Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. január 2019
0
4415

Promenáda na Šírave - výsledky súťaže

Výsledky súťaže a všetky súťažné návrhy na architektonické riešenie budúcej pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy.
Promenáda na Šírave - výsledky súťaže

V októbri uplynulého roku vyhlásila organizácia Košice Región Turizmus krajinársko-architektonickú súťaž návrhov s názvom "Promenáda na Šírave". Predmetom súťaže overenej SKA bol návrh krajinársko-architektonického riešenia pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy pri obci Kaluža, medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 17 súťažných návrhov, z ktorých porota tri návrhy vyradila z hodnotenia z dôvodu nedodržania formálnych náležitostí. Po určení poradia hodnotených návrhov sa porota obrátila aj k zostávajúcim trom návrhom, ktoré nemohli byť hodnotené.

O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení: 
Ing. Rastislav Mochnacký - predseda poroty
Ing. arch. Marián Pitka
Ing. arch. Ján Kukuľa
JUDr. Lenka Vargová Jurková
Ing. Ján Čuchran

Víťazným sa stal návrh Tomáša Pozdecha a Miroslava Michalicu z bratislavského ateliéru 2M. Druhý v poradí skončil návrh autorskej trojice Pastorok, Panulin, Kubák a tretie najlepšie riešenie podľa poroty predložili Eva Šušková a Pavel Šuško.

„Ako sme už avizovali, nechceli sme obyčajné riešenie od stola, ale kreatívny a inovatívny návrh zohľadňujúci všetky špecifiká a potreby územia. Preto sme si vybrali zložitejšiu, no v konečnom dôsledku oveľa zaujímavejšiu cestu a oslovili sme krajinárskych architektov. Zapojilo sa až 17 autorských tímov, čo považujeme za pomerne vysoké číslo,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Návrhy prichádzali z celého Slovenska, ale a aj z Brna či Prahy.  

Víťazné riešenie promenády sa tvarovo prispôsobuje okolitej krajine a vodnej hladine. Voda a jej vlnenie pritom hlavným filozofickým východiskom. Trasovanie bude vedené po brehu, istá časť promenády ale pôjde aj ponad vodu. „Práve samotné premostenie vodnej hladiny bude najväčším zážitkom a lákadlom celej promenády. Je riešené vo forme kruhu, evokuje nekonečnosť, večnosť vody v krajine. Vnútorná časť kruhu poskytuje miesto na vytvorenie pláže so súkromnejším charakterom. Centrálnym bodom promenády na Šírave, ktorý prepája dva nástupné ťahy a tvorí spojník medzi umelou vodnom plochou - kúpaliskom - a prírodnou vodnou plochou Zemplínskej šíravy. Navrhovaným dominantným materiálom na vybudovanie promenády je drevo, kvôli zachovaniu prírodného charakteru a minimalizácii zásahov do krajiny,“ uviedol vo svojom víťaznom návrhu Tomáš Pozdech z ateliéru 2M. 

Výsledok hodnotenia poroty a konečné poradie hodnotených návrhov:  

1. miesto: Návrh č. 3 - 3 000 €
Autori: 2M ateliér architektúry s.r.o. - Ing. arch. Miroslav Michalica, Tomáš Pozdech

Hodnotenie poroty:
Prednosťou návrhu je vhodné trasovanie promenády, ktorá dobre rozdeľuje územie na plážovú časť a rekreačnú zónu aj pri rôznych úrovniach vodnej hladiny v nádrži. Na mieste požadovanej chránenej pláže autori navrhli atraktívny prvok kruhovej časti promenády, ktorý definuje priestor pláže a stáva sa novou dominantou celej riešenej lokality. Poloha tejto atrakcie (kruhovej promenády) je vhodne zvolená aj vo vzťahu k objektu Thermalparku a má potenciál lákať návštevníka do druhého ohniska riešeného územia. Dizajn celého riešenia dopĺňa vhodne navrhnutý a dobre osadený pavilón v príťažlivej zvlnenej forme, ktorá je súčasťou pešieho ťahu a zároveň v sebe kombinuje funkcie prístrešku, terénnej úpravy, malého amfiteátra i vyhliadkovej plošiny. Priestor pod prístreškom umožňuje v budúcnosti čiastočným uzavretím vytvoriť priestory s rozmanitým funkčným využitím. Porota obzvlášť vyzdvihla citlivé krajinotvorné a materiálové riešenie. Odporúča sa v ďalšej fáze premyslieť riešenia/úpravy, ktoré by mali pozitívny vplyv na kvalitu vody v mieste ústia malého potoka v západnej časti promenády napríklad doplnením existujúceho mokraďového biotopu.

Návrh č. 3 - Panel 1
Návrh č. 3 - Panel 1
Návrh č. 3 - Panel 2
Návrh č. 3 - Panel 2

 

2. miesto: Návrh č. 4 - 1 800 €
Autori: Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin, Ing. arch. Tomáš Kubák

Hodnotenie poroty:
Porota ocenila originálne kompozične spracovaný návrh s kvalitným výtvarným spracovaním riešenia. Výtvarnú stránku navrhnutej promenády podčiarkuje inovatívne použitie dreveného latovania v príjemnej segmentovej geometrii, ktorá je použitá v rôznych mierkach v celom návrhu. Pozitívne je tiež citlivé krajinné dotvorenie brehovej zóny a ústia potoka. Nevýhodou riešenia je trasovanie promenády v tesnej blízkosti vodnej hladiny v západnej časti riešeného územia, ktoré pri rešpektovaní minimálnej výškovej úrovne promenády vytvára na suchej strane utopený terén s rizikom vzniku stojatej vody. Z realizačného hľadiska sa ako problematický javí spôsob zakladania istiacich pilót pontónovej lávky a skokanskej veže a tiež technické riešenie lávky z pontónových dielcov, najmä vzhľadom na meniace sa výškové pomery vodnej hladiny a pohyb ľadových krýh na konci zimného obdobia.

Návrh č. 4 - Panel 1
Návrh č. 4 - Panel 1
Návrh č. 4 - Panel 2
Návrh č. 4 - Panel 2

 

3. miesto: Návrh č. 2 - 1 200 €
Autori: Ing. Eva Sušková, Mgr. art. Pavel Suško

Hodnotenie poroty:
Jednoduchý priamočiary návrh vhodne reagujúci na požiadavky vyhlasovateľa, ktorý promenádu dobre situuje v priestore, s výnimkou jej strednej časti (nevhodný prechod blízko pri vode). Stvárnenie samotnej lávky a pavilónov však nepredstavuje dostatočnú príťažlivosť pre nového návštevníka. Zároveň aj samotné osadenie týchto atraktivít priamo na brehovej línii je problematické vzhľadom na meniacu sa hladinu vodnej nádrže. Významným pozitívom návrhu je, že ako jediný rieši mokraďový biotop v ústi potoka a zároveň jeho funkčné využitie pre návštevníka.

Návrh č. 2 - Panel 1
Návrh č. 2 - Panel 1
Návrh č. 2 - Panel 2
Návrh č. 2 - Panel 2

 

4. miesto: Návrh č. 10 - Odmena poroty 200 €
Autori: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. – Michal Burák, Dušan Burák, Tomáš Boroš, Oto Nováček, Maroš Mitro, Marek Bakalár, Marek Ganz, Matúš Gomolčák, Marek Dubiel, Tomáš Eisner

Hodnotenie poroty:
Sympatický návrh spracovaný na vysokej grafickej a výtvarnej úrovni porota ocenila za originálne stvárnenie oddychových pavilónov a kruhovej časti (premostenia) promenády, ktoré pôsobia kontemplatívne a návštevnícky príťažlivo. Nevýhodou návrhu je trasovanie promenády v západnej časti územia, kde je vedené ďaleko od vodnej hladiny čím potenciálne obmedzuje výhľadové využitie areálu kúpaliska a športovísk v strednej časti riešeného územia. Ako problematické porota vyhodnotila napojenie kruhovej časti promenády na pozemné časti a návrh prírodného amfiteátra, ktorý nezodpovedá aktuálnemu reliéfu terénu.

Návrh č. 10 - Panel 1
Návrh č. 10 - Panel 1
Návrh č. 10 - Panel 2
Návrh č. 10 - Panel 2

 

5. miesto: Návrh č. 7
Autori: Ing. arch. Tatiana Dunajská, Ing. Janka Dunajská, Bc. Michaela Dunajská, Ing. arch. Ján Derevjaník

Hodnotenie poroty:
Porota ocenila grafickú a výtvarnú úroveň návrhu. Problematické je trasovanie promenády priamo na brehovej línii, ktoré výrazne obmedzuje rekreačnú funkciu pobrežia v priamom kontakte s vodnou plochou. Rozsiahle betónové úpravy brehovej zóny v plážovej časti a centrálneho móla evokujú skôr mestskú pláž a nerešpektujú krajinný ráz lokality. Sympatický je návrh oddychovej zóny pod vŕbami v mieste ústia potoka.

Návrh č. 7 - Panel 1
Návrh č. 7 - Panel 1
Návrh č. 7 - Panel 2
Návrh č. 7 - Panel 2

 

6. miesto: Návrh č. 1
Autori: KATEdesign - atelier záhradnej architektúry, s.r.o. - Ing. Katarína Brojová, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

Hodnotenie poroty:
Kvalitne spracovaný návrh s presvedčivým výtvarne prevedeným objektom pavilónov vychádzajúcim z ikonického objektu lodenice. Pravidelné lineárne rozmiestnenie pavilónov / atraktivít až príliš pripomína klasický náučný chodník. Otázny je tiež potenciál atraktivity pavilónov pre nového návštevníka. Návrhu chýba premostenie, ktoré bolo jednou z požiadaviek vyhlasovateľa.

Návrh č. 1 - Panel 1
Návrh č. 1 - Panel 1
Návrh č. 1 - Panel 2
Návrh č. 1 - Panel 2

 

7. miesto: Návrh č. 17
Autori: Atelier 8000, spol. s r.o. – Martin Krupauer, Stanislava Blažková, Pavel Kvintus, Petr Hornát, Maddalena Losindaco

Hodnotenie poroty:
Návrh ponúka progresívne a výrazne inovatívne riešenie osadenia promenády na novo vytvorené „terénne lávky“, ktoré pobrežiu udávajú nový charakter. Najmä z tohto dôvodu je návrh investične a realizačne veľmi komplikovaný. Riešenie nespĺňa podmienky súťaže, pretože potláča priestor v zmysle jeho rekreačných funkcií a je skôr snahou o vytvorenie novej prírodnej zóny na pobreží vodného diela. Napriek tomu, že riešenie rozbíja súčasnú morfológiu terénu, porota ocenila ekologický prístup návrhu a odvážny pohľad autorov na riešené územie. Porota zároveň odporúča uvažovať nad možnou aplikáciou tohto riešenia v inej, vhodnejšej lokalite, napr. s mokraďovou morfológiou.

Návrh č. 17 - Panel 1
Návrh č. 17 - Panel 1
Návrh č. 17 - Panel 2
Návrh č. 17 - Panel 2

 

8. miesto: Návrh č. 9
Autori: akad. arch. Ing. Karol Gregor, Bc. Dominika Sidorová

Hodnotenie poroty:
Ako jeden z mála návrhov pracuje s dominantným objektom „skleneného pavilónu“ a dáva mu ikonický architektonický výraz. Pozitívne je hodnotené najmä trasovanie promenády, ktoré spĺňa všetky podmienky vyhlasovateľa. Navrhované riešenie premostenia zátoky formou valu nie je vhodné, najmä vzhľadom na zásadné obmedzenie cirkulácie vody v plážovej časti územia a tým spojené problémy s jeho využívaním.

Návrh č. 9 - Panel 1
Návrh č. 9 - Panel 1
Návrh č. 9 - Panel 2
Návrh č. 9 - Panel 2

 

9. miesto: Návrh č. 12
Autori: Tri.štrnásť architekti – Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. Rastislav Ildža

Hodnotenie poroty:
Problematickým sa v návrhu javí najmä technické riešenie premostenia - jeho umiestnenie a forma znižuje atraktivitu pláže. Otázny je tiež návrh skokanskej veže, ktorý je vzhľadom na morfológiu pobrežia nevhodný a ťažko realizovateľný. Návrh nenaznačuje ďalšie umiestnenia atraktivít ani nových návštevníckych funkcií.

Návrh č. 12 - Panel 1
Návrh č. 12 - Panel 1
Návrh č. 12 - Panel 2
Návrh č. 12 - Panel 2

 

10. miesto: Návrh č. 5
Autori: Ing. Antonín Němec, Ing. Tamara Reháčková, PhD. - ATR s.r.o., Ing. Viera Tipulová

Hodnotenie poroty:
Graficky pekne prezentovaný návrh, v ktorom autori vhodne riešia lokalitu ústia potoka výsadbou mokraďovej zóny. Nevýhodou návrhu je prílišný rozsah nových prvkov na úkor prvkov „prírodných“, čo sa najviac prejavuje v príliš ambicióznom a finančne i konštrukčne náročnom návrhu nového móla s pavilónom. Teleso premostenia je v konflikte s trasou plavidiel z koľajiska lodenice SVP.

Návrh č. 5 - Panel 1
Návrh č. 5 - Panel 1
Návrh č. 5 - Panel 2
Návrh č. 5 - Panel 2

 

11. miesto: Návrh č. 6
Autori: COMPASS s.r.o. – Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Matej Grébert

Hodnotenie poroty:
Návrh nevhodne umiestňuje promenádu v tesnej blízkosti, resp. na hrane brehovej línie. Vyústenie promenády v západnej časti nespĺňa požiadavku vyhlasovateľa. Premostenie je konštrukčne aj vizuálne preexponované, v rozpore s prírodným charakterom lokality, otázna je tiež atraktivita lávky s výrazne zvlneným profilom.

Návrh č. 11 - Panel 1
Návrh č. 11 - Panel 1
Návrh č. 11 - Panel 2
Návrh č. 11 - Panel 2

 

12. miesto: Návrh č. 14
Autori: GuldanArchitects – Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Alexandra Macholová

Hodnotenie poroty:
Málo zrozumiteľný a investične náročný návrh s preexponovaným urbanistickým riešením. Trasovanie chodníkov a lávok je komplikované, výtvarne a funkčne návrh evokuje skôr mestský park. Rozsah premostenia je vysoko nad rámec požiadaviek vyhlasovateľa.

Návrh č. 14 - Panel 1
Návrh č. 14 - Panel 1
Návrh č. 14 - Panel 2
Návrh č. 14 - Panel 2

 

13. miesto: Návrh č. 13
Autori: Ing. arch. Radoslav Ivan, Ing. Ján Kokoruďa

Hodnotenie poroty:
Finančne náročné a tvarovo komplikované riešenie s dvojicou špirálovite sa prelínajúcich lávok a chodníkov. Dizajn lávky, pavilónov a iných atraktivít je kompozične a tvarovo nezjednotený a pôsobí nesúrodo. Otázna je tiež atraktivita a technické riešenie vysunutej časti zapustenej pod vodnú hladinu.

Návrh č. 13 - Panel 1
Návrh č. 13 - Panel 1
Návrh č. 13 - Panel 2
Návrh č. 13 - Panel 2

 

14. miesto: Návrh č. 11
Autori: JEGON, s.r.o. - Ing. Jozef Gonos, akad. sochár Ján Leško

Hodnotenie poroty:
Nepresvedčivý návrh bez jasného konceptu. Koláž nesúrodých architektonických prvkov (pyramídy, trpaslíci) degraduje riešené územie na lacný zábavný park a nespĺňa požiadavku vyhlasovateľa na vytvorenie nosnej atraktivity cestovného ruchu.

Grafická časť nie je k dispozícii

Návrh č. 11 - Panel 1
Návrh č. 11 - Panel 1
Návrh č. 11 - Panel 2
Návrh č. 11 - Panel 2

 

Nehodnotené návrhy

Po určení poradia hodnotených návrhov sa porota obrátila aj k zostávajúcim trom návrhom, ktoré nemohli byť hodnotené. V prípade návrhov č.8 a č.15 musela konštatovať, že ponúkajú dve veľmi originálne riešenia vedenia línie promenády v riešenej lokalite, pričom reprezentujú dva radikálne odlišné prístupy. Za tieto inšpiratívne riešenia sa porota rozhodla udeliť obom návrhom odmeny.

Bez poradia: Návrh č. 8 - Odmena poroty 200 €
Autori: mmm architects s.r.o. - Ing. arch. Maroš Kic, Ing. arch. Marek Hospodár, Ing. arch. Radoslav Hamara, Ing. Marek Kocák, Barbora Lesníková, Ing. Miroslav Kic

Hodnotenie poroty:
Návrh bol vzhľadom na nesplnenie súťažných podmienok posudzovaný porotou mimo súťaž až po určení poradia hodnotených návrhov. Ide o koncepčne radikálny a výtvarne veľmi presvedčivý návrh, ktorý koncové body promenády spája priamkou lávky vedenej ponad vodnú hladinu. Táto priamka tvorí kompozičnú aj fyzickú kostru, na ktorú môžu byť v budúcnosti napojené návštevnícke atraktivity vo forme plávajúcich pavilónov. Radikálnosť priamkového prepojenia ponad vodnú hladinu je zároveň hlavným negatívom návrhu, keďže dostatočne nezohľadňuje rozvoj rekreačného územia priľahlého k pobrežiu. Vzhľadom na celkovú kvalitu predloženého návrhu sa porota rozhodla návrhu udeliť odmenu.

Návrh č. 8 - Panel 1
Návrh č. 8 - Panel 1
Návrh č. 8 - Panel 2
Návrh č. 8 - Panel 2

 

Bez poradia: Návrh č. 15 - Odmena poroty 200 €
Autori: Ing. Matúš Polák, Ing. Miroslav Rošťák

Hodnotenie poroty:
Návrh bol vzhľadom na nesplnenie súťažných podmienok posudzovaný porotou mimo súťaž až po určení poradia hodnotených návrhov. Porota sa rozhodla návrhu udeliť odmenu najmä za elegantné organické riešenie promenády rešpektujúce morfológiu brehu. Návrh tiež rešpektuje biotop prostredia, citlivo zasahuje do lokality a jednoduchým technickým riešením chodníka vytvára zaujímavé pohľadové i oddychové miesta v pôvodnom teréne.

Návrh č. 15 - Panel 1
Návrh č. 15 - Panel 1
Návrh č. 15 - Panel 2
Návrh č. 15 - Panel 2

 

Bez poradia : Návrh č. 16
Autori: Bc. Martin Malachovský, Ing. Ján Gábor, Ing. arch. Jakub Budaj, Peter Dóža, Dipl. Ing. Mária Compľová, Mgr. art. Matúš Bišťan, Mgr. art. Juraj Gábor

Hodnotenie poroty:
Návrh bol vzhľadom na nesplnenie súťažných podmienok posudzovaný porotou mimo súťaž až po určení poradia hodnotených návrhov. Trasovanie promenády je akceptovateľné, riešenie plážovej zóny je komplikované, s množstvom terénnych úprav a bez premostenia požadovaného vyhlasovateľom. Konštrukčné riešenie hlavnej atraktivity móla na vysokých pilótach je problematické z hľadiska funkčného využitia, bezpečnosti aj údržby.

Návrh č. 16 - Panel 1
Návrh č. 16 - Panel 1
Návrh č. 16 - Panel 2
Návrh č. 16 - Panel 2

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím