Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. september 2019
0
4500

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka: výsledky súťaže

Zvíťazil bratislavský ateliér MUUR.
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka: výsledky súťaže

Športové centrum polície vyhlásilo koncom mája kombinovanú architektonicko-urbanistickú, anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov. Predmetom súťaže návrhov bolo spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície. Autorom pôvodného návrhu objektu športového centra je Vladimír Bahna, ktorý bol súčasne členom poroty súťaže.

Do súťaže sa zapojilo 18 účastníkov. Dve návrhy boli z dôvodu doručenia po stanovenej lehote  vylúčené. Porota, ktorej predsedal Matej Grébert, zasadala počas 11. a 13. septembra. Poradie bolo určené nasledovne:

1. miesto: MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka) - odmena 21 000 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • vyjadrený rešpekt voči hale, citlivý prístup k riešeniu
 • navrhnuté funkčné riešenie a prevádzkové väzby medzi funkciami
 • nový akcent areálu smerom do hlavnej cesty
 • otvorený atletický tunel
 • samostatne riešená strelnica
 • ekonomicky prijateľný
 • zohľadnená mestský atribút parteru
 • vývojaschopný návrh z pohľadu budúcnosti
 • ekonomicky najvýhodnejší, ktorý počíta s rekonštrukciou pôvodnej tribúny a parkoviska a ich obostavaním novým objektom, ktorý bude navzájom prepojený do jedného celku
 • nenáročnosť na výstavbu a možnosť rozdelenia výstavby do etáp
 • vzhľadom na to, že je možné obmedziť vstup do objektu cez jednu centrálnu recepciu, je toto riešenie nenáročné na prevádzku

Ako námety na riešenie v ďalšom stupni projektu boli uvedené odporúčania:

 • zakomponovanie svetlíkov do strelnice
 • uzavretý výraz tribúny smerom k ihrisku (plné steny ubytovacieho traktu a kancelárskych prevádzok)
 • možnosť ešte viac architektonicky vyťažiť z nového akcentu na nároži centrálneho vstupného priestoru
Autor: MUUR s.r.o.
Autor: MUUR s.r.o.
Autor: MUUR s.r.o.

 

2. miesto: Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec, spolupráca: Gabriela Smetanová, (studený architekti, s.r.o., Mag.arch. Peter Stec, ArtD.) - odmena 12 600 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • urbanistická jednoznačnosť návrhu
 • fungujúce prevádzkové väzby
 • veľkorysé riešenie stvárnenia tribúny smerom k ihrisku
 • výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • nejednoznačnosť architektonického riešenia vonkajších fasád
 • funkčné obmedzenia
 • stavebno-technická náročnosť vloženia objektu do tribúny
 • drobné prevádzkové nedostatky
 • technicky náročnejšie riešenie pri rekonštrukcií hlavnej tribúny
 • prepojenie podlažia tribúny so strechou predstavuje riziko väčších tepelných strát a zvýšených prevádzkových nákladov
Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec
Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec
Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec

 

3. miesto: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák) - odmena 8 400 € 

Hodnotenie poroty: ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • výtvarná kvalita vložených krehkých objektov
 • kompaktnosť stavebných objemov a integrácie do prostredia a terénu

ako negatívne prvky boli uvedené:

 • asymetrické umiestnenie ihrísk voči tribúne
 • prevádzkové riešenia, strelnica prístupná cez športové plochy a bez priameho osvetlenia
Autor: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.
Autor: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.
Autor: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.

 

4. miesto: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o. (Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, BA Hons Sebastian Sticzay, Bc. Eliška Martínková, Bc. Štěpán Mareš, Bc. Anna Křížová, Bc. Ondřej Lebeda, Bc. Martin Kuncl) - odmena 3 500 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • silný urbanistický koncept
 • koncentrácia stavebného programu do jednej budovy korešpondujúcej s existujúcou tribúnov
 • výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • strelnica v kolízii s inými funkciami a bez možnosti horného osvetlenia
 • prevádzkové odtrhnutie vstupného a športového objektu
 • náročnosť etapizácie
 • rekonštrukcia tribúny a zahrnutie zvyšných objektov do jednej viac podlažnej budovy predstavuje obmedzenie výstavby na etapy,
 • zvýšené technické nároky na odhlučnenie strelnice
Autor: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o.
Autor: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o.
Autor: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o.

 

5. miesto: MAPA architekti s.r.o. - odmena 1 500 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • Originálne urbanistické riešenie s kolonádou okolo ihriska

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • strelnica v konflikte s halou, bez možnosti horného osvetlenia
 • samostatný objekt ubytovania
Autor: MAPA architekti s.r.o.
Autor: MAPA architekti s.r.o.
Autor: MAPA architekti s.r.o.

 

6. miesto: PLURAL s.r.o. - odmena 1 500 €

Hodnotenie poroty
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • koncentrácia ihrísk v strede areálu medzi objektmi vybavenosti
 • výtvarné spracovanie návrhu

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • umiestnenie objektu na hranici pozemku/obava realizovateľnosti
 • umiestnenie ihrísk na streche
Autor: PLURAL s.r.o.
Autor: PLURAL s.r.o.
Autor: PLURAL s.r.o.

 

6. miesto: OFFICE 110 architekti, s.r.o. - odmena 1 500 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • kompaktnosť riešenej štruktúry, architektonická uhladenosť,
 • grafická kultivovanosť

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • stavba strelnice na inžinierskych sieťach
 • prístup na multifunkčne ihrisko na streche telocvične s ubytovaním
 • návrh "odkrojil" z pôvodnej tribúny dva moduly na každej strane
 • koncept v tvare "U" by mohol byť zaujímavý, keby v poslednej fáze nebol popretý nízkou predsadenou hmotou posilňovne, administratívy a bufetu, opticky sa tým pôvodná hmota štadiónu dostane do druhého plánu
Autor: OFFICE 110 architekti, s.r.o.
Autor: OFFICE 110 architekti, s.r.o.
Autor: OFFICE 110 architekti, s.r.o.

 

Ostatné návrhy:

Návrh č.1: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW

Autor: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW
Autor: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW
Autor: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW

 

Návrh č.3:  SINAR s.r.o.

Autor: SINAR s.r.o.
Autor: SINAR s.r.o.
Autor: SINAR s.r.o.

 

Návrh č.4: N/A, s.r.o

Autor: N/A, s.r.o
Autor: N/A, s.r.o
Autor: N/A, s.r.o


Návrh č.9: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.

Autor: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.
Autor: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.
Autor: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.


Návrh č.10: Performa Architects s.r.o.

Autor: Performa Architects s.r.o.
Autor: Performa Architects s.r.o.
Autor: Performa Architects s.r.o.


Návrh č.12: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+

Autor: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+
Autor: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+
Autor: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+

 

Návrh č. 14: Ateliér BAAR s.r.o.

Autor: Ateliér BAAR s.r.o.
Autor: Ateliér BAAR s.r.o.
Autor: Ateliér BAAR s.r.o.

 

Návrh č. 15: Ikoona a.s.

Autor: Ikoona a.s.
Autor: Ikoona a.s.
Autor: Ikoona a.s.

 

Návrh č. 16: Kilo Honč, s.r.o.

Autor: Kilo Honč, s.r.o.
Autor: Kilo Honč, s.r.o.
Autor: Kilo Honč, s.r.o.

V prílohách nájdete oznámenie o výsledkoch a zápisnicu zo zasadnutia poroty:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím