Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. máj 2021
0
1354

Súťaž: Rekonštrukcia verejných priestorov na Jurigovom námestí, Bratislava

Cieľom komplexnej rekonštrukcie Jurigovho námestia je naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska. Návrh má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok na námestí, poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity, debarierizovať priestory a zároveň zlepšiť mikroklímu na námestí.
Vyhlásenie13.5.2021
10:00
Odovzdanie návrhov23.7.2021
17:00
VyhlasovateľHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy
AdresaPrimaciálne námestie 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Lucia Adameková

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Karlova Ves vyhlasujú architektonicko-krajinársku súťaž na rekonštrukciu verejných priestranstiev na Jurigovom námestí. Jurigovo námestie je uzlovým priestorom sídliskovej zástavby 20. storočia. Návrh, ktorý vzíde zo súťaže, môže predstavovať precedens pre kvalitné riešenie typológie pochôdznych terás. Návrh má reagovať na súčasné výzvy klimatických, spoločenských a demografických zmien. Má ponúknuť pestrý mix funkcií, možnosť stretávania sa pre rôzne generácie a sociálne skupiny z okolia.

Druh súťaže:

Projektová verejná dvojkolová architektonicko-krajinárska súťaž

Porota:

  • M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.
  • Ing. Vladimír Sitta
  • Ing. arch. Dušan Šimun
  • Ing. arch. Roman Žitňanský
  • Ing. arch. Peter Vaškovič

Náhradníci poroty

  • Ing. arch. Mgr. art. Juraj Hubinský
  • Mgr. art. Tomáš Tokarčík

Lehoty:

Lehota na predkladanie súťažných návrhov – I.kolo  23. 07. 2021, 17:00 hod.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov – II.kolo 25. 10. 2021, 17:00 hod.
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 29. 11. 2021

Ceny a odmeny:

1. Cena: 12 000 €
2. Cena: 8 000  €
3. Cena: 5 000 €
1. Odmena: 2 500 €
2. Odmena: 2 500 €

Kontaktný bod pre súťaž a prihlasovanie do súťaže

 

Jurigovo námestie je priestor tvorený pochôdznymi terasami na sídlisku zo 60. rokov minulého storočia. Samotné námestie vznikalo v etapách od 70. rokov. Pôvodne bolo námestie plánované ako jedno z dvoch ťažiskových uzlov celého sídliska s obytnými domami, do svahu zapustenými objektmi s občianskou vybavenosťou, verejným priestorom a fontánou. Celková plocha riešeného územia je 13 500 m2. Námestie je pešou lávkou prepojené na druhú stranu Karloveskej ulice, kde je silno zastúpená občianska vybavenosť s poliklinikou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, poštou, pobočkou banky a predajňou bicyklov.

Dlhodobo slabá údržba a starostlivosť sa odrazili na súčasnom zlom stave, pričom zásadnou revitalizáciou námestie neprešlo od svojej výstavby.

 

Komplexná rekonštrukcia ako príklad riešenia typológie pochôdznych terás

Cieľom komplexnej rekonštrukcie Jurigovho námestia je naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska. Víťazný návrh súťaže bude riešiť celkovú technickú opravu, výmenu povrchov či viac zelene. 

Kompletné znenie zadania architektonickej súťaže nájdete na nasledovných odkazoch, alebo v prílohách pod textom:
https://mib.sk/sutaz/rekonstrukcia-verejnych-priestranstiev-na-jurigovom-namesti/  https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11727/summary

Rekonštrukcia má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok v parteri budov a vytvorením kultivovaného, fungujúceho a dobre prístupného verejného priestoru, zvýšiť pobytovú funkciu priestoru a poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity.

V návrhu je potrebné vytvoriť prístupné, priechodné, bezpečné a užívateľsky príjemné vertikálne prepojenia jednotlivých úrovní námestia slúžiace aj pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu, seniorov, mladé rodiny aj deti.

Priestor má v súčasnosti mnoho bariér, ktoré znemožňujú plynulý pohyb pre rôzne skupiny obyvateľov. Mobiliár je v zlom stave a znižuje tak pravdepodobnosť, že ľudia námestie využijú. 

Zásadným problémom je aj neprítomnosť zelene a zlé hospodárenie so zrážkami. Návrh riešenia by mal zmierniť dopady klimatickej zmeny a vytvoriť prijateľnú mikroklímu využitím vodných prvkov, vodozádržných opatrení a doplnením vegetácie. 

Návrh okrem toho prinesie aj riešenie proti zatápaniu a zatekaniu, či prípadnému premŕzaniu povrchov v zime, ktoré sú aktuálnymi problémami na viacerých miestach. 

Súčasťou riešenia je aj nové osvetlenie, ktoré bude navrhnuté tak, aby bol priestor rovnomerne nasvietený a zároveň svetlo nezasahovalo do susediacich obytných budov.

„Jurigovo námestie je vysoko komplexné prostredie so silným charakterom, aktuálne v nevyhovujúcom stave, ktorý si vyžaduje novú spoločnú víziu pre celý systém terás, schodísk, rámp, lávok, podzemných a nadzemných stavieb vo svahu a v úrovni nad Karloveskou ulicou. Pre miestnych obyvateľov miesto pre život, dôležitá trasa a pobytový priestor, pre architektov a výtvarníkov veľmi podnetná téma na prácu,“ vysvetľuje Peter Lényi riaditeľ Sekcie súťaží na MIB. 

V rámci prípravy súťaže boli vypracované v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave stavebno-technický aj statický posudok. Rovnako, aby bol zdokumentovaný aktuálny stav námestia, sa realizovali 3D scan a geodetické zameranie pre 3D model a digitálnu dokumentáciu.

Ešte pred vyhlásením súťaže sa zrealizovali alebo realizujú na námestí opravy havarijných stavov, ako je odstránenie poškodenej dlažby, oprava povrchov, výmena dočasného zábradlia pri fontáne, rekonštrukcia odtokových žľabov a výmena kočíkových nájazdov na schodiskách, spolu s doplnením osvetlenia na zvýšenie bezpečnosti. 

 

Súčasťou bude aj umelecké dielo

Okrem komplexnej úpravy súťaž prinesie aj návrh nového umeleckého diela, ktoré by malo byť vhodne umiestnené a zároveň nápadité. Dielo by malo byť dôležitou súčasťou priestoru a posilniť lokálnu identitu.

V danej lokalite sa nachádza aj niekoľko existujúcich umeleckých diel, napríklad dodnes funkčná fontána od Teodora Lugsa, Eugénie Lugsovej a Jozefa Fabianeka, atypický mezonetový bytový dom, či stĺp Meranie času. 

V návrhu je teda možné nenavrhovať nové dielo, ale pracovať, rozvíjať alebo nadviazať na kvality súčasných umeleckých diel.

Súťažné podmienky a zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím