Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. október 2018
0
5441

Rozšírenie mestského úradu v Senci - výsledky súťaže

Súťaž na rozšírenie Mestského úradu v Senci je vyhodnotená. Zvíťazil návrh ateliéru DKLN.
Rozšírenie mestského úradu v Senci - výsledky súťaže

Mesto Senec vyhlásilo koncom júla verejnú jednokolovú súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie pre rozšírenie svojho mestského úradu. Organizátorom súťaže bol ateliér 2021.

Predmetom súťaže návrhov bolo rozšírenie Mestského úradu v Senci. Prístavba má v budúcnosti doplniť nedostatočný administratívny priestor existujúcej budovy, počíta sa aj s rekonštrukciou a zmenou dispozície. Súťažiaci mali navrhnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu mestského úradu.

Dôležitou úlohou návrhu je vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Rozhodujúcim kritériom pri hodnotení súťaže bolo dispozičné riešenie, ktoré má prispieť k prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi jednotlivými útvarmi ako aj komunikácií s občanmi.

Porota určila na zasadnutí dňa 22. októbra 2018 nasledovné poradie a odmeny:

 

1. cena (8.000 €): L. Nagy, A. Trebuľová, M. Vnenková, D. Nagyová, P. Čurlej (DKLN, s.r.o., návrh č.8)

Komentár poroty:

Rozšírenie úradu je veľmi dobre nastavené v urbánnej štruktúre. Rozdelenie funkcií do viacerých objektov umožňuje prispôsobenie okoliu primeranou mierkou a prehľadnú prevádzku jasne definovaným a zrozumiteľným priestorom nádvoria. Štruktúra je flexibiliná pre prípadné úpravy lokalitného programu či objemu. Využitie existujúceho výškového rozdielu medzi ulicou a parkingom vo dvore je ďalšou výhodou návrhu. Napriek vyššiemu podielu plôch plášťa budovy sú vhodne zvolené orientácie presklených fasád klientského centra a sály a tiež ich kombinácia s tradičnou konštrukciou novej administratívnej časti, čo prispieva k zníženiu investičných ako aj prevádzkových nákladov. Riešenie umožňuje prípadnú etapizáciu prestavby a dostavby. Návrh reviduje tradičné usporiadanie kancelárie primátora a klientského centra, odporúčame ale mieru otvorenosti priestorov overiť v diskusii s vyhlasovateľom. Porota oceňuje aj prehľadnú a graficky účinnú prezentáciu návrhu.

 

2. cena (5.000 €): M. Stanislav, P. Botková, B. Červeňová (MAPA architekti s.r.o., návrh č. 6)

Komentár poroty:

Jasne vyčlenený priestor dvora vytvára zrozumiteľné urbanistické riešenie, ktoré je prehľadné a dispozične čisté. Predĺženie existujúceho krídla prináša primerané plošné, prevádzkové aj objemové možnosti, kolmo radený objekt so sálou v parteri je novým protipólom historickej uličnej budovy. Výraz objektu je kultivovaný, skromný a súčasne architektonicky presvedčivý v dialógu kontextuálnej hmoty krídla a racionálneho kvádra novostavby vo dvore. Chýba jasné bezbariérové riešenie (výťahy) a pohodlné prepojenie sály s jej zázemím.

 

3. cena (3.000 €): M. Honč, R. Kilo, P. Vadkerti, M. Kľučár (Kilo Honč, s.r.o., návrh č. 12)

Komentár poroty:

Porota ocenila predovšetkým civilné, lapidárne a jednoduché riešenie. Návrh veľkoryso rieši potreby klientského centra a sály v 2 novostavbách ako samostatných pavilónoch. Vytvorenie troch interiérom neprepojených budov má výhodu stavebnej jednoduchosti a nevýhodu oddelenej prevádzky. Pochybnosti vyvoláva rozšírenie administratívnych priestorov úradu, ktoré ponecháva len v rekonštruovanom pôvodnom objekte. Realizácia tohto konceptu by si vyžiadala jeho dielčie úpravy. Formálne vyznievajú slepé priečelia novostavieb otočené k návštevníkovi pri vstupe do dvora, ako aj otázne uplatnenie pohľadového betónu v interiéri.

 

Odmena (1.000 €): B. Strelcová, T. Starý, R. Balšán, M. Smrčková (LENNOX architekti s.r.o., návrh č. 9)

Komentár poroty:

Porotu oslovil silný základný urbanistický koncept a dobre situovanie nástupných presklených fasád v parteri. Novostavba administratívnej budovy však vo svojom dispozičnom riešení nepôsobí presvedčivo, rovnaké pochybnosti vzbudzuje príliš schematické riešenie rekonštrukcie pôvodnej budovy. Návrh prináša nadbytok plošnej výmery.

 

Odmena (1.000 €): J. Kohút, P. Kuklica, M. Smrek, I. Šereš (Kuklica Smerek architekti, s.r.o., návrh č. 15)

Komentár poroty:

Návrh uvažuje s veľkorysým hmotovo-dispozičným konceptom. Prichádza s premisou otvorenia vstupu zozadu a s ambicióznym prepojením s námestím prostredníctvom zokruhovania pešieho pohybu cez susedné pozemky. Objekt tak strháva na seba pozornosť, ale stavia sa chrbtom k existujúcej budove. Riešenie je príliš podmienené úpravami vo svojom okolí, čím paradoxne spochybňuje existujúci urbanistický kontext námestia.

 

6 - 10. miesto - návrhy č. 2, 5, 10, 16, 17

Návrh č. 2, prihlasovateľ: Ing. arch. Martin Filipovič - Kráľová pri Senci

Komentár poroty:

Návrh uzatvára vnútorný dvor prepojením starého a nového krídla na úrovni poschodia, kde situuje viacúčelovú sálu. Kompaktná kompozícia tak v parteri vytvára široký prechod zo zadnej časti dvora. Dvojpodlažné klientské centrum pôsobí reprezentatívne, rovnako aj vložené schodisko, ktoré však obsluhuje iba zopár kancelárií a stáva sa neprimeraným balastom na strane prevýšenej zasklenej steny. Návrh nereaguje v dostatočnej miere na svahovitosť terénu. Prevádzka objektu nie je zokruhovaná (prechod je možný len cez sálu), napriek tomu, že forma budovy k tomu navádza. Výraz objektu pôsobí ťažko. Sála nemá plnohodnotné predsálie. Toalety k sobášnej miestnosti sú na opačnej strane ako vstup do nej.

 

Návrh č. 5, prihlasovateľ: SPDe - Bratislava

Komentár poroty:

Návrh má priveľa rôznych výrazov (bytovka, administratíva, výrobná hala), vďaka čomu pôsobí spolu so zložitým tvarovaním a výškovým usporiadaním hmôt rozdrobene. Chaoticky pôsobia exteriérové schodiská, malé terasy, rozsiahle priemyselné strechy prízemia a neprehľadná prevádzka administratívnych priestorov na poschodiach dostavby. Vysoká výmera plášťa k obostavanému objemu novostavby predstavuje zvýšenie investičných a prevádzkových nákladov a riziko zložitých a potenciálne poruchových stavebných konštrukcií.

 

Návrh č. 10, prihlasovateľ: Ing. arch. Ľudovít Urban - Bratislava

Komentár poroty:

Návrh pracuje s originálnou ideou troch paralelne radených hmôt. Pôvodný uličný objekt je radikálne upravený. Multiplikované domy sú však prepojené len zdanlivo. Nevhodné je umiestnenie dvoch menších sál na poschodie strednej budovy, s vlastným vstupom len cez exteriérové schodisko, bez výťahu a únikových ciest. To definitívne odsúdilo administratívu v treťom objekte na kolízne napojenie k historickému domu a námestiu len chodbami v parteri vedúcimi cez klientske centrum. Akcentácia zadnej fasády na vizualizácii vytvára dojem hlavného vstupu, orientovaného do menej hodnotného a verejnosti ťažko prístupného parkoviska zamestnancov. Vyrovnanie nivelety prízemia je v rozpore nielen so skutočným terénom, ale aj ideou troch oddelených stavieb.

 

Návrh č. 16, prihlasovateľ: MEB architects - Čadca

Komentár poroty:

Pôvodná budova nie je bezbariérovo riešená. Klientské centrum je poddimenzované a jeho prevádzka (ostrov v rámci haly) sa zdá byť pri prepojení s ostatnými admin. priestormi ako kolízna. Otázna je opodstatnenosť exteriérovej chodby na západnej strane objektu a prevádzková zložitosť vyšších podlaží.

 

Návrh č. 17, prihlasovateľ: P.S. Arch - Rozhanovce

Komentár poroty:

Kladne je hodnotená myšlienka prestrešenia priestoru, z ktorého sa vstupuje do ďalších priestorov. Otázna je mikroklíma tohto priestoru (prehrievanie) a jeho výraz pripomínajúci tržnicu. Priestor v strede medzi budovami sa zdá byť príliš úzky. Dispozícia pôsobí prvoplánovo, zložito s neprehľadnou prevádzkou, oddelované priechodzie priestory pred sálou nie sú dobrým riešením. Klientské centrum je predimenzované. Návrh aj prezentácia sú výrazovo rozbité a hýria farbami.

 

11 - 17. miesto - návrhy č. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14

Návrh č. 1, prihlasovateľ: akp - Bratislava

Komentár poroty:

Vnútroblok nekorešponduje z historickou stopou. Dispozícia je neprehľadná. Tvarové riešenie pôsobí zložito. Sály sú zvládnuté. Návrh je schematický.

 

Návrh č. 3, prihlasovateľ: Ing. arch. Rudolf Kruliac - Veľká Lomnica

Komentár poroty:

Najmenšia úžitková plocha vyvoláva dojem efektivity, ale zároveň pochybnosti pri porovnávaní veľkosti miestností zo zadaním a ostatnými návrhmi. Snaha o efektívne riešenie novostavby je v protiklade s radikálnou prestavbou pôvodnej budovy. Za dispozične nezvládnuté porota považuje umiestnenie klientského centra v rohovej pozícii, ale tiež neriešenie prirodzeného osvetlenia sobášnej miestnosti a hlavnej zasadačky, ktorá je malá.

 

Návrh č. 4, prihlasovateľ: Róbert Grožaj - Bratislava

Komentár poroty:

Za nezvládnuté je považované urbanistické riešenie, prevádzkovo - hmotové riešenie, rôznorodosť výrazov viacerých objektov.

 

Návrh č. 7, prihlasovateľ: AKVADRÁT - Komárno

Komentár poroty:

Snaha o spojenie programu do jednej budovy je vnímaná pozitívne, navrhované riešenie však porotu nepresvedčilo.

 

Návrh č. 11, prihlasovateľ: Ing. arch. Tomáš Kodet - Prostějov

Komentár poroty:

Navrhnutý monoblok, okrem malého prepojenia, nekomunikuje so starou budovou. Ako negatívum je vnímaná neprehľadnosť prevádzky nového objektu (vstup, foyer, výťah) a estetika návrhu.

Návrh č. 13, prihlasovateľ: Atelier 008 - Bratislava

Komentár poroty:

V rámci navrhovanej novostavby, so smelo riešenou fasádou je vnímaná negatívne nevhodná proporcia sály a neprehľadne umiestnený výťah a schodisko.

 

Návrh č. 14, prihlasovateľ: Ing. arch. Tomáš Žáček - Bratislava

Komentár poroty:

Ambiciózne, ale schematické riešenie je podriadené myšlienke, ktorá je skôr formálna. Fungovanie exteriérového schodiska je diskutabilné.

Porota zasadala v nasledovnom zložení:

▪ Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
▪ MgA. Ondřej Synek
▪ Ing. arch. Rudolf Žákovský
▪ Ing. Rudolf Bittner
▪ Ing. arch. Peter Sedala
Náhradníci členov poroty:
▪ Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
▪ Ing. Jarmila Répássyová
▪ Ing. arch. Ondrej Marko

V prílohe nájdete zápisnicu zo zasadnutia poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím