Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. november 2019
0
2590

Architektonické súťaže v roku 2019 - prehľad

Chronologický prehľad ukončených a vyhodnotených architektonických súťaží na Slovensku za posledný rok.
Architektonické súťaže v roku 2019 - prehľad

V roku 2019 sa súťažilo viac ako v minulom roku. Po slabšom roku 2018, kedy bolo na slovensku ukončených iba 8 architektonických a urbanistických súťaží overených Slovenskou komorou architektov (minuloročný prehľad nájdete tu) počet vyhodnotených súťaží vzrástol na číslo 12. Stále sa však nepribližujeme "rekordnému" roku 2017 (prehľad tu).

Výsledky aj súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade. Zoradené sú podľa druhu v chronologickom poradí, rozhodujúci je termín vyhlásenia výsledkov. Do zhrnutia sme zaradili aj viacero študentských či komerčných súťaží. 

Kto sa chce v téme súťaží a práce v území rýchlo zorientovať, odporúčame nasledovné publikácie: Je to Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov a Územný plán - návod na použitie. Obidva tieto dokumenty sú k dispozícii online, a tak nič nebráni ich podrobnejšiemu preštudovaniu

Podrobný prehľad slovenských architektonických súťaží prinášame v nasledujúcom súhrne:

 

Súťaže overené Slovenskou komorou architektov:

Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Prešov, zverejnené: 10. januára 2019

Architektonicko-urbanistickú a krajinárska súťaž návrhov na riešenie územia Kmeťovho stromoradia a Záhrady umenia. Hlavným cieľom bolo navrhnúť v Záhrade umenia aktivity, ktoré umožnia plnohodnotné celoročné využívanie priestorov najširšou verejnosťou. Okrem návrhu multifunkčného kultúrno-spoločenského priestoru sa súťažiaci zaoberali aj obnovou Kmeťovho stromoradia - promenády a bezbariérovej pešej komunikácie s obojstrannou alejou. V funkciou ekumenického priestoru pre južnú časť chodníka Kmeťovho stromoradia.

V lehote bolo doručených 7 súťažných návrhov, zvíťazili domáci ateliér zerozero.

 

Promenáda na Šírave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Košice Región Turizmus, zverejnené: 22. januára 2019

Predmetom súťaže overenej SKA bol návrh krajinársko-architektonického riešenia pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy pri obci Kaluža, medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 17 súťažných návrhov, zvíťazil návrh Miroslava Michalicu a Tomáša Pozdecha (2M ateliér architektúry).

 

Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, zverejnené: 6. februára 2019

Súťaž na nový Art Campus, ktorú vyhlásila VŠVÚ v Bratislave a organizoval ateliér 2021, bola jednou z najzaujímavejších profesných výziev za posledné obdobie. Náročné zadanie a kontextuálna tvorba v jestvujúcom areáli školy sa ukázala ako ideálny priestor na konfrontáciu rôznych kreatívnych prístupov. O záujme súťažiacich svedčí kvalitná a početná účasť - 31 kompletných návrhov doručených v stanovenom termíne.

Zvíťazil návrh ateliéru SLLA.

 

Výstavba bytového komplexu Andromeda na sídlisku KVP, Košice (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: ANDROMEDA INVEST, s.r.o., zverejnené: 20. marca 2019

Vyzvaná súťaž na riešenie bytového komplexu a občianskej vybavenosti na pozemku s výmerou takmer tridsaťtisíc metrov štvorcových. Účelom jednokolovej urbanisticko-architektonickej súťaže bol výber najvhodnejšieho riešenia bytového komplexu a občianskej vybavenosti na pozemku investora na sídlisku KVP v Košiciach. Cieľom investora je maximálne využitie pozemku podľa možností lokality. Investor počíta s realizáciou minimálne 400 bytov a prislúchajúcej občianskej vybavenosti.

Spomedzi 8 vyzvaných ateliérov zvíťazil pražský kolektív re:architekti studio.

 

Centrum obce Nededza (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Obec Nededza, zverejnené: 28. mája 2019

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže "Centrum obce Nededza" bolo komplexné riešenie centra malej obce (iba tisíc stálych obyvateľov) spolu s návrhom prestavby obecného úradu. Súčasťou zadania bolo tiež zapojenie a doriešenie nádvoria pôvodne renesančného kaštieľa, ktorý je v súčasnosti prestavovaný na polyfunkčné kultúrno-spoločenské zariadenie obce. Cieľom obce je vyriešiť a realizovať v jej centre námestie. Výsledkom je koncept, ktorý bude podkladom pre územný plán zóny a ustanoví záväzné regulatívy pre jeho následné projektové dopracovanie.

Napriek nízkej účasti (len tri návrhy) súťaž splnila svoj zámer. Zvíťazili návrh architektov Matúša Pastoroka a Petra Panulína.

 

Prírodné kúpalisko Delňa, Prešov - Solivar (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Prešov, zverejnené: 3. júla 2019

Predmetom súťaže bolo vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia "Prírodného kúpaliska Delňa" ako prestavby a dostavby jestvujúceho športovo-rekreačného areálu.

Do súťaže sa zapojilo 8 tímov, zvíťazil košický ateliér Atrium Architekti.

 

Kino Palace, Nitra (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Nitra, zverejnené: 12. septembra 2019

Predmetom jednokolovej súťaže návrhov bolo nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie bývalého Kina Palace na Radlinského ulici. Objekt postavený v rokoch 1925 - 26 má v budúcnosti slúžiť ako multifunkčná sála so zázemím a kaviareň. Autorom pôvodného architektonického riešenia je Fridrich Weinwurm. V druhej polovici 20. storočia bol však objekt prestavaný a pôvodný rukopis autora sa vytratil. Súťažiaci sa museli s touto situáciou vhodným spôsobom vysporiadať.

Do súťaže sa zapojilo 36 účastníkov, zvíťazili kolektív autorov: Tomáš Boroš, Maroš Mitro, Dominika Jenčová, Martina Hončárová a Pavel Bakajsa.

 

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka (výsledky súťaže nájdete tu)
verejnené: 20. septembra 2019

Predmetom súťaže návrhov bolo spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície. Autorom pôvodného návrhu objektu športového centra je Vladimír Bahna, ktorý bol súčasne členom poroty súťaže.

Do súťaže sa zapojilo 18 kolektívov, zvíťazil ateliér MUUR 

 

Parčík a verejný priestor pri synagóge, Trnava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava, zverejnené: 6. októbra 2019

Cieľom dvojkolovej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Trnava a zorganizoval ateliér 2021 ARCHITEKTI bolo nájsť najvhodnejšie riešenie revitalizácie priestoru v centre mesta, ktorý dnes tvoria väčšinou verejnosti neprístupné o oddelené pozemky s rôznymi vlastníkmi. V území má vzniknúť verejný priestor, prepájajúci jednotlivé pozemky, prístupný vo vyhradenom čase s parkovou úpravou s vysokou pobytovou, estetickou a mikroklimatickou hodnotou územia.

Vzhľadom na to, že ide o zákazku neveľkého rozsahu, bol proces obstarávania nastavený čo najekonomickejšie. V prvom kole bolo zostavené poradie uchádzačov na základe kvality predložených referencií. Do druhého kola boli pozvaní traja uchádzači, ktorí vypracovali koncepčné štúdie a 23. septembra ich osobne odprezentovali pred porotou a prizvanými expertmi.

Zvíťazil kolektív autorov v zložení: Katarína Fejo, Martin Berežný, Daniel Šubín, spolupráca: Eva Wernerová , Eva Fabová

 

Mobiliár pre Pohronskú hradnú cestu (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Región GRON a Rozvojová agentúra BBSK, zverejnené: 25. októbra 2019

Predmetom súťaže bolo riešenie jednotného mobiliáru pre lokality v okolí frekventovaných turistických cieľov a areálov hradov Pohronskej hradnej cesty.

Spomedzi 6 prihlásených kolektívov zvíťazili návrh architektov Pavla PaulínyhoMichala Vaňa a Lukáša Vaska.

 

Športová hala Slávia, Trnava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava, zverejnené: 1. novembra 2019

Účelom súťaže návrhov bolo nájsť komplexné riešenie vedúce k realizácii objektu novej haly na mieste súčasného športového stánku (pri ústrednej športovej zóne). Samospráva plánuje vybudovať nové centrum so zázemím pre 120-tisícové spádové územie. Od súťažiacich bol požadovaný komplexný návrh areálu s viacúčelovou halou, tréningovou plochou, univerzálnou telocvičňou a potrebným zázemím. Hlavná hala musí byť schopná okrem športových podujatí hostiť aj na rôzne kultúrno-spoločenské akcie. 

Spomedzi 8 súťažných kolektívov zvíťazil bratislavský ateliér N/A.

 

Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trenčín, zverejnené: 17. decembra 2019

Rok po dokončení rozsiahlej rekonštrukcie Mierového námestia (ateliér RAW - súťaž 2007) vyhlásilo mesto Trenčín súťaž na revitalizáciu nadväzujúcich priestorov pešej zóny. Predmetom riešenia boli frekventované priestory ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova.

V prvom kole dvojkolovej súťaže bolo hodnotených 8 návrhov. Porota z nich vybrala štvoricu, ktorá ukázala najväčší potenciál pre dopracovanie v druhom kole. 

Zvíťazil návrh architektov Kataríny Boháčovej - Fejo, Tomáša Hanáčka, Vladimíra Haina, a Ľubomíra Boháča. Spolupracovali architekti Peter Bučo, Jakub Kypus, Tomáš Danko a Natália Marková.

 

V roku 2019 boli vyhlásené ďalšie štyri súťaže, ktoré budú vyhodnotené až v budúcom roku:

 • Revitalizácia lokality „Snežienka“ (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 • Bytový dom Terchovská (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy 
 • Predĺženie promenády na Železnej studničke (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Bratislava
 • Základná škola Lozorno - Modernizácia a rozšírenie kapacít (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Obec Lozorno
 • Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020 (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Bratislava

Okrem súťaží, ktoré boli vyhlásené pod záštitou Slovenskej komory architektov, prebehlo niekoľko ďalších, ktoré prinášame v nasledujúcom súhrne:

Ideová štúdia revitalizácie lokality Hrádok Michalovce (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Michalovce, zverejnené: 4. októbra 2019

Mesto Michalovce vyhlásilo v máji 2019 verejnú jednokolovú súťaž, predmetom ktorej bolo vypracovanie ideovej štúdie na využitie vymedzeného územia  lokality Hrádok.

Samospráva plánuje revitalizáciu lokality Hrádok za účelom vytvorenia oddychovej zóny. Takmer rovnomerný kužeľový kopec s pohrebnou kaplnkou rodiny Sztárayovcov tvorí dominantu sídla. Riešené územie je cenné z historického aj krajinárskeho hľadiska, v lokalite sa nachádzajú významné nehnuteľné kultúrne pamiatky. 

Hodnotené boli dva súťažné návrhy. Zvíťazil ateliér STOA architekti.

 

 

Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Obec Miloslavov, zverejnené: 29. októbra 2019

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

V prvom kole dvojkolovej urbanistickej súťaže na nové polyfunkčné centrum Miloslavova vyberela hodnotiaca komisia z návrhov piatich ateliérov. Do druhého kola postúpili tri kolektívy: re:architekti studio, tím Michala Bogára, a ateliér ENDORFINE. Vybrané ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

Zvíťazil návrh architektov Michala Bogára, Márie Bogárovej, Emy Ruhigovej a Romana Ruhiga.

 

Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy, zverejnené: 15. decembra 2019

Prvá súťaž vyhlásená pod hlavičkou Metropolitného inštitútu Bratislavy pozná svojho víťaza. MIB vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk ešte v septembri. Spomedzi 11 hodnotených uchádzačov hodnotiaca komisia vyhodnotila ako najlepšiu ponuku ateliéru PLUSMINUSARCHITECTS. 

Mesto bude s architektmi spolupracovať pri zadaniach menšieho rozsahu, ktoré zahŕňajú práce na revitalizácii areálov obytných súborov, vnútroblokov, cintorínov, alebo napríklad  aj ulíc či parkov. Rukopis ateliéru PLUSMINUSARCHITECTS by sa mal objaviť aj na menších stavbách vo verejnom priestore (pavilóny, prístrešky, zastávky do približne 100 m2). Samotné zákazky už bude mesto zadávať priamo, ich celkový rozsah je stanovený na 60 000 € bez DPH.

Víťaz bol vybraný na základe hodnotenia výšky ponúknutej hodinovej sadzby (30% z celkovej váhy hodnotenia) a kvality piatich predložených referencií (70% z celkovej váhy hodnotenia). 

 

Výber študentských súťaží:

Superstudio 2019 (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Superstudio, zverejnené: 16. marca 2019

Netradičná "ateliérová" forma súťaženia. Dvoj a trojčlenné tímy pracujú súčasne na jednotnom zadaní a majú 24 hodín na jeho spracovanie. Následne návrh prezentujú pred porotou, priestor je obmedzený na 200 sekúnd a 10 slajdov. Študenti mali navrhnúť ideálny dom pre Sivka - psa architekta Jože Plečnika.

V bratislavskom finále zvíťazili Adam Šustek a Vojtěch Tecl z Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe.

Superstudio 2019
Superstudio 2019

 

Pešia lávka ponad cestu 1/21 v Giraltovciach (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Giraltovce, zverejnené: 30. apríla 2019

Premostenie frekventovanej cesty ako dôležitý prvok v obraze mesta. Účelom študentskej súťaže bolo architektonické riešenie pešieho premostenia ponad hlavnú cestu. Most by mal po dostavaní zabezpečovať bezpečný pohyb chodcov a cyklistov ponad frekventovanú komunikáciu. Súťažiaci sa mali zaoberať vizuálnym, no aj technickým a materiálovým riešením premostenia s rozponom 28m. 

Do súťaže bolo celkovo zaslaných 11 súťažných návrhov. Zvíťazili Jakub Zelenčík a Tomáš Sterančák z FA STU.

 

Výber komerčných súťaží:

Redizajn trafostaníc ZSDIS (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Západoslovenská distribučná spoločnosť, zverejnené: 12. februára 2019

Pohľad študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave na dizajn kioskových transformačných staníc. Súťaž vyhlásila Západoslovenská distribučná spoločnosť v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity a občianskym združením design factory.

Zvíťazila Michaela Tomová.

 

Multi Comfort Students Contest 2019 (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Saint-Gobain, zverejnené: 13. mája 2019

Témou XV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi Comfort House Students Contest 2019, vypísanej firmou Saint-Gobain v spolupráci s magistrátom mesta Miláno bola rehabilitácia a prepojenie stanice metra Crescenzago s územím priľahlého sídliska v súlade s víziou #milano2030.

V národnom kole súťaže zvíťazili Peter Králik a Zuzana Šišková.

 

Interaktívna veža vo verejnom priestore projektu v Petržalke (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Spoločnosť Lucron, zverejnené: 1. júla 2019

Súťaže vyhlásila developerská Spoločnosť Lucron v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť vyhliadkovú vežu, ktorá bude slúžiť ako atraktor a súčasne umožní pozorovanie vývoja a zmien počas výstavby v území. V lokalite bude v priebehu najbližších rokov prebiehať výstavba novej štvrte. 

Z 11 prihlásených návrhov porota udelile dve druhé miesta ex aequo. Na delenom druhom mieste sa umiestnila dvojica Máté Asbóth, Jozef Borák a trojica Jakub Zelenčík, Tomáš Sterančák, Juraj Ženiš.

Máté Asbóth, Jozef Borák
Máté Asbóth, Jozef Borák
Jakub Zelenčík, Tomáš Sterančák, Juraj Ženiš
Jakub Zelenčík, Tomáš Sterančák, Juraj Ženiš

V závere roku sme sa dozvedeli aj o tom, že výber koncepčného architekta (vyzvaná súťaž) na Campus ESET je vo finálnej fáze. BIG, MVRDV a WilkinsonEyre absolvovali záverečné prezentácie. (viac tu).

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím