Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. júl 2019
0
1705

Vyhodnotenie študentskej súťaže "Interaktívna veža vo verejnom priestore projektu v Petržalke"

Výsledky súťaže o návrh interaktívnej vyhliadkovej veže, ktorú vyhlásila developerská Spoločnosť Lucron v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave.
Vyhodnotenie študentskej súťaže "Interaktívna veža vo verejnom priestore projektu v Petržalke"

Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť vyhliadkovú vežu, ktorá bude slúžiť ako atraktor a súčasne umožní pozorovanie vývoja a zmien počas výstavby v území.

V lokalite bude v priebehu najbližších rokov prebiehať výstavba novej štvrte. Zástavba prinesie podľa slov investora nové formy bývania (nájomné bývanie, coliving, senior living, medzigeneračné bývanie), možnosti pre rozvoj kreatívneho priemyslu, ekologický prístup k územnému rozvoju, či podporu alternatívnych druhov dopravy.

Na jednej strane stála požiadavka na pohľad do budúcnosti územia, naznačenie jeho ďalšieho rozvoja (použitými materiálmi, obsahovou náplňou - napríklad. použitie rozšírenej reality, multimediálnym obsahom...).

Na druhej strane mal návrh reagovať na prítomnosť a v neposlednom rade bohatú minulosť lokality. V území sa nachádzajú historické pamiatky: prvorepublikové vojenské opevnenie, cintorín z obdobia I. svetovej vojny... Rovnako aj významné historické udalosti: turecký tábor pri obliehaní Bratislavy, táborisko Napoleonových vojsk a trasa Viedenskej električky. Morfológia krajiny sa v čase radikálne menila. Od lužného lesa s množstvom ramien cez políčka, ktoré vidíme ešte dnes na rakúskej strane až po územie, kde boli vraždení občania Československa pri pokuse prekročiť hranicu.

Cieľom bolo nájsť kreatívny prístup a originalitu návrhu veže, ktorá bude fungovať už dnes v kontakte s prírodným a historickým prostredím a súčasne bude vedieť naznačiť budúci vývoj v území. Citlivé riešenie, ktoré prirodzene zapadne do prostredia a súčasne v ňom vynikne a umožní rozhľad na viditeľné bratislavské landmarky (Kamzík, most SNP) ako aj rakúsku prírodu (Königswarte, marhuľové sady).

Jednou z ďalších požiadaviek bola možnosť vežu v budúcnosti premiestniť, v závislosti na vývoji výstavby v území. 

Členovia hodnotiacej poroty:

 • Peter Morgenstein, prodekan FA STU,
 • Martin Uhrík, FA STU,
 • Matej Grébert, Compass,
 • Peter Kavecký, obchodný riaditeľ Lucron,
 • Peter Gero, architekt,
 • Peter Straka, projektový manažér Lucron,
 • Kristína Griačová, mestská plánovačka.

K stanovenému termínu doručenia 12.6.2019 bolo na FA STU prijatých celkovo 11 návrhov, z ktorých porota vybrala tri návrhy, ktoré boli ocenené.

Dňa 25.6.2019 sa v priestoroch FA STU uskutočnilo hodnotenie doručených prác.

Kritéria hodnotenia:

 • splnenie požiadaviek formulovaných v zadaní,
 • kvalita architektonického návrhu,
 • originálnosť návrhu,
 • realizovateľnosť návrhu,
 • dôraz na multimediálny obsah.

Každý návrh bol označený šesťmiestnym akronymom a porota tak pracovala s anonymnými prácami. Pri posudzovaní sa brali do úvahy najmä kritériá hodnotenia, ktoré boli zverejnené vo vyhlásení súťaže. Porota ocenila prístup súťažiacich a kvalitu spracovania prihlásených návrhov. Návrhy spĺňali formálne stránky zadania a v následnom hodnotení sa vyprofilovali kandidáti hlasovania.

Nakoľko ani jedna z odovzdaných prác vyslovene nepracovala s možnosťou variability umiestnenia v priestore, porota sa rozhodla udeliť dve druhé miesta. V súvislosti s vyššie uvedeným boli upravené aj finančné odmeny a to nasledovne:

2. miesto = 1.000€
2. miesto = 1.000€
3. miesto = 800€

Ocenené návrhy:

2. miesto - Máté Asbóth, Jozef Borák

Odôvodnenie poroty: Návrh veľmi kvalitne reaguje na historickú stopu lokality kreatívnym spôsobom vrstvenia. „A zakaždým, sú to úplne iné slová, iné príbehy, ktoré na objekte môže človek nájsť. Všetko záleží od uhla pohľadu.“ Porota vysoko ocenila multimediálny prístup k riešeniu, kedy autori pripravili aj dve vizualizácie vo VR.

Máté Asbóth, Jozef Borák

2. miesto - Jakub Zelenčík, Tomáš Sterančák, Juraj Ženiš

Odôvodnenie poroty: Návrh reaguje na charakter územia, kde sa snaží svojou formou prepájať dve krajiny, dvoch susedov vo forme brány. Porotu zaujal najmä elegantným a jednoduchým riešením s použitím čistých prvkov. Pracuje s formou, ktorá vie byť v území ľahko viditeľná a identifikovateľná. Súčasne by projekt bol pomerne jednoducho realizovateľný.

Jakub Zelenčík, Tomáš Sterančák, Juraj Ženiš

3. miesto - Bohdan Hollý, Natália Šimeková

Odôvodnenie poroty: Autori zvolili nebojácnu formu robustnejšieho charakteru a vymykali sa tak z ostatných návrhov, ktoré poväčšine pracovali s témou tradičnej veže. Návrh jednoduchou formou systému lešení vytvára priestory na naplnenie programovou náplňou, čo by bolo možné využiť v rámci oživenia územia.

Bohdan Hollý, Natália Šimeková

Portfóliá ostatných prihlásených prác:

Darina Izakovičová, Karolína Horvátová:

Darina Izakovičová, Karolína Horvátová

 

Ján Frivaldský, Lukáš Jančovič:

Ján Frivaldský, Lukáš Jančovič

 

Jana Trnková, Dominika Svobodová:

 

Katarína Žákovičová, Lukáš Blana:

Katarína Žákovičová, Lukáš Blana

 

Ľubica Stanislava Zubová:

Ľubica Stanislava Zubová

 

Lujza Hostačná:

Lujza Hostačná

 

Mária Horváthová:

Mária Horváthová

 

Teo Hojda:

Teo Hojda

Podklady: Lucron

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím