Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. apríl 2019
0
3054

Pešia lávka ponad cestu 1/21 v Giraltovciach - výsledky študentskej súťaže

Premostenie frekventovanej cesty ako dôležitý prvok v obraze mesta.
Pešia lávka ponad cestu 1/21 v Giraltovciach - výsledky študentskej súťaže

Mesto Giraltovce a Fakulta architektúry STU v Bratislave vyhláili v marci študentskú súťaž návrhov “Pešia lávka ponad cestu 1/21 v Giraltovciach“. 

Účelom súťaže bolo architektonické riešenie pešieho premostenia ponad hlavnú cestu. Most by mal po dostavaní zabezpečovať bezpečný pohyb chodcov a cyklistov ponad frekventovanú komunikáciu. Súťažiaci sa mali zaoberať vizuálnym, no aj technickým a materiálovým riešením premostenia s rozponom 28m. 

Súťaž nebola verejným obstarávaním, ani súťažou návrhov vyhlásenou podľa súťažného poriadku Slovenskej komory architektov. Investícia by sa mala realizovať do konca roka 2019 pričom jej výška je stanovená na 120 000 €. Rozsah prác na projekte bude v najbližšej dobe upresnený a ich vypracovanie môže byť zadané aj víťazovi tejto súťaže. O tom však zatiaľ nie je rozhodnuté.

Do súťaže bolo celkovo zaslaných 11 súťažných návrhov.

Výsledky hodnotenia:

1. cena (1000 €): návrh 160 397 -  Jakub Zelenčík, Tomáš Sterančák - FA STU
2. cena (500 €): návrh 864 273 - Tomáš Perďoch - FA STU
3. cena (300 €): návrh 135 791 - Matej Matia, Tomáš Haničák - FA STU

Miesto premostenia - súčasný stav
Miesto premostenia - súčasný stav

 

1. cena (1000 €): návrh 160 397 - Jakub Zelenčík, Tomáš Sterančák - FA STU

Zdôvodnenie hodnotenia:

Víťazný návrh ponúkol jasné, čisté a jednoduché riešenie lávky z prefabrikovaných železobetónových tvárnic spojených predpätými oceľovými lanami. Návrh pôsobí striedmo a je konštrukčne premyslený. Architektonický výraz je vyvážený bez expresívnych prejavov, pritom však primerane sebavedomý. Zo statického hľadiska, až na pár drobností (napr. poloha ložísk lávky, optimalizácia priečneho rezu – v tomto prípade ak má byť z UHPC, tak toto riešenie si na SR je zatiaľ ťažké predstaviť), ide o staticky funkčné riešenie. Drobné konštrukčné nedostatky je možné v ďalšej fáze projekčnej činnosti doladiť. Vertikálny drevený obklad vhodne dopĺňa a zjemňuje vizuálne pôsobenie prefabrikovaných dielcov. Veľmi dobre sú riešené nástupy na lávku ako aj celkové zapojenie do urbanistického kontextu. Kladom riešenia je jeho reálnosť a realizovateľnosť.

 

2. cena (500 €): návrh 864 273 - Tomáš Perďoch - FA STU

Zdôvodnenie hodnotenia:

Jednoduchá kompozícia lávky reaguje na jestvujúce základové pätky na oboch stranách a prepája ich do nového vzťahu železobetónovým jemným oblúkovým tvarom lávky. Materiálové a konštrukčné riešenie je v kontexte s pätkami a je riešené ako železobetónový U tvar. Farebnosť je navrhnutá striedmo v tmavých sivasto čiernych odtieňoch tak, aby lávka pôsobila čo najsubtílnejšie. Zo statického hľadiska ide však o nie celkom domyslenú konštrukciu. Zakrivenie v tomto prípade nemá staticky žiadny význam (ide o rozpor so sprievodným textom, jedine ak tak eliminovanie vnímania prípadnej deformácie lávky). Avšak v daných rozmeroch je realizovateľnosť podmienená použitím konštrukcie z predpätého betónu.

 

3. cena (300 €) - návrh 135 791 - Matej Matia, Tomáš Haničák - FA STU

Zdôvodnenie hodnotenia:

Vzopätá lávka pôsobí ľahko a jej pozitívom je kombinácia oceľovej roštovej mostovky v kombinácii s lepenými drevenými väzníkovými bočnicami. Lávka pôsobí v prostredí veľmi priaznivo svojim jemným vzopätím. Urbanisticky je lávka veľmi dobre napojená na okolie. Výhradou je tvarové riešenie zábradlia, ktoré významovo potláča samotný oblúk lávky a možné nebezpečie vzopätého tvaru mostovky v zimnom období. Zo statického hľadiska ide o reálne riešenie, avšak v niektorých detailoch nedomyslené (prierez by mal byť po dĺžke buď konštantný alebo hrubší v strede lávky). Navrhovaný spoj v mieste maximálneho ohybového momentu nie je vhodný (mostovka v tomto prípad nie je zo statického hľadiska oblúk aj napriek tvarovaniu, ale jedná sa o prostý nosník). Ak by mal tvarovo pôsobiť ako oblúk a aj staticky fungovať, musel by mať väčšie vzopätie a nepoddajné zosilnené základy.

 

Ostatné súťažné návrhy:

Návrh 482561 - Barbora Mažgútová, Lucia Medlenová, Stanislav Polaček - FA STU Bratislava

 

Návrh 770171 - Kristína Valičková, Miriam Šalatová - FA STU Bratislava

 

Návrh 515151 - Tomáš Pozdech - FA ČVUT

 

Návrh 593076 - Monika Otrubová Lucia Blahová, Marianna Krajčírová - FA STU Bratislava

 

Návrh 711117 - Teo Hojda - FA ČVUT

 

Návrh 121131 - Maroš Planka - FA STU Bratislava

 

Návrh 708701 - Ivana Fabiánová Miriam Almanová - FA STU Bratislava

 

Návrh 101106 - Michal Hajduk - UM STU Bratislava

 

Porota zasadala dňa 17.4.2019 o 15:00 hod. v zložení:

Predseda:
Ing. arch. Ľubomír Závodný; FA STU
Členovia:
Ing. arch. Andrej Alexy; FA STU
Ing. Michal Marcinov; LABAK
doc. Ing. Peter Paulík, PHD. ; SvF STU
Ing. arch. Ing. Ondrej Marko; 2021
Mgr. Ján Rubis; primátor mesta Giraltovce
Ing. František Schrenk; zástupca komisie výstavby
Ing. Emil Mati; vedúci oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja
Tajomník:
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny; FA STU

Hodnotenia sa zúčastnili s poradným hlasom poslanci Mestského zastupiteľstva:
Bc. Jaroslav Križánek
Mgr. Martin Varga

Priebeh hodnotenia:

Komisia hodnotila súťažné návrhy trojkolovo. V prvom kole sa každý z poroty oboznámil so súťažnými návrhmi a podľa vlastného uváženia posunul ľubovoľný počet do druhého kola. Do druhého kola bolo posunutých 8 návrhov. Návrhy 515151, 101106, 593076 nepostúpili. V druhom kole každý porotca dostal tri hlasy na to aby určil koho posunie do finálového kola. Následne sa diskutovalo o tých návrhoch, ktorí mali viac hlasov. Medzi návrhmi 135 791, 482 561, 121 131 sa hlasovaním rozhodlo o 3. mieste. Medzi návrhmi 864 273 a 160 397 sa samostatným hlasovaním rozhodlo o 2. a 1. mieste.

Na záver pripájame pár fotografií z práce poroty: 

Foto: Matej Kováč
Foto: Matej Kováč
Foto: Matej Kováč

Za podklady ďakujeme Martinovi Dubinymu.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím