Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. september 2019
0
4829

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka: výsledky súťaže

Zvíťazil bratislavský ateliér MUUR.
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka: výsledky súťaže

Športové centrum polície vyhlásilo koncom mája kombinovanú architektonicko-urbanistickú, anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov. Predmetom súťaže návrhov bolo spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície. Autorom pôvodného návrhu objektu športového centra je Vladimír Bahna, ktorý bol súčasne členom poroty súťaže.

Do súťaže sa zapojilo 18 účastníkov. Dve návrhy boli z dôvodu doručenia po stanovenej lehote  vylúčené. Porota, ktorej predsedal Matej Grébert, zasadala počas 11. a 13. septembra. Poradie bolo určené nasledovne:

1. miesto: MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka) - odmena 21 000 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • vyjadrený rešpekt voči hale, citlivý prístup k riešeniu
 • navrhnuté funkčné riešenie a prevádzkové väzby medzi funkciami
 • nový akcent areálu smerom do hlavnej cesty
 • otvorený atletický tunel
 • samostatne riešená strelnica
 • ekonomicky prijateľný
 • zohľadnená mestský atribút parteru
 • vývojaschopný návrh z pohľadu budúcnosti
 • ekonomicky najvýhodnejší, ktorý počíta s rekonštrukciou pôvodnej tribúny a parkoviska a ich obostavaním novým objektom, ktorý bude navzájom prepojený do jedného celku
 • nenáročnosť na výstavbu a možnosť rozdelenia výstavby do etáp
 • vzhľadom na to, že je možné obmedziť vstup do objektu cez jednu centrálnu recepciu, je toto riešenie nenáročné na prevádzku

Ako námety na riešenie v ďalšom stupni projektu boli uvedené odporúčania:

 • zakomponovanie svetlíkov do strelnice
 • uzavretý výraz tribúny smerom k ihrisku (plné steny ubytovacieho traktu a kancelárskych prevádzok)
 • možnosť ešte viac architektonicky vyťažiť z nového akcentu na nároži centrálneho vstupného priestoru
Autor: MUUR s.r.o.
Autor: MUUR s.r.o.
Autor: MUUR s.r.o.

 

2. miesto: Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec, spolupráca: Gabriela Smetanová, (studený architekti, s.r.o., Mag.arch. Peter Stec, ArtD.) - odmena 12 600 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • urbanistická jednoznačnosť návrhu
 • fungujúce prevádzkové väzby
 • veľkorysé riešenie stvárnenia tribúny smerom k ihrisku
 • výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • nejednoznačnosť architektonického riešenia vonkajších fasád
 • funkčné obmedzenia
 • stavebno-technická náročnosť vloženia objektu do tribúny
 • drobné prevádzkové nedostatky
 • technicky náročnejšie riešenie pri rekonštrukcií hlavnej tribúny
 • prepojenie podlažia tribúny so strechou predstavuje riziko väčších tepelných strát a zvýšených prevádzkových nákladov
Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec
Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec
Autori: Maroš Bátora, Ján Studený, Peter Stec

 

3. miesto: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Čechvala, Ing. arch. Filip Galko, Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Veronika Kmeťová, Bc. Lukáš Rypák) - odmena 8 400 € 

Hodnotenie poroty: ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • výtvarná kvalita vložených krehkých objektov
 • kompaktnosť stavebných objemov a integrácie do prostredia a terénu

ako negatívne prvky boli uvedené:

 • asymetrické umiestnenie ihrísk voči tribúne
 • prevádzkové riešenia, strelnica prístupná cez športové plochy a bez priameho osvetlenia
Autor: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.
Autor: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.
Autor: ČECHVALA ARCHITECTS s.r.o.

 

4. miesto: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o. (Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, BA Hons Sebastian Sticzay, Bc. Eliška Martínková, Bc. Štěpán Mareš, Bc. Anna Křížová, Bc. Ondřej Lebeda, Bc. Martin Kuncl) - odmena 3 500 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • silný urbanistický koncept
 • koncentrácia stavebného programu do jednej budovy korešpondujúcej s existujúcou tribúnov
 • výrazne kompaktné riešenie

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • strelnica v kolízii s inými funkciami a bez možnosti horného osvetlenia
 • prevádzkové odtrhnutie vstupného a športového objektu
 • náročnosť etapizácie
 • rekonštrukcia tribúny a zahrnutie zvyšných objektov do jednej viac podlažnej budovy predstavuje obmedzenie výstavby na etapy,
 • zvýšené technické nároky na odhlučnenie strelnice
Autor: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o.
Autor: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o.
Autor: GRIDO ARCHITEKTI, s.r.o.

 

5. miesto: MAPA architekti s.r.o. - odmena 1 500 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • Originálne urbanistické riešenie s kolonádou okolo ihriska

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • strelnica v konflikte s halou, bez možnosti horného osvetlenia
 • samostatný objekt ubytovania
Autor: MAPA architekti s.r.o.
Autor: MAPA architekti s.r.o.
Autor: MAPA architekti s.r.o.

 

6. miesto: PLURAL s.r.o. - odmena 1 500 €

Hodnotenie poroty
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • koncentrácia ihrísk v strede areálu medzi objektmi vybavenosti
 • výtvarné spracovanie návrhu

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • umiestnenie objektu na hranici pozemku/obava realizovateľnosti
 • umiestnenie ihrísk na streche
Autor: PLURAL s.r.o.
Autor: PLURAL s.r.o.
Autor: PLURAL s.r.o.

 

6. miesto: OFFICE 110 architekti, s.r.o. - odmena 1 500 €

Hodnotenie poroty:
Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:

 • kompaktnosť riešenej štruktúry, architektonická uhladenosť,
 • grafická kultivovanosť

Ako negatívne prvky boli uvedené:

 • stavba strelnice na inžinierskych sieťach
 • prístup na multifunkčne ihrisko na streche telocvične s ubytovaním
 • návrh "odkrojil" z pôvodnej tribúny dva moduly na každej strane
 • koncept v tvare "U" by mohol byť zaujímavý, keby v poslednej fáze nebol popretý nízkou predsadenou hmotou posilňovne, administratívy a bufetu, opticky sa tým pôvodná hmota štadiónu dostane do druhého plánu
Autor: OFFICE 110 architekti, s.r.o.
Autor: OFFICE 110 architekti, s.r.o.
Autor: OFFICE 110 architekti, s.r.o.

 

Ostatné návrhy:

Návrh č.1: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW

Autor: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW
Autor: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW
Autor: Tomáš Bujna/akad.arch. Tomáš Bujna, Dielne architektúry NZW

 

Návrh č.3:  SINAR s.r.o.

Autor: SINAR s.r.o.
Autor: SINAR s.r.o.
Autor: SINAR s.r.o.

 

Návrh č.4: N/A, s.r.o

Autor: N/A, s.r.o
Autor: N/A, s.r.o
Autor: N/A, s.r.o


Návrh č.9: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.

Autor: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.
Autor: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.
Autor: Suchánek, architektonická kancelária s.r.o.


Návrh č.10: Performa Architects s.r.o.

Autor: Performa Architects s.r.o.
Autor: Performa Architects s.r.o.
Autor: Performa Architects s.r.o.


Návrh č.12: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+

Autor: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+
Autor: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+
Autor: Ing.arch. Ivo Flimmel, ArtD. / adbau+

 

Návrh č. 14: Ateliér BAAR s.r.o.

Autor: Ateliér BAAR s.r.o.
Autor: Ateliér BAAR s.r.o.
Autor: Ateliér BAAR s.r.o.

 

Návrh č. 15: Ikoona a.s.

Autor: Ikoona a.s.
Autor: Ikoona a.s.
Autor: Ikoona a.s.

 

Návrh č. 16: Kilo Honč, s.r.o.

Autor: Kilo Honč, s.r.o.
Autor: Kilo Honč, s.r.o.
Autor: Kilo Honč, s.r.o.

V prílohách nájdete oznámenie o výsledkoch a zápisnicu zo zasadnutia poroty:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím