Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. január 2023
1
933

Office Hybernská, Praha

Pôvodne barokový kláštor v centre Prahy ako pracovisko so silným géniom loci.
Office Hybernská, Praha
Autori: Ing. arch. Radan Hubička (autor rekonštrukcie, autor interiéru), Ing. arch. Peter Suďa (autor interiéru, vedúci projektu)Investor: Lagerris, a.s. (riaditeľ projektu: Ing. Michal Kořínek )Plocha pozemku: 702 m²Zastavaná plocha: 667 m²Podlažná plocha: 2 480m²Obostavaný objem: 15 231 m³Návrh: 2017 - 2019Realizácia: 2019 - 2021Adresa: Hybernská 1, Praha, Česká republikaPublikované: 25. január 2023

Len niekoľko desiatok metrov od Prašnej brány bola podľa návrhu architektov Radana Hubičku a Petra Suďu dokončená rozsiahla rekonštrukcia a prestavba časti historického mestského bloku. Súčasťou projektu, ktorý vznikal súlade s prísnymi podmienkami pamiatkovej ochrany, je nová architektonická vrstva - prístavba. Kontrastný novotvar, opticky aj pôdorysne odsadený od historického muriva, umožnil minimalizovať zásahy do pamiatkovo chránenej stavby, odbremenil ju od nutnej technickej infraštruktúry a vytvoril priestor pre nové funkcie. Premyslené architektonické, technické a remeselné detaily (subtílne duralové rebrá, 9,5 m vysoké sklá s jedinou stykovou škárou v mieste zalomenia prístavby, špicované povrchy betónovej vretenovej steny schodiska...) zodpovedajú významu stavby v exponovanej polohe na rozhraní pražského Starého Mesta a Nového Mesta.

Foto: Václav Novák

 

Realizáciu bližšie predstavia autori:

Stavba Hybernská 1 se nachází v katastru Nového Města pražského, těsně u pomezí mezi Starým a Novým Městem. Svým jižním průčelím je orientována podél Hybernské ulice. Severní fasáda s novou přístavbou uzavírá prostor menšího veřejného prostranství, které navazuje na nám. Republiky a ulici V Celnici. Oba prostory jsou propojeny průchodem umístěným v ose objektu. 

První písemné zmínky o této části Prahy pochází z roku 1354, kdy zde Karel IV. po založení Nového Města umístil konvent milánských benediktinů ambroziánského ritu s kostelem sv. Ambrože.  Kostel zanikl v průběhu husitských válek po jeho obsazení husity a následném rozebrání na stavební kámen. Na troskách kláštera a sousední měšťanské zástavby vznikla mezi lety 1641 až 1654 novostavba konventních budov kláštera irských františkánů (hybernů) s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Stavba vznikla podle projektu Carla Luragha a patřila mezi nejvýznamnější duchovní areály barokní Prahy. Hrabě František Antonín Špork v roce 1699 zakoupil sousední palác, dnes známý jako šporkovský.  Současně s koupí uzavřel s irskými františkány dohodu o výstavbě spojovací chodby vedoucí ze svého paláce do kláštera. Budova v ulici Hybernská 1 je právě touto spojovací chodbou mezi palácem hraběte Swéerts-Sporcka a bývalým klášterem. V roce 1785 byl klášter irských františkánů včetně spojovací chodby na základě církevních reforem císaře Josefa II. zrušen, v letech 1808 až 1811 přestavěn dle návrhu Josefa Zobela a Jiřího Fischera do architektonicky střídmé formy empírového slohu. Od roku 1813 v budově Hybernská 1 a v přilehlém areálu kláštera fungoval Hlavní celní úřad Rakouského císařství. Od té doby stavba sloužila různým státním úřadům, a to až do roku 2014.  

Mezi lety 2019 až 2021 prošla budova kompletní rekonstrukcí, při které do ní byla citlivě vložena nová architektonická vrstva. Objekt byl rekonstruován v souladu s přísnými podmínkami památkové péče. 

V rámci rekonstrukce byly obnoveny památkově chráněné části historické budovy a naopak odstraněny všechny nevhodné zásahy. Vnější vzhled historického objektu byl v podstatě ponechán až na parterovou a střešní část. V parteru byly stávající nepravidelné výkladce nahrazeny novými úzkými a vysokými portály v přesné fasádní osovosti okenních otvorů, čímž bylo docíleno jejich pohledové gradace od uliční nivelety až po hlavní římsu. Parterová část je horizontálně bosovaná až po kordonovou římsu, která je zároveň podokenní římsou druhého podlaží. Převýšené výkladce jsou v nadpraží ukončeny stávajícími klenáky.  

Původní památkově chráněný krov byl ponechán. Nová vrstva se realizovala formou nadkrokevní izolace s pohledově přiznanými prvky původního krovu v interiéru. Nová pásová ateliérová okna jsou umístěna na obou stranách krovu a jsou vložena do střešního pláště tak, aby pohledově levitovala nad chráněným krovem. Prosklené plochy jsou kryty horizontálními kovovými lamelami v barvě střešní krytiny, čímž dochází jednak k sjednocení barevnosti celého střešního pláště, potlačení působení odrazivé složky prosklených ploch a v neposlední řadě také k ochraně kvality vnitřního prostředí, jelikož lamely plní funkci slunolamů. 

Nová přístavba je orientována do prostoru náměstí, je ovšem odsazena do nároží, aby ponechala volný pohled na historickou fasádu. Svou výškou nepřesahuje výšku hřebene původního objektu, takže se pohledově neuplatňuje z dálkových pohledů. 

Do přístavby byly integrovány všechny páteřní instalace a vertikální komunikace, čímž se minimalizovaly zásahy do původní, památkově chráněné substance.  

Vlastní hmota přístavby je koncepčně uchopena jako architektonický novotvar – protipól k původní historické budově a to jak z konstrukčního, tak i z materiálového hlediska. Je od ní půdorysně odtržena, přičemž vzájemné funkční propojení obou staveb na sebe přebírají prosklené spojovací krčky v každém podlaží. Krčky jsou tvarovány tak, aby se napojily do míst původních okenních otvorů historické fasády. Mezi oběma hmotami tak vzniká nekonfliktní dialog.  

Novotvaru vertikální hmoty přístavby dominuje „sochařsky“ ztvárněná čelní (severní) fasáda. V polovině své výšky se mírně prolamuje, spodní část prosklené plochy je sklopena dovnitř, vrchní část se vyklápí ven. Aby se umocnilo působení čirých prosklených ploch, byly navrženy velkoformátové skleněné desky o šířce 2 m a výšce 9,5 m, s jednou jedinou stykovou spárou v místě prolomení. Vertikalita fasády je podpořena osazením hlubokých duralových břitů ve fasádních osách, které se ovšem vyklápí opačným směrem. Tyto břity navazují v kontra-fasádách na velkoformátový duralový obklad. Čelní prosklená fasáda „vyrůstá“ z dlažby chodníku (horizontální zasklívací profily jsou zapuštěny pod niveletu terénu) a končí tzv. nulovou atikou, kdy se čelní skla a duralové břity protáčí do střešní roviny.    

Západní fasáda přístavby je tříosá a je tvořena jedním pásem sestaveným z duralových jemně broušených plechů a dvěma pásy z velkoformátového čirého skla. Za ní se nachází betonové únikové schodiště, které se vine kolem centrální vřetenové stěny. I zde se uplatňuje motiv architektonického „kontrapunktu“, tj. obdobně jak se u fasád střídá čirý prosklený povrch s neprůhledným duralovým povrchem, tak se u schodiště střídá hladce broušený povrch ramen schodiště se špicovaným povrchem vřetenové stěny. Skulpturální efekt schodiště je podpořen navíc tím, že prolamování schodnic je aplikováno i do spodní plochy ramen. Nerezové schodišťové madlo je zapuštěné do kapsy středové stěny a vine se kontinuálně od nejnižšího až po nejvyšší podlaží po vnitřním obvodu. Do protilehlé strany přístavby je situován výtah s prosklenou kabinou umožňující výhled do přilehlého náměstí.  

mátkové chráněné stavbě umisťovány téměř výhradně pouze horizontální rozvody (v rámci podhledu, nebo skladby podlahy) a nedochází k probourávání původních stropních trámových konstrukcí nebo kleneb. Vertikální potrubní trasy jsou umístěny pouze v nové přístavbě a ústí do dvoupodlažního suterénu, kde je umístěno celé technologické zázemí objektu. 

Situácia
SituáciaAutor: Architektonický atelier Radana Hubičky

Priestorové usporiadanie: 2 podzemné + 4 nadzemné podlažia

Funkčné využitie:

  • maloobchodné priestory v parteri,
  • administratívne priestory v 2. NP, 3. NP a v podkroví
  • technologické zázemie v 1. PP a 2. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: Architektonický atelier Radana Hubičky
Pôdorys 2. NP / 3. NP
Pôdorys 2. NP / 3. NPAutor: Architektonický atelier Radana Hubičky
Priečny rez
Priečny rezAutor: Architektonický atelier Radana Hubičky
Južný pohľad - historická časť
Južný pohľad - historická časťAutor: Architektonický atelier Radana Hubičky
Severný pohľad - prístavba
Severný pohľad - prístavbaAutor: Architektonický atelier Radana Hubičky
Západný pohľad - prístavba
Západný pohľad - prístavbaAutor: Architektonický atelier Radana Hubičky
Foto: SYNER
Foto: AARH
Foto: AARH
Foto: AARH
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: Václav Novák
Foto: AARH
Foto: AARH
40
Youtube

Podklady: Architektonický atelier Radana Hubičky
Fotografie: Václav Novák, AARH, s.r.o., SYNER, a.s.

Poloha diela

Ing. arch. Radan Hubička
Ing. arch. Peter Suďa
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím