Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. marec 2017
0
1571

Súťaž: Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Zaujímavá súťaž, kde je predmetom riešenia aj jeden z najstarších funkcionalistických domov na Slovensku od Michala Maximiliána Scheera.
Vyhlásenie23.3.2017
08:00
Odovzdanie návrhov14.6.2017
15:00
VyhlasovateľKreatim, s.r.o.
AdresaPrídavková 41/A,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Viera Šottníková
+421903794736
viera.sottnikova@gmail.com

Cieľom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline“ je výber autora alebo autorského kolektívu najvhodnejšieho architektonického a ekonomicky efektívneho riešenia predmetu súťaže a súčasne budúceho spracovateľa komplexných projektových dokumentácií a súvisiacich služieb architekta prestavby a rekonštrukcie Ružičkovho pavlačového bytového domu a návrh nového bytového polyfunkčného domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity, navrhovaného na asanáciu, v Žiline.

Lehoty súťaže :

Dátum vyhlásenia súťaže: 23.03.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 31.05.2017 do 24:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 14.06.2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 20.-21.06.2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 20.07.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov

Zloženie poroty :
Členovia poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Mgr. Robert Krett

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Martin Bišťan
3. prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
4. Ing. arch. Alexander Koban
5. Ing. arch. Štefan Moravčík
6. Ing. arch. Martin Pavelek
7. Ing. arch. Tomáš Sobota

Náhradníci poroty:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Júlia Durdyová
2. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová 
3. Akad. arch. Dušan Voštenák

Závislí na vyhlasovateľovi:
4. Ing. Peter Budinský

Experti poroty :
Ing. Štefan Halvoň, expert na statiku a stavebné konštrukcie,
Mgr. Vladimír Majtan, expert na pamiatky a pamiatkové stavby

ďalších si môže porota prizvať v prípade potreby

Ceny a odmeny, režijné náklady :

1. cena: 5000 euro
2. cena: 3000 euro
3. cena: 2000 euro

Odmeny spolu do výšky max. 2000 euro,
režijné náklady sa neudeľujú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a odmeny.

Súčasný stav existujúcich stavieb je rozdielny. Z architektonického hľadiska zaujímavý a hodnotný pavlačový dom, známy v Žiline ako „Ružičkov dom“ vyžaduje predovšetkým komplexné architektonické a stavebno-technické preriešenie stavby a dispozícií na nové, zodpovedajúce súčasným nárokom na bývanie, zohľadňujúc pritom pôvodné funkcionalistické architektonické riešenie jeho autora Ing. arch. Michaela Maximiliána Scheera z roku 1931, ako obytného domu pre chudobných obyvateľov mesta. Svojim minimalistickým a pritom výrazným architektonickým riešením patrí tento objekt k najlepším dielam arch. M. M. Scheera a zároveň medzi najvýznamnejšie funkcionalistické stavby 30-ych rokov 20. storočia na území Žiliny.

Dom diecéznej charity je eklektický objekt postavený v roku 1907 v rámci charitatívneho projektu Rímskokatolíckej cirkvi. V priebehu 20. storočia stavebnými úpravami stratil svoje architektonické kvality a jeho dispozičné a stavebné riešenie nedáva v súčasnosti predpoklady na nové využitie požadované vyhlasovateľom súťaže – na bytový dom s občianskou vybavenosťou v parteri orientovanom do Predmestskej ulice.
Riešené územie, ktoré sa nachádza v samotnom centre mesta, v kontakte s Mestskou pamiatkovou rezerváciou Žilina, v jej ochrannom pásme, v priestore medzi ulicami Vojtecha Spanyola a Predmestskou s rozdielnou výškovou úrovňou tvorenou terasou Váhu je vymedzené:

  • zo severovýchodu Predmestskou ulicou,
  • severozápadu prielukou - schodmi spájajúcimi Predmestskú a Spanyolovu ulicu,
  • zo západu Ulicou V. Spanyola,
  • z juhu a východu súkromnými pozemkami a zástavbou na nich.

Stavby postavené na týchto pozemkoch plne využívajú konfiguráciu terénu. Predmestská ulica je z hľadiska dopravnej obsluhy slepou komunikáciou, ale je ňou vedený jeden z hlavných peších ťahov mesta a navrhovaná hlavná cyklotrasa H3, ktoré spájajú sídlisko Vlčince s historickým jadrom – centrom mesta. 

Ortofotomapa centra Žiliny s vyznačeným riešeným územím v súťaži návrhov
Ortofotomapa centra Žiliny s vyznačeným riešeným územím v súťaži návrhov

Vyhlasovateľ od súťaže návrhov očakáva návrh bloku dvoch polyfunkčných bytových domov, ktorý svojim architektonickým, funkčným a ekonomicky efektívnym riešením vytvorí obytný komplex doplnený o také zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré sú nenáročné na dopravnú obsluhu a parkovanie, a nebudú kolidovať s hlavnou obytnou funkciou. Aj v navrhovanom obytnom dome je potrebné orientovať občiansku vybavenosť do Predmestskej ulice vo väzbe na ňou vedený peší ťah a navrhovanú cyklotrasu, naviazaním na existujúce priestory vybavenosti v Ružičkovom dome. Účelom tejto architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa architektonického návrhu polyfunkčného obytného bloku riešeného v uzavretom areáli medzi ulicami Vojtecha Spanyola a Predmestskou. Podľa výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe výsledkov rokovacieho konania, vyrokuje zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie požadovaného rozsahu prác. Vybraný - víťazný autor (autori) víťazného súťažného návrhu bude po uzavretí zmluvy zhotoviteľom požadovanej potrebnej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a zároveň realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane výkonu autorského dozoru pri realizácii navrhnutého diela v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu súťaže sú uvedené v nasledujúcich kapitolách týchto súťažných podmienok, podrobnejšie v ods. 19.2 týchto súťažných podmienok.

V popredí dom diecéznej charity (okrový) a za nim Scheerov "Ružičkov dom" (biely)
V popredí dom diecéznej charity (okrový) a za nim Scheerov "Ružičkov dom" (biely)
Ružičkov dom z druhej strany
Ružičkov dom z druhej strany

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím