Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. september 2022
1
796

Lávka cez rieku Labe, Nymburk

Subtílna silueta nad hladinou rieky.
Lávka cez rieku Labe, Nymburk
Autori: Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. (autor architektonického riešenia / Stráský, Hustý a partneři), Dr. Ing. Petr Vítek (Autor technologie výstavby / HOCHTIEF CZ ), Ing.  Leonard Šopík, Ph.D. (projekt / Stráský, Hustý a partneři), Ing.  Jan Pozdíše, Ph.D. (projekt / Stráský, Hustý a partneři), Ing.  Karel Zlatuška (projekt / Stráský, Hustý a partneři)Investor: mesto NymburkNávrh: 2019 - 2020Realizácia: 2020 - 2021Adresa: Nymburk, Česká republikaPublikované: 27. september 2022

Lávka pre peších a cyklistov spája stred mesta Nymburk s mestskou časťou ´Zálabí´. Stavba v blízkosti historického oblúkového mosta nadväzuje na komunikácie situované pozdĺž rieky. Návrh spoločnosti Stráský, Hustý a partneri, vybralo mesto v architektonicko-konštrukčnej súťaži. 

Porota na základe kvalifikácie vybrala šesť kolektívov, ktoré vypracovali súťažné návrhy. Hodnotiacu komisiu najviac zaujal koncept s dvoma sklonenými oblúkovými oceľovými nosníkmi, na ktorých je zavesená mostovka z predpätého betónu. Zvolené riešenie zodpovedá požiadavke investora na riešenie bez podpier v rieke. Rukopis brnianskeho kolektívu možno sledovať aj pri nedávno publikovanej realizácii Kalvárskeho mosta v Nitre.

Konštrukcia novej lávky, postavenej blízko historického mosta, využíva podľa slov autorov podobný konštrukčný systém, aj keď má podstatne väčšie rozpätie. Vzopätie oblúkov bolo volené tak, aby v prevažnej časti konštrukcie nad riekou plynuli oblúky nad hlavami chodcov, a nebránili voľnému výhľadu z lávky a súčasne, aby nezakrývali chodcom idúcim pozdĺž rieky pohľad na historický most a centrum mesta. Siluetu mosta výrazne dotvára klesajúca výška prierezu oblúkov smerom k brehom. Zodpovedajúca redukcia ohybového namáhania súčasne umožnila zmenšiť veľkosť základových pätiek a minimalizovať zásah do brehov. 

Oceľová konštrukcia, natretá sivozelenou farbou, pomáha k začleneniu technickej stavby do polabskej krajiny. Jednoduché zábradlie tvoria sklonené stĺpiky a lanová výplň. Chodník v nočných hodinách osvetľujú LED svietidlá, integrované v madlách zábradlia. 

Technické riešenie a detaily

Mostovku s celkovou dĺžkou 204 m tvorí spojitý nosník s ôsmimi poľami, s rozpätiami od 16 do 72 m. Lávka bezbariérovo nadväzuje na existujúce komunikácie. Geometria mosta zaručuje, že plavebný kanál so šírkou 50 m je bezpečne zachovaný a pozdĺžny sklon mostovky nie je väčší ako 7,70%. 

Situácia
SituáciaAutor: Stráský, Hustý a partneři

Mostovka z predpätého betónu je nad riekou zavesená na dvoch priečne sklonených oceľových oblúkoch sedemuholníkového komorového prierezu. Rozpätie oblúkov je 103 m a ich vertikálne vzopätie je 11,25 m. Vodorovná vzdialenosť oblúkov je premenná od 1,90 m v ich päte, do 10,60 uprostred rozpätia. V päte sú oblúky vzájomne spojené.

Celkový pohľad na konštrukciu mosta
Celkový pohľad na konštrukciu mostaAutor: Stráský, Hustý a partneři

Oblúky z ocele S355 majú komorový prierez premennej výšky od 820 do 1 350 mm a šírky 665 mm. Prierezy sú stužené výstuhami, na ktoré nadväzujú plechy na kotvenie závesov. Uprostred vonkajšej plochy sú v oblúkoch vytvorené vybrania pre osvetlenie. Typické závesy sú tvorené tyčami MacAlloy s priemerom 42 a 48 mm. V miestach, kde by boli príliš krátke ich nahrádza kĺbové spojenie. V priemete mostovky s oblúkmi bolo pri montáži vzájomné spojenie tvorené pohyblivými oceľovými kĺbmi. Tieto kĺby boli po montáži zabetónované v krátkych blokoch.

Vizualizácia
Vizualizácia Autor: Stráský, Hustý a partneři

Mostovka celkovej šírky 5,50 m, ktorú tvoria krajné nosníky, stredové rebro a mostovková doska, je v rastri 3,0 m stužená priečnikmi. Výška stredného rebra je premenná, v zavesenom poli dosahuje 350 mm. Vo všetkých ostatných poliach zodpovedá jeho výška 590 mm celkovej hrúbke mostovky. Mostovka je pozdĺžne predpätá káblami umiestnenými v krajných nosníkoch a v stredovom rebre. Pre prípadné budúce zosilnenie mosta sú v priečinkoch vytvorené otvory na umiestnenie ďalších dvoch káblov.

Schematický pôdorys a pohľad
Schematický pôdorys a pohľadAutor: Stráský, Hustý a partneři
Pohľady
PohľadyAutor: Stráský, Hustý a partneři

Krajné polia podopierajú šikmé piliere s konštantnou hrúbkou 0,40 m premenlivou šírkou. Rozširujú sa od ich vrcholov, kde nadväzujú na stredné rebro mostovky, smerom k základom podopretým mikropilótami.

Konštrukčné riešenie bolo navrhnuté na základe detailných statických a dynamických výpočtov pre zaťaženie špecifikované Euronormami. Všetky konštrukčné prvky sú dimenzované na minimálnu životnosť lávky 100 rokov. 

Schematické rezy
Schematické rezyAutor: Stráský, Hustý a partneři
Rezoperspektíva
RezoperspektívaAutor: Stráský, Hustý a partneři
Rezoperspektíva
RezoperspektívaAutor: Stráský, Hustý a partneři

Realizácia

Technológiu stavby navrhol zhotoviteľ mosta. Stredná časť mosta bola zmontovaná na brehu, kde bola na pevnej skruži vybetónovaná a predopnutá mostovka a na montážnych podperách boli zmontované oblúky. Následne bola mostovka zavesená na oblúky, ktorých konce boli montážne podopreté a vzájomne spojené vonkajšími káblami.

Konštrukcia s celkovou hmotnosťou 400 ton bola priečne posunutá nad rieku. Tu bola na montážnych podperách zdvihnutá a následne spustená na loď. Po dopravení na miesto pokračovala stavba zavesením na montážne podpery a vyzdvihnutím do projektovanej polohy. nasledovalo privarenie krajných častí oblúkov. Po tomto úkone bola oblúková konštrukcia pri základoch rozopretá a montážne káble zrušené. Nasledovala montáž skruží krajných polí a ich betonáž. Po ich predpätí boli nanesené chodníkové vrstvy tvoriace izoláciu konštrukcie, pribudlo zábradlie, dilatačné závery a osvetlenie. Konštrukciu lávky sa podarilo realizovať s minimálnym vplyvom na prevádzku na rieke.

Funkcia konštrukcie bola overená statickými a dynamickými skúškami, ktoré potvrdili predpoklady návrhu a kvalitu vykonaných prác. Stavba konštrukcie bola zahájená v septembri 2020, lávka bola uvedená do prevádzky bola v novembri 2021.

Autori: Stráský, Hustý a partneři 
Foto: Miloš Vejchoda, Michal Vénos

Poloha diela

Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
Dr. Ing. Petr Vítek
Ing.  Leonard Šopík, Ph.D.
Ing.  Jan Pozdíše, Ph.D.
Ing.  Karel Zlatuška

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím