilóne.

Víťazný návrh premení námestie na priestor vyplnený zeleňou

Krajinársko-architektonickú súťaž na obnovu námestia vypísalo Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) na jar 2020. Zadanie pre súťaž vychádzalo okrem stavebno – technických podmienok aj z požiadaviek občanov. Občania na tomto mieste chceli viac zelene, priestor na sedenie a komorný, pokojný program. Cieľom súťaže je na miesto, ktoré po zániku parku v sedemdesiatych rokoch minulého storočia  slúžilo ako parkovisko, opäť vrátiť aspoň menší park. Riešenie pre toto územie determinujú podzemné priestory divadla SND, ktoré sa nachádzajú pod väčšinou územia.

Spomedzi 14 ateliérov vybrala v júni odborná porota štyri tímy - architektov z ateliérov N/A, totalstudio, office 110 a kolektív Michala Bogára, ktoré počas leta pracovali na návrhoch pre Komenského parčík.

V druhej etape spomedzi štvorice kolektívov porotu najviac presvedčil návrh ateliéru Totalstudio. Architekti z Totalstudio stoja tiež za letným pavilónom na nádvorí Slovenskej národnej galérie, ktorý v roku 2012 získal ocenenie CE.ZA.AR v kategórii exteriér, alebo za obnovou parku na Belopotockého ulici v Bratislave.

Návrh podľa odbornej poroty najpresvedčivejšie odpovedá na výzvy zadania - nachádza správnu mieru civilnosti pri exkluzivite materiálov a prevedení, dobre reaguje na technické limity územia. Priestor členia jednoduchou, bielo lakovanou oceľovou konštrukciou, ktorá porastie zeleňou, a ponesie osvetlenie, alebo zavesené atrakcie. Za silné stránky návrhu porota považuje elementárnu, čitateľnú geometriu, civilnosť intervencie v danom prostredí a rovnováhu urbánnych a prírodných elementov.

Architekti priznávajú v riešení aj podzemné parametre priestoru - námestie delia na dve časti – jamu a pergolu. Okraj jamy dovoľuje sedenie, vnútro slobodu pohybu. Pergola je subtílnou oceľovou konštrukciou a rámcom predovšetkým pre popínavú zeleň. 

 

Predstavujeme súťažné návrhy, zoradené podľa umiestnenia v druhom kole súťaže:

1. miesto: návrh č.4 – Totalstudio
Autori: Tomáš Tokarčík, Aleš Šedivec + Andrej Badin, Andrea Veselá

Komentár poroty:
Návrh najpresvedčivejšie odpovedá na výzvy zadania - nachádza správnu mieru civilnosti výrazu pri exkluzivite materiálov a prevedení, dobre reaguje na technické limity územia (podzemná stavba ND), správne pomenúva ambivalenciu vzťahu park / námestie, vhodne tematizuje deje, ktoré sa reálne môžu na mieste odohrávať. Riešený priestor je vymedzený a rozčlenený jednoduchou, bielo lakovanou oceľovou konštrukciou s doplňujúcimi druhotnými rolami - umožní nechať sa popínať zeleňou, ponesie osvetlenie, zavesené atrakcie... Princíp kontrastu spevnenej plochy námestia a zapustenej priehlbiny pre vysádzanie drevinami je občerstvujúci a funkčný. Koncept prináša nevšedné riešenie, ktoré má najväčší potenciál pre to, stať sa architektonicky jedinečným počinom. Elementárna, čitateľná geometria, civilnosť intervencie v danom prostredí, rovnováha urbánnych a prírodných elementov sú silnými stránkami predloženého návrhu.

Porota však odporúča v rámci rozpracovania návrhu v ďalších stupňoch projektu overiť jeho hlavné princípy:
• Technické a konštrukčné riešenie oceľovej konštrukcie, ktorá pôsobí nerealisticky subtílne
• Druhovú skladbu navrhovaných drevín vzhľadom ku vlastnostiam stanovišťa a kontextu okolia
• Konkrétny návrh povrchu priehlbiny vzhľadom na údržbu, udržateľnosť, hospodárnosť s vodou a estetické pôsobenie.
• Overiť možnosť zväčšenia vegetačnej plochy zapustenej priehlbiny - v rámci členenia priestoru 50/50= námestie/park až na hranu oceľovej konštrukcie.

Vizualizácie:

Súťažné panely:


2. miesto: GROSS. MAX. landscape architects + N/A + Ing. Daniel Lapšanský

Autori: Barbora Mičovská, Vít Halada, Benjamín Bradňanský
Komentár poroty:
Autori predkladajú jasnú, čitateľnú a presvedčivo spracovanú víziu dovnútra orientovaného parku s celistvými vegetačnými plochami po obvode a centrálne vynechanú kruhovú výseč s dominantným platanom. Návrh je korunovaný tiež kruhovou, navyše v 3D deformovanou lamelovou pergolou, ktorá tvorí signifikantné poznávacie znamenie návrhu a napomáha svojou povahou, jasne vymedziť stred parku, ktorý zároveň v čase premenlivo zatieňuje. Vo svojej lapidárnosti ide o silný, hoci možno až príliš egocentrický koncept. Vodné prvky sú navrhnuté v súlade s celkovým konceptom a aj hospodárenie s dažďovou vodou je realistické. Porota ocenila víziu budúceho stvárnenia ulíc Gorkého a Jesenského, ktorú autori spracovali nad rámec súťažného zadania. Jedná sa o veľmi silný koncept založený na geometrickom princípe a hľadaní priestorovej harmónie. Návrhu by prospela väčšia miera civilnosti a to najme v dizajne ústredného možno až príliš "teatrálneho" prvku prekrytia.

Vizualizácie:

Súťažné panely:

 

3. miesto: návrh č.3 – Office110 architekti
Autori: Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký, Ján Augustín

Komentár poroty:

Autori vo svojom návrhu vyvýšený ústredný zelený koberec krájajú organicky tvarovanými radiálnymi prístupovými cestami, ktoré sa uprostred spájajú a vytvárajú centrálne voľne tvarovanú nepravidelnú plochu. Na rozhraní ciest a vegetačných plôch využívajú výškový rozdiel pre vytvorenie sedacích hrán a rozšírených plôch rôznych tvarov a veľkostí, čo v dôsledku pomáha v rámci konceptu vytvoriť zaujímavé komornejšie zákutia. Bohužiaľ sa však ukazuje, že táto členitosť je pre daný komorný priestor príliš zložitá, vhodná do mierkovo odlišného kontextu. Doplnenie trojice vzájomne sa prekrývajúcich pergol pôsobí už trochu nepatrične. Princíp výsadby stromov do pravidelného rastra v nadväznosti na už existujúcu alej pozdĺž bývalej obchodnej komory sa javí ako dobrý princíp, nemá ale žiadnu súvislosť s navrhnutým členením plôch a preto pôsobia trochu násilne.

Vizualizácie:

Súťažné panely:

 

4. miesto: návrh č.1 – Ing.arch. Michal Bogár
Autori: Mária Bogárová, Stanislav Ondruš, Alžbeta Ondrušová; spolupráca: Veronika Slaničanová, Viktor Kačmár, Miloš Klokner (statika), Viktor Oravec (výtvarné dielo)

Komentár poroty:
Predložený návrh vychádza z logickej a správnej úvahy o kontinuálnej mestskej urbánnej osi Hviezdoslavovho námestia, ktorá pokračuje skrz budovu ND až na Komenského námestia. Prináša prepracovaný koncept s množstvom zaujímavých myšlienok. Koncept zastavať námestie kolonádou s ortogonálnou štruktúrou, do ktorej je votknutý kruh trávnika, navyše ešte zo štvrtiny prekrytý dreveným pódiom, sa však javí ako príliš komplikovaný pre daný komorný priestor námestia. Ako jediný z návrhov navyše obsahuje pavilón s kaviarňou, ktorý nebol súčasťou zadania a javí sa ako nadbytočný. Rad rôznorodých prvkov - malé zapustené záhony, vodný kanál, slnečné hodiny, treláže, ale aj rozmiestnenie stromov dovnútra aj mimo kolonády bez jasných pravidiel - v tomto dôsledku tvorí roztrieštenú, neartikulovanú atmosféru priestoru, ktorý je pre takúto kumuláciu atrakcií príliš komorný.

Vizualizácie:

Súťažné panely:

Ako to vyzerá na Komenského námestí v súčasnosti?

Aktuálny pavilón je dočasným a mobilným riešením. Plocha námestia bola lokálne sanovaná, na sivý asfalt námestia umelec Pavol Bartoš namaľoval dielo, ktoré priestor oživuje a zjednocuje.

Obvodové "steny" modulov sú vypletené oceľovými lankami, natiahnutými vo vertikálnom smere, ktoré tvoria podporu pre popínavé rastliny vysadené v kvetináčoch. Zelené zároveň oddelí a vymedzí priestor námestia od ulíc Gorkého a Jesenského.

Pavilón bude stáť na Komenského námestí do chvíle, kým sa nezačne s realizáciou obnovy podľa návrhu z architektonickej súťaže. Prvky modulárneho pavilónu bude následne možné opätovne využiť aj na iných miestach, ktoré bude chcieť mesto podobným spôsobom aktivovať.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím