Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. december 2019
0
1590

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Súťaž by mala rozhodnúť o budúcej podobe kľúčových bratislavských verejných priestorov.
Vyhlásenie10.12.2019
12:00
Odovzdanie návrhov14.2.2020
15:00
VyhlasovateľHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, Generálny investor Bratislavy
AdresaPrimaciálne námestie 1 ,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Ján Mazúr PhD.

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Abstrakt
Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke
Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Časový plán

 • 17. 1. 2020 - lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
 • 14. 2. 2020 - lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
 • v týždni 17.2.2020 - 21.2.2020 -  výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
 • v týždni 09.03.2020 - 13.03.2020 - úvodná konferencia
 • v týždni 27.04.2020 - 01.05.2020 - individuálne prezentácie koncepcií
 • v týždni 22.06.2020 - 26.06.2020 - individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
 • 10.7.2020 - lehota na predkladanie cenových ponúk
 • 17.7.2020 - celkové vyhodnotenie
 • 31.7.2020 - vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

 Členovia komisie
Riadni:
Matúš Vallo, SK, primátor Bratislavy
Zuzana Aufrichtová, SK, starostka Starého mesta
Igor Marko, SK/GB, architekt (www.markoandplacemakers.com)
Michal Fišer, CZ, architekt (www.triarchitekti.cz)
Marko Studen, SLO, architekt (www.scapelab.com)
Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt (www.3zu0.com)
Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt (www.tvk.fr)

Náhradníci:
Antonín Novák, CZ, architekt (www.drnh.cz)
Juraj Šujan, SK, poradca primátora Bratislavy, architekt v Šujan-Štassel
Michal Marcinov, SK, MIB - Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie, kraj. arch. - LABAK
Roman Žitňanský, SK, MIB - Útvar verejného priestoru, architekt

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži
Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

Princípy pre kvalitný verejný priestor v Bratislave
V súčasnosti Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje nový dokument, ktorý stanovuje princípy, ktoré by sa mali uplatňovať pri tvorbe verejných priestorov v Bratislave. Revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia bude slúžiť ako pilotný projekt, v ktorom sa dané princípy aplikujú. 

Priestorová identita

 • Mobilita
 • Životné prostredie
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Sociálna dimenzia, inklúzia
 • Funkčnosť a ekonomická návratnosť - Živé mesto

Pre účastníkov je povinná registrácia v elektronickom systéme JOSEPHINE, kde sú zverejnené aj všetky súťažné podklady a pomôcky. Zadanie, Informatívny dokument a časový plán nájdete aj v prílohách nižšie:

Zadanie:

 

Informatívny dokument:

 

Časový plán:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím