Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. február 2021
0
909

Bratislavská koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030

Bratislavskí mestskí poslanci schválili dokument, ktorý zhmotňuje víziu dlhodobého smerovania v oblasti bytovej politiky.
Bratislavská koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030

Strategický materiál Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 - 2030 je podkladom pre tvorbu čiastkových stratégií. Cieľom  je vytvorenie základného rámca pre činnosť bratislavskej mestskej samosprávy v oblasti bývania načrtnutie dlhodobého smerovania - vízie v oblasti bytovej politiky. Z tejto koncepcie musia následne vychádzať ďalšie analytické a strategické dokumenty, ktoré detailne popíšu spôsob, akým chce mesto dosiahnuť svoje ciele. Na príprave dokumentu sa podieľal široký autorský kolektív, s prevládajúcim zastúpením architektov a urbanistov. Základom dokumentu je rozsiahla analytická časť, ktorá zahŕňa viaceré ekonomické ukazovateľe. Koncepcia neostáva len pri konštatovaniach, ale obsahuje aj pomerne podrobne rozpracovanú návrhovú časť. Mesto dlhodobo potrebuje aktualizáciu územného plánu, zrýchľovanie povoľovacích procesov či navýšenie počtu bytových jednotiek. 

Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030 uvádza, že „základným predpokladom vysokej úrovne života je dostupnosť kvalitného bývania. Bratislava má dlhodobo problém s nedostatkom bytov na trhu a ich rastúcimi cenami, čím sa stáva kvalitné bývanie ťažšie dostupné pre široké skupiny obyvateľstva.“ 

Ako východisko vidí zvýšenie počtu bytov, čo zlepší ich dostupnosť a prispeje aj k zmierneniu rastu cien nehnuteľností v hlavnom meste.

Bratislava zároveň začala s prípravou výstavby mestských nájomných bytov na vlastných pozemkoch. Príkladmi takýchto rozpracovaných lokalít sú Terchovská a Parková ulica. Výsledky architektonických súťaží na mestské nájomné domy sme publikovali tu a tu. Ďalšou z pripravovaných lokalít je petržalské Muchovo námestie, kde mesto prebralo developerský projekt a zachovalo spoluprácu s pôvodnými architektmi z ateliéru Pantograph. Je pravdepodobné, že nastavený trend bude pokračovať a v budúcnosti môžeme očakávať viaceré architektonické súťaže na obytné súbory s mestskými nájomnými bytmi.

 

Kľúčové body koncepcie mestskej bytovej politiky 2020-2030:


Analýza súčasného stavu, identifikácia problémov

 • Zvyšovanie ročného prírastku počtu bytov je nevyhnutné na spomalenie rastu cien bytov a
 • zlepšenie dostupnosti bývania. Súčasná miera prírastku nových bytov nie je dostačujúca na
 • dosiahnutie európskeho štandardu v rozsahu bytového fondu. 


Ďalšie výstupy analytickej časti pomenúvajú limity a nedostatky súčasného stavu bývania v hlavnom meste. Tieto zahŕňajú najmä nedostatočné využitie disponibilných plôch na bytovú výstavbu a periférnu výstavbu a výstavbu v katastroch priľahlých obciach, ktorá vplýva na dopravnú, finančnú a environmentálnu situáciu na území mesta. 


Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030

Na základe analýzy územných predpokladov autori koncepcie identifikovali nasledovné priority, ktoré rámcujú potrebné kroky pre rozvoj bývania:

 • Efektívne využívanie súčasných kapacít územia mesta 
 • Identifikácia potenciálnych rozvojových lokalít a ich využitie v rámci princípov udržateľného rozvoja
 • Vytvorenie základu pozemkovej politiky mesta.

Významným krokom k naštartovaniu bytovej výstavby v doteraz nezastavaných rozvojových oblastiach je model mestskej rozvojovej spoločnosti, ktorá by riadila a koordinovala procesy v oblasti bytového rozvoja.

Budovanie mestského bytového fondu

Kapitola sa venuje analýze možností výstavby verejného bytového fondu v Bratislave, pričom porovnáva efektivitu viacerých modelov financovania výstavby bytov. Výsledkom sú nasledovné priority:

 • Využitie nevyužívaných mestských budov alebo budov na území mesta. 
 • Udržateľná výstavba nového bytového fondu.
 • Vypracovanie plánu výstavby nových nájomných bytov s pravidelnou aktualizáciou. 
 • Systematický nákup bytov na sekundárnom trhu.

Nastavené priority preto navrhujú pravidlá a rámce, ktoré umožnia funkčnú a korektnú spoluprácu medzi samosprávou a súkromným sektorom:

 • Zvýšenie dostupnosti bývania vďaka spolupráci mesta so súkromným sektorom. 
 • Realizácia spoločných projektov so súkromným sektorom, menovite skrz verejno-súkromné partnerstvá a zdieľané projekty.

 

Kompletnú koncepciu mestskej bytovej politiky pre roky 2020 - 2030 nájdete v prílohách nižšie:

Spracovateľský kolektív:

Autori:
Ing. arch. Boris Hrbáň, Bc. Martin Freund, Mgr. Ján Mazúr, PhD.
Autorská spolupráca:
Sergej Kára, Ing. arch. Lucia Štasselová, námestníčka primátora pre nájomné bývanie a sociálne veci
Spoluautori jednotlivých kapitol:
Samuel Achberger, MSc. , Mgr. Lea Baričiaková, JUDr. Andrej Bednárik, Ing. arch. Martin Berežný, Mgr., LL.M Jana Drgoncová, Ing. arch. PhD. Dana Drobniaková, Ing. arch. Norbert Dvorčák, Ing. arch. Magda Ďurdíková, BSc. Nina Fabšíková, Ing. arch. Ľubica Pachta Fenclová, Mgr. Juraj Hurný, Ing. arch. Dana Kmeťková, Mgr. Ctibor Košťál, Juraj Labant, MA Matúš Lupták, Mgr. Ján Mazúr, PhD., JUDr. Michal Ovsaník, Mgr. Tomáš Pavelka, Ing. Milota Sidorová, PhD., Mgr. Zuzana Stanová, Mgr. Pavol Škápik, Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art. Katarína Štefancová, Ing. arch. Lucia Trajterová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím