Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. október 2019
2
2133

Revitalizácia lokality „Snežienka“

Verejná anonymná ideová urbanisticko-architektonická súťaž.
Vyhlásenie15.10.2019
09:00
Odovzdanie návrhov10.1.2020
12:00
VyhlasovateľMestská časť Bratislava-Nové Mesto
AdresaCesta mládeže ,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Zdenka Mrázová
02/49 253 335
zdenka.mrazova@banm.sk

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh najvhodnejšieho riešenia oživenia a obnovy, respektíve novostavby objektu "Snežienka" a bezprostredného zázemia v rekreačnej lokalite Železná studnička, ako súťaž návrhov s udelením cien.

Účelom súťaže je získať ideový návrh najvhodnejšieho urbanisticko-architektonického riešenia objektu a jeho bezprostredného zázemia a napojenia na údolnú stanicu lanovky na Kamzík. Po ukončení súťaže bude vyhlásená súťaž na koncesionára, za účelom vypracovania projektovej dokumentácie, realizácie a dlhodobého prevádzkovania objektu. Ideové návrhy poslúžia ako podklady pre zadanie spracovania kompletnej projektovej dokumentácie.

Porota:

Riadni členovia poroty:

  • Ing. arch. Juraj Krumpolec autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, spracovateľ Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina, nezávislý na vyhlasovateľovi,
  • Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, nezávislý na vyhlasovateľovi,
  • Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, nezávislý na vyhlasovateľovi,
  • Ing. arch. Peter Vaškovič autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, zástupca starostu mestskej časti, predseda poroty, závislý na vyhlasovateľovi,
  • Mgr. Martin Vlačiky, PhD. poslanec miestneho zastupiteľstva, závislý na vyhlasovateľovi.

Náhradníci poroty:

  • Ing. arch. Vladimír Hrdý autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, nezávislý na vyhlasovateľovi,
  • Ing. arch. Tatiana Pifková, odborný referent na oddelení životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, závislý na vyhlasovateľovi.

Expert poroty:

  • Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave.

Ceny:

1. cena vo výške 3 000,- € 
2. cena vo výške 2 000,- € 
3. cena vo výške 1 000,- € 

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 2 000,- € 

Dôležité termíny a lehoty:

Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok: do 15.11.2019.
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 10.01.2020 do 12:00 hod.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže sa stanovuje najneskôr do 3 dní od konečného rozhodnutia poroty.


Ciele riešenia:

Od súťažných návrhov Vyhlasovateľ očakáva aj zváženie, resp. prehodnotenie zámeru zachovania pôvodného železobetónového skeletu stavby. V súťažnom návrhu je nutné rešpektovať objekt údolnej stanice lanovky na Kamzík, pričom dispozičné riešenie údolnej stanice lanovky ostane zachované/nezmenené. Pri návrhu funkčno-prevádzkového využitia lokality i samotného objektu  budú súťažiaci vychádzať z poskytnutého lokalitného programu.

V súťažnom návrhu je potrebné zohľadniť skutočnosť, že predmetom riešenia je územie, ktoré je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ako aj skutočnosť, že sa nachádza v ochrannom pásme národných kultúrnych pamiatok v Hornej Mlynskej doline.

 

Viac informácií nájdete na banm.sk, alebo v prílohách nižšie:

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím