Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. august 2021
0
3501

Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - výsledky súťaže

Štyri priechody petržalským kanálom.
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - výsledky súťaže

Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO Bratislava vyhlásili v marci súťaže na lávky, ktoré pomôžu k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny. Zámerom vyhlasovateľov je najmä zlepšenie dostupnosti zastávok MHD vytvorením komfortného a jednoduchého prístupu, keďže v súčasnosti je umožnený predovšetkým súbežný pohyb pozdĺž brehov Chorvátskeho ramena a len výnimočne je umožnené jeho križovanie.

Prvá lávka je plánovaná v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou. Z lávky sa bude dať napojiť na sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na jeho pravom brehu. Druhá a tretia lávka sú plánované v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou. Obe budú napojené na existujúce chodníky pozdĺž ramena. Štvrtá lávka nahradí súčasnú pontónovú lávku a bude prepájať protiľahlé brehy Chorvátskeho ramena. Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera. Podľa predbežného odhadu budú náklady na samotnú výstavbu štyroch lávok 2,5 milióna eur bez DPH. V novodobej histórii Slovenska je to jedna z mála súťaži, ktorá sa venuje lávkam pre peších a cyklistov.

Štyri samostatné súťaže návrhov, s rovnakým jadrom zadania, boli vyhlásené naraz a  posudzované spoločnou porotou v jednom termíne. Hodnotiaca komisia vybrala v každej anonymnej jednokolovej súťaži najvhodnejšie riešenie pre konkrétnu lokalitu. Účasť bola nasledovná:

  • pre lávku č. 1: 8 návrhov
  • pre lávku č. 2: 8 návrhov
  • pre lávku č. 3: 8 návrhov
  • pre lávku č. 4: 5 návrhov

 

 

Ocenené návrhy:

Lávka č.1 

1. miesto - návrh č. 8 (3500 €)
Účastník: M2AU s.r.o.
Autori: M2AU + AXXI: Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Návrh prepája zadané body a okrem samotnej lávky vníma autor ako dôležité aj napojenie na okolitú urbanistickú infraštruktúru, hoci poloha a miera dôležitosti týchto napojení bola porotou diskutovaná. Lávka citlivo pracuje s kontextom miesta. Subtílnosť lávky podporená prírodnou farebnosťou vychádza z lineárneho vnímania priestoru a snahy nevytvárať príliš silné akcenty. Postupne sa vynárajúca horizontálna sochárska hra je adekvátnou a vyváženou odpoveďou na otázku miery zásahu do krajiny Chorvátskeho ramena. Vtipné tvarovanie lávky nie je samoúčelné, súčasným jazykom redukuje hmotu na elegantné minimum. Železobetónová konštrukcia má výhodu nízkych nákladov na údržbu. Použitie vysokopevnostného betónu je považované za primerane ambiciózne. Z technického pohľadu je návrh považovaný za uskutočniteľný s drobnými výhradami k niektorým detailom riešenia (napr. tvar zakladania).

V ďalšom dopracovaní návrhu porota odporúča:

  • doriešiť urbanistické prepojenie v nadväznosti na pešie ťahy v mieste a zvážiť mieru pokory či výraznosti ich vstupu do územia,
  • doriešiť parametre zábradlia vo vzťahu k požiadavkám STN a prechodu cyklistov.

 

2. miesto - návrh č. 3 (2100 €)
Účastník: Petr Tej
Autori: Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

Porota oceňuje základnú myšlienku návrhu – snahu pôsobiť ako kameň položený cez vodu. Jednoduchosť tvaru sa dá vnímať ako veľmi vhodný príspevok do diskusie o sile kontrastu lapidárne tvarovanej architektúry a krajiny Chorvátskeho ramena. Tvrdá hmota hranolu zámerne kontrastuje s mäkkými povrchy okolitej prírody.

Priestorové zobrazenie neponúklo diaľkový pohľad, na ktorom by bolo zapojenie do kontextu miesta čitateľnejšie. Zdanlivo jednoduchá konštrukcia však skrýva veľmi sofistikované technické riešenie, aj keď princíp jeho fungovania je z prezentácie ťažšie pochopiteľný. Návrh príliš nepracoval s okolím lávky, hlavne v nadväznosti na projekt predĺženia električky.

 

3. miesto - návrh č. 1 (1400 €)
Účastník: ER Atelier, s.r.o.
Autori: Ema Ruhigová, Roman Ruhig, Matthias Marcel Jean Arnould, Beáta Cíbiková, Matúš Kravčík, Sára Grmanová, Kristína Gračková

Návrh prepája zadané body najkratšou cestou, čo je na jednej strane nápaditý spôsob uvažovania,
na druhej strane to však predlžuje rozpätie samotnej lávky. Jemné rozšírenia pri napojeniach boli považované za vhodné rozhodnutie. Hoci autor predostiera zaujímavú myšlienku dvoch priehľadov do krajiny - „otvoreného a uzavretého“, pri samotnej výške zábradlia je reálnosť takéhoto vnímania otázna a rozdielna forma zábradlia lávky pôsobí samoúčelne.

 

 

Lávka č.2 

1. miesto - návrh č. 7 (4000 €)
Účastník: M2AU s.r.o.
Autori: M2AU + AXXI: Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Návrh citlivo pracuje s kontextom a významom miesta. Vníma polohu a vzťah k plánovanému verejnému priestoru námestia a využíva pre seba jeho ľudský potenciál. Spojenie lávky a pobytového schodiska prirodzene ponúka v rámci celého Chorvátskeho ramena až prekvapivo výnimočnú, ale veľmi vítanú možnosť prístupu k vodnej hladine. Ambiciózne tvarovanie lávky, ktoré evokuje, že sa nachádzame v 21. storočí, je rozvíjané predovšetkým v horizontálnom smere, čo je vnímané ako adekvátne a krajinársky vyvážené riešenie. Návrh tak vytvára signifikantné miesto v rámci promenády Chorvátskeho ramena.

Z technického pohľadu je návrh považovaný za uskutočniteľný s drobnými výhradami k niektorým detailom riešenia (tvar zakladania). Železobetónová konštrukcia má výhodu nízkych nákladov na údržbu, použitie vysokopevnostného betónu je považované za primerane ambiciózne.

V ďalšom dopracovaní návrhu porota odporúča:

  • rozšírenie prechodového profilu lávky s ohľadom na jej pobytovú funkciu,
  • premyslenie plynulejších, prípadne priestorovo štedrejších napojení na okolie,
  • detailné doriešenie terénnych schodov a architektonického výrazu zábradlia pre dosiahnutie bezpečnosti v súlade s normami.

 

2. miesto - návrh č. 6 (2400 €)
Účastník: Ing. arch. Matúš Podskalický
Autori: Matúš Podskalický, Martina Michalková, Pavel Distler (DISTLER ENGINEERING, s.r.o.), Peter Tatarko (DISTLER ENGINEERING, s.r.o.)

Dostatočné dimenzovanie prechodového profilu lávky s integrovanou lavičkou uprostred vytvára príjemný pobytový verejný priestor. Jemné pôdorysné zakrivenie by malo za následok komplikovanejšie technické riešenie a v samotnej situácii pôsobí ako neopodstatnené. Vzhľadom na dimenziu sa javí koncepcia zaveseného mosta zo statického hľadiska ako nie príliš opodstatnená a ide tak skôr o formálne riešenie - akcent, ktorého prítomnosť bola časťou poroty vnímaná ako otázna. Rovnako mierka a proporcia návrhu bola vnímaná časťou poroty ako neprimeraná – vznikli obavy z toho, že toto riešenie by pôsobilo ako miniatúra. Riešenie by vyžadovalo na oboch brehoch pomerne masívne terénne úpravy.

 

3. miesto - návrh č. 8 (1600 €)
Účastník: INDEX, s. r. o.
Autori: Michal Oborný, Andrej Drgala, Katarína Jägrová, Lucia Paulíková Lackovičová,
Peter Pasečný, Michal Krchňák, Michaela Sýkorová

Z návrhu cítiť veľkú snahu autorov o urbanistické zapojenie riešenia do kontextu, v detailoch však pôsobí ťažkopádne – napr. rampa na západnom brehu. Rozšírenia pri napojeniach lávky na oboch brehoch by mali opodstatnenie, ale umiestnenie zelených ostrovčekov do týchto frekventovaných bodov sa nejaví ako vhodné rozhodnutie. Práca s pobytovou úpravou brehov v prírodnom charaktere bola hodnotená veľmi kladne. Technické riešenie konštrukcie pôsobí príliš komplikovane. V bočných pohľadoch sú organické tvary nábehových stien isto formálnym prvkom. Prezentácia vlastných tvarov konštrukcie je pre túto fázu irelevantná.

 

 

Lávka č.3

1. miesto - návrh č. 8 (2500 €)
Účastník: M2AU s.r.o.
autori: M2AU + AXXI: Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Tvarovanie lávky efektívne a súčasným jazykom redukuje jej hmotu a vzniká tak subtílne riešenie, ktoré má najlepší predpoklad zapadnúť do kontextu miesta. Farebnosť a pokorná sochárska hra je adekvátnou a vyváženou odpoveďou na otázku miery zásahu do krajiny Chorvátskeho ramena. Triezve technické riešenie s votknutiami do základov na oboch brehoch a nízkou hrúbkou mostovky v strede rozpätia vytvára v kombinácii so železobetónovým materiálom lávky veľmi logické a takmer bezúdržbové riešenie, ktoré v kombinácii so subtílnym zábradlím na seba zbytočne neupozorňuje a necháva vyniknúť prírodný charakter prostredia. Rekreačný potenciál územia podporuje umiestnením terénnych pobytových schodov na oboch brehoch ramena.

 

2. miesto - návrh č. 4 (1500 €)
Účastník: Petr Tej
Autori: Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

Návrh jednoducho a logicky prepája promenády na požadovanom mieste. Lapidárny tvar lávky vytvára príjemný kontrast architektúry a krajiny Chorvátskeho ramena. Je škoda, že priestorové zobrazenie neposkytuje diaľkový pohlaď, ktorý by lepšie vystihol pôsobenie konštrukcie lávky v kontexte miesta. Materiálové riešenie má potenciál splynúť s okolím. Napriek jednoduchému tvaru samotnej konštrukcie je technické riešenie veľmi sofistikované, aj keď princíp jeho fungovania je z prezentácie ťažšie pochopiteľný. Železobetónová časť konštrukcie má výhodu nízkych nákladov na prevádzku. Pri drevenej a oceľovej časti sa dajú predpokladať v tomto smere zvýšené náklady.

 

3. miesto - návrh č. 5 (1000 €)
účastník: N/A
Autori: Benjaním Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Lukáš Kramarčík, Dávid Nosko, Maroš Greš

Riešenie posunulo premostenie južne oproti pôvodnému plánu a širšou dimenziou vytvorilo pobytový bod s pokračujúcim širokým napojením na západnom brehu. Toto riešenie je z pohľadu súvislostí urbanizmu otázne, nie úplne zohľadňujúce rozvojové plány v území. Celkovo ale snaha jednoduchými výrazovými prostriedkami splynúť s prírodným prostredím Chorvátskeho ramena a vytvoriť platformu, pre jeho lepšie precítenie – riešenie s možnosťou sedenia na hranách mostovky – bolo vnímané ako nápadité, aj keď z pohľadu bezpečnosti ťažko realizovateľné. Technické riešenie jednoduchej subtílnej zavesenej oceľovej “plachty“ bolo vnímané ako veľmi odvážne a dôvtipné. Zároveň však nedotiahnuté v dôležitých detailoch – napr. potreba doplnenia priečneho stuženia. Celkovo však bola veľmi kladne hodnotená ambícia autorov vytvoriť autentický a jasne čitateľný architektonický koncept so silnou identitou a potenciálom byť v danom území novým atraktorom.

 

 

Lávka č.4

1. miesto - návrh č. 4 (4000 €)
Účastník: DOXA
Autori: Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Pavel Bakajsa, Martina Hončárová, Olena Osadchuk, Tomáš Boroš, Juraj Rohár

Návrh zaujímavým a pritom jednoduchým spôsobom pracuje s prechodom cez rôzne prostredia: rieka, park, pláž. Porota oceňuje koncepciu jednotnej línie. Priečny rez lávky reaguje na prostredie, ktorým práve prechádza. Súčasne hierarchizuje prepojenie na primárne (rameno-jazero) a sekundárne (prepojenie na budúcu zastávku električky). Napriek silnej líniovej koncepcii lávka nepotláča charakter Chorvátskeho ramena a materiálové prevedenie vhodným spôsobom reaguje na prostredie. Transparentnosť zábradlia nezaťažuje priehľady do územia. Monolitická železobetónová konštrukcia je považovaná za realizovateľnú a logickú s nízkymi nákladmi na budúcu údržbu.

 

2. miesto – návrh č. 5 (2400 €)
Účastník: M2AU s.r.o.
Autori: M2AU + AXXI: Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Ako základný koncept návrhu vníma porota prepojenie budúceho nástupného bodu električky a jazera Veľký Draždiak, ktoré je postavené na rozdielnom striedaní dynamiky cesty smerom od zastávky skrz trávnatú plochu - lúku, cez lávku ponad rameno až k bodu vyústenia v jazere vo forme jednoduchého móla. Porota oceňuje jednoduché objemové riešenie a snahu o začlenenie objektu lávky do prostredia. Triezve technické riešenie s votknutiami do základov na oboch brehoch a nízkou hrúbkou mostovky v strede rozpätia vytvára logické riešenie. Trochu nereálne pôsobí výška lávky nad hladinou vo vizualizáciách a terénny zlom na západnej strane brehu sa zdá byť v rámci návrhu nezohľadnený.

 

3. miesto – návrh č. 1 (1600 €)
Účastník: SBN Design s.r.o.
Autori: Ronald Gálik, Michal Hajduk

Hmotovo jednoduché riešenie samotnej lávky kontrastuje s ambicióznymi urbanistickými riešeniami v okolí – odstránenie parkoviska a vytvorenie krajinnej úpravy na západnom brehu či kruhového móla vo Veľkom Draždiaku. Technické riešenie jednoduchej zavesenej oceľovej lávky bolo vnímané ako dôvtipné. Zároveň však bola diskutovaná miera vzopätia - jeho veľmi malá hodnota dáva predpoklad obrovským horizontálnym silám v mieste kotvenia, ktorých zachytávanie by bolo zbytočnou komplikáciou. Riešenie parciálnych prostredí (úprava parkoviska, lávka, mólo) vo výsledku pôsobí značne autonómne a oslabuje tak kompaktnosť návrhu ako celku.

 

 

 

Ostatné, neocenené návrhy:

Lávka č.1

4. miesto – návrh 2
Účastník: SBN Design s.r.o.
Autori: Ronald Gálik, Michal Hajduk

 

5.- 8. miesto – návrh 4
Účastník: artefact s.r.o.
Autori: Marína Ťapajnová, Juraj Stieranka, Tomáš Perďoch, Lenka Guláčová

 

5.- 8. miesto – návrh 5
Účastník: N/A s.r.o. 
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Lukáš Kramarčík, Dávid Nosko, Maroš Greš

 

5.- 8. miesto – návrh 6
Účastník: BAKYTA s.r.o.
Autori: Róbert Bakyta, Denis Zeman, Lukáš Blana, Michal Májovský

 

5.- 8. miesto – návrh 7
Účastník: Boele s.r.o. 
Autor: Petr Šuma

 

 

Lávka č.2

4. miesto – návrh 1
Účastník: SBN Design s.r.o.
Autori: Ronald Gálik, Michal Hajduk

 

5.- 8. miesto – návrh 2
Účastník: Petr Tej
Autori: Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

 

5.- 8. miesto – návrh 3
Účastník: VIEST architekti s. r. o.
Autor: Štefan Koluš
Spolupráca: Miroslav Dobrucký, Peter Šimko, Vladimír Sivok, Pavel Suško, Tomáš Petrovič

 

5.- 8. miesto – návrh 4
Účastník: N/A s.r.o.
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Lukáš Kramarčík, Dávid Nosko, Maroš Greš

 

5.- 8. miesto – návrh 5
Účastník: ATELIER V19 s.r.o.
Autori: Zuzana Nádaská, Pavel Nádaský, Pavol Pilař, Jakub Hanzl, Filip Bránický, Marián Kiaba, Dajana Goda, Niki Jaško
Spolupráca: Róbert Provazník, Peter Dúbravka, Erik Cziko, Simona Pritzová

 

 

Lávka č.3

4.-6. miesto – návrh 2
Účastník: SBN Design s.r.o.
Autori: Ronald Gálik, Michal Hajduk

 

4.-6. miesto – návrh 3
Účastník: Ing. arch. Pavol Vadkerti - PV ART
Autori: Martin Donoval, Zuzana Kopiláková, Adam Macko, Pavol Vadkerti

 

4.-6. miesto – návrh 7
Účastník: ATELIER V19 s.r.o.
Autori: Zuzana Nádaská, Pavel Nádaský, Filip Bránický, Jakub Hanzl, Dajana Goda, Marián Kiaba, Niki Jaško
Spolupráca: Kristína Hanesová, Viktória Baťalíková, Peter Černok, Katarína Klapáková

 

7.- 8. miesto – návrh 1
Účastník: Mgr. Peter Gontkovič, autorizovaný architekt
Autori: Dorota Gontkovičová, Karolína Konečníková, Peter Gontkovič

 

7.- 8. miesto – návrh 6
Účastník: ER Atelier, s.r.o.
Autori: Ema Ruhigová, Roman Ruhig

 

 

Lávka č.4

4. - 5. miesto – návrh 2
Účastník: Petr Tej
Autori: Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

 

4. - 5. miesto – návrh 3
Účastník: artefact s.r.o.
Autori: Marína Ťapajnová, Juraj Stieranka, Tomáš Perďoch, Lenka Guláčová

 

Zápisnica z hodnotenia poroty:

Súvisiace články

Ing Jakub HanzlSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím