Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
13. október 2023
2
486

UMPRUM – Technologické centrum Mikulandská, Praha

Živá súčasť širšieho centra mesta.
UMPRUM – Technologické centrum Mikulandská, Praha
Autori: Ivan Kroupa, Jana Moravcová, Tomáš ZmekInvestor: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v PrazeZastavaná plocha: 2 025 m2Obostavaný objem: 57 150 m3Investičný náklad: 20 mil € + 4 mil. € technické vybavenieNávrh: 2012 - 2020Realizácia: 2019 - 2021Adresa: Mikulandská 134/5, Praha, SlovenskoPublikované: 25. december 2023

Nová budova UMPRUM vznikla transformáciou nevyužívanej základnej školy neďaleko Pražského Národného divadla. Technologické centrum na Mikulandskej ulici ponúka študentom najmä dielenské zázemie, ale dokáže zastrešiť aj výstavy a spoločenské akcie. Architektonické riešenie charakterizuje vynechanie vstupného segmentu eklektickej fasády. Hĺbkový rez objektom, vo väzbe na vertikálne komunikácie, otvára dianie na škole do verejného priestoru. Nová dispozícia rešpektuje historický systém modulov a traktov, priestorovú dominantu tvorí zastrešená dvorana. Budova je zavŕšená terasou s výhľadom na panorámu mesta, na ktorú by sa naraz zmestilo všetkých 500 študentov a 170 zamestnancov školy. Za návrhom nového technologického centra stojí architekt a pedagóg UMPRUM Ivan Kroupa, ktorý spolupracoval s Janou Moravcovou a Tomášom Zmekom.

Realizáciu bližšie predstavia autori:

Projekt uměleckých dílen naplňuje vizi UMPRUM jako integrované součásti centra města (fyzickými i nefyzickými aspekty), vizi kompaktní “nerozdělené” školy dvou budov (intelektuálního centra - ateliérů / technologického zázemí - uměleckých dílen). Vizi o nápravě situace (ztráta jednotlivých dílen v průběhu 90.let) a transformaci tradičního systému do podoby současné umělecké školy s respektem v mezinárodním kontextu. Podmínkou bylo zachování tradice, umístění v centru města, docházková vzdálenost.

Pro UMPRUM bylo vyřešení situace existenční nutností. Smysl má objekt pouze v případě zabezpečení kompletního technologického zázemí pro všechny obory. Značná část procesu projektování byla o minimalizaci prostorových nároků (racionální prostorové řešení, využití nejmodernějších technologií a vybavení) tak, aby byl objem instalovaný do lokální zástavbové struktury umístitelný (redukce původních 15 000 m2 na 8 000 m2). Výsledkem je rekonstrukce - dostavba , která si nenárokuje změnu na panoramatu města, která je při reorganizaci hmot funkční, ale zároveň integrovanou součástí lokální zástavby. Projekt drží původní výškovou hladinu zástavby, posunutým výrazem - tvaroslovím je přechodem mezi dvěma výškovými hladinami zástavby, přechodem mezi expresivní architekturou DRNu a zástavbou historickou.

Potvrzení společenské funkce UMPRUM, funkce studentské a umělecké komunity v centru Prahy generuje potřebu vnější komunikace a otevřenosti. Původní stav objektu (jeho morální stáří) takovou komunikaci neumožňoval, neodpovídal potřebám vztahu UMPRUM - město. Neodpovídal současným požadavkům pro moderní komunikaci. Přestavba to řeší podporou, zvýrazněním a otevřením hlavního vstupu. Vynecháním vstupního segmentu eklektické fasády přes celou její výšku dostane stará fasáda nový život. Architektonický zásah je součástí transformace fasády základní školy na fasádu školy vysoké. Průřez do hloubky objektu ve vazbě na racionální organizaci vnitřních komunikací předznamenává vnitřní funkci a život, otvírá je pro město. Stará fasáda dostane nový náboj, úpravou je zvýrazněna profilace fasády. 5% ztráta je kompenzována novou formou prezentace v souvislosti s plánovanými dočasnými uměleckými instalacemi v průřezu.

Vnitřní komunikační a prostorové uspořádání respektuje historický systém modulace a traktování, zapojuje do něj vnější vztahy dle potřeb současné školy a současného města. Chráněné dílenské prostory (přístupné pouze pro studenty a pedagogy příslušných uměleckých oborů) jsou v rovnováze s prostory otevřenými pro veřejnost v přízemí a v úrovni střešní roviny - otevřené, komunikační, ateliérové (bez strojního zařízení), výstavní, pobytové… prostory provázané s ulicí Mikulandskou, se zahradou a s historickým jádrem města jako celkem.

Princip zastřešené dvorany umožňuje realizaci velkých projektů a celoroční provoz školy na požadované úrovni. Technologické provozy jsou soustředěny do bočních křídel a lehké provozy situovány do středu dispozice. Jejich organizace umožňuje vstup přirozeného světla, vizuální propojení centrálních polotransparentních provozů.

Spolupráce hmotných konstrukcí s konstrukcemi lehkými je založena na původní geometrii, nezdůrazňuje přechody, tvoří kompaktní organismus, kde je užíváno obou kvalit současně. Nesentimentální prostupy nových konstrukcí skrz historické přinesou motivační pracovní a společenskou atmosféru moderní vysoké umělecké školy.

Projektový tým UMPRUM zvolil pro práci strategii, kdy byl projekt generován z nezbytných, objektivně potřebných parametrů. Všechny projektové kroky jsou takto zdůvodněny, projekt byl vytvořen městem - o co si řeklo a školou - o co si řekla, bez zbytečných ambicí autorů řešení. Architektonickými nástroji byly nefyzické a fyzické vazby s městem, ochrana města jako živého organismu, matematika a geometrie.

Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Foto: Peter Fabo
Situácia
SituáciaAutor: Ivan Kroupa architekti
Pohľad z ulice
Pohľad z uliceAutor: Ivan Kroupa architekti
Priečny rez
Priečny rezAutor: Ivan Kroupa architekti
Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rezAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 2. PP
Pôdorys 2. PPAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 2.NPAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NPAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NPAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NPAutor: Ivan Kroupa architekti
Pôdorys 6. NP
Pôdorys 6. NPAutor: Ivan Kroupa architekti

Podklady: Ivan Kroupa architekti
Fotografie: Peter Fabo

Poloha diela

Ivan Kroupa
Jana Moravcová
Tomáš Zmek

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím