Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. jún 2019
1
6033

Gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov strednej školy.
Gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave
Autori: MgA Oliver KleinertSpolupráca: Ing. arch. Jaroslava Ban, Ing. arch. Mariana Bartková, Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Poznámka: Autorom návrhu predchádzajúcej fázy obnovy a prestavby (2014-2016) je ateliér studený architekti, pričom prezentované dielo je autonómnym a na predchádzajúcich rekonštrukciách nezávislým konceptom.Plocha pozemku: 11 097Zastavaná plocha: 3 265Podlažná plocha: 7 751Návrh: 2017 - 2018Realizácia: 2018 - 2019Adresa: Haanove 28, Bratislava, SlovenskoPublikované: 26. jún 2019

Autori nazvali projekt "Premena normalizačnej budovy strednej školy". Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa je škola s neštandardným vyučovacím procesom. Rekonštrukcia a modernizácia objektu pre špecifické požiadavky výučby bola komplexným a neľahkým zadaním. 

Architekti sa snažili vyhovieť súčasným potrebám padagógov aj študentov a zároveň využiť potenciál pôvodnej stavby. Pozrime sa, ako sa im to podarilo...

Vestibul. Pravé krídlo. Dolu šatne. Hore galéria.
Vestibul. Pravé krídlo. Dolu šatne. Hore galéria.Foto: Petra Bošanská

(Východiská tvorby a základné tézy návrhu podľa podkladov autorov):

Prístup a vstup:

Mottom je búranie bariér. Otvorenosť, sebavedomosť, rešpekt k okoliu, bezbariérovosť, použitie recyklovaných materiálov z búracích prác... Impulz pozývajúci okoloidúcich k nahliadnutiu.

Vstup má ambíciu interagovať s verejným priestorom. Zároveň umožňuje vytvorenie spoločného gastro priestoru, do ktorého by mohla mať v budúcnosti (keď je škola zavretá) prístup aj verejnosť. Veľkosť kuchyne a jej možnosti môžu priniesť pre susedné objekty (aj pre susedov a návštevníkov) doplnkovú funkciu kaviarne, pekárne a jedálne...

Vizualizácia výslednej podoby hlavného vstupu. Dokončený bude až v ďalších stavebných etapách.
Vizualizácia výslednej podoby hlavného vstupu. Dokončený bude až v ďalších stavebných etapách.

Teatórium:

Týmto názvom označujú tvorcovia vstup a multifunkčný priestor k nemu priradený. Súčasťou centrálneho priestoru je galéria, ktorej priestorový potenciál v prípade potreby dokáže poskytnúť miesto až pre šesťsto návštevníkov. V rámci otvorenia školy, boli vybúrané vertikálne konštrukcie oddeľujúce šatne z kovových mreží (architektmi nazývanými Alcatraz), vymenené nepriehľadné horizontálne zábradlia za ľahké konštrukcie a odstránené bariéry.

Vestibul. Vzadu hlavný vchod. Hore kaviareň.
Vestibul. Vzadu hlavný vchod. Hore kaviareň.Foto: Petra Bošanská

Zelené krídlo

Novozrekonštruovaný trakt, v ktorom sa na všetkých troch poschodiach odohráva samostatné vyučovanie troch oddelení - humanitných, vedeckých a etických.

Na každom poschodí bola vytvorená "vstupná obývačka". Cieľom týchto priestorov je neformálne vzdelávanie a slúži ako kontaktná zóna medzi učiteľmi a žiakmi. Je to aj priestor prípravy študentov na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

Jednotlivé poschodia traktu sú tematicky zamerané. Na obývačky naväzujú učebne. Nahradenie častí murovaných stien pomohlo opticky skrátiť komunikačné koridory. Prirodzené svetlo spríjemnilo atmosféru vnútorných priestorov.

Obývačka komunity.
Obývačka komunity.Foto: Petra Bošanská
Priestory komunity.
Priestory komunity.Foto: Petra Bošanská
Priestory komunity. Pohľad zboku.
Priestory komunity. Pohľad zboku.Foto: Petra Bošanská
Priestory komunity. Vnútorné zariadenie.
Priestory komunity. Vnútorné zariadenie.Foto: Petra Bošanská

Komunita:

Výzvou bolo vytvorenie komunitného priestoru, v ktorom by mohli starší žiaci v budúcnosti prespať a vytvárať tak domáckejšie prostredie. Tento priestor vznikol pretransformovaním bývalých nie veľmi vábnych priestorov. Plánom je možnosť prespania 17 osôb (z toho dvoch pedagógov). Centrálnymi bodmi sa stali kuchyňa, spoločná obývačka a študovňa. Priestor je rozdelený na pokojnejšie zóny a a tie, v ktorých prichádza k spoločným aktivitám.

Uplatnili sa podobné zásady ako vo zvyšku budovy. Vrátane odhaľovania a priznávania konštrukcií. V tomto prípade pôvodných, ktoré nesú isté čaro svojej doby (liatinové rozvody).

Učebňa.
Učebňa.Foto: Petra Bošanská
Učebňa.
Učebňa.Foto: Petra Bošanská
Chodba s triedami a kabinetom. Vľavo otvorená trieda / obývačka / učebňa.
Chodba s triedami a kabinetom. Vľavo otvorená trieda / obývačka / učebňa.Foto: Petra Bošanská
Neformálna trieda (humanitný department).
Neformálna trieda (humanitný department).Foto: Petra Bošanská

Peklo:

Počas rekonštrukcie sa práve rozbiehala prevádzka kaviarne. Architekti mali ambíciu vytvoriť miesto medzi budúcim internátom a školou, v ktorom žiaci môžu relaxovať, študovať, pozerať filmy a pritom nerušiť koncept školy. Miestnosť je o komunikácii, preto použili na steny pôvodné kriedové tabule, akýsi analógový Facebook, v ktorom si na stene žiaci môžu nechávať odkazy.

Priestory galérie na 2: NP. V pozadí artefakt z pôvodnej budovy.
Priestory galérie na 2: NP. V pozadí artefakt z pôvodnej budovy.Foto: Petra Bošanská

Klubová zóna

Zdá sa, že žiadny celok riešenej školy architektom nedaroval nič zadarmo. Klubovne, ktore si tu zriadili študenti svojpomocne (stáli na mieste budúceho komunitného centra) boli zrušené. Potenciál týchto priestorov totiž poskytoval možnosť zriadiť tu samostatné, od školy nezávislé prevádzky. Jediný voľný a nedocenený priestor sa javil v suteréne budovy. Jeho flexibilným usporiadaním poprepájaním vznikajú nové možnosti pre vzdelávanie a rozvoj študentov a pedagógov. Úprava priestoru môže dokonca poskytnúť prirodzené rozdelenie a fungovanie úplne samostatne a nezávisle od školy, vrátane prirodzenej rampy, ktorú rieši projekt vstupnej časti.

Centrálna časť poskytuje možnosť interakcie študentov a pedagógov. Jej cieľom je podnecovanie spolupráce a prelínanie záujmových klubov. Funkcie miestností boli nastavené tak, aby sa navzájom dopĺňali (divadelná scéna, jamming room, klubovňa pre IT, pre záujemcov mechatroniky, science atď...).

Situácia
SituáciaKleinert Creative House
Hlavný vstup
Hlavný vstupKleinert Creative House

Sklad - školník - dielňa - gastro:

Boli vytvorené aj lepšie skladové a dielensko-údržbové priestory. Tie sa z neosvetleného centra suterénu presunuli do traktu pod kuchyňou. Zároveň školník má prirodzené svetlo pri oknách polozapusteného suterénu. V tejto časti suterénu sa z požiadaviek a potrieb prirodzene vyvinula možnosť zriadenia samostatnej malej prevádzky pekárne, cukrárne (prípadne priestoru podobného charakteru). Má možnosť vstupu cez kuchyňu, ako aj zásobovania priamo cez okná polozapusteného suterénu.

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPKleinert Creative House
Pôdorys 1.NP
Pôdorys 1.NPKleinert creative House
Pôdorys 2.NP
Pôdorys 2.NPKleinert Creative House
Pôdorys 3.NP
Pôdorys 3.NPKleinert Creative House

Fasáda:

Vzhľadom na fasádu školy s novými okennými výplňami, ktoré však nemajú vyriešené tienenie, sme navrhli doplnenie tieniacich lamiel na fasáde, tvoriacich štruktúru vytvorenú presne na mieru školy a potreby zatienenia. Časti fasády zároveň nechávame zarásť popínavou “inteligentnou” zeleňou, ktorá na jar začne vypúšťať listy a naopak na jeseň ich zhodí a vpustí dnu viac denného svetla. V lete zas eliminuje nepotrebné tepelné zisky.

Exteriér:

Zadná časť školy už teraz poskytuje priestor pre verejnosť, kde škola otvára svoje ihrisko a vytvára tak priestor pre ľudí, ktorí si chcú zašportovať. Do budúcnosti vonkajší priestor môže poskytnúť možnosť výstavby väčších a kvalitnejších priestorov pre ubytovanie, ktoré by mohlo levitovať nad hracími plochami a umožniť ešte lepší rozvoj inklúzie. Internátna budova by mala vytvoriť priestor, v ktorom sa študenti budú cítiť rovnocenne, bez ohľadu na to z akých pomerov pochádzajú a poskytnúť tak aj sociálne znevýhodneným, talentovaným deťom útočisko. Budova bude orientovaná tak, aby výhľady smerovali do lesa a na športoviská Mala by mať charakter oddychu, voľnosti, ale zároveň aj a zodpovednosti za spoločné priestory.

Pozdĺžne rezy
Pozdĺžne rezyKleinert Creative House
Priečne rezy
Priečne rezyKleinert Creative House
Pohľad severný a južný
Pohľad severný a južnýKleinert Creative House
Pohľad juhozápadný a severovýchodný
Pohľad juhozápadný a severovýchodnýKleinert Creative House

Materiálový koncept:

Materiálový koncept školy je o nastavení haptiky kvalitných materiálov. Je navrhnutý s dôrazom na netradične použité jednoduché, endemické materiály (drevo, betón, sklo, textil). Princíp využívania týchto materiálov je uplatnený nielen v exteriéri a pri nosných konštrukciách budovy, ale aj pri výbere a použití materiálov, z ktorých sú vyrábané nábytkové prvky - ako sú parapety, sklenené steny, lavičky a podobne. Tento prístup poskytuje možnosť rozvoja, postupného doplňovania a prerábania funkcií školy podľa finančných možností.

Grafické znázornenie etapizácie stavebných objektov
Grafické znázornenie etapizácie stavebných objektovKleinert Creative House
Príklad ideového konceptu priestorov
Príklad ideového konceptu priestorovKleinert Creative House

Etapizácia:

Súčasťou konceptu je aj návrh etapizácie - podľa toho, ako sa škola rozhodne a aké priority bude mať. Budova a jej okolie sa budú časom pretvárať na súčasné a aktuálne, autentické školské zariadenie, ktorého ambíciou bude udržateľnosť a možnosť zmeny. Tak, aby mohla reagovať na súčasný dynamický spoločenský rozvoj a potreby školy.

Podklady: Oliver Kleinert

Poloha diela

MgA Oliver Kleinert

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím