Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. marec 2020
2
2733

Medzinárodná architektonická súťaž na obnovu kúpeľov Grössling - predĺžený termín predloženia návrhov

Lehota na odovzdanie návrhov sa predlžuje do 19. júna.
Vyhlásenie19.3.2020
10:00
Odovzdanie návrhov19.6.2020
17:00
VyhlasovateľHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, Generálny investor Bratislavy
AdresaPrimaciálne námestie 81499 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMarian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk

 

 

Vyhlasovatelia súťaže na obnovu kúpeľov Grössling predĺžili lehotu na odovzdanie súťažných návrhov. Pôvodná lehota na predkladanie súťažných návrhov, ktorá bola stanovená na 12. 06. 2020 17:00 hod., sa predlžuje o týždeň na 19. 06. 2020 17:00 hod.

Dôvodom predĺženia je najmä časová náročnosť autentifikácie, ktorá trvá niekoľko dní, a zasielanie dokumentov je aj v súvislosti so svetovou situáciou koronavírusu časovo náročnejšie.  

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Začala sa medzinárodná architektonická súťaž na obnovu kúpeľov Grössling. Mesto Bratislava, Metropolitný Inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling, pridať k nej nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti.

Formát súťaže: verejná anonymná projektová dvojkolová architektonická súťaž návrhov

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie vyrieši požiadavky zadania. Mesto Bratislava prichádza so zámerom obnoviť pôvodnú rekreačnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling. V súlade so súčasným trendom spájať rôzne funkcie verejných budov a prinášať ich užívateľom nové využitie na trávenie voľného času ráta plán obnovy a využitia objektu s využitím nielen kúpeľnej časti, ale aj oddelených častí od kúpeľov na kultúrno-komunitné aktivity s presťahovaním prevádzky pobočky Mestskej knižnice v Bratislave. Hlavným konceptom prepojenia týchto dvoch funkcií je „ponorenie sa‟. Predstavuje to na jednej strane ponorenie sa do kúpeľnej atmosféry, do miesta relaxu a pokoja, na druhej strane ponorenie sa do kníh, do pokoja priestoru knižnice. Dva oddelené priestory má spájať kaviareň, ktorá bude zároveň s parkom na Medenej ulici, najverejnejšou časťou celého komplexu. Tento park by sa mal stať miestom stretávania obyvateľov z okolia aj návštevníkov Grösslingu.

Termíny:
/Obhliadky riešeného objektu 17., 24. a 27. apríla 2020 o 13:00/ Z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s koronavírusom, nebude možné absolvovať obhliadky naživo. Pre všetkých záujemcov chystá vyhlasovateľ online prehliadku, o ktorej budeme čoskoro informovať.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov do I. kola 12.06. 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie I. kola súťaže 29. 06. 2020
Predpokladaná lehota na predkladanie súťažných návrhov do II. kola 31. 08. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 02. 10. 2020

Porota:
Riadni členovia:
Ilja Skoček (SK) - architekt, predseda Slovenskej komory architektov, predseda poroty
Lászlo Kovács (HU) - bývalý zástupca riaditeľa budapeštianskych kúpeľov
Adam Halíř (CZ) - architekt
Henrieta Moravčíková (SK) - teoretička architektúry, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Peter Lényi (SK) - architekt, vedúci útvaru súťaží MIB

Náhradníci:
Peter Fejerdy (HU) - architekt
Zuzana Zacharová (SK) - architektka


Prvé kolo nie je honorované, do druhého kola postúpia traja až piati účastníci, ktorým budú udelené ceny a odmeny:
1. cena: 25 000 €
2. cena: 15 000 €
3. cena: 10 000 €
1. odmena: 5 000 €
2. odmena: 5 000 €

Rozsah: 
Rozsah odovzdávaných návrhov v 1.kole:
2 formáty s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať
- situáciu a pôdorysy v mierke 1:300
- ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2.kole:
6 formátov s rozmermi 700 mm x 1 000 mm, ktoré budú obsahovať
- situáciu, pôdorysy, rezopohľady v mierke 1:300
- pôdorysy a rezopohľady so zakreslením stavebných úprav
- 4 vizualizácie (2 exteriérové, 2 interiérové)
- výkaz plošných a priestorových bilancií
- ďalšiu prezentáciu podľa uváženia

Formáty budú predkladané elektronicky.

Kontaktný bod, kde sú kompletné podklady a cez ktorý bude prebiehať komunikácia nájdete v profile zákazky na portáli Josephine.
Všetky informácie sú zverejnené aj stránke hlavného mesta.

Zadanie architektonickej súťaže nájdete aj v prílohách nižšie:

Riešený urbanistický celok v rámci mesta
Riešený urbanistický celok v rámci mesta
Riešený urbanistický celok v rámci mesta
Riešený urbanistický celok v rámci mesta
Kúpele v roku 1985
Kúpele v roku 1985
Kúpele v súčasnosti
Kúpele v súčasnostiFoto: Nora a Jakub Čaprnkovci

 

Viac o plánovanej obnove Kúpelov si môžete prečítať v tlačovej správe MIB-u:

Kúpele budú po obnovení miestom stretnutí, oddychu a ponorenia sa do vody aj do rozhovoru. Tak to bolo aj v kúpeľoch Grössling, ktoré sa dnes vracajú, aby sa stali spoločenským priestorom pre všetkých.

Mesto Bratislava a Metropolitný Inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti.

Verejný priestor, ktorý bude otvorený pre všetkých

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Budova z roku 1895 zažila najväčší rozkvet v roku 1914, kedy k rekreačným a vaňovým kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné kapacity. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom, okrem očistnej a športovej funkcie, aj ako dôležitý stretávací bod.

Práve obdobie po roku 1914 sa považuje za najvýznamnejšie a obnovou sa má vrátiť jeho hodnota. Nové kúpele tak opäť vytvoria príjemný stretávací bod pre obyvateľov a návštevníkov mesta.
Okrem obnovy kúpeľnej časti plánujeme do oddelenej časti objektu presťahovať časť Mestskej knižnice a vytvoriť tak plne verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

„Pri prípravách súťaže, ktoré trvali približne rok, Metropolitný inštitút dal vypracovať technickú dokumentáciu budovy, 3D zameranie, statický posudok, vlhkostný posudok a s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pripravil podklady na pamiatkovú obnovu. Urobil sa tiež prehľad stredoeurópskych mestských kúpeľov vo Viedni, Berlíne či Budapešti s podobnými tradíciami ako má Bratislava. Vychádzame zo zámeru zachrániť a ponúknuť budúcim návštevníkom Grösslingu niečo unikátne bratislavské. Na základe kultúrno-spoločenských súvislostí sme sa rozhodli pre spoluprácu s odborníkmi z budapeštianskej mestskej firmy Budapest Gyógyvizei és Hévizei Zrt., ktorá spravuje kúpeľné zariadenia v Budapešti,“ povedal Gábor Bindics z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

O dva roky začne rekonštrukcia, dovtedy sprístupnia park

Zadanie súťaže počíta v kúpeľoch s kapacitou bazénových plôch pre približne 145 osôb a pre ďalších 70 osôb v saunových plochách. V súťaži sa počíta so zachovaním a revitalizovaním existujúcich sedacích a plaveckého bazénu aj s doplnením o rekreačný interiérový a exteriérový bazén.

Hlavnou myšlienkou obnovy Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka Mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov. Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova okolia budovy a revitalizácia parku na Medenej ulici.

Víťaza súťaže vyberie medzinárodná porota (Henrieta Moravčíková teoretička architektúry, Lászlo Kovács z budapeštianskych kúpeľov, Ilja Skoček predseda Slovenskej komory architektov, český architekt Adam Halíř a Peter Lényi z MIB) v dvojkolovej súťaži návrhov. Vyhodnotenie I. kola prebehne v júni a definitívny víťaz bude známy koncom leta 2020.

Začiatok revitalizácie parku sa plánuje na jeseň roku 2021 a rekonštrukcia objektu sa predpokladá na jar 2022.

Písmo podľa starých fotografií a grafika Čiernych dier

Z procesu obnovy a rekonštrukcie objektu nechceme vynechať ani širokú verejnosť, a keď to okolnosti dovolia, je naplánovaný participatívny proces s obyvateľmi, ktorý napríklad pomôže nastaviť zloženie kultúrnych aktivít, ktoré sa budú diať v priestoroch kúpeľov.

Počas prípravy súťaže sa okrem historických a technických podkladov začalo aj s čistením a konzervovaním budovy, aby sa nezhoršil jej technický stav. Počas týchto prác sa odhalili takmer všetky vrstvy histórie kúpeľov. V objekte sa našli staré keramické obklady z rokov 1895, 1914, 1929, 1942 a 1972. Práve na základe týchto farieb a vzorov sme začali budovať identitu nového Grösslingu.

Kúpele Grössling fascinujú rôznych odborníkov aj umelcov. Metropolitný inštitút Bratislavy pri oživovaní budovy a histórie kúpeľov spolupracuje s typografom Ondrejom Jóbom, ktorý vytvoril písmo kúpeľov Grössling na základe starých fotografií. Prinavrátenie starého písma je jedným z množstva malých krokov ako vrátiť opustenému objektu dušu.

Spoluprácou s projektom Čierne diery na záchranu technických pamiatok, vznikla umelecká grafika dokumentujúca atmosféru kúpeľov od Adely Režnej. Niekoľko venovaných kusov získajú súťažiaci postupujúci do druhého kola architektonickej súťaže. Pôvodne bol zámer, že dnes sa postavia do dverí kúpeľov Grössling, a náhodní záujemcovia si grafiku môžu kúpiť, no rozhodli sa počkať, kým sa utíši koronavírus.

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.grossling.sk.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím