Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. máj 2022
1
492

MIB pripravil pravidlá pre reklamu v uliciach Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy sfinalizoval komplexný manuál, ktorý usmerňuje, ako reklamu umiestňovať tak, aby jej vzhľad v uliciach mesta nebol rušivý.
MIB pripravil pravidlá pre reklamu v uliciach Bratislavy

Jeden z prvých názorných a použiteľných dokumentov, vytvárajúcich prehľadné pravidlá a zásady v dlhodobo prehliadanaj problematike predstavila v roku 2020 Žilina. Aj hlavné mesto v  posledných rokoch pristúpilo k viacerým opatreniam, ktoré prispeli k vyčisteniu ulíc od nadmernej vonkajšej reklamy. Od roku 2019 bolo odstránených vyše 1000 nelegálnych reklamných plôch z pozemkov v správe hlavného mesta. Právne súvislosti pri odstraňovaní nelegálnych bilboardov popísal Advokát Mirek Karas v tomto článku. Významná zmena sa udiala začiatkom roka, kedy vstúpila do platnosti regulácia vonkajšej reklamy v územnom pláne, vďaka čomu sa postupne zníži počet reklamných plôch na území mesta. Teraz Metropolitný inštitút Bratislavy sfinalizoval komplexný manuál, ktorý usmerňuje, ako reklamu umiestňovať tak, aby jej vzhľad v uliciach mesta nebol rušivý

Manuál Princípy a štandardy vonkajšej reklamy nájdete na tomto odkaze, alebo v prílohách na konci článku.

Vhodný príklad nerušivého podsvietenia názvu prevádzky pod jednotlivými písmenammi
Vhodný príklad nerušivého podsvietenia názvu prevádzky pod jednotlivými písmenammi

Atmosfére mesta škodí najmä reklama, ktorá bráni výhľadu na mesto a architektúru svojou nadmernou veľkosťou či umiestnením. Problematická je tiež reklama, ktorá znemožňuje pohyb alebo násilne púta pozornosť výraznou farebnosťou či svietivosťou. Manuál s názvom Princípy a štandardy vonkajšej reklamy prináša jasné a jednotné pravidlá pre reklamu umiestnenú na budovách, a tiež pre samostatne stojace reklamné stavby a zariadenia, ako sú citylighty, bilboardy, plagátové valce či malé voľne stojace zariadenia. Pri každom type reklamy je konkrétne uvedená odporúčaná veľkosť, umiestnenie a kompozícia, materiál, farba či forma. Vďaka odporúčaniam manuálu sa môže zjednotiť označovanie prevádzok či umiestnenie reklám na zastávkach MHD. Dokument má slúžiť obchodníkom, majiteľom nehnuteľností, prevádzkovateľom reklamných stavieb a zariadení, a tiež samotnej samospráve a úradom. 

„Hlavným cieľom je umiestňovať reklamu v primeranej hustote, veľkosti, a tiež v kvalitnom a vizuálne prijateľnom dizajne. Každá reklama by mala rešpektovať prostredie, v ktorom sa nachádza a prispôsobiť sa mu svojím tvarom, charakterom, veľkosťou, materiálovo-farebným riešením aj obsahom. Kvalitne spracovaná vizuálna komunikácia má potenciál zvyšovať kvalitu verejného priestoru a prispievať tak k pozitívnej atmosfére v meste. Koncepčný materiál, ktorý sme spolu s mojimi kolegami dali dokopy, sumarizuje pravidlá, ktoré nás dovedú ku kultivovanej legálnej reklame v uliciach Bratislavy,“ vysvetľuje Roman Žitňanský, riaditeľ Sekcie verejných priestorov na MIB.   

Napríklad majiteľ alebo majiteľka kaviarne získa v manuáli informácie o tom, kde si môže osadiť názov prevádzky na fasádu a ako má vyzerať jeho dizajn. Tiež v ňom nájde aké pravidlá platia pre prípadný polep výkladu, alebo akým spôsobom si môže umiestniť tabuľu s ponukou kaviarne. Každá prevádzka má mať podľa manuálu na fasáde najviac jedno označenie prevádzky. Informácie by sa nemali zbytočne opakovať, napríklad keď už má prevádzka umiestnenú na označenie výstrč, nemala by umiestňovať na fasádu ďalší nápis.  

Zároveň platí, že umiestnenie reklamy na fasáde by malo byť súčasťou celkového návrhu budovy a všetky reklamné plochy v rámci jednej budovy, ideálne aj súvislých úsekov ulice, by mali mať vypracovanú jednotnú koncepciu umiestňovania reklamy. Manuál v tomto smere zdôrazňuje pravidlo, že architektúra je vždy nadradená reklame, a preto reklama nesmie celoplošne prekrývať fasádu alebo zakrývať okenné otvory.  

 Častým negatívnym javom v uliciach mesta sú zhluky reklamných stavieb. Aby nevznikali, tak manuál určil ich minimálnu vzdialenosť –  v prípade cityligthov je to 100 metrov. Tiež sa určila minimálna priechodná šírka chodníka pri umiestňovaní citylightov na 2 metre, vďaka čomu nebudú tvoriť prekážku v pohybe.  Konkrétne pravidlá nájdete v manuáli.

Príklad schémy z manuálu
Príklad schémy z manuálu

Manuál vychádza z územného plánu 

Mesto vlani prvýkrát v novodobej histórii schválilo reguláciu reklamných stavieb priamo v územnom pláne prostredníctvom zmien a doplnkov, vďaka čomu obmedzuje umiestňovanie reklamných stavieb do budúcnosti. V Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán neumožňuje. Postupne sa tak zníži záťaž nadmernou vonkajšou reklamou, čo prospeje atraktivite verejných priestorov či prehľadnosti v dopravných ťahoch. Územný plán vymedzil konkrétne územia a zároveň typy reklamných stavieb, ktoré môžu byť povolené. Bratislava je rozdelená do štyroch území. Najprísnejšie pravidlá platia v centre mesta, iné na kompozičných osiach alebo v parkoch. Regulácia úplne zakazuje reklamné stavby s reklamnou plochou väčšou ako 13 m2. 

Manuál Princípy a štandardy vonkajšej reklamy nadväzuje na zmeny v územnom pláne a spodobňuje pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb v mierke ulice a prináša aj odporúčania pre dizajn reklamných plôch. Pre mesto a jeho organizácie má dokument záväzný charakter, pričom všetky mestské organizácie sú pri umiestňovaní vlastných reklamných objektov, pri riešení nájmov a zverovaniach povinné riadiť sa týmto dokumentom. Pre mestské časti, prevádzkovateľov rôznych prevádzok, poskytovateľov vonkajšej reklamy či vlastníkov budov má dokument odporúčací charakter, no transparentne komunikuje, aká reklama je vhodná, aby mesto postupne získalo jednotnú atmosféru bez nekultivovanej reklamy. 

Princípy a štandardy vonkajšej reklamy sú súčasťou Manuálu verejných priestorov. Ten spolu s doteraz 13 vydanými princípmi a štandardmi na konkrétne oblasti sumarizuje  jasné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. Všetky dokumenty sú voľne dostupné na tomto odkaze.

Manuál Princípy a štandardy vonkajšej reklamy:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím