Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. jún 2021
0
1546

Rekonštrukcia Novej radnice v Bratislave - výsledky súťaže

Cieľom súťaže bolo vybrať architektonický návrh, ktorý ponúka najlepšie riešenie pre rekonštrukciu Novej radnice na Primaciálnom námestí od architekta Emila Belluša, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky.
Rekonštrukcia Novej radnice v Bratislave - výsledky súťaže

Predmetom architektonickej a interiérovej štúdie bolo priniesť nové riešenie vstupného priestoru budovy, priestoru vrátnice, tretieho a štvrtého nadzemného podlažia. Zapojené ateliéry mali navrhnúť dispozičné riešenie tak, aby bolo v súlade so zadaním a požiadavkami vyhlasovateľa. Súčasťou zadania bol aj návrh kancelárskeho a iného mobiliáru, osvetlenia, preriešenie povrchov a materiálov. Taktiež riešenie pre exteriérové plochy, vnútorný dvor a fasády. Išlo o malú súťaž návrhov.

Druh súťaže:

 • podľa predmetu súťaže: architektonická
 • podľa účelu súťaže: projektová
 • podľa okruhu účastníkov: vyzvaná
 • podľa počtu kôl súťaže: jednokolová

 

Výsledky:

1. miesto
Ing.arch. Martin Skoček  

Komentár poroty:

Autor elegantne pracuje s géniom loci národnej kultúrnej pamiatky, nadväzuje na ňu, v niektorých častiach cituje a transformuje jej figúry, v iných častiach odvážne reinterpretuje Bellušovu reč do reči vlastnej. Princíp vzdušnosti priestoru je stále prítomný, čo je viditeľné napríklad v časti „recepcia“. Tento súťažný návrh najlepšie odzrkadlil predstavy obstarávateľa vo veci variabilného narábania s dispozíciou kancelárií a adekvátne funkčne odčlenil jednotlivé „prevádzky“. Kultivovane narába s priestorom kancelárií a tzv. komunitným priestorom, najlepšie zapojil časť komunikácie medzi jednotlivými kanceláriami do prevádzky. Vyčlenenie priestoru na neformálnejšie stretávanie použitím rastlín, či rotovaním kubusu výtvarného diela sa šikovne vysporiadal s nevyužitým predschodiskovým priestorom. Porota oceňuje poňatie budovy ako celku, rovnako je sympatické preriešenie častí, ku ktorým sa vyjadril autor dobrovoľne (vstup do budovy, podzemné podlažie, ostatné chodby...). Výsledkom návrhu môže byť kvalitný, užívateľsky prijateľný priestor. Názor autora je multiplikovateľný a dá sa etapizovať. Autor si poradil s riešením bezbariérovosti budovy na 1.NP citlivo, avšak na ostatných podlažiach sa autor nevyjadril k riešeniu bezbariérových prechodov. Predstavený návrh poskytuje verejnému obstarávateľovi najväčší potenciál. Porota predpokladá, že v nadväzujúcich fázach prejde projekt zmenami a budú sa musieť zohľadniť vplyvy, ktoré v súťaži neboli zahrnuté. Magistrát je sám o sebe živým meniacim sa organizmom, na ktorý bude musieť architekt reagovať. Porota sa zhodla, že koncept projektu je ale dostatočne robustný a flexibilný, aby prípadné úpravy vstrebal.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto
Kuklica Smerek architekti, s.r.o.

Komentár poroty:

Na prvý pohľad je architektonické stvárnenie budovy citlivé a reprezentatívne, čo je kritérium, ktoré má prislúchať budove Magistrátu hlavného mesta. Spojovacia hala na vyšších podlažiach je využitá na konzultačné účely. Ich situovanie v tejto časti ponúka novú zasadaciu zónu, (určenú aj na stretávanie sa s obyvateľmi). Otázna je úmernosť zásahu, použitie materiálov, použitie nových objemov, sterilita a riešenie akustiky. Administratívne krídla na 3. a 4. NP ponechávajú v pôvodnom členení, kancelárie otvárajú do chodby, niektoré sú oddelené presklenou zástenou, doplnenou len striedmym závesom, ktorý v prípade koncentrovanej práce dokáže utlmiť rušivé vplyvy z chodby. Kancelárie sa dajú ale flexibilne prispôsobiť meniacej sa kapacitnej situácii magistrátu , avšak toto riešenie sa zdá technicky a finančne náročnejšie. Architekti síce zaujímavo pracujú s priestormi kancelárií avšak koridor chodby ostáva nevyužitý, čo vníma porota ako negatívum. V návrhu absentujú rôzne druhy zasadacích miestností, priestor na telefonovanie a priestor na samostatnú sústrednú prácu. Porota však oceňuje citlivú a dômyselnú prácu s priestorom strešnej časti, ktorá by mohla slúžiť ako ďalší exteriérový priestor určený zamestnancom. Autori veľmi dobre pracovali s dvorom a dávajú Z návrhu je cítiť snahu o “vyčistenie a upratanie” vstupného priestoru od vizuálnych nánosov, unifikujú informačný systém. Porota oceňuje zakomponovanie pôvodnej materiality v podlahách a vyjadrenie sa k bezbariérovosti objektu na všetkých podlažiach. Otázna je však robustnosť a citlivosť tohto riešenia. Porota napriek tomu diskutovala o potenciáli poskytnutých riešení. Zásadným sa jej zdal ale sterilný prístup autorov. Otázna je samotná realizovateľnosť riešenia vzhľadom na finančnú náročnosť návrhu.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

3. miesto
A.BKPŠ, spol. s.r.o.

Komentár poroty:

Návrh pracuje s budovou architekta E. Belluša ponechaním pôvodného členenia objektu a konštrukcií. Návrh zaujal variabilitou riešenia kancelársky priestorov, ktoré ponúkajú rôzne mierky pracovných priestorov pre zamestnancov. Autori ponúkli aj škálu doplnkových priestorov pre rôznu formu a obsah práce. Porota vníma ako pozitívum situovanie časti kuchynky v zadnej časti traktu. Riešenie spoločnej chodby doplnením o sedenie, ktoré je zároveň aj úložným priestorom, sa javí ako málo využiteľný priestor a otázne je jeho reálne využitie pri bežnom chode magistrátu. Koridor chodby preto pôsobí skôr ako čakáreň a zdá sa, akoby potenciál tohto priestoru nebol využitý napr. na konzultácie alebo neformálne stretávanie sa zamestnancov. Riešenie priestoru pri recepcii pôsobí nevhodne v nadväznosti na jednotlivé funkcie priestoru. Autori neadekvátne riešili bezbariérovosť priestorov prostredníctvom robustných rámp. Rovnako je na zváženie farebnosť a výber typových prvkov mobiliáru doplňujúcich spoločné priestory- spojovaciu časť medzi traktami.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

Zloženie poroty:

 • prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave
 • Ing. arch. Natália Puschmannová, Metropolitný inštitút Bratislavy 
 • PhDr. Daniela Sámelová, kancelária riaditeľa Magistrátu HMSRBA 
 • M.A. Oravcová Janka, Origameo, HB Reavis 
 • Ing. arch. Maroš Fečík, architekt, plusminusarchitects

Náhradníci poroty:   

 • Ing. arch. Katarína Bergerová, Metropolitný inštitút Bratislavy  
 • Ing. arch.  Marcel Dzurilla, Metropolitný inštitút Bratislavy  

Experti poroty:  

 • Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu HMSRBA  
 • PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ MUOP  
 • Ing. arch. Martina Vnenková, Metropolitný inštitút Bratislavy 
 • Mgr. Eva Falbová, Krajský pamiatkový úrad BA 

Viac informácií nájdete na stránke Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím