Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. január 2021
0
3988

Súťaž: Transformácia Nábrežia, Námestovo

Zámerom súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Námestovo v spolupráci s ateliérom 2021 je nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove.
Vyhlásenie20.1.2021
18:00
Odovzdanie návrhov12.2.2021
15:00
VyhlasovateľMesto Námestovo
AdresaCyrila a Metoda 329/6,
Námestovo,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktAnna Kvasniaková (administrátorka súťaže)
anna.kvasniakova@2021.sk

Cieľom je získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Súťaž je rozdelená do dvoch etáp, v prvej ateliéry predložia referencie a na základe nich porota vyberie postupujúce tímy. Tie budú v druhej etape predstavovať svoj návrhy a konzultovať ich s porotou a prizvanými expertmi.

Očakáva sa také riešenie územia Nábrežia, ktoré poskytne jasnú jednotnú koncepciu a reguláciu verejných priestorov a zástavby, ich vzájomného vzťahu, vzťahu k Oravskej priehrade a mestu Námestovo. Riešenie, ktoré vyzdvihne a pretaví potenciál Námestova do jeho identity a zatraktívni dané územie pre celé spektrum miestnych obyvateľov (na okresnej a regionálnej úrovni), návštevníkov (na celoslovenskej a cezhraničnej úrovni), zaujme a vytvorí priestor pre investície súkromných developerov.

Návrh by mal vytvoriť mestotvornú a adekvátnu víziu s vhodným pomerom objektov a priestranstiev pre kultúrno-spoločenské funkcie, športovo-rekreačné funkcie, komerčné a nekomerčné funkcie vzhľadom na danosti a potreby prostredia (dôležité pomery:  zástavba - zeleň, kultúra - šport, aktivita - rekreácia, vzdelávanie - zábava , podnikateľ - užívateľ, nábrežie - voda).

Formát:
Verejná neanonymná dvojetapová urbanisticko-architektonická súťaž

Ceny pre súťažiacich:
3 x 5000 eur

Vyhlásenie:
2021/01

Porota:
Ing. arch. Oliver Sadovský (predseda poroty)
Milan Hubík (za vyhlasovateľa)
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. Ondřej Hofmeister
Náhradníci poroty: 
Ing. Soňa Medvecká, PhD. (za vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Berežný

Termíny:

  • 12. 02. 2021 do 15.00 – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
  • (referencie, motivačný list)
  • 22. 02. 2021– predpokladaná lehota na vyhodnotenie 1. etapy, výber troch postupujúcich účastníkov    
  • 08. 03. 2021– predpokladaný dátum 1. workshopu (obhliadka územia)    
  • 22. 04. 2021– predpokladaný dátum 2. workshopu (prezentácia rozpracovaných návrhov)
  • 04. 06. 2021 do 17.00 – dátum odovzdania návrhov
  • 11. 06. 2021– predpokladaný dátum 3. workshopu (záverečná prezentácia)
  • 07/2021– vyhlásenie výsledkov súťaže

Súťažné pomôcky a súťažné podmienky nájdete na stránke súťaže a v prílohách nižšie:

 

Tlačová správa k vyhláseniu súťaže:

Budúca podoba nábrežia najväčšej vodnej priehrady na Slovensku bude riešená urbanisticko-architektonickou súťažou

Námestovo vyhlasuje v spolupráci s  ateliérom 2021 architekti urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorá sa zameriava na transformáciu časti nábrežia Oravskej priehrady.

Nábrežie Oravskej priehrady je v Námestove dlhodobo diskutovanou témou. Oravská priehrada je miestom spoločenského života, rekreácie, ale aj miesto biodiverzity. Územie má vysoký potenciál, ale v súčasnosti bez jeho plného využitia. Riešené územie sa nachádza v západnej časti Oravskej priehrady, v južnej časti mesta Námestovo. Pre obyvateľov a návštevníkov predstavuje táto zóna centrum a ťažisko akýchkoľvek drobných i najvýznamnejších aktivít v rámci okresu Námestovo, často s celoslovenským alebo aj medzinárodným rozmerom.

Zadanie súťaže vytvoril ateliér 2021 s.r.o. v spolupráci s odborníkmi na tému územného rozvoja, vodohospodárskej činnosti, vedením hlavných aktérov v riešenom území a najmä s predstaviteľmi mesta Námestovo.

„Považujeme za nevyhnutné posunúť túto časť nášho mesta do ďalšej fázy prostredníctvom realistickej vízie a očakávame, že prostredníctvom nekonvenčných, kreatívnych a predovšetkým odborných návrhov získa Námestovo vlastnú identitu, vyvolá záujem investorov, vzbudí záujem návštevníkov a stane sa kvalitným miestom pre život našich obyvateľov a obyvateľov okolia,“ povedal primátor mesta Námestovo Milan Hubík.

Súťaž je rozdelená do dvoch etáp, v prvej súťažné ateliéry predložia referencie a na základe nich porota vyberie postupujúce tímy. Tie budú v druhej etape predstavovať svoj návrhy a konzultovať ich s porotou a prizvanými expertmi. Takáto forma urbanisticko-architektonickej súťaže bola zvolená aj pri iných súťažiach na Slovensku, ktoré sa týkali významných území, pri ktorých bolo nutné postupne vyvíjať najvhodnejšie riešenie v spolupráci s dotknutými aktérmi.

Od víťazného návrhu sa očakáva, že predstaví víziu vybudovania miesta so silnou identitou atraktívneho pre celé spektrum miestnych obyvateľov a návštevníkov. Cieľom je vytvorenie verejného priestoru s rozmanitým členením funkcií, foriem, prevádzkových vzťahov a krajinných vzťahov pri rešpektovaní koloritu výnimočnej krajiny.

Súťažné tímy môžu v prvej etape predkladať svoje doklady do 12. 02. 2021 do 15:00.

Zverejnenie návrhov a výsledného poradia je plánované na júl 2021.

Ateliér 2021 architekti v minulosti organizoval súťaže pre viaceré mestá (Mestský úrad v Leopoldove, Art Campus VŠVU, Kino Palace v Nitre), vytvoril Manuál súťaží Slovenskej komory architektov, ktorého aktualizácia bude vydaná začiatkom roku 2021.

Podklady: 2021

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím