Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. október 2019
0
6502

Súťaž: Bytový dom Terchovská

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú verejnú projektovú súťaž na bytový dom/súbor s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi.
Vyhlásenie22.10.2019
06:00
Odovzdanie návrhov21.1.2020
17:00
VyhlasovateľHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy
AdresaPrimaciálne námestie 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Marek Harčarík
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine.

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Zadanie:

Z hľadiska porovnania cien medzi krajmi SR v Bratislavskom kraji sú ceny bývania viac ako dvojnásobné. Mesto Bratislava, na základe programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja, sa na roky 2014 - 2020 zaviazalo o dlhodobú podporu nájomného bývania na území mesta. 

Riešená lokalita sa nachádza v mestskej časti Ružinov, v časti Trnávka. Severný cíp pozemku prilieha stretu štvorprúdovej cesty Rožňavskej a Galvaniho ulice. Západne ho vymedzuje Terchovská a juhovýchodne Banšelova ulica. Rozloha riešeného územia je 5365 m2

Novonavrhovaný objekt (súbor objektov) má mať obytnú funkciu - bytový dom/súbor s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi. Návrh musí rešpektovať dané prostredie, v nadväznosti na jestvujúcu urbánnu štruktúru, hlavné uzly územia, dopravné napojenie.

Vyhlasovateľ odporúča dodržať nasledovné regulatívy:
- Podlažnosť max. 4 podlažia + max. 50% ustupujúce podlažie
- IPP (Index podlažnej plochy) = 1,4 KZ = 0,25

Vyhlasovateľ počíta s čo najväčším počtom bytov v riešenom území, prihliadajúc na efektívne využitie územia a kvalitu prostredia. Odhadovaný počet bytových jednotiek je 81. Priemerná podlahová plocha všetkých bytov nemá presiahnuť 60 m2, maximálna podlahová plocha bytu nesmie byť vačšia ako 80 m2. Obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy bytu nesmú presiahnuť hodnotu 1350 €. Počíta sa so skladbou bytov rozdelenou približne v pomere:
- tretina jednoizbových bytov 25 m2 až 40 m2 
- tretina dvojizbových bytov 40 m2 až 60 m2 
- tretina trojizbových 60 m2 až 80 m2  

Ceny a odmeny:

1. cena: 16 000 €
2. cena: 10 000 €
3. cena: 6 500,00 €
Suma vyhradená na odmeny: 5 500,00 €

Rozsah a forma:

Súťažný návrh bude prezentovaný na 3 formátoch každom s rozmermi 700 mm x 1 000 mm s

Porota:

Riadni členovia poroty: 
Závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. Boris Hrbáň, autorizovaný architekt SKA
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Akad. arch. Ladislav Kuba, autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Juraj Benetin, autorizovaný architekt SKA MgA.
Ondřej Synek, autorizovaný architekt ČKA

Náhradníci poroty: 
Závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Norbert Dvorčák, autorizovaný architekt SKA
Nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Michal Pulman

Dôležité termíny a lehoty:

Lehota na komunikáciu s účastníkmi 21. 01. 2020 do 17:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov 21. 01. 2020 do 17:00 
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže 31. 01. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 07. 02. 2020
Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov 25. 02. 2020 

Súťažné podklady a všetky dokumenty sú uverejňované v rámci profilu zákazky v systéme JOSEPHINE

Zadanie a súťažné podmienky nájdete aj v prílohách nižšie:

Mapa podujatia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím