Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. február 2019
0
7321

Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave - výsledky súťaže

Verejná jednokolová súťaž návrhov na internát s jedálňou a technologický pavilón v areáli VŠVÚ na Drotárskej ceste v Bratislave pozná víťaza.
Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave - výsledky súťaže

Súťaž na nový Art Campus, ktorú vyhlásila VŠVÚ v Bratislave a organizoval ateliér 2021, bola jednou z najzaujímavejších profesných výziev za posledné obdobie. Náročné zadanie a kontextuálna tvorba v jestvujúcom areáli školy sa ukázala ako ideálny priestor na konfrontáciu rôznych kreatívnych prístupov. O záujme súťažiacich svedčí kvalitná a početná účasť - 31 kompletných návrhov doručených v stanovenom termíne.

Porota rozhodovala v nasledovnom zložení:

Riadni členovia poroty:

Závislí na vyhlasovateľovi:
prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
doc. Pavel Choma, akad. mal.             
prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.       

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
univ. dipl. Ing. arch. Aljoša Dekleva, M.Arch (Dist) AA
Mag. arch. Ernst J. Fuchs
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta
prof. ak. arch. Imrich Vaško

Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Jurkovič 

 

Výsledky súťaže:

Ocenení:

1. Cena (20 000 €): SLLA
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Michal Sulo, Miriam Lišková
Spolupráca: Viktória Sabadošová, Jana Nagyová, Dominik Haviar, Lenka Baková, Boris Rusiňák, Zuzana Jančeková

Hodnotenie poroty:
Porota oceňuje jasné prevádzkové a typologické riešenie a navrhovaný systém etapizácie vrátane diferencovaného architektonického výrazu. Návrh nadväzuje na pôvodné architektonické riešenie lokality a vhodne dopĺňa nedostavané moduly školy prof. Dušana Kuzmu. Zachováva kontext s výhľadmi do okolia a nezastavaním územia za školou ponúka intenzívne využitie existujúcej atraktívnej prírodnej scenérie. V prvej fáze návrh definuje vstupný otvorený priestor medzi rozšírením existujúcej školy o technologické centrum a ubytovacie zariadenie ako otvorené námestie, ktoré sa stáva novým vstupom a verejným priestorom školy.

Porota jednoznačne odporúča vyhlasovateľovi zadať projekt autorom víťazného návrhu a zároveň navrhuje, aby sa do dopracovanej štúdie zahrnulo aj zastrešenie priestoru medzi existujúcimi budovami z druhej fázy projektu, čím by vznikla pasáž ako žiadaný aktívny sociálny priestor ateliérov školy s ich priamym prepojením do nového technologického centra.

 

2. Cena (12 000 €): CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS 
Brno, Česká republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, prof. Ing. Chybík, CSc., Ing. arch. Martin Křivánek, Ing. arch. Peter Chaban

Hodnotenie poroty: 
Hmotová schéma návrhu sa zakladá na urbanistickom rastri vychádzajúcom z geometrie existujúcej budovy prof. Dušana Kuzmu. Systém umožňuje flexibilný rozvoj celého územia kampusu počas všetkých fáz. Hlavnou kvalitou návrhu je umiestnenie doteraz neexistujúceho nového vstupu a na neho nadväzujúceho transparentného technologického centra, ktoré je priamym pokračovaním "nedokončeného" pôvodného projektu. Návrh vytvára príležitosť pre veľmi reprezentatívny hlavný vstup do kampusu VŠVU. Prepojenie medzi dielňami, existujúcou školou, pôvodnej a novej architektúry a dnešných pracovných procesov umeleckej akadémie 21. storočia je zásadným prínosom navrhovaného riešenia. Internát, ktorý je pavilónovo umiestnený na južnej strane územia, síce vytvára žiadaný urbanistický dialóg s okolitou obytnou štruktúrou, avšak neberie do úvahy územný plán zóny a obmedzenia súťaže.

 

3. Cena (7 000 €): A B.K.P.Š.
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavel Paňák, Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý ml.

Hodnotenie poroty:
Návrh, podobne ako víťazný projekt, nadväzuje na lineárnu os zástavby prof. Dušana Kuzmu. Na mieste nedostavaných modulov rozvíja priečne lineárne hmoty technologickej časti, typologicky dobre orientovaného internátu a druhej rozvojovej etapy VŠVU. V poetických diagramoch sú demonštrované kvality riešeného územia ako topografia pozemku a výhľady do krajiny. Problematickým je etapizácia projektu, hlavne v prvej fáze projektu nepresvedčivá vnútorná cirkulačná logika kampusu s navýšenou terénnou bariérou medzi internátom a školou a bez centrálneho vstupného priestoru, ako aj formálne architektonické riešenie fasád.

 

Odmenení:

Odmena bez určenia poradia (1500€): DI Andreas Marth/AllesWirdGut Architektur
Viedeň, Rakúsko

Autor súťažného návrhu: DI Andreas Marth

Hodnotenie poroty: 
Návrh má jednoduché a hodnotné urbanistické riešenie, ktoré správne sleduje topografiu územia. Pôvodná budova školy prof. Dušana Kuzmu je spojená s internátom a technologickým centrom novotvarom spoločného verejného priestoru, ktorý významne kultivuje prostredie kampusu a spája južný svah krajiny so severným pahorkom a lesíkom. V prvej fáze je takto vytvorená nová vstupná dominanta nového školského areálu. Parkovacie miesta v severnej časti školy sú však riešené nevhodne.

 

Odmena bez určenia poradia (1500€): Ing. arch. Andrej Olah/GRAU
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Jana Filípková, Bc. Juraj Izrael

Hodnotenie poroty:
Návrh vytvára pozdĺžnu horizontálnu platformu v osi zástavby prof. Dušana Kuzmu s odlišnou architektúrou vertikálne vrstvených typológií parkovania, vstupu, technologického centra a verejného priestoru. Ako nevhodná sa javí etapizácia dostavby druhej fázy projektu, ako aj neprehľadné dispozície technologického centra a verejných priestorov.

 

Odmena bez určenia poradia (1500€): Ing. arch. Ilja Skoček
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Ilja Skoček, Ing. arch. Michal Kontšek, Bc. Martina Kalivodová

Hodnotenie poroty:
Prínosom riešenia je vytvorenie nových urbánnych priestorov nádvoria existujúcej školy, ubytovania a technologického centra s jasne definovaným vstupom a plochy parkovania už v prvej fáze projektu. Problematické sa však javia samotné typológie ubytovania a technologickej časti, ako aj konfliktné budovanie bariéry na severnej hrane pozemku voči susedom a obmedzenie kvality ich bývania.

 

Odmena bez určenia poradia (1500€): Ing. arch. Márius Žitňanský a Ing. arch. Vladimír Šimkovič
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Natália Filová, Bc. Peter Bučo

Hodnotenie poroty: 
Návrh rieši horizontálnu štruktúru v severnej časti pozemku, kde technologické centrum nadväzuje na existujúce dielne a dvojposchodový šachovnicový raster ubytovacích blokov a átrií, ktoré svojou hmotou nahrádzajú objem súčasného terénu pozemku so zachovaním existujúcich severných výhľadov. Nevýhodou riešenia je enormné množstvo zemných prác a dotyk so susediacimi pozemkami, ako aj nepresvedčivá druhá etapa výstavby.

 

Ďalší účastníci:

AKJančina
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Jozef Karlubík, Ing. arch. Romana Maľová, Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. Vladimír Olej

Hodnotenie poroty:
Návrh nezaujal.

 

Architekti Šebo Lichý
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo, Ing. arch. Aleš Hradecký PhD., Ing. arch. Emanuel Zatloukaj, Ing. arch. Dominika Kollárova, Ing. arch. Martina Bognerová - Hrašková

Hodnotenie poroty: 
Návrh je skôr zložitý. Z hľadiska architektúry a prevádzky sa dá predpokladať, že by investorovi komplikoval ekonómiu a efektivitu prevádzky.

 

Ateliér URBAN a FISCHERS
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ľudovít Urban

Hodnotenie poroty:
Elipsovitý tvar ubytovne je stavebne komplikovaný a finančne náročný. Riešenie technickej stavby so športoviskami na streche je zaujímavé.

 

Ing. arch. Michal Bogár
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová
Spolupráca: Ing. arch. Sára Chomčová, Ing. arch. Martina Šajgalíková, Ing. arch. Pavol Škorvánek, Ing. arch. Matej Halada, Bc. Dominika Húdoková

Hodnotenie poroty:
Stredná chodba vo forme objektu je neopodstatnene monumentálna. Etapizácia návrhu je z hľadiska výstavby sporná.

 

CREATERRA
Senec, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Zuzana Kierulfová, Bjorn Kierulf, Barbora Hollá

Hodnotenie poroty:
Reflexné fasády sú neadekvátne môžu spôsobiť nežiaduce odlesky a odrazy pre obyvateľov okolitých domov, môžu ohrozovať aj zvieratá z priľahlých pozemkov (predovšetkým vtáky).

 

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
Praha, Česká republika

Autori súťažného návrhu: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jana Vichorcová

Hodnotenie poroty:
Návrh nerešpektuje požiadavku na časové a stavebné oddelenie prvej a druhej etapy výstavby. Prevádzky sú previazané a požadovaný postup vylučujú.

 

ENDORFINE
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Hodnotenie poroty:
Návrh je logický a utilitárny. Čierne bloky sú možno až príliš ponuré.

 

FKF design
Komárno, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Gábor Kovács, Dávid Nyul
Spolupráca: Zoltán Gazdag

Hodnotenie poroty:
Tri objekty sú kultivované a minimalistické. Príliš sa však izolujú od urbanistického kontextu a nemajú vzájomne previazanú prevádzku ako medzi sebou, tak ani s existujúcou budovou školy.

 

Kolčák architekti
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. Radovan Rusnák

Hodnotenie poroty:
Architektúra nadstavieb, akýchsi vzducholodí, pôsobí agresívnym a nepatričným dojmom.

 

Ing. arch. Ján Mihalov
Prešov, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Ján Mihalov, Ing. arch. Stanislav Dučay

Hodnotenie poroty:
Architektonické riešenie návrhu považuje porota za sporné a nevhodné ako vizuálny obraz VŠVU.

 

MS architekti
Praha, Česká republika

Autori súťažného návrhu: akad. arch. Pavel Hřebecký, Bc. Jan Novotný, Ing. arch. Kateřina Holotová, Ing. arch. Michal Šourek

Hodnotenie poroty:
Návrh spĺňa základné parametre zadania. Architektúra návrhu má, podľa názoru poroty, bližšie k administratívnemu komplexu, než ku kempusu umeleckej školy.

 

Ovo Grabczewscy architekci
Katowice, Poľsko

Autori súťažného návrhu: Barbara Grabczewska, Oskar Grabczewski, Marek Grabczewski

Hodnotenie poroty:
Návrh svojou atmosférou odkazuje skôr k obytnému súboru stavieb, než k charakteru kempusu umeleckej školy.

 

Pedro Pitarch Alonso
Madrid, Španielsko

Autor súťažného návrhu: Pedro Pitarch Alonso

Hodnotenie poroty:
Návrh je z hľadiska architektonického výrazu a zložitosti stavebných konštrukcií nákladný a dá sa predpokladať, že bude komplikovať ekonómiu prevádzky a hladké fungovanie kempusu.

 

PHA
Banská Bystrica, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Martin Paulíny

Hodnotenie poroty:
Hlavnou slabinou návrhu je problematické riešenie požiadavky na etapizáciu výstavby.

 

PLURAL
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Ruslan Dimov

Hodnotenie poroty: Návrh je ako presný stroj. Obytné budovy a ich orientácie umožňujú výhľady na krajinu a mesto. Problémom je obiehanie ateliérov a dielní cez okružnú chodbu.

 

Ren Ito Arq.
Porto, Portugalsko

Autori súťažného návrhu: Ren Ito, Mária Miličková, Petr Lhoťan, Sofia Augusto, Magdalena Bogdanova, Shinichi Kinumi

Hodnotenie poroty: 
Návrh je spracovaný schematicky, avšak v dostatočnej podrobnosti pre jeho posúdenie. Nová zástavba na severnej strane areálu vytvára hradbu a zabraňuje tak pohľadovému kontaktu s krajinou a mestom.

 

RO_AR Szymon Rozwalka architects
Swinoujscie, Poľsko

Autori súťažného návrhu: Mgr. Inż. arch. Szymon Rozwałka, Ing. arch. Ada Rypl-Žabčiková, Ing. arch. Kristina Smržová

Hodnotenie poroty:
Komplikovaná a zložitá architektúra predstavuje vysoké náklady na prevádzku a údržbu.

 

RULES
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Zuzana Knežníková, Mgr. art. Tomáš Kučera, Ing. arch. Adam Lukačovič, Jakub Zelenčík

Hodnotenie poroty: 
Architektonické riešenie návrhu nepovažuje porota za reprezentatívny vizuálny obraz umeleckej akadémie 21. storočia. Problematická sa javí aj etapizácia, kde v prvej fáze nová škola za existujúcou budovou nedáva VŠVU novú identitu..

 

Růžička a partneři
Praha, Česká republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. David Neuhäusl, Ing. arch. Matěj Hunal, Ing. arch. Veronika Paľová, Ing. arch. Jakub Zelenák

Hodnotenie poroty:
Architektúra návrhu je minimalistická a kultivovaná. Stavby sú však príliš izolované od svojho okolia a príliš ignorujú prevádzku existujúcich budov.

 

SPDe
Bratislava, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. akad. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Spolupráca: Ing. arch. Lucia Kučerová, Ing. arch. Tomáš Kuric, Ing. arch. Barbora Lichtmanová, Ing. Marián Lauko

Hodnotenie poroty:
Návrh má sporné riešenie exteriérových priestorov s ohľadom na urbanistický potenciál miesta. Monumentalita priestoru vstupnej časti nezodpovedá areálu umeleckej školy.

 

Studio Perspektiv
Praha, Česká republika

Autori súťažného návrhu:
Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Jan Antal

Hodnotenie poroty:
Kampus je spracovaný profesionálne vo všetkých disciplínach architektonického návrhu. Jeho architektúra ale skôr zodpovedá komerčnému developmentu, než kampusu vysokej školy.

 

Arch. Dipl. Ing. Max Uteh
Viedeň, Rakúsko

Autori súťažného návrhu: Arch. Dipl. -Ing. Max Utech, Dipl.-Ing. Urban Žunko, Mgr. art. Peter Szilágyi

Hodnotenie poroty:
Kompaktnosť bloku je zaujímavá, problematická je jeho prílišná izolácia od zbytku školy.

 

zerozero
Prešov, Slovenská republika

Autori súťažného návrhu: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený, Bc. Ondrej Jurčo

Hodnotenie poroty:
Návrh je jednoduchý a utilitárny. Monumentalita architektúry návrhu príliš neprospieva a pripomína skôr významnú vládnu inštitúciu. Porota sa domnieva, že jazyk architektúry by mal (u tohto typu zadania) mať bližšie k neformálnej prevádzke umeleckej školy.

 

V prílohe nájdete zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Pre úplnosť informácie dopĺňame zloženie autorského kolektívu pôvodných budov areálu VŠVU na Drotárskej ceste v Bratislave:

Autori:
Prof. Ing. arch. Dušan Kuzma, 1980 projektant IPO Školské stavby 1981
AA Atelier Architektúry autori Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján M. Bahna,
Akad. arch. Igor Palčo 2000

Spoluautori:
Miloš Juráni, Zuzana Pajerchinová, Július Toma, Miroslav Tomík 2000

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím