Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. jún 2023
0
402

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu

Prehľadné pravidlá pre kvalitnejší verejný priestor Ružomberku a Martina.
Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu

Reklama a vizuálny smog výrazne degradujú kvalitu verejného priestoru v našich mestách. Aj keď je v posledných rokoch cítiť snahu samospráv o zmeny, problém nemožno efektívne riešiť bez nastavenia dlhodobej stratégie a stanovenia jasných pravidiel. Tie musia byť následne spracované do prehľadnej podoby, zrozumiteľnej pre všetkých aktérov. Prvé lastovičky sa u nás už objavili. Po Žiline a Bratislave disponuje takýmto materiálom po novom aj Ružomberok a Martin. Dokumenty vznikli v rámci urbanisticko-krajinársko-architektonickej platformy INAAK, ktorá sa venuje tvorbe manuálov, strategických dokumentov, štúdií.

 

Publikácie predstaví jeden z ich autorov - Oto Nováček:

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu

Kvalita verejných priestorov je jedným z hlavných aspektov vplývajúcich na život všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Súčasťou verejných priestorov nie sú len chodníky, spevnené plochy, zeleň, mobiliár či herné prvky, ale aj reklama vo svojich rôznych podobách.

Reklama je bežnou súčasťou prezentácie podnikov i inštitúcií. Slúži primárne na propagáciu daného subjektu alebo jeho služby, produktu či špecifickej činnosti. Je to komunikačný prvok. Kvalita reklamy je však dlhodobým problémom, ktorý negatívne vplýva na obraz tohto prvku vo verejnom priestore. Väčšinou ho tvorí nesúrodá zmes rozličných tvaroch, farieb a veľkostí. Prekážajú v pohľadoch, zakrývajú veľké časti fasád objektov, odpútavajú pozornosť vodičov na cestách. Vytvárajú obraz, ktorý je často v protiklade s rozvojovým smerovaním mesta. Otázny je taktiež priamy dopad exteriérových reklám na cieľové skupiny v dobe sociálnych sietí, kedy je možné s reklamou narábať efektívnejšie a cielene. Preto sa dnes stáva vizuálny smog synonymom reklamy. Verejný priestor je presýtený nízkou vizuálnou a koncepčnou kvalitou, ako aj celkovým počtom reklám. Napriek tomu má reklama potenciál byť lepšou a prispieť k celkovej kultivácií mestského prostredia. Nie je to však možné bez jasne stanovených pravidiel.

Cieľom manuálu regulácie vizuálneho smogu je definovať strategický rozvoj (dlhodobá vízia) a základné pravidlá pre vizuálnu komunikáciu - prezentáciu vo verejnom priestore (krátkodobá vízia). Na jednej strane ide o zníženie nadmerného počtu reklamných prvkov, a na strane druhej k nastaveniu jasných pravidiel pre umiestňovanie reklamných prvkov vo verejnom priestore. Hlavným princípom je umiestňovať reklamu a zariadenia vo vhodnej mierke, počte a v kvalitnom vizuálnom vyhotovení. Dôležitým aspektom je aj odlišovanie rôznych typov reklamných prvkov a ich poloha v rámci mesta a miesta. Súčasťou manuálu sú aj vizuálne pomôcky pre ľahšie pochopenie problematiky a súbor dobrých a zlých príkladov z praxe.

Zámerom mesta je pozitívne vplývať a zvyšovať kvalitu prostredia pre svojich obyvateľov. Reklama je jedným z prvkov, ktorých regulácia k tomu môže významne pomôcť. Tento dokument sa stane východiskom jednotného prístupu mesta v oblasti reklamy. Regulácie a pravidlá vychádzajú z platných legislatívnych rámcov. Všetkým zúčastneným - obchodníkom a prevádzkovateľom, poskytovateľom vonkajšej reklamy, majiteľom nehnuteľností a úradom - má tento dokument hlavne pomáhať a slúžiť pri navrhovaní a umiestňovaní kultivovanej reklamy v meste.

 

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu mesta Ružomberok

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu mesta Ružomberok je dokument zaoberajúci sa celým mestom Ružomberok. Dokument vychádza predovšetkým z funkčných a urbanistických zón definovaných platným územným plánom mesta. Dokument pre jednotlivé zóny špecifikuje pravidlá používania a umiestňovania reklamných stavieb a zariadení, pričom dané princípy ilustruje na stavbách typických pre danú zónu. Následne sa dokument venuje jednotlivým reklamným stavbám a zariadeniam, pre ktoré definuje odporúčania vychádzajúc z platnej legislatívy ako i po intenzívnej komunikácii s Komisiou pre životné prostredie, s Útvarom hlavného architekta mesta a s miestnymi poslancami. 

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu mesta Ružomberok

Autori:
Ing. arch. Oto Nováček, PhD.
Ing. arch. Tomáš Pozdech
Ing. arch. Adam Lukačovič

Náhľad  publikácie:

 

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu v pamiatkovej zóne mesta Martin

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu  v pamiatkovej zóne mesta Martin je dokument zaoberajúci sa výhradne pamiatkovou zónou mesta. Dokument vychádza predovšetkým platného územného plánu mesta ohraničujúceho pamiatkovú zónu, ako i zo zoznamu národných kultúrnych pamiatok umiestnených v tejto zóne. Dokument analyzuje typológiu stavieb v tejto zóne a pre jednotlivé budovy podľa ich výzanmu, či architektonického stvárnenia špecifikuje pravidlá používania a umiestňovania reklamných stavieb a zariadení, pričom dané princípy ilustruje na vybraných typologických objektoch, ktoré reprezentujú architektonicko-urbanistický ráz pamiatkovej zóny. Následne sa dokument venuje jednotlivým reklamným stavbám a zariadeniam, pre ktoré definuje odporúčania vychádzajúc z platnej legislatívy ako i po intenzívnej komunikácii s Útvarom hlavného architekta mesta, Krajským pamiatkovým úradom, miestnymi poslancami a verejnosťou. 

Stratégia a manuál regulácie vizuálneho smogu v pamiatkovej zóne mesta Martin

Autori:
Ing. arch. Oto Nováček, PhD.
Ing. arch. Tomáš Pozdech
Ing. arch. Adam Lukačovič

Pracovná skupina mesta Martin:
Ing. arch. Zuzana Mendelová (ÚHA)
Ing. arch. Jana Tartaľová (ÚHA)
Ing. Mária Zboranová (ÚHA)
Matej Bórik, MBA (METRO)
Ing. Peter Trmos (PARTA)
Mgr. Adriana Reťkovská (KPÚ Žilina)
Mgr. Adam Galko (Turčianska galéria)

Náhľad publikácie:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím