Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. december 2020
0
4712

Škôlka v Starých kasárňach - Nitra

História, vzdelanie, architektúra.
Škôlka v Starých kasárňach - Nitra
Autori: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír JarabicaInvestor: Mesto Nitra, Dodávateľ stavby: INPEK HOLDING a.s., NitraPlocha pozemku: 3641 m2Zastavaná plocha: 1652 m2Podlažná plocha: 2195 m2Obostavaný objem: 10 150 m3Návrh: 2015 - 2016Realizácia: 2017 - 2020Adresa: Dobšinského 2885, Nitra, SlovenskoPublikované: 16. december 2020

Príkladná konverzia časti areálu pamiatkovo chránených kasární pod Zoborom. K zrekonštruovanej budove v južnej časti pozemku pribudlo nové krídlo. Mezonetové usporiadanie otvoreného priestoru s herňami na prízemí a spaním v podkroví umožnilo minimalizovať plochu novostavby a uvoľniť dvor pre vonkajšie aktivity detí. Dôkladne pripravený projekt vytvoril kvalitný priestor pre vzdelávanie najmenších. Navyše, investorom bolo mesto. Projektov s podobnými kvalitami, ktoré vznikli z verejných prostriedkov je u nás minimum.


Lokalita a genius loci

Areál bývalých kasární je súčasťou archeologického náleziska Martinský vrch, zapísaného v zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. V mladšej dobe bronzovej tu bola osada čakanskej kultúry, stopy zanechali Kelti aj Dákovia. Koncom 8. storočia a v 9. storočí tu bolo jedno z piatich hradísk na území Nitry. V období Veľkej Moravy bol Martinský vrch centrom Nitrianskeho kniežatstva, so stopami kniežaťa Pribinu, Mojmíra, Svätopluka a s románskym kostolom sv. Martina. V roku 863 bolo územie svedkom príchodu sv. Cyrila a Metoda. V 19 storočí vznikol na tomto mieste jeden z piatich vojenských sústreďovacích táborov Uhorska – “Šiator tábor“ postavený v rokoch 1882 - 1884 architektom Jánom Lykom a staviteľom G. Gregersenom. V septembri 1887 tu prebehli veľké manévre aj za účasti cisára Františka Jozefa I. Kasárne boli využívané až do roku 2008.   

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Stručná genéza projektu

Prestavbu areálu bývalých kasární začalo mesto aktívne riešiť už pred ôsmimi rokmi. Architekti z ateliéru SAN-HUMA´90 s.r.o. vtedy pre miesto s veľkým potenciálom na revitalizáciu a začlenenie do štruktúry mesta spracovali štúdiu “Areál kasární pod Zoborom v Nitre“. Ten sa po odsúhlasení na zastupiteľstve stal územnoplánovacím podkladom pre rozhodovanie mesta o funkčnom a stavebnom využití územia areálu kasární. V roku 2015 nadviazali architekti na predchádzajúcu prácu vypracovaním urbanisticko-architektonickej štúdie pre  umiestnenie materskej školy a centra kreatívneho priemyslu na tomto mestskom pozemku.  

V zozname pamiatkového fondu je pod názvom “Kasáreň a Park” zapísaná ako národná kultúrna pamiatka aj časť areálu bývalých kasární. V území vymedzenom na riešenie škôlky sa nachádzali dva prevádzkové objekty kasární: pôvodný, pamiatkovo chránený barak – prestavaný na kuchyňu, jedáleň + zázemie škôlky a objekt provizórneho ubytovania v dezolátnom stave, ktorý bol asanovaný. 

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Urbanistická koncepcia
Urbanistická koncepciaAutor: SAN-HUMA´90

Koncept a architektúra

Základnou ideou riešenia je vytvorenie uzatvoreného bloku s vnútorným dvorom, detským ihriskom, pieskoviskami a vonkajšími terasami pri každej triede. Terasy prepájajú interiér tried s exteriérom dvora a ponúkajú priestor pre aktivity na čerstvom vzduchu.

Zrekonštruovaný historický objekt na južnej strane areálu doplnil nový blok. Ten je s pôvodnou budovou prepojený prostredníctvom prepojovacieho traktu s hlavným vstupom do škôlky. Dvor uzatvára zo západnej strany hospodársky objekt a oplotenie so vstupnou bránou. 

Situácia
SituáciaAutor: SAN-HUMA´90

Triedy majú netradičné mezonetové riešenie. Herne na prízemí a spálne na poschodí – podkroví prepája otvorená galéria. Zvolené riešenie umožnilo naplniť požiadavku na umiestnenie šiestich tried na čo najmenšej zastavanej ploche. Na uvoľnenom priestore vznikol plnohodnotný vnútorný dvor pre vonkajšie aktivity detí. 

Zborovňa a priestory vedenia školy, situované do vstupnej časti, zabezpečujú jednoduchý dozor nad vonkajšími aktivitami na dvore a terasách a zároveň kontrolu pohybu v rámci objektu. Architekti očistili budovu kasární od povojnovej dostavby. “Očistený” interiér pojala jedáleň s kuchyňou, dve triedy pre deti s príslušenstvom a sociálne zázemie pre personál. Novostavba severného bloku zastrešila štyri triedy s príslušenstvom a nevyhnutným technickým vybavením.

Architektonické riešenie obnovy, prestavby a dostavby začleňuje národnú kultúrnu pamiatku do novej prevádzkovej štruktúry. Zachováva jej základný objem a dominantné postavenie v rámci areálu.

Severný blok svojím objemom a tvarom rešpektuje pôvodnú urbanistickú štruktúru. Presklené komunikačné krídlo s plochou strechou nekonfliktne prepája oba celky. 

Pôdorys prízemia
Pôdorys prízemiaAutor: SAN-HUMA´90
Pôdorys podkrovia
Pôdorys podkrovia
Rezopohľady
RezopohľadyAutor: SAN-HUMA´90
Pohľady
PohľadyAutor: SAN-HUMA´90

Materiálové riešenie pôvodného bloku vychádza s podmienok pamiatkovej ochrany. Keramická ťahaná hladká bobrovka, klampiarske výrobky z titánzinkového plechu. Drevené výplne otvorov, členené podľa výstupov z pamiatkového prieskumu. Hladená omietka v odtieni tehlovej farby. Priznané časti krovu, podchytené oceľovými rámami...

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Titánzinkový obklad strechy a fasád severného bloku dopĺňajú kompaktné dosky Fundermax a tmavosivé rámy zasklenia. V interiéri sú z časti priznané drevené lepené stropné trámy s oceľovými tiahlami.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

Prepojovaciu / vstupnú časť definuje hliníková presklená fasáda. Vstup je akcentovaný obkladom z kompaktných dosiek. Kombináciu bielej a sivej farby v interiéri škôlky dopĺňa drevo a farebné akcenty.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

“Našim cieľom bolo ukázať, ako je možné využiť potenciál roky nevyužívaného areálu, pritiahnuť tam ľudí a vdýchnuť nový život objektom z konca 19. storočia s úplne novou funkciou. Deti vniesli do areálu život a novú energiu,” dodávajú na záver architekti.

Podklady: SAN-HUMA´90 s.r.o.
Fotografie: Tomáš Manina

Poloha diela

Ing. Ľubomír Holejšovský
Ing. arch. Vladimír Jarabica

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím