Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. január 2021
0
3752

Súťaž: Transformácia Nábrežia, Námestovo

Zámerom súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Námestovo v spolupráci s ateliérom 2021 je nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja Nábrežia Oravskej priehrady v Námestove.
Vyhlásenie20.1.2021
18:00
Odovzdanie návrhov12.2.2021
15:00
VyhlasovateľMesto Námestovo
AdresaCyrila a Metoda 329/6,
Námestovo,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktAnna Kvasniaková (administrátorka súťaže)
anna.kvasniakova@2021.sk

Cieľom je získať návrh, ktorý bude čo najkvalitnejším realistickým scenárom pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia.

Súťaž je rozdelená do dvoch etáp, v prvej ateliéry predložia referencie a na základe nich porota vyberie postupujúce tímy. Tie budú v druhej etape predstavovať svoj návrhy a konzultovať ich s porotou a prizvanými expertmi.

Očakáva sa také riešenie územia Nábrežia, ktoré poskytne jasnú jednotnú koncepciu a reguláciu verejných priestorov a zástavby, ich vzájomného vzťahu, vzťahu k Oravskej priehrade a mestu Námestovo. Riešenie, ktoré vyzdvihne a pretaví potenciál Námestova do jeho identity a zatraktívni dané územie pre celé spektrum miestnych obyvateľov (na okresnej a regionálnej úrovni), návštevníkov (na celoslovenskej a cezhraničnej úrovni), zaujme a vytvorí priestor pre investície súkromných developerov.

Návrh by mal vytvoriť mestotvornú a adekvátnu víziu s vhodným pomerom objektov a priestranstiev pre kultúrno-spoločenské funkcie, športovo-rekreačné funkcie, komerčné a nekomerčné funkcie vzhľadom na danosti a potreby prostredia (dôležité pomery:  zástavba - zeleň, kultúra - šport, aktivita - rekreácia, vzdelávanie - zábava , podnikateľ - užívateľ, nábrežie - voda).

Formát:
Verejná neanonymná dvojetapová urbanisticko-architektonická súťaž

Ceny pre súťažiacich:
3 x 5000 eur

Vyhlásenie:
2021/01

Porota:
Ing. arch. Oliver Sadovský (predseda poroty)
Milan Hubík (za vyhlasovateľa)
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. Ondřej Hofmeister
Náhradníci poroty: 
Ing. Soňa Medvecká, PhD. (za vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Berežný

Termíny:

  • 12. 02. 2021 do 15.00 – lehota na predloženie dokladov do 1. etapy
  • (referencie, motivačný list)
  • 22. 02. 2021– predpokladaná lehota na vyhodnotenie 1. etapy, výber troch postupujúcich účastníkov    
  • 08. 03. 2021– predpokladaný dátum 1. workshopu (obhliadka územia)    
  • 22. 04. 2021– predpokladaný dátum 2. workshopu (prezentácia rozpracovaných návrhov)
  • 04. 06. 2021 do 17.00 – dátum odovzdania návrhov
  • 11. 06. 2021– predpokladaný dátum 3. workshopu (záverečná prezentácia)
  • 07/2021– vyhlásenie výsledkov súťaže

Súťažné pomôcky a súťažné podmienky nájdete na stránke súťaže a v prílohách nižšie:

 

Tlačová správa k vyhláseniu súťaže:

Budúca podoba nábrežia najväčšej vodnej priehrady na Slovensku bude riešená urbanisticko-architektonickou súťažou

Námestovo vyhlasuje v spolupráci s  ateliérom 2021 architekti urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorá sa zameriava na transformáciu časti nábrežia Oravskej priehrady.

Nábrežie Oravskej priehrady je v Námestove dlhodobo diskutovanou témou. Oravská priehrada je miestom spoločenského života, rekreácie, ale aj miesto biodiverzity. Územie má vysoký potenciál, ale v súčasnosti bez jeho plného využitia. Riešené územie sa nachádza v západnej časti Oravskej priehrady, v južnej časti mesta Námestovo. Pre obyvateľov a návštevníkov predstavuje táto zóna centrum a ťažisko akýchkoľvek drobných i najvýznamnejších aktivít v rámci okresu Námestovo, často s celoslovenským alebo aj medzinárodným rozmerom.

Zadanie súťaže vytvoril ateliér 2021 s.r.o. v spolupráci s odborníkmi na tému územného rozvoja, vodohospodárskej činnosti, vedením hlavných aktérov v riešenom území a najmä s predstaviteľmi mesta Námestovo.

„Považujeme za nevyhnutné posunúť túto časť nášho mesta do ďalšej fázy prostredníctvom realistickej vízie a očakávame, že prostredníctvom nekonvenčných, kreatívnych a predovšetkým odborných návrhov získa Námestovo vlastnú identitu, vyvolá záujem investorov, vzbudí záujem návštevníkov a stane sa kvalitným miestom pre život našich obyvateľov a obyvateľov okolia,“ povedal primátor mesta Námestovo Milan Hubík.

Súťaž je rozdelená do dvoch etáp, v prvej súťažné ateliéry predložia referencie a na základe nich porota vyberie postupujúce tímy. Tie budú v druhej etape predstavovať svoj návrhy a konzultovať ich s porotou a prizvanými expertmi. Takáto forma urbanisticko-architektonickej súťaže bola zvolená aj pri iných súťažiach na Slovensku, ktoré sa týkali významných území, pri ktorých bolo nutné postupne vyvíjať najvhodnejšie riešenie v spolupráci s dotknutými aktérmi.

Od víťazného návrhu sa očakáva, že predstaví víziu vybudovania miesta so silnou identitou atraktívneho pre celé spektrum miestnych obyvateľov a návštevníkov. Cieľom je vytvorenie verejného priestoru s rozmanitým členením funkcií, foriem, prevádzkových vzťahov a krajinných vzťahov pri rešpektovaní koloritu výnimočnej krajiny.

Súťažné tímy môžu v prvej etape predkladať svoje doklady do 12. 02. 2021 do 15:00.

Zverejnenie návrhov a výsledného poradia je plánované na júl 2021.

Ateliér 2021 architekti v minulosti organizoval súťaže pre viaceré mestá (Mestský úrad v Leopoldove, Art Campus VŠVU, Kino Palace v Nitre), vytvoril Manuál súťaží Slovenskej komory architektov, ktorého aktualizácia bude vydaná začiatkom roku 2021.

Podklady: 2021

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím