Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. jún 2017
0
844

Výsledky súťaže o Monument Oravskej priehrady

Na základe hodnotenia odbornej poroty a facebookového hlasovania vyhlasuje mesto Námestovo výsledky súťaže.
Výsledky súťaže o Monument Oravskej priehrady

Výber víťazného návrhu v súťaži  na pietne miesto a pamätník pre obyvateľov zatopených obcí prebehol netradičnou formou. O víťazoch rozhodlo hlasovanie poroty v kombinácií s verejným hlasovaním. Všetkých 12 súťažných návrhov sme predstavili v tomto článku.

O výsledkoch bolo rozhodnuté nasledovne:

S rovnakým počtom bodov 15, obsadili prvé miesto autorky Petra Jašicová a Barbora Kolenčíková s číslom návrhu 4, spoločne s Adamom Hudecom, ktorý je autorom návrhu č.2. Tretie miesto obsadil Lukáš Mydlár, autor návrhu č.8. Víťazi si spoločne odnesú po 400€ a v prípade tretieho miesta to bude odmena 200€.

Konečné stanovisko poroty znie nasledovne: „Napriek rovnakému počtu bodov v hodnotení, navrhujeme dopracovať a následne realizovať návrh autoriek Petra Jašicova a Barbora Kolenčíková, ktorý bol z hľadiska podmienok súťaže najvyhovujúcejší. V prípade návrhu č.2, ide o veľmi zaujímavú ideu a atraktívny pohľad na riešenie monumentu, o čom svedčí aj výsledok hlasovania verejnosti, no tento návrh by bol len veľmi ťažko technicky zrealizovateľný a tiež nespĺňa viaceré zo základných podmienok súťaže. Tretie miesto patrí návrhu č.8. O tom, či a ktorý návrh bude nakoniec realizovaný rozhodne zastupiteľstvo s vedením mesta.“ - za porotu Jakub Ptačin

Stanovisko vedenia mesta k súťaži: „Úprimne priznávame, že súťaž nenaplnila naše očakávania. Do uzávierky k nám dorazilo celkovo 12 návrhov, no o žiadnom sme neboli presvedčení na 100%. Naše bodové stanovisko je rovnaké ako v prípade poroty. Telefonicky sme kontaktovali jednotlivo každého súťažiaceho a oboznámili sme ho s priebehom súťaže. Aktuálna situácia je taká, že si na osobné stretnutie pozveme autorky Petru Jašicovú a Barboru Kolenčíkovú a prejdeme si prípadné dopracovanie návrhu. Konečné stanovisko následne vydávame na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Všetkým účastníkom sa chceme poďakovať za energiu a zapojenie sa do súťaže. “ - za vedenie mesta Marián Kasan

Predstavujeme ocenené návrhy:

Delené 1. miesto: súťažný návrh č. 4, Petra Jašicova a Barbora Kolenčíková - 400€ 

Autorský text:

Pri vzniku objektu sme vychádzali z pôdorysného tvaru Oravskej priehrady, ktorého zjednodušená podoba sa stala aj základom – podstavcom pre osadenie monumentu. Objekt je tvorený z vertikálnych plôch cortenových platní, ktoré sú tvarovo vytiahnuté z modifikovaného pôdorysu. Pôdorysná plocha je z betónu, je mierne vyvýšená a umiestnili sme na ňu „piny“ s číslom. Tie znázorňujú polohu zatopených osád. Každé číslo odkazuje ďalej na tabuľu, kde sa nachádza konkrétny názov zatopenej osady s informáciami o nej.

Rozdelením hmoty jednotlivé platne vytvárajú 3 oddelené segmenty, čím sme návštevníkom umožnili jednoduchší pohyb pomedzi jednotlivé časti.

Na pietne miesto odkazuje kríž, ktorý vzniká oddelením dvoch platní a súčasným horizontálnym výrezom v nich. Na vnútornej strane budú umiestnené mená tých, ktorí zahynuli vo vodách priehrady. Kríž s jeho nenásilnou formou má byť zároveň výstrahou pred nebezpečenstvom vôd priehrady. Jeho atypický tvar umožňuje výhľad na priehradu a jej okolitú scenériu. Balansujúce platne súčasne evokujú krehkosť nášho života a vytvárajú priestor na zamyslenie sa.

Dve ďalšie časti ponúkajú priestor na osadenie textových a grafických informácií o technických parametroch priehrady, možnostiach rekreácií, ako aj na informácie o zatopených osadách. Vizuál sme navrhovali s citom pre okolité prostredie, v kontexte s hornatou oravskou prírodou, čo odráža vizuálne tvarovanie a taktiež použitý materiál. Corten je materiál, ktorý svoju farbu mení časom, až do takého vzhľadu kedy sa monument zlúči s krajinou dohromady.

 

Delené 1. miesto: súťažný návrh č. 2, Adam Hudec - 400€ 

Autorský text:

5 svetiel svietiacich priamo do nebies, ako symbol piatich zaniknutých obcí, nesúci odkaz trpkej histórie, duší zosnulých aj nádeje do budúcnosti. Práve tí, zasiahnutí odsunom kvôli výstavbe vodného diela a tí, ktorí pri výstavbe stratili najbližších, či pre pozostalých, ktorí vo vodách Oravskej priehrady prišli o príbuzných, bude memoriál symbolom úcty, rešpektu a pokory. V neposlednom rade svetlo môže byť chápané ako paralela k výrobe elektrickej energie a výstavbe priehrady, ktorá je prínosom pre celý región. V návrhu pracujeme s odkazom na kultúrnu historickú krajinu, ktorá stavbou priehrady zanikla. 5 svetiel je situovaných na miestach bývalých obcí, 4 svetlá plávajú na vodnej hladine, posledné z nich je umiestené na Slanickom ostrove. Svetlá plávajú na štruktúre tvarovo odkazujúcej na strechy kostolných veží zatopených obcí. 5 svetiel je viditeľných z ďalekého okolia, nakoľko svietia do výšky takmer sto metrov. Každý z Námestova a okolitých obcí môže vidieť prítomnosť memoriálu ako súčasť krajiny, miesta, času. Počas dňa je badať reflexie svetla na vodnej hladine. Reflexné body, ktoré pútajú pozornosť.

 

3. miesto: súťažný návrh č. 8, Lukáš Mydlár - 200€ 

Autorský text:

Zmysel vybudovania priehrady, s tým spojená radikálna zmena života mnohých ľudí a zmena prostredia, je hlavne v ovládnutí rozbúrených tokov. Preto mnou navrhnutý monument symbolizuje skrotenie a víťazstvo nad živlom vody. Použitie materiálu betónu umožňuje bezúdržbové fungovanie monumentu a zároveň slúži ako odkaz na vytrvalosť priehradného múra.

Srdcom monumentu Oravskej priehrady sú ladné betónové krivky, ktoré evokujú dynamický živel vody. Jej ovládnutie a skrotenie našimi usilovnými predkami zosobňuje zovretie rozbúrených kriviek vlny do mohutnej obruče. Na obruči sú znázornené základné údaje o výstavbe. Krivky vlny sú počas noci nasvietené bodovými svetlami, zabudovanými v podlahe medzi jednotlivými vlnami. Dostatočné nasvietenie monumentu zvýrazní krivky vĺn a zároveň zamedzí prípadnému vandalizmu.

Samozrejme, že by nebolo možné dostať sa až k samotnému skroteniu vôd bez toho aby nedošlo k zaplaveniu častí siedmych obcí. Túto cestu vysídľovania vyobrazuje sedem mohutných schodov, na ktorých sú základné informácie o obciach a počty vysťahovaných ľudí.
Ako každé víťazstvo, tak aj víťazstvo nad živlom vody má svoju odvrátenú stránku v podobe nedobrovoľného vysťahovania množstva ľudí zo zatopených oblastí a množstva utopených ľudí vo vodách Oravskej priehrady. Spomienku na zosnulých a na navždy stratený domov ponúka odvrátená, zadná časť monumentu, ktorá ma priamu náväznosť na park.

Pomyselnú rovnováhu medzi živlami - vodou a zemou, dokonale stelesňuje Slanický ostrov. Dôležitosť monumentu je vyzdvihnutá vytvorením kompozičnej osi, ktorá začína Monumentom a končí pohľadovo priamo na ostrov.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím