Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. marec 2020
1
2738

Základná škola Amos pre Psáry a Dolní Jirčany (ČR)

Energeticky pasívne a spoločensky aktívne riešenie.
Základná škola Amos pre Psáry a Dolní Jirčany (ČR)
Autori: Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej LacigaSpolupráca: Ing. arch. Irena Vojtová, Ing. arch. Pavol Směták, Ing. arch. Tereza BrezovskáInvestor: Obec PsáryZastavaná plocha: 3.834 m2Podlažná plocha: 9.308 m2Obostavaný objem: 43.000 m3Investičný náklad: 16 500 000 EUR s DPH (vrátane interiérového vybavenia)Návrh: 2014 - 2017Realizácia: 2018 - 2019Adresa: Pražská 1000, Dolní Jirčany, Psáry, SlovenskoPublikované: 8. marec 2020

 

Novostavba školy pre rýchlo rastúce sídla južne od Prahy doplnila akútne chýbajúcu infraštruktúru. Školský areál plní okrem svojej primárnej funkcie aj dôležitú úlohu komunitného centra. Výsledné architektonické riešenie vzišlo z dvojkolovej verejnej súťaže, usporiadanej na prelome rokov 2013 a 2014, ktorej sa zúčastnilo 61 tímov. Projekt ateliéru Studio SOA architekti je v súčasnosti najväčšou pasívnou stavbou na území ČR.

 

Urbanistické a architektonické riešenie

Areál novej školy vytvára v kontexte obce miesto s vlastnou identitou, ktoré napriek svojej veľkosti nie je vo významovom ani priestorovom konflikte s existujúcou zástavbou a jej prirodzenými centrami. Škola ukončuje urbanistickú os vedúcu k centru obce a využíva potenciál živej obecnej komunikácie s prirodzene fungujúcim parterom. Komunitný charakter budovy je podporený verejnou knižnicou v exponovanom nároží.

Budova zasadená do mierneho svahu, pracuje s rozdielnymi výškami vstupného priestranstva a areálu. Je rozčlenená na menšie celky, ktoré sa mierkou približujú okolitej zástavbe. Tvár školy voči obci určujú výškovo dominantné dvojpodlažné objekty so šikmou strechou. Zastrešujú predovšetkým učebne a administratívu. Spomínané objemy medzi sebou zvierajú nižší blok jedálne a telocvične. V kontraste s hladkými fasádami výučbových objektov je tento trakt odlíšený vertikálne profilovanou fasádou. Drevený latkový obklad zjednocuje fasády, ktoré odzrkadľujú potreby jednotlivých vnútorných priestorov.

Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice

Dispozícia a prevádzka

"Interiér školy je navrhnutý ako voľne plynúce priestory vytvárajúce prirodzene ohraničené zóny s rozdielnou mierou intimity podľa plánovaného využitia, takzvaný. ´Learning landscape´," vysvetľujú architekti. 

Budova slúži aj ako zázemie pre mimoškolské aktivity. Komplex, fungujúci na princípe celodennej školy. V rámci obce plní funkciu komunitného centra. Tomu zodpovedá členenie interiéru s dôrazom na kvalitné spoločné priestory.

Srdcom školy je dvojpodlažná jedáleň, umiestnená v centrálnom objekte, ktorá voľne nadväzuje na vstupnú halu. Jedáleň je možné premeniť na auditórium s javiskom. Javisko, situované v priľahlej malej telocvični, je možné prepojiť s jedálňou/auditóriom prostredníctvom portálu v deliacej konštrukcii. Ako miesto stretnutí slúži aj priľahlá vonkajšia terasa s pobytovým schodiskom, ktorá zároveň rozširuje vyučovací priestor odborných učební na prízemí.

Telocvične so zázemím sú umiestnené v severozápadnej časti centrálneho objektu a spoločne s vonkajšími športoviskami predstavujú ďalšie priestory, umožňujúce široké mimoškolské využitie. Pre verejnosť je otvorená aj školská knižnica orientovaná veľkoformátovým oknom do verejného predpolia školy.

Učebne sú umiestnené v priľahlých krídlach budovy. Dispozičné riešenie určuje princíp klastrov zložených z dvoch, až troch kmeňovým učební, zoskupených okolo spoločnej centrálnej haly. Vďaka vizuálnemu prepojeniu učební s halou vzniká jasne ohraničený variabilný priestor pre rôzne formy výučby, s ktorým sa môžu jeho užívatelia v rámci veľkej školy ľahšie identifikovať a prispôsobiť si ho. Klastre sú vertikálne prepojené pobytovými schodiskami. Každé z nich má vlastnú farebnú identitu a prístup na vonkajšiu terasu.

Pre celkový výraz interiéru je kľúčová práca s drevom, ktoré je použité ako konštrukčný materiál nad vstupným vestibulom a jedálňou, na obkladoch stien a nábytkových vostavbách, parapetoch aj na fasáde. Prehľadný orientačný systém je založený na princípe detskej kresby.

Situácia
SituáciaAutor: Studio SOA architekti
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPAutor: Studio SOA architekti
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: Studio SOA architekti
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPAutor: Studio SOA architekti

Konštrukčné riešenie

Nosnú konštrukciu budovy tvorí monolitický železobetónový skelet so skrytými prievlakmi. Spoločné priestory centrálneho objektu sú zastropené lepenými drevenými väzníkmi. Zastrešenie objektov so sedlovými strechami je riešené prostredníctvom oceľových rámov. Výplňové konštrukcie obvodových stien a vnútorné akustické priečky sú realizované z vápenopieskových tvaroviek.

TZB

Škola je navrhnutá v energeticky pasívnom štandarde. Vykurovanie objektu zabezpečuje primárne kaskáda tepelných čerpadiel, napojených na akumulačné nádrže so zabudovanými zásobníkmi TÚV. Sekundárnym zdrojom tepla je sústava kondenzačných plynových kotlov, ktoré pokrývajú okamžité potreby a umožňujú prevádzkovať tepelné čerpadlá v optimálnom režime. Distribúciu tepla zaisťuje prevažne systém teplovodného podlahového kúrenia, ktorý je v učebniach doplnený o radiátory.

Výmenu vzduchu zabezpečuje systém rovnotlakového riadeného vetrania s pasívnou rekuperáciou tepla (s účinnosťou 77%). Vzduchotechnické jednotky sú umiestnené decentralizovane (v podkroviach a na strechách), aby boli trasy rozvodov čo najkratšie. Výmena vzduchu prebieha s premenlivou intenzitou na základe hodnôt merania CO2 v učebniach. V prechodovom a letnom období je systém využívaný k nočnému chladeniu budovy prostredníctvom intenzívnejšieho vetrania. V objekte je nainštalovaný systém zberu dažďovej vody, ktorá je využívaná na splachovanie.

Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice
Foto: BoysPlayNice

Podklady: Studio SOA architekti
Fotografie: BoysPlayNice

Použité materiály a riešenia:
STO PUR stierky - podlahy spoločných priestorov
mmcité - mobiliár v parteri

Poloha diela

Ing. arch. Ondřej Píhrt
Ing. arch. Štefan Šulek
Ing. arch. Ondřej Laciga

Súvisiace články

mmcité skSKVážime si naše mestá
Sto Slovensko, s.r.o.SKStavať zodpovedne
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím