Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. júl 2018
0
8939

Martinské aquacentrum - výsledky súťaže

Prinášame výsledky architektonickej súťaže na návrh aquacentra v Martine.
Martinské aquacentrum - výsledky súťaže

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov „Martinské Aquacentrum“ bolo komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh vedúci k realizácii objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin (CMZ), v rámci existujúceho areálu športov v Martine. Zámerom mesta je realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už nevyhovujúcej mestskej plavárne, ktorý je časťou športovej zóny nachádzajúcej sa v severnej časti CMZ medzi ulicami Tehelná a Novomeského.

Do súťaže sa prihlásilo 45 súťažiacich. Napriek vysokému počtu prihlásených súťažiach bolo do súťaže doručených 11 súťažných návrhov.

Hodnotenie bolo viackolové. Pomerne rýchlo a konsenzuálne sa podarilo vybrať päť návrhov, ktoré svojou kvalitou a riešením priniesli najpodnetnejšie námety k téme. Ďalšia časť rozhodovania bola omnoho náročnejšia. Vo viacerých návrhoch boli veľmi silné a zaujímavé parciálne riešenia. Diskusia medzi porotcami bola živá a intenzívna. Mnoho silných návrhov malo však viaceré problematické miesta, ktoré sa z hľadiska praktickej realizácie v rámci možností mesta, následnej prevádzky a používania, javili ako rizikové. Porota hľadala riešenie, ktoré má potenciál byť reálne v dohľadnej dobe uskutočniteľné. O konečnom výsledku rozhodlo po ďalšom viackolovom hodnotení a rozpravách porotcov až záverečné hlasovanie a skóre umiestnení jednotlivých návrhov. (Š.M.)

O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení: Ing. arch. Štefan Moravčík (predseda poroty), Ing. arch. Zuzana Mendelová, Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD., Ing. Milan Malík, Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Vladimír Vršanský.

Porota rozhodla o výsledkoch nasledovne (k návrhom pripájame aj krátky sumár komentárov členov poroty):

1 cena: 12 000,- €: FKF design (Návrh B)

Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Ing. arch. Tamás Czíria

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Jednoduché, čisté, racionálne, prehľadné riešenie...
 • Jasne pochopiteľný, jednoznačný a logický minimalistický koncept...
 • Intimita a zároveň otvorenosť...
 • Logicky štruktúrovaný priestor...
 • Primeraný civilný výraz...
 • Koncept integrujúci mestskú i krajinnú štruktúru...
 • Najlepšie vizuálne prepojenie - priamy kontakt interiérových a exteriérových funkcií...
 • Príjemná vnútorná “pátiová” atmosféra...
 • Dobre riešené predpolie - priestor pre nástup návštevníkov...
 • Spojenie s parkom...
 • Potenciál v architektonickom tvarovaní interiérov je zrejmý už v súťažnom návrhu...
 • Reálnosť a realizovateľnosť zámeru...

Mínusy:

 • Poddimenzovaný parking, do budúcnosti bude potrebné zvýšiť počet parkovacích miest (riešiteľné)
 • Musí sa postaviť naraz, riešenie nie je etapizovateľné...
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4

 

2. cena: 7 000,- €: ENDORFINE (Návrh C)

Autori: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Silný hmotovo - priestorový koncept...
 • Zaujímavé krajinársko - skulpturálne riešenie...
 • Motív krajiny a parku v mestskom prostredí...
 • Rekreačná lúka ako logo projektu...
 • Spojenie Aquacentra s parkom...
 • Zelené, ekologické riešenie...
 • Malá “zastavanosť”, objekty sú pod zemou...

Mínusy:

 • Problematická orientácia šikmej pochôdznej a pobytovej plochy/strechy...
 • Absencia detailov, ktoré pri realizácii výrazne ovplyvnia celkový architektonický výraz (zábradlia, hrúbky konštrukcií a pod.)...
 • Problematický nástupný priestor určený skôr pre autá, ako pre ľudí...
 • Náročné riešenie z konštrukčného hľadiska, i z hľadiska realizácie a následnej údržby...
 • Veľké hĺbky dispozícií (problém presvetlenia a prípadného prirodzeného vetrania…)...
 • Finančne náročné...
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

 

3. cena: 4 000,- €: hantabal architekti (Návrh G)

Autori: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták, Ing. arch. Pavlína Blažeková

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Klasický koncept lineárneho rozvoja pozdĺž kolonády/promenády ako ústredného zjednocujúceho motívu...
 • “Agora”, ústredný motív, okolo ktorého sa odvíja spoločenské dianie Aquacentra...
 • Etapizovateľnosť, vývojaschopnosť, pružnosť reagovať na prípadné dodatočné požiadavky a úpravy...
 • Potenciál mestotvornej kvality - objekty ako uličná fronta fasád...
 • Možnosť vytvorenia vrstevnatého, živého parteru...
 • Prepojenie interiéru a exteriéru...
 • Možnosť nenáročného konštrukčného riešenia pri možnom zachovaní architektonickej kvality...
 • Spojenie exteriéru Aquacentra s priľahlým parkom...

Mínusy:

 • Predložený elaborát je skôr urbanistickým a priestorovo dispozičným konceptom so schématickým znázornením fasád, chýba presvedčivejšia architektonická výpoveď...
 • Lineárne riešenie je energeticky náročnejšie na prevádzku...
 • Ťažšia manažovateľnosť objektov ako celku...
 • Anonymný vizuál predloženého návrhu a nízka identifikovateľnosť vnútorného obsahu...
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4

 

Odmena: 1 200,- €: Návrh F

Autori: Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Pavol Jarab

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Ukážka maximálneho využitia územia do budúcnosti...
 • Čistá bloková hmota...
 • Kompaktnosť riešenia prvej etapy - priestorová energetická efektivita...
 • Veľmi dobré riešenie plaveckej časti, vrátane bazéna pre rozplávanie...
 • Vytvorenie vnútorných pátií...
 • Kvalitná a kultivovaná architektúra vonkajších bazénov a ich okolia...
 • Dopravné riešenie...
 • Kapacita parkovania...

Plus/mínus:

 • Dve samostatné etapy...

Mínusy:

 • Oddelenie vonkajšieho a vnútorného vodného sveta - nefungujú ako jeden vzájomne vnímateľný organizmus...
 • Preslnenie vonkajších priestorov, ich orientácia vzhľadom na okolité budovy a svetové strany - objekt tieni dvoru a vonkajším aktivitám v popoludňajších hodinách...
 • Hmota garáže orientovaná do ulice...
 • Realizovateľnosť iba v dvoch etapách, ďalšie etapy sa nedajú realizovať bez väzby na parkovací dom...
 • Sporný pomer nákladov na realizáciu (najmä druhej etapy)...
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4

 

Odmena: 800,- € Návrh E

Autori: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., Akad. arch. Jozef Mravec

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Jednoznačný, ucelený, základný architektonický a hmotovo-priestorový koncept - “mestský blok”...
 • Vhodné vytvorenie kúpeľnej/bazénovej zóny, prepojenie vnútorných a vonkajších bazénov...
 • Prevádzka a dispozícia...
 • Vnútorné nádvorie, rekreačné terasy ako reflexia terénu v exteriéri, prepojenie na okolitú krajinu...
 • Dopravné riešenie...
 • Samostatný pavilón hromadných garáží...

Mínusy:

 • Predimenzovaný objem...
 • Veľká zastavanosť...
 • Preslnenie (zatienenie) exteriérových priestorov...
 • Generická fasáda...
 • Potreba realizácie celého komplexu pre zachovanie jeho architektonických parametrov (finančná náročnosť)...
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4

 

Súťažné návrhy bez určenia poradia:

 

Návrh A

Autor: Ing. arch. Ján Katuščák

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4

 

Návrh D

Autor: Ing. arch. Roland Hoferica

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4

 

Návrh H

Autori: Ing. arch. Kristína Kováčová, Ing. arch. Peter Šoltész
Spolupráca: Ing. arch. Michal Melo

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

 

Návrh I

Autori: Ing. arch. Andrej Barinka, Ing. arch. Zuzana Kelemenová, Ing. arch. Róbert Grožaj

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

 

Návrh J

Autori: Ing, arch. Ján Gustiňák, Ing. Miroslav Kováčik, Ing. Pavol Ladňák

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.4
Súťažný panel č.4

 

Návrh K

Autori si nepriali uvedenie mien pri svojom návrhu.

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

Súvisiace články

Ing. arch. Jakub HantákSKhantak@atelierfilter.com
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím