Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. október 2017
0
7182

Dom kultúry Nitrianske Pravno - výsledky

Predstavujeme všetky súťažné návrhy
Dom kultúry Nitrianske Pravno - výsledky

Obec Nitrianske Pravno koncom júna vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž na návrh budovy kultúrneho domu v lokalite námestia. Cieľom vyhlasovateľa bolo získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy, ktorý prispeje k rozvoju spoločenského a športového života obce. Návrh mal zahŕňať aj úpravy priľahlých exteriérových priestorov na pozemkoch obce.

Do súťaže návrhov bolo doručených 10 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty.

Porota sa jednomyseľne rozhodla o umiestnenie návrhu č. 7 na prvom mieste a rozhodla tomuto návrhu udeliť prvú cenu vo výške 4 500 €. Ďalej porota rozhodla udeliť návrhom 4,8,9,10 odmenu bez určenia poradia vo výške 1 000,- € 

Konečné poradie po hlasovaní poroty je nasledovné:

1. cena: 4 500,- €: Súťažný návrh č. 7
Autori: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Juraj Biroš, Ing. arch. Martin Skalický

Komentár poroty:

Návrh dopĺňa existujúci objekt radnice o hmotu, ktorá objemovo tvorí v podstate kópiu pôvodnej budovy. Vyriešenie prevádzky na takomto úspornom pôdoryse porota vysoko oceňuje. Prechod i prevádzkové súvislosti medzi oboma budovami sú vyriešené veľmi inteligentne. Navrhovaný hlavný vchod zo severozápadnej strany námestia je jediný sporný moment celého riešenia. Porota odporúča autorom zvážiť možnosť situovania hlavného vchodu do priestoru s najväčším napätím medzi radnicu a prístavbu, kde je v návrhu umiestnený vchod do suterénnych klubových priestorov. Kaviareň so vstupným vestibulom oživuje severozápadnú časť námestia a vytvára predpoklady pre oživenie verejných priestorov. 

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Situácia
Situácia
Pôdorysy
Pôdorysy
Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Odmena: 1000,- €: Súťažný návrh č. 4
Autori: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc., Ing. arch. Martin Brida, Ing. arch. Juraj Šesták

Komentár poroty:

Návrh je založený na zapustení celej hmoty kultúrneho domu do terénu. Porota ocenila tento osobitý prístup , ktorý zároveň generuje negatíva takéhoto riešenia. Zadné podružné priečelie existujúcej budovy radnice ostáva nezakryté, navyše je doplnené o nevzhľadný apendix výťahovej šachty. Investičná náročnosť dvojpodlažného suterénneho objektu ďaleko prekračuje finančné možnosti obce.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Odmena: 1000,- €: Súťažný návrh č. 8
Autori: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Romana Kukuľová, Ing. Igor Cencer, Ing. Peter Šajgalík, Bc. Martina Erdelská, Bc. Fratišek Šeliga 

Komentár poroty:

Koncepcia návrhu jednopodlažnej budovy vyžaduje veľkú zastavanú plochu, niektoré funkcie môžu byť aj v suteréne. Vhodne orientovaný rozptylový priestor s odsadením od budovy obecného úradu vytvára predpoklad na veľkorysý nástup do KD. Vyosenie hlavného vstupu cez nárožie škodí hlavnej orientácii nástupu. Komunikačné prepojenie s budovou obecného úradu je nejednoznačné pre spojenie funkcií na slávnostné udalosti v obidvoch budovách. Hlavná sála s valbovou strechou aj z interiéru vytvára jedinečný pocit priestoru, zároveň otvorená sála do exteriéru môže narúšať svetelnosť a intimitu sály z úrovne pešiaka. Dynamické línie presklených diagonálnych otvorov v stenách narúšajú vizuálny pocit pri pohľade na fasády.

Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Odmena: 1000,- €: Súťažný návrh č. 9
Autori: Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo

Komentár poroty:

Návrh č.9 ponúka vytvorenie rôznych kultúrno - spoločenských aktivít prepojením interiéru kultúrneho domu s exteriérovým priestorom „jarmoku“- prestrešeného námestia. Prestrešenie plochy námestia vnímame ako dobrú myšlienku, len forma riešenia presahuje daný priestor. Porota pozitívne hodnotí konštrukčné a architektonické riešenie budovy s priehľadmi do exteriéru na úrovni spoločenskej sály.

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Odmena: 1000,- €: Súťažný návrh č. 10
Autori: Doc. Ing. arch. Branislav Somora PhD., Ms. arch. Maroš Somora

Komentár poroty:

Novostavba kultúrneho domu je prepojená s existujúcou budovou obecného úradu zo severozápadnej strany. Navrhovaný prízemný objekt s prevýšeným priestorom hlavnej sály historickej architektúre nekonkuruje, ale svojím objemom ju vhodne dopĺňa. Navrhovaná kolonáda a nádvorie , do ktorého sú orientované vstupné priestory kultúrneho domu, vytvárajú samostatné „námestie v námestí„, ktoré pôsobí vo vzťahu k pôvodnému historickému námestiu pomerne uzavreto. Z hľadiska urbanistického riešenia absentuje otvorenejšie komunikačné prepojenie medzi severovýchodnou a juhozápadnou časťou námestia

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Ostatné súťažné návrhy uvádzame v chronologickom poradí, podľa dátumu doručenia:

Súťažný návrh č. 1
Autor: Ing. arch. Martin Mihály

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Súťažný návrh č. 2
Autori: Ing. arch. Peráček Ľubomír, ml., Ing.arch. Ľubomír Peráček, st., Ing. arch. Juraj Molnár

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

 

Súťažný návrh č. 3
Autori: Akad. arch. Eduard Šutek, Ing. arch. Andrej Šutek

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Súťažný návrh č. 5
Autor: Ing. arch. Ivan Matys

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2


Súťažný návrh č. 6
Autori: Ing. arch. Žitňaský Márius, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ich. arch. Ľubica Dubeňová, Bc. Natália Filová 

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Porota rozhodovala v zložení:

Riadni členovia poroty
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Marián Grom
2. Peter Znášik
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Akad. arch. Dušan Voštenák, predseda poroty
4. Ing. arch. Viktor Šabík
5. Ing. arch. Roman Turčan
Náhradníci poroty
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Róbert Kubala
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Iľja Skoček, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

V prílohe nájdete zápisnicu zo zasadania poroty a posúdenie súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím