Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. jún 2017
0
5506

Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline - vyhodnotenie

Výsledky súťaže a predstavenie návrhov, kde predmetom riešenia bol aj jeden z najstarších funkcionalistických domov na Slovensku od Michala Maximiliána Scheera.
Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline - vyhodnotenie

Do súťaže sa prihlásilo sedem autorských kolektívov. Všetky splnili predpísané podmienky a boli posudzované. Dňa 20. 6 2016 zasadala porota a rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. cena, 5000,- €: návrh “A” 

Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml., Bratislava

Plusy:
Návrh ponúkol “dospelú” architektúru a vyvážené riešenie po všetkých stránkach. Oceňujeme kvalitu architektúry, rešpektovanie hmotovej skladby, úctu k Ružičkovmu domu a jeho originálne začlenenie do dispozície súboru. Primeranosť hmôt a postupné klesanie terás, s extenzívnou zeleňou, ktoré sú reálne využiteľné z obytných priestorov.
Kladne hodnotíme riešenie vnútrobloku s osobitnou hmotou administratívnej časti a z developerského pohľadu výborné využitie pozemku s vysokým percentom zelene a zelených striech.
Vysoko hodnotíme perfektne zvládnutý parter a jeho využiteľnosť. Za prínos pokladáme koncepciu vyváženej tehlovej fasády, ktorá nadväzuje na tradíciu podobných fasád v Žiline.

Otázniky:
Návrh pokladáme za najlepší, ale aj finančne jeden z náročnejších.
Jeho realizácia si bude vyžadovať vysokú kvalitu dodávateľov a vysoké nároky autorov na realizáciu detailov.

Mínusy:
Za korigovaniahodné pokladáme riešenie statickej a dynamickej dopravy. 
Z toho vyplýva aj finančne a konštrukčne náročné riešenie 1.PP a 1. NP.
Statické nedostatky / chýbajúce stĺpy / v pôdorysoch pokladáme za riešiteľné.

Vizualizácia
Vizualizácia
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

2. cena, 3000,- €: návrh “F”

Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras - ateliér Endorfine, Žilina

Plusy:
Návrh je jednoduchý, racionálny, čistý a primeraný. Jednak z hľadiska samotného objektu a tiež jeho fungovania v priľahlej mestskej štruktúre. Oceňujeme kompaktnosť novostavby, primeranosť hmôt v pomere k okoliu i rešpektovanie konfigurácie terénu.
Z predložených prác je to zároveň jedno z najekonomickejších a najjednoduchšie realizovateľných riešení.

Otázniky:
Hmota dostavby je jednoduchá, striedma a kultivovaná, je pokračovaním použitia podobných princípov modernej architektúry (z akých vychádzal Scheer) - po viac ako trištvrte storočí - v súčasnej podobe. Nová biela hmota dostavby pri Ružičkovom dome je preto ďalšou adíciou podobného objektu k historickému domu. Ružičkov dom pri nej tak čiastočne zaniká. Vhodné by bolo novú stavbu jemne odlíšiť od historickej budovy (napr. povrchovou textúrou omietky, jej odtieňom…(?)), aby boli zrejmejšie historické súvislosti.

Mínusy:
Hoci základná konštrukčná logika vnútorného usporiadania priestorov je prehľadná, nepresvedčili samotné dispozičné riešenia jednotlivých bytov. Tu by bolo potrebné presvedčivejšie riešenie ich vnútorného usporiadania (je to však jednoducho riešiteľné bez zásahov do nosných konštrukcií). Takisto, aj napriek tomu, že zásobovanie a statická doprava sú navrhnuté v zásade prijateľne, je možné ich efektívnejšie a presvedčivejšie riešenie.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

3. cena, 2000,- €: návrh “D”

Ing. arch. Andrej Šutek, Ing. arch. Eduard Šutek - A. BKPŠ Šutek, Bratislava

Plusy:
Návrh je efektívny a ekonomicky dobre nastavený. Dispozičné riešenia sú úsporné. Návrh priniesol veľmi efektívne dopravný koncept s napojením na obe ulice, bez nutnosti budovania vnútorných rámp. Priestorovo i ekonomicky veľmi úsporné riešenie.
Poteší aj drobná historická reflexia vo dvore vnútrobloku - reminiscencia kaplnky, ktorá sa na tomto mieste kedysi nachádzala

Otázniky:
Disproporcia medzi veľmi dobrým a logickým racionálnym celkovým konceptom, konštrukčným a dispozičným riešením na jednej strane, v kontraste s nevyrovnanosťou a najmä nepresvedčivosťou architektonického výrazu navrhovaných objektov (i zásahov do Ružičkovho domu).

Mínusy:
Napriek viacerým pozitívam považujeme architektonický výraz za málo konzistentný, rozpačitý, nepresvedčivý. Používanie množstva rozdielnych materiálov a motívov, nevyrovnanosť formálnych prvkov, každá fasáda je iná...
Zásah do hmotovej skladby Ružičkovho domu v prízemí na strane ulice V. Spanyola sa javí ako nevhodný. Ťažkopádnejšia je aj forma uzavretia elegantných Scheerových pavlačí...

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

 

1. odmena, 800,- €: návrh “G”

Ing. arch. Tomáš Kodet, Ing. arch. Martina Kodetová, Prostějov

Plusy:
Návrh je racionálny.
Pri Ružičkovom dome autori rešpektujú pôvodný ideový zámer architekta Scheera. Podoba prestavby je citlivá, dobre urobená..
Kladne hodnotíme aj prácu s prielukou na Spanyolovej ulici a jej “doblokovanie”.

Otázniky:
Novostavba nie je celkom presvedčivá. Autori správne pracujú so základným objemovým riešením na danom mieste. Páči sa nám jednoduchosť hmôt, monochromatickosť, triviálny raster otvorov, používanie základných geometrických tvarov. Na druhej strane predložený návrh pracuje so zvolenými architektonickými prostriedkami príliš mechanicky, rutinne, fádne...

Mínusy:
Jednoduchý uličný raster fasády, vrátane parteru je príliš “matematickým”, monotónnym opakovaním jedného motívu na celej ploche. V ortogonálnej, “plošnej grafike výkresov” pôsobí celkom fajn, v reálnom uličnom kontexte by výsledok bol už horší.
Podobné je to aj s dvorovou “poprelamovanou” fasádou, kde naviac zalomenie pôsobí proti konštrukčnej logike spodných podlaží. Strešné terasy sú v takejto podobe a výmere ťažko využiteľné, zobchodovateľné a rozumne priraditeľné k bytom.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

 

2. odmena, 400,- €: návrh “B”

Ing. arch.Tomáš Boroš, Ing. Michal Burák, Ing. arch. Matúš Gomolčák, Ing. arch. Dušan Burák, CSc.,  - Atrium Architekti, Košice

(Pozn. red.: Veľmi zaujímavý projekt, škoda jeho vážnejších zásahov do Scheerovho Ružičkovho domu).

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

2. odmena, 400,- €: návrh “C”

Arq. Humberto Eliash, Ing. arch. Ondřej Bartůšek
Spolupráca: Arq. Denisse Laux, Arq. Macarena Gonzáles, Čile - Praha

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 4
Súťažný panel č. 4

 

2. odmena, 400,- €: návrh “E”

Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Spolupráca: Danko Tomáš, Jozef Kijonka, Dong The Anh - AKJančina, Bratislava

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

V prílohe nájdete výslednú zápisnicu z hodnotiaceho rokovania poroty:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím