Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. august 2020
0
1463

Prvý september. Cesta do novej školy. Výber školských stavieb na Slovensku a u susedov.

Končia sa prázdniny. Začína sa nový školský rok. Prostredie, v ktorom prebieha vyučovací proces, v mnohom vplýva aj na žiakov, učiteľov a výsledky ich spoločnej práce...
Prvý september. Cesta do novej školy. Výber školských stavieb na Slovensku a u susedov.

Keď je škola pekná, dobre navrhnutá, tak aj koniec prázdnin a návrat ku každodenným povinnostiam môže byť ľahší. Tešiť sa dá nielen na spolužiakov, dobrých učiteľov, ale aj na príjemné a podnetné prostredie.

V septembri minulého roku sme publikovali rozsiahly prehľad školských stavieb, ktoré sme zverejnili v uplynulých rokoch. Dnes sa pozrieme na "čerstvé" súťaže, projekty a realizácie, ktoré sme predstavili v rokoch 2019 a 2020. 

Stále platí (česť uvedeným vínimkám), že verejné obstarávania formálne prebiehajú s akcentom priority “najnižšej ceny dodávky prác a materiálov”, často chýba akcent na “najlepšie riešenie”. Dôraz na najlepšiu myšlienku, návrh a výslednú funkčnosť - nielen na najlacnejšie tehly, okná, omietky, povrchy, nábytok…

Vzhľadom na objem použitých verejných investícií vo verejnom obstarávaní na Slovensku je počet architektonicky hodnotných výsledkov neveľký

V poslednej dobe nás predsa len zaujalo viacero školských stavieb (súťaží a projektov), o ktorých si myslíme, že by si dnes, s prvým školským dňom, zaslúžili pripomenutie.

Prinášame krátky výber publikovaných článkov (podrobnosti o každom z nich sa dozviete buď na priloženom hyperlinku, alebo kliknutím na obrázok:

 

Gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava (pôvodný článok TU a TU)

Prestavba bratislavského Gymnázia sa stala laureátom CE ZA AR 2019 v kategórii občianske a priemyselné stavby.

Citlivé a funkčné prispôsobenie "typovej" školy potrebám nového systému výučby. Na procese realizácie participovali aj študenti gymnázia.

 

Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne (pôvodný článok)

Z "éčka" do "á nulky".

Budova školy dokončená v roku 1970 prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou. Kvalitná architektúra reprezentujúca periódu svojho vzniku trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti. Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby. Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E tak v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (AO). Napriek zatepleniu je stále jasne čitateľná pôvodná architektonická kompozícia.

 

Výsledky súťaže na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy v Lozorne (pôvodný článok)

Cieľom samosprávy bolo získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia, ktoré umožní zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu prvého stupňa o približne 900 m². Zároveň navrhne spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov prvého a druhého stupňa a vytvorí vhodný vstupný a spoločenský priestor. Súčasťou zámeru je tiež rozšírenie telocvične o novú, menšiu halu. S náročným zadaním navýšenia kapacity typovej školy sa najlepšie vysporiadal bratislavský SUPERATELIER.

 

Česká republika

Množstvo a kvalita realizácií z ČR sú opäť o poznanie vyššie (situácia tiež nie je ideálna, ale viditeľne lepšia, než u nás. Napriek tomu, že obidve krajiny vychádzali zo spoločnej štartovej čiary). 

Výber publikovaných realizácií a projektov:

 

Materská škola - Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou (pôvodný článok)

V uplynulom roku u našich západných susedov najviac rezonovalo víťazné dielo Českej ceny za architektúru.

Rozumné náklady, nenáročná stavba, pragmatický prístup k tvorbe... Požiadavky, ktoré vačšinou sprevádzajú podobné zadania. Petr Stolín a Alena Mičeková ich splnili. Pridaná hodnota však spočíva v autorskom vklade. Premyslený priestorový koncept je šitý na mieru nespútanému pohybu detí a ich zvedavosti. "Chceme děti naučit vnímat architekturu prostoru v rozličných formách, které jsme se snažili zapsat do celé kompozice," vysvetľujú architekti.

 

Akadémia výtvarných umení v Prahe pamiatkovo obnovila budovu Školy architektúry po sto rokoch od jej výstavby (pôvodný článok)

Príkladná rekonštrukcia budov AVU, ktorej autorom je Jan Kotěra. 

Slovami rektora doc. MgA. Tomáša Vaňka: „Budova Školy architektury AVU je svědectvím své doby se silným pro-modernistickým étosem a jako taková je cennou kulturní památkou. Jedná se o jedinečný architektonický kompilát hned několika stylů s převažujícím vlivem kubismu a funkcionalismu a její obnovy bylo díky dohledu architektky Marcely Steinbachové zajištěno autorsky koncepčně citlivým způsobem. Budova je zachovaná a renovovaná ve výjimečně autentickém stavu a s nově začínajícím semestrem se do ní vrací život spojený především s výukou architektury, nových médií a technologií na AVU.“

 

Základná škola Járy Cimrmana, Praha-Lysolaje (pôvodný článok)

Architekti neponúkli iba rozšírenie chýbajúcich kapacít, ale aj ucelenú víziu fungovania školy. V podkroví nadstavby sa neuspokojujú so štandardnou priestorovou schémou. Architektúra je účelná, primeraná. Je urobená s ohľadom na efektívne využitie verejných zdrojov.

Podobným prestavbám sa nevenuje vždy patričná pozornosť. Často sa k nim pristupuje iba utilitárne, chýba komplexnejší pohľad architekta, najmä ak ide “iba” o dostavbu. Niekedy je dôležité prehodnotiť zadanie, prísť s novým, vlastným pohľadom na vec. 

 

Základná škola Amos pre Psáry a Dolní Jirčany (ČR) (pôvodný článok)

Energeticky pasívne a spoločensky aktívne riešenie.

Novostavba školy pre rýchlo rastúce sídla južne od Prahy doplnila akútne chýbajúcu infraštruktúru. Školský areál plní okrem svojej primárnej funkcie aj dôležitú úlohu komunitného centra. Výsledné architektonické riešenie vzišlo z dvojkolovej verejnej súťaže, usporiadanej na prelome rokov 2013 a 2014, ktorej sa zúčastnilo 61 tímov. Projekt ateliéru Studio SOA architekti je v súčasnosti najväčšou pasívnou stavbou na území ČR.

 

Pavilón základnej školy, Mníšek pod Brdy (pôvodný článok)

Dôležitým aspektom projektu je prepojenie školských a mimoškolských aktivít a ich sústredenie na jedno miesto

V päťtisícovom meste pribudol nový školský pavilón a kultúrny priestor. Aj keď veľkú časť projektu pokryli dotácie, bola to jedna z najväčších investícií samosprávy za posledné roky. Pre investora je kľúčovou požiadavkou vytvorenie priestoru, ktorý bude schopný reagovať aj na budúce požiadavky. Do popredia sa dostáva aj otázka využitia kapacity školských objektov po skončení vyučovania.

 

Koncept vonkajších učební a sezónnych herní, ktoré v Prahe a okolí zrealizoval ateliér Martina Rajniša. (pôvodný článok TU a TU)

Projekt od samého začiatku cielil na vytváranie nových vzdelávacích príležitostí. Cieľom je ponúknuť žiakom a pedagógom nové podnety a inšpirovať k aktivitám, ktoré by inak nemohli realizovať.

Jednoducho replikovateľné drevostavby vznikli s podporou magistrátu hlavného mesta Prahy v rámci programu na modernizáciu vzdelávacieho prostredia. Drobné stavby nadviazali na úspešnú realizáciu modulárnej vonkajšej triedy, ktorú navrhol ateliér Martin Rajniša ešte v roku 2014.

 

Rekonštrukcia a prístavba základnej školy, Praha - Písnice - výsledky architektonickej súťaže (pôvodný článok)

Súťaže na rekonštrukciu a prístavbu historickej budovy základnej školy s rozšírenou výučbou jazykov.

Súťažné návrhy predstavujú zaujímavý prierez typológiou školských stavieb a rôznych prístupov k ich navrhovaniu.

 

Bonus: 

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - výsledky súťaže (pôvodný článok)

Konverzia typovej školy na polyfunkčné centrum, ktoré by malo spolu s priľahlým územím vytvoriť nové spoločenské ťažisko zvolenského sídliska Sekier - Lipovec. S náročným zadaním bratislavský ateliér N/A.

Súťaž dokazuje účelnosť tohto spôsobu obstarávania verejných zákaziek, takisto aj transparentnosť celého procesu. Pri podobných zákazkách z verejných zdrojov by malo byť obstarávanie formou overených architektonických súťaží silno prevládajúcim spôsobom  výberu najvhodnejšej formy riešenia i výberu zhotoviteľa. Uverejňujeme všetky súťažné návrhy aj s protokolom poroty.

 

Rekonštrukcia interiéru telocvične MTF STU, Trnava (pôvodný článok)

Vynovené športovisko v kampuse trnavskej Materiálovotechnologickej fakulty.

Dielo, ktoré využíva vo veľkej miere pôvodný stavebný fundus. Utilitárna estetika štandardných päťdesiatročných konštrukcií sa dočkala nového estetického i funkčného “faceliftu”. Zjednocujúci biely náter, transparentné výplne otvorov, bezbariérový prístup, alebo kvalitné športové povrchy a obklady výrazne pozdvihli kvalitu vnútorného prostredia multifunkčného športoviska. Pôvodné priehradové nosníky a stropné panely pripomínajú obdobie vzniku objektu.

 

Kolektív studený architekti zvíťazil v kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži "Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka" (pôvodný článok)

Predmetom súťaže bolo spracovanie návrhu architektonického a projektového riešenia športovej haly, ktorá má prioritne slúžiť trom novopackým stredným školám.

Cieľom vyhlasovateľa je realizácia priestorov pre kvalitnú výučbu telesnej výchovy a voľnočasové pohybové aktivity mládeže. Hala by mala byť plnohodnotne využitá aj vo večerných hodinách aj cez víkendy. Do otvorenej architektonickej súťaže sa prihlásilo 35 autorských kolektívov.

 

Prebiehajúce súťaže

Súťaž: Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca (pôvodný článok)

Predmetom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie komplexné riešenie pre premenu areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v meste Revúca na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu.

Novú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu plánuje župa sprístupniť verejnosti najneskôr pred letnou turistickou sezónou 2022.

 

Súťaž: Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave (pôvodný článok)

Cieľom súťaže je vybrať najvhodnejšie riešenie pre návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a pre návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra.

V riešenom území sa nachádza historický objekt Troyerovej kúrie, pri ktorom sa očakáva, že bude upravený / rekonštruovaný a môže byť doňho umiestnená časť požadovaného lokalitného programu ZUŠ.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím