Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. september 2017
0
3664

Obnova sídliskového a školského dvoru Agátka - výsledky súťaže

Predstavujeme všetky súťažné návrhy.
Obnova sídliskového a školského dvoru Agátka - výsledky súťaže

Predmetom jednokolovej krajinársko-architektonickej súťaže bol návrh riešenia obnovy sídliskového a školského dvora „Agátka“. Lokalita sa nachádza v mestskej časti Trnava - východ, východne od centrálnej mestskej zóny, medzi ulicami Hlboká, Starohájska, Vladimíra Clementisa a Spartakovská. Súťaže sa zúčastnili štyri autorské kolektívy, ktoré riešili náročné a rozsiahle zadanie.

Poradie porota určila nasledovne:

1. miesto s odmenou vo výške 4 800 EUR získava súťažný návrh D, od autorky Ing. Ivany Štigovej Kučírkovej, MSc.

Hodnotenie poroty:

Zo všetkých odovzdaných návrhov je tento návrh najviac invenčný a reálny a zároveň spĺňa do najväčšej miery požiadavky mesta a jeho obyvateľov. Pozitívum návrhu je jeho prepracované krajinno-architektonické a environmentálne riešenie. Pozitívne hodnotíme citlivý prístup k sceleniu územia, vyhliadku na kopci Agátka prepojenú s  detským ihriskom, prácu s vodným motívom - potokom v území.

Panely:

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

Vizualizácie:

Vizualizácia - pohľad z kopca Agátka na pobytové lúčne plochy
Vizualizácia - pohľad z kopca Agátka na pobytové lúčne plochy
Vizualizácia prírodného vodného prvku
Vizualizácia prírodného vodného prvku
Vizualizácia hlavného južného vstupu do základnej školy
Vizualizácia hlavného južného vstupu do základnej školy
Medziblokové priestory komunitnej záhrady
Medziblokové priestory komunitnej záhrady
Vizualizáia parku a školského ihriska z vtáčej perspektívy
Vizualizáia parku a školského ihriska z vtáčej perspektívy

Odporúčania poroty:

  • Potok prechádzajúci trávnatou časťou potrebuje koncepčne doriešiť, napr. prepojiť ho s kopcom, ukončiť jazierkom, či premyslieť napojenie na odvody dažďovej vody zo striech. resp. zvážiť variantu obmeny charakteru potoka počas roka (suchý polder) Potok ako základný environmentálny prvok by mohol byť v ďalších stupňoch dokumentácie využitý ako experimentálne riešenie príkladu hospodárenia s vodou v území a nemal by zostať len v polohe atrakcie závislej na technologickej obsluhe. 
  • Odporúčame taktiež doriešiť okolie vstupných priestorov do školského areálu, hlavne bezpečné pešie prepojenie od kopca Agátka smerom ku škole (západ-východ)
  • Trávnaté ihrisko v areáli školy nahradiť multifunkčným ihriskom s moderným presiakavým povrchom.
  • Cestnú sieť v tvare špirály vedúcu na kopec Agátka považujeme za príliš hustú, trasovanie odporúčame prehodnotiť s ohľadom na ochranu koreňového systému stromov. Je potrebné toto prepojenie prepracovať a maximálne zachovať atraktívny prírodný charakter bez intenzívnych umelých zásahov.
  • Umiestnenie komunitnej záhrady vo vnútrobloku zvážiť po dohode s obyvateľmi.

 

2. miesto s odmenou vo výške 2 880 EUR získava súťažný návrh C, od autorov Ing. arch. Miroslava Michalicu, Tomáša Pozdecha a Filipa Hečka 

Hodnotenie poroty:

Kvalitné koncepčné riešenie, ktoré chápe vzťahy a osi v území, ktoré jasne prenáša do kostry návrhu, no svojou hĺbkou spracovania je nedostatočné. Riešenie parkovania v časti E - dvory na ul. V. Clementisa sú predimenzované a nevhodné. Taktiež centrálny priestor s fontánou a komunikačná os medzi vyhliadkou a kopcom Agátka sú predimenzované. V návrhu absentuje začlenenie plánovanej prístavby škôlky. Kladne hodnotíme prepojenie areálu ZŠ a MŠ formou hracej plochy, aj vôbec celkové prepojenie areálu školy s okolím. Oceňujeme že v návrhu je uvažované o tzv. sánkovacom kopci, je tu umiestnená reštaurácia v mieste, kde sú v priestore najkrajšie výhľady na okolie. Návrh je schematický a pripomína analýzu územia, no neponúka celkové riešenie, skoro vôbec nevyužíva prvky súčasnej krajinno-architektonickej tvorby, čo je pri tomto zadaní nevyhnutnosťou.

Panely:

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Komplexný urbanistický návrh
Komplexný urbanistický návrh

Vizualizácie:

Vizualizácia
Vizualizácia
Axonometria
Axonometria
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Axonometria kopca Agátka
Axonometria kopca Agátka

 

3. miesto s odmenou vo výške 1 920 EUR získava súťažný návrh B, od autora Ing. Eugena Guldana a kolektívu.

Hodnotenie poroty:

Návrhu príjemne koncipuje pešie trasy v území a napája sa na okolie. Bohužial v mieste ich kríženia vznikajú zbytočné a nevhodne akcentované križovatky - napr. riešenie psieho parku v takejto polohe. Relax zóna je neúmerne spevnená a pomerne nové a využívané detské ihrisko v projekte zaniklo. Navýšenie plochy pre parkovanie vo dvoroch na ulici V. Clementisa nezodpovedá potrebnému navýšeniu počtu parkovacích miest a nerieši zázemie pre obyvateľov vnútrobloku (detské ihrisko pre najmenšie deti). Športové plochy alebo univerzálna multifunkčná plocha pre šport v školskom  areáli chýba. Pozitívne hodnotíme rozmiestnenie a prepojenie funkčných zón územia ako aj umiestnenie vyhliadky na kopci Agátka a tiež snahu o navrhnutie jedinečných - atypických detailov riešenia svahu v areáli školy.

Panely:

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

Vizualizácie:

Vizualizácia z vtáčej perspektívy
Vizualizácia z vtáčej perspektívy
Vizualizácia relax zóny - detské ihrisko s vodnou hrou
Vizualizácia relax zóny - detské ihrisko s vodnou hrou
Vizualizácia odpočinkového miesta
Vizualizácia odpočinkového miesta
Vizualizácie vyhliadky na Agátke
Vizualizácie vyhliadky na Agátke
Vizualizácia lezeckej steny a skateparku v areáli školy
Vizualizácia lezeckej steny a skateparku v areáli školy

Porota rozhodla berúc do úvahy pripomienky k odbornosti a obsahu predložených súťažných návrhov o inom rozdelení cien a to tým, že všetky ceny znížila o 20% z pôvodne navrhovaných.

Zároveň porota rozhodla o udelení čiastky 1 000 EUR ako odmenu pre neocenený  súťažný návrh umiestnený na 4. - návrh A, od autorov Ing. arch. Richarda Kastela, Mgr. Art. Jána Kohúta a Mgr. Art. Daniela Silvu.

Hodnotenie poroty:

Ako negatívum projektu vnímame jeho prehustenosť aktivitami, funkciami, pavilónmi, altánkami a taktiež niektorými (zbytočne) doplnenými prepojeniami. Tvaroslovie jednotlivých nových prvkov je príliš rôznorodé a pôsobí celkovo disharmonicky. Koncepčné riešenie nie je viditeľné, zaniká v množstve detailov. Riešené územie potrebuje sceliť, no návrh ho naopak ešte viac fragmentuje. Pozitívne hodnotíme analýzu existujúceho stavu so správnou identifikáciou problémov a tiež prepracovanie návrhu do detailu a doplnenie niektorých komunikácií.

Panely:

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.3
Súťažný panel č.3

Vizualizácie:

Vizualizácia - pohľad zo školského dvora
Vizualizácia - pohľad zo školského dvora
Vizualizácia - pohľad z nového chodníka smerom k škole
Vizualizácia - pohľad z nového chodníka smerom k škole
Vizualizácia -pohľad do parku smerom k zimnému štadiónu
Vizualizácia -pohľad do parku smerom k zimnému štadiónu
Vizualizácia - pohľad na násstupný dvor pred školou
Vizualizácia - pohľad na násstupný dvor pred školou

Porota rozhodovala v zložení:

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. autorizovaná architektka ČKA - podpredsedkyňa poroty
2. Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt SKA
3. Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt SKA - predseda poroty

Závislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, autorizovaný architekt SKA
2. Ing. Radomila Škodná, MsÚ Trnava - koncepcia zelene

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:

4. Ing. Eva Teplická, autorizovaná krajinná architektka SKA
5. Ing. Katarína Tomanová Porubčinová, autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Zuzana Krivošová, PhD., MsÚ Trnava - participatívne plánovanie

Experti poroty s poradným hlasom:

1. JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor mesta
2. Ing. arch. Tomáš Guniš, MsÚ Trnava - vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií
3. Ing. Kristína Marošová, MsÚ Trnava - cyklokoordinátorka
4. Ing. Miroslav Kadlíček, MsÚ Trnava - koncepcia dopravy
5. Ing. Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava - koncepcia zelene

Záverečnú zápisnicu a zápis z hodnotenia návrhov nájdete v prílohe nižšie:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím