Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. marec 2019
0
1077

Art Campus VŠVU a autorské práva

Stanovisko autorov pôvodných budov k priebehu a výsledkom architektonickej súťaže na riešenie areálu VŠVU.
Art Campus VŠVU a autorské práva

Vážený portál Archinfo

Publikovali ste výsledky architektonickej súťaže na riešenie areálu VŠVU. Pretože pri vypisovaní a príprave architektonickej súťaže neboli dodržané naše autorské práva a vznikli tam ďalšie nedorozumenia v súťažných podkladoch sa obraciame na Vás so žiadosťou o uverejnenie nasledovného listu.

V liste z 25. 9. 2018 som v príprave architektonickej súťaže na riešenie areálu VŠVU Požadoval rektora rešpektovanie autorských práv, pretože na základe výsledkov verejnej architektonickej súťaže sa v rokoch 1999 - 2000 podľa nášho návrhu realizovala nadstavba a rekonštrukcia objektu VŠVU. V ďalšej súťaži na nerealizovanú dostavbu internátu získal môj kolega a spoluautor I. Palčo prvú cenu. Rektor v odpovedi z 12.10, 2018 nám na moju požiadavku rešpektovania autorských práv neodpovedal a ani mi neoznámil za akých podmienok sa pripravuje architektonická súťaž a kto spracoval súťažné podmienky. Preto som sa po ukončení architektonickrj súťaže listom obrátil na nové vedenie školy.

Dúfali sme, že škola ako kultúrna inštitúcia a naša Alma mater, ktorá pozná autorské zákony, učí študentov ich aplikovať bude ich aj rešpektovať. Bude nás informovať a prizve k účasti, spolupráci pri hodnotení či posudzovaní. Viacerí absolventi školy boli členmi autorských kolektívov v oboch súťažiach.

Na základe výsledkov architektonickej súťaže, ktorú vyhral návrh rozvíjajúci lineárne existujúcu hmotu a zasahujúci do existujúceho objektu, sme zagratulovali autorom víťazného návrhu, ktorý rozvíjal existujúci technicistický design objektu školy. Boli najpresvedčivejší a potvrdili najvhodnejší princíp zástavby pahorku na Hrebienku, ale po ďalšom štúdiu súťažných podmienok sme zistili, že porušili súťažné podmienky.

Ostané ceny útechy i odmeny akceptovali existujúci objekt a nezasahovali do neho, skôr sa snažili presadiť na Hrebienok nové často monumentálne prvky. Tento princíp sa ukázal ako nevhodný.

Víťazný návrh výrazne zasiahol do nášho diela, svoje dostavby komponuje k jeho štruktúre a rozpracováva jej úpravy. Podstatná prvá etapa investície, internát má nevyhovujúce orientácie a dispozície. Väčšina súťažiacich tým, že výraznejšie nezasahovala do existujúceho objektu a nerozvíjala jeho štruktúru bola znevýhodnená.

Preto sme požadovali v prvom rade :

Autorov uvádzať na výstave a pri publikovaní. Opraviť v oficiálnych materiáloch ako boli súťažné podmienky a informácie o výsledkoch súťaže v médiách.

Vypisovateľ opravil autorské dáta na výstave, kde inštaloval plagáty.

Vypisovateľ neopravil nič na informáciách v časopisoch a na internete, predseda poroty v recenzii vôbec neuvádza autorské vzťahy, preto u Vás si dovoľujeme požiadať o zverejnenie doplnkových informácií o autorstve objektu:

autor Prof. Ing. arch. Dušan Kuzma, 1980 projektant IPO Školské stavby 1981
AA Atelier Architektúry autori Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján M. Bahna,
Akad. arch. Igor Palčo 2000
spoluautori Miloš Juráni, Zuzana Pajerchinová,
Július Toma, Miroslav Tomík 2000

Po podrobnejšom preštudovaní návrhov sme však zistili, že súťaž bola nedostatočne pripravená. Vypisovateľ VŠVU, overovateľ SKA arch. Žákovský i spracovateľ súťažných podmienok neuviedli vo svojich podmienkach pravdivo históriu a autorské vzťahy. Podobne ich nikde neeviduje a ani neakceptuje predseda poroty, náš bývalý kolega prof. Vaško, vtedajší prorektor VŠVU a poslucháč prof. Kuzmu vo svojej recenzii v časopise Arch. Vzhľadom na tieto okolnosti sme nútení podať odvolanie na ministerstvo školstva, úrad pre verejné obstarávanie i Slovenskú komoru architektov.

Medzi návrhmi je možné identifikovať dva prístupy. Väčšina akceptuje existujúci komplex a minimálne zasahuje do jeho štruktúry. Víťazný návrh však rozvíja náš priestorový koncept a zashuje či dotvára jeho interiér.

- Väčšina návrhov nezasahuje do existujúceho objektu priamo fyzicky. Situuje nové objekty do pozemkov nevhodných a nepovolených pre výstavbu čím sa dostáva do rozporu so súťažnými podmienkami. Bolo naivné si myslieť, že pri dostavbe areálu nie je potrebné aktivizovať vzťahy k pôvodnému objektu a jeho autorom. Či už v urbanistických alebo prevádzkovo technologických vzťahoch. To mal vedieť spracovateľ súťažných podkladov, overovateľ súťažných návrhov i predseda poroty. Porota prišla k sporným výsledkom, takže vypisovateľ i porota zavádzali účastníkov. Nadchýnali sa fantastickými výsledkami a medzinárodnou úrovňou. Väčšina súťažiacich sa utápala v náročných dostavbách, ktoré zaberali zelené parkové plochy.

- Víťazný návrh sa líši od väčšiny. Akceptuje existujúci objekt so svojou technicistickou architektúrou. Dovolil si nadviazať na stávajúci objekt, dostavuje ho a v interiéroch aj upravuje.
Vďaka tomu sa návrhu podarilo vytvoriť kompaktný objekt so zachovaním zelene a úspornom riešení technológií. Tým jednoznačne porušil súťažné podmienky. Preukázal však ako najvýhodnejší princíp rozvíjanie kompaktného objektu. Tým spochybnil prípravu súťaže. Konkrétnym riešením internátu ako prvej etapy však sklamal v nedodržaní orientácií a dispozičných riešeniach a preto si nezaslúži ocenenie. Druhá etapa vstupnej haly je utópia a tým je internát ešte viac pochybnejší.
Ich schematické grafické spracovanie naznačilo veľkorysé zámery, ale zosmiešnilo tých súťažiacich, ktorí poctivo riešili celkom reálne dispozície bez zásahu do stojaceho objektu.
Neviem či súťaž bola vypísaná ako príprava realizácie dostavieb, ktoré škola potrebuje, alebo ako akademická exhibícia nereálnych a neférových návrhov, v ktorých sa vzhliadla medzinárodná porota vedená profesorom, bývalým študentom profesora Kuzmu.

Po poznaní súťažných návrhov konštatujeme, že škola nepripravila súťaž s rovnakými podmienkami pre všetkých súťažiacich a preto jej výsledky nemôžeme prijať.

Za autorský kolektív AA Atelieru Architektúry štatutárny zástupca Prof. Ján. M. Bahna
V Bratislave 8.3. 2019

Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján M. Bahna, Hroboňova 6A, 811 04 Bratislava

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím