Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. júl 2020
0
5125

Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská - Námestie 1. mája - výsledky súťaže

Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská - Námestie 1. mája - výsledky súťaže

Obec Valaská vyhlásila posledný marcový deň verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bol výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom. 

Súťaže sa zúčastnilo 13 autorských kolektívov. Po vylúčení návrhu číslo 3, ktorý nesplnil súťažné podmienky hodnotila porota zvyšných 12 uchádzačov. Na zasadnutí, ktoré sa konalo 8. júla, určila hodnotiaca komisia výsledné poradie nasledovne:

1. miesto - 4 000,- €: návrh 6
Autori: Kuklica Smerek architekti - Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský
Spoluautorka: Ing. arch. Katarína Siváková

Z komentárov porotcov:

 • Veľmi dobrá práca s terénom.
 • Dobré prepojenie hlavnej plochy námestia so zvýšenou niveletou priestorov pred Obecným úradom (materskou školou a gastro zariadením Perla).
 • Pobytové schody a rampa sú veľmi dobre integrované. Využívajú prirodzenú konfiguráciu terénu. Odstraňujú bariéry pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V kombinácii so zeleňou sú kvalitným a obohacujúcim riešením priestoru námestia.
 • Zjednotenie (prepojenie) nástupov do budovy OcÚ, MŠ a gastro Perla - zariadenia, vzájomným prepojením cez nástupné plató s „odľahčenou“ (transparentnou) výplňou zábradlia.
 • Podružné / doplnkové funkcie sú vhodne rozmiestnené po obvode centrálneho multifunkčného priestoru námestia. Vodný prvok má tiež primeranú podobu.
 • Citlivo náznakovo a pocitovo (polo)uzatvorená spodná časť námestia s viacúčelovou pergolou. Jej stvárnenie a umiestnenie vhodným spôsobom podporuje a dopĺňa existujúcu blokovú zástavbu námestia. 
 • Kultivované stvárnenie nových vložených architektonických prvkov.
 • Vhodné je tiež situovanie zelene po obvode námestia doplnené podružnými aktivitami pre trávenie voľného času.
 • Pri spracovaní realizačnej PD odporúčame venovať zvýšenú pozornosť výberu typu dlažby, hlavne povrchovej úprave, aby jej štruktúra nepôsobila pre užívateľov námestia diskomfortne (nájsť prijateľný kompromis medzi rustikálnosťou a pochôdznosťou).
 • Aby si subtílna konštrukcia kovovej pergoly zachovala svoju eleganciu bude v realizačnej fáze potrebný precízny konštrukčný návrh i nemenej precízna realizácia. (Kompromisy môžu znehodnotiť výsledný dojem. Je to však uskutočniteľné).
 • V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude potrebné venovať dendrologickému výberu použitých drevín zvýšenú pozornosť s akcentom na “prirodzenú pestrosť” a lokálne (zdomácnené) dreviny. (Umiestnenie je kompozične vhodné). 

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto - 3 500,- €: návrh 12
Autori: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD., Ing. Filip Bránický, Ing. Martin Poliak, Ing. Michal Kázik

Z komentárov porotcov:

 • Návrh výborne rešpektuje terénne danosti.
 • Napriek (alebo vďaka?) striedmej grafike presvedčivá interpretácia tvorivého návrhu.
 • Podobne ako v návrhu č. 6 aj tu autori veľmi dobre vyriešili „svah“ (prevýšenie) v hornej časti námestia formou pobytových schodov v kombinácii s kultivovanou zeleňou a rampou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 • Výborná artikulácia veľkej plochy námestia na menšie časti so špecifickým charakterom, bez toho aby sa narušila jednota celku.   
 • Príjemná možnosť sedenia v zeleni pri záhonoch kvetov.
 • Zásobovanie prevádzok v parteri budov lemujúcich námestie je umožnené pojazdným zokruhovaným chodníkom.
 • Vodný prvok - „potok“ premyslene rozdeľuje námestie na dve časti – južnú s väčším množstvom konkrétne definovaných funkcií, komorne oddelených kultivovanou zeleňou a severnú - multifunkčnú časť námestia v čele s variabilne využiteľným pódiom.
 • Napriek dosť striktnému rozdeleniu funkcií na námestí, celok pôsobí kompaktne a umožňuje aj pri väčších kultúrnospoločenských akciách spojiť obidve časti námestia.
 • Spodná - južná strana námestia je od ulice Duklianskych hrdinov oddelená (uzatvorená) výškovým odsadením, čo na jednej strane čiastočne vymedzuje priestor námestia, na druhej strane však tvorí obmedzujúcu bariéru takmer po celej južnej strane námestia.
 • Dobrý a kultivovaný návrh, realizáciou ktorého by vo Valaskej mohlo vzniknúť námestie s príjemnou atmosférou.
 • Z návrhu nebolo možné identifikovať  nasvetlenie námestia “z vrchu”. Vzhľadom na jeho veľkú plochu (a skutočnosť, že v domoch lemujúcich námestie sú v horných podlažiach byty) iba “spodné” osvetlenie situované v dlažbe je pre celkové nasvetlenie námestia nepostačujúce (a pri jeho zintenzívnení môže dochádzať k „oslneniu“ návštevníkov i obyvateľov pri pohľade z priľahlých bytov).
 • Segregovanie vstupov do OcÚ, MŠ a gastro Perla má za následok, že vstup na OcÚ nie je bezbariérový a krajné prevádzky musia mať každá samostatnú rampu.
 • Stromy na parkovisku pred bytovkou sú síce vítaným zeleným prvkom. V takej podobe, ako sú osadené, by však dlho “neprežili” (kolízna poloha pri vjazde na parkovacie miesto).


3. miesto - 1 500,- €: návrh 5
Autori: Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Katarína Bergerová

Z komentárov porotcov:

 • Návrh posilňuje pomer zelene oproti existujúcemu stavu, čím vytvára komornejší priestor námestia a viac ho orientuje na dominantný objekt s OcÚ.
 • Zeleňou opticky zmenšená plocha námestia poskytuje dostatočne veľký variabilný priestor pre konanie spoločenských podujatí obce. 
 • Zaujímavý dialóg medzi organicky pôsobiacou zeleňou a strohým rádom urbánnych prvkov.
 • Dobrá práca s povrchmi a podpora vodozádržných opatrení.
 • Takáto úprava námestia má reverzibilný charakter a v prípade nárastu počtu obyvateľov a prípadnej potreby rozšírenia spevnených plôch je možné tieto úpravy realizovať bez väčších stavebných úprav.
 • Z pohľadu účastníka dopravy na ulici Duklianskych hrdinov námestie posilnením pásu zelene v jeho spodnej časti je (možno) príliš uzavreté a neumožňuje atraktívnymi priehľadmi „vtiahnuť“ návštevníka do diania na námestí.
 • Segregácia vstupov do prevádzok OcÚ, MŠ a gastro Perla - zariadenia nie je najvhodnejším riešením.
 • Zníženie nivelety námestia do roviny pod existuju úroveň spôsobuje konflikt s koreňovým systémom jestvujúcich stromov.

 


4. miesto - návrh 8
Autori: Doc. Akad. arch. Imrich Vaško, MArch. Adam Hudec, MgA. Veronika Miškovičová, Ayşegül Seyhan.

 

Návrhy 1,2,4,7,9,10,11,13 sa umiestnili na 5. - 12. mieste, bez rozdielu poradia

Návrh 1
Autori: about_architecture, s.r.o. - Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. Róbert Donoval

 

Návrh 2
Autori: prof. arch. Šarafin Michal, Ing. arch. Šarafin Martin, Ing. arch. Rusnačková Simona

 

Návrh 4
Autori: OON Design s.r.o. - Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Ladislav Balogh

 

Návrh 7
Autori: Ing. arch. Michaela Dunajská, Ing. arch. Tatiana Dunajská, Ing. Janka Dunajská, Ing. Helena Sarvašová


Návrh 9
Autori: txt architekti - Marian Trcka, Jaroslav Tarajčák, Branislav Lackovič

 

Návrh 10
Autori: Ing. Peter Pasečný, Ing. Lucia Paulíková Lackovičová

 

Návrh 11
Autori: Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Miroslav Michalica

 

Návrh 13
Autori: Dr. Ing. Peter Demčko, Ing. arch. Alena Petejová

Zápisnica z hodnotiacieho rokovania poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím