Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. máj 2017
0
1702

Návrh obnovy Hlavného námestia v Šamoríne - výsledky architektonickej súťaže

Okrem štandardných, komorou overených súťaží, na Slovensku prebiehajú súťaže, ktoré sú z rôznych dôvodov špecifické.
Návrh obnovy Hlavného námestia v Šamoríne - výsledky architektonickej súťaže

"Špecifickosť" môže byť rôzna. Niekedy môže zaujať a príjemne prekvapiť. Inokedy môže vyvolávať rôzne otázky, veci nemusia byť zrejmé a transparentné...

Prednedávnom sme zverejnili výsledky súťaže Vojenský dvor Malacky. Nebola tiež overená Komorou. Priniesla však profesionalitu, nepochybne kvalitné riešenia, i menej používanú formu, ktorá má určité výhody (vyzvaná súťaž s odmenou pre všetkých súťažiacich).

Dnes prinášame výsledky súťaže na Návrh obnovy Hlavného námestia v Šamoríne. Táto súťaž nebola takisto overená Slovenskou Komorou architektov. Dôvody sú zrejmé. Pri overovaní každej súťaže by sa malo skúmať viacero skutočností.

Medzi najdôležitejšie z nich patria (parafrázujeme vlastnými slovami):

  • Čestnosť a nezávislosť súťaženia (eliminácia možností dopredu dohodnutých riešení) - väčšina porotcov by mali byť nezávislé osobnosti bez priamych väzieb na vypisovateľa súťaže.
  • Odbornosť - väčšina porotcov by mala mať vzdelanie a kvalifikáciu minimálne rovnakú, alebo vyššiu, ako sa požaduje od súťažiacich.
  • Korektnosť ďalšieho postupu po súťaži - vzhľadom k autorským právam víťazného kolektívu k dielu a k  ďalším etapám smerujúcim k realizácii a používaniu diela. 

Vidíme, že táto súťaž nespĺňala viacero kritérií. Zloženie poroty nie je známe. Rozhodovala "...komisia menovaná z členov mestského zastupiteľstva, odborových komisií MZ a príslušného odboru Mestského úradu...", nebolo zrejmé ani jej zloženie, počet členov, ich profesné zameranie a odborná kvalifikácia... Takisto neboli dopredu stanovené žiadne záväzky vypisovateľa smerom k víťaznému kolektívu vo vzťahu k ďalšiemu postupu smerujúcemu k realizácii diela: "... vedenie mesta môže neskôr, počas obnovy Hlavného námestia z týchto štúdií voľne čerpať námety alebo vytvoriť z nich projekt, na základe ktorého bude realizovaná obnova centra mesta...".

Vedenie mesta pravdepodobne túto súťaž pripravovalo s dobrým úmyslom. To, že architektonické súťaže návrhov možu priniesť (ak sú dobre urobené a zaujmú kvalitných súťažiacich) veľmi zaujímavé, podnetné a užitočné návrhy je už asi známe aj v širšom merítku. Nie celkom známe sú však dôležité detaily, ktoré rozhodujú o atraktívnosti a transparentnosti celého procesu. Lebo korektné by to malo byť v celom spektre, pre všetky strany. A najmä pre tých, ktorí vkladajú do procesu vlastnú profesionálnu prácu (mimo ocenených všetci zadarmo). A zatiaľ ceny neodzrkadľujú ani zlomok primeraných nákladov za profesionálny výkon (a keď ani víťaz nemá garantované ani štandardné pokračovanie, môže byť problém...).

Takejto súťaže bez garancií sa spravidla môžu zúčastniť buď nadšenci, ktorí to robia nezištne, alebo tí, ktorí sa nevedia inak uplatniť. (Tu vyhral očividne prvomenovaný prístup).

Veríme, že aj v Šamoríne pri ďalších architektonických súťažiach budú postupovať štandardnejšie a veľkorysejšie. Veď práve v etape návrhu sa rozhoduje o tom, v akom prostredí budú obyvatelia mesta dlhodobo žiť. A náklady na prípravu a následné projekty tvoria iba zlomok z ceny potrebnej na realizáciu, používanie a údržbu. Nehovoriac o škodách na kvalite prostredia, v ktorom sa denodenne pohybujeme a žijeme svoj život. (Š.M.)

Pozrime sa, akú mala táto súťaž úspešnosť a ako to dopadlo (hodnotenie vypisovateľa):

Mestský úrad v Šamoríne vypísal dňa 23. novembra 2016 súťaž s finančnou odmenou 1500, 900 a 600 € na vypracovanie návrhu obnovy Hlavného námestia. Architektonické štúdie prijímal MsÚ do 15. marca 2017; ich vyhodnotenie prebehlo v týchto dňoch.

„Pri zostavení podmienok súťaže sme kládli minimálne kritériá, aby architekti mali čo najvoľnejšiu ruku" – povedala Ing. Mária Valacsayová, vedúca Odboru výstavby, investičnej činnosti a rozvoja mesta MsÚ. Spracovateľ však musel akceptovať mestom stanovené podmienky a to ponechať dominanty námestia: sochu Svätej Trojice, historickú studňu a významné a vzácne stromy na námestí, ďalej návrh mal eliminovať nepriaznivé účinky deväťpodlažného bytového domu nachádzajúceho sa oproti Radnice. Čo sa týka cestnej premávky v okolí Hlavného námestia, architekti ju mohli úplne reorganizovať.

O súťaž, pri ktorej bolo zdôraznené, že jej výsledky v budúcnosti nebudú mať záväzný charakter pre žiadneho z jej účastníkov ani pre vypisovateľa, javilo záujem až trinásť architektov. Mestský úrad im poskytol všetky potrebné informácie a podklady pre vypracovanie návrhu, ale napriek značnému počiatočnému záujmu boli do termínu predkladania súťažných návrhov odovzdané tri štúdie. Do súťaže sa zapojila projekčná kancelária, tím vysokoškolských študentov a súkromný projektant. Ich práce boli vyhodnotené komisiou menovanou z členov mestského zastupiteľstva, odborových komisií MZ a príslušného odboru Mestského úradu. Počas hodnotenia samozrejme každý z jej členov postupoval podľa svojho subjektívneho uváženia, zohľadniac predovšetkým výhody a nevýhody, atraktivitu a možnosti realizácie projektu.

Podľa výzvy na predkladanie návrhov sa stanú úspešné návrhy majetkom vyhlasovateľa súťaže, čo umožní, že vedenie mesta môže neskôr, počas obnovy Hlavného námestia z týchto štúdií voľne čerpať námety alebo vytvoriť z nich projekt, na základe ktorého bude realizovaná obnova centra mesta tak, aby boli uspokojené všetky požiadavky kladené na jeho funkčnosť a estetickosť.

Predstavujeme jednotlivé súťažné návrhy:

 

1. miesto: 1500 € - ARCHITEKTI BOBEK JÁVORKA a Ateliér DUMA

Autorská správa:

Našou hlavnou snahou pri návrhu bolo dať riešenému priestoru viac charakter námestia a ubrať z charakteru parku. Preto navrhujeme vzhľadom na polohu a funkciu námestia rozšírenie spevnených, zhromažďovaných plôch. Riešenie ponúka lepšiu využiteľnosť pre rôzne príležitostné kultúrno-spoločenské akcie, ako aj pre voľnočasové aktivity. V návrhu sme mysleli aj na dôsledky klimatických zmien. Priaznivú mikroklímu a zatienenie zabezpečuje navrhnutá výsadba vzrastlých stromov.

Základné atribúty riešenia:

  • Základným prvkom námestia je veľká obdĺžniková vydláždená plocha medzi budovami. V jej stredovej časti sa nachádza hlavná pobytová plocha, ktorá je tvorená iným typom dlažby. V rámci toho navrhujeme, ako položený koberec rad úzkych zelených pásov na dvoch stranách námestia. Tie definujú vnútorný štvorec námestia a oddeľujú vnútorné námestie okolo fontány od vonkajších okrajových priestorov. Nízka zeleň vysadená do úzkych pásov vytvára úzke komorné priestory pre ľudí. 
  • V okrajových priestoroch námestia navrhujeme stromy zrušiť. V centre námestia okolo fontány výrazne rozširujeme spevnené plochy.
  • Priestor pre mestským úradom ponechávame ako námestie pre zhromaždenia. Pás zelene smerom k paneláku navrhujeme ponechať voľný ako park s vysokými stromami (ktoré vizuálne tlmia pôsobenie vysokého paneláku), vybavením pre relax a stretávanie ľudí (napr. pri ihrisku aktivita Petanque).

Myslíme si, že tento priestor nie je vhodné zastavať ďalšou budovou. Vzduch a voľný verejný priestor je oveľa cennejší, naviac nevzniká potreba ďalších parkovacích miest, riešenia problému zásobovania, alebo riziko nekvalitnej architektúry novej budovy.

  • Priestor medzi mestským úradom a parkom ponechávame prázdny pre koncerty a iné akcie. Malá architektúra lavičiek okolo studne vhodne dopĺňa túto funkciu. Rad stromov pri pozemku bývalej starej pošty navrhujeme odstrániť a uvoľniť tak priestor pre voľnejší pohyb ľudí počas všedných dní aj  organizovaných podujatí
  • Komunikačné pásy v pozdĺžnom smere (v predĺžení chodníkov na Hlavnej ulici) sme zakomponovali do nového riešenia námestia. Taktiež diagonálny  pohyb od Trhovej ulice k Mestskému úradu je umožnený vďaka preriedeniu úzkych pásov v tomto diagonálnom smere a priestore
  • Zvlášť sme mysleli na management dažďových vôd ktoré navrhujeme priviesť k zeleným a nespevneným plochám plytkými kanálikmi vytvorenými v rámci dláždených plôch.

 

2. miesto: Edina Soókyová, Martina Labancová

Autorská správa:

Predmetom riešenia bolo Hlavné námestie mesta Šamorín. Základné determinanty ovplyvňujúce náš návrh boli, najfrekventovanejšie pešie ťahy, zachovanie hodnotnej zelene, vytvorenie kvalitného mestského verejného priestoru. Vychádzali sme z historických fotografií, na ktorých námestie obsahovalo dostatok rozptylového priestoru, ale aj dostatok zelene. Taktiež sme sa snažili eliminovať automobilovú dopravu v tejto mestskej zóne, bez narušenia dopravného systému mesta.

Jednou zo základných úloh bolo eliminovať vplyv 8. poschodového panelového bytového domu oproti Mestskému úradu. Časť pôvodnej štruktúry mesta bola v minulosti ovplyvnená rôznymi stavebnými zásahmi. V našom návrhu sme sa snažili doplniť vzniknutú prieluku na Hlavnej ulici, umiestnením nového objektu pozdĺž uličnej čiary. Objekt obsahuje obchodné a kancelárske priestory.

Odklonením dopravy z Kláštornej ulice sme vytvorili plnohodnotný priestor námestia ako pešej zóny. Odstránené parkovacie miesta sme nahradili na rohu Kláštornej ulice podzemnými garážami v navrhovanom objekte na Hlavnej ulici. Pozdĺž hlavnej ulice sme navrhli stromovú alej, ktorá nebráni výhľadom, ale zabezpečuje V letnom období priestor na oddych.

V našom návrhu sme vychádzali z peších ťahov, ktoré nám determinovali centrálny mestský priestor. Ten sme naznačili v dlažbe, ktorej usporiadanie vychádza z pôvodného návrhu. V severnej časti z ulice Gazdovského radu, sme zachovali hodnotné stromy (na základe nášho uváženia, keďže do odovzdania súťaže nebol zhotovený dendrologický prieskum), pridaním mobiliáru a dostatočným osvetlením, sme vytvorili oddychové plochy, ktoré môžu slúžiť pre široké spektrum obyvateľov. V strede je nahradená pôvodná kamenná fontána, jednoduchými vodnými tryskami. Tie sú podsvietené a ich prevádzka je sezónna a regulovaná v prípade konania podujatí. V centrálnej časti je ponechaný Trojičný stĺp, spolu so studňou. V krajných častiach, sú umiestnené stromy s lavičkami na oddych. Pôvodnú pitnú fontánu sme odstránili a následne nahradili novotvarom. Ako materiály sme si zvolili oceľ, cortén, betón, a drevo - na základe ich udržateľnosti, trvácnosti a dizajnu. Týmto sme chceli zmeniť námestie z prechodového na pobytový priestor. Odstránením aktuálnej vzrastlej časti zelene, námestie získalo dostatok rozptylového priestoru s možnosťou umiestnenia trhov, pódia na kultúrne podujatia a iné exhibície.

Hlavný koncept nášho návrhu vychádza z obmedzenia zelene, podpory oddychových a stretávacích priestorov s dostatočným osvetlením. Zabezpečiť tak príjemné miesto na oddych, pre rodiny s deťmi, mladých a starých, kde sa budú cítiť príjemne a bezpečne. Veď ako hovorí americká teoretička Jane Jacobsová, "ulice, chodníky a verejné priestory sú mestským najživším orgánom“ a k tomu by sme mali prispôsobiť ich starostlivosť, aby mesto ako organizmus fungovalo čo najlepšie.

 

3. miesto: Ing. arch. Daniel Hanusz

Autorská správa:

Architektonická štúdia rieši revitalizáciu Hlavného námestia v Šamoríne. Ideou návrhu bolo vytvoriť verejný priestor, ktorý je funkčný, moderný, ale zároveň rešpektuje historické hodnoty a genius loci miesta. Zaujímavým architektonickým prvkom pavilónom - spomína na pôvodnú štruktúru niekdajšieho centra mesta, ktorú v 20. storočí zdevastovali a bez rešpektu zastavali betónovými bytovkami. Námestie priamo ovplyvňuje bytový dom oproti radnici, práve ktorú sa snaží pavilón vizuálne potlačiť. Samotné historické námestia s parkom je preorganizovaná tak, aby sa zachovali zaužívané pešie trasy a vytvorili nové. Ďalším novým elementom je pódium oproti sochy Nanebovzatia Panny Márie, ktorá preorganizuje využitie námestia. Vďaka pódiu sa mestské akcie premiestnia na námestie, kde sa vytvorila veľká rozptylná plocha. Pôvodná fontána sa zrušila, namiesto nej sa vytvorili vodné plochy, ktoré v letných mesiacoch spríjemňujú klímu námestia a vodné trysky vstavané do dlažby, ktoré vytvárajú novú fontánu. V parku sa vytvorilo viacej miesta na oddych, vďaka preorganizovaniu plôch sa vytvorili malé námestíčka obklopené zeleňou a stromami. Vzácne stromy sa zachovali, ihličnaté stromy okolo sochy sa vyrúbali kvôli zväčšeniu plôch a aj kvôli väčšej homogenite v zeleni. Pred nemocnicou namiesto zelenej plochy sa vytvorili parkovacie miesta - rieši to súčasný chaotický stav parkovania v okolí námestia - a vybudovala sa plnohodnotná obojsmerná cesta, ktorá je oddelená masívnou zelenou stenou od parkovej časti. Prechody pre peších sa upravili, aby nadväzovali na pešie trasy. Počíta sa aj s výsadbou nových drevín a kríkov ako aj kvetináčov a trávnatých plôch.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím