Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. apríl 2020
1
3158

Kolektív studený architekti zvíťazil v kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži "Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka"

Do otvorenej architektonickej súťaže sa prihlásilo 35 autorských kolektívov, vrátane viacerých slovenských ateliérov.
Kolektív studený architekti  zvíťazil v kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži "Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka"

Predmetom súťaže bolo spracovanie návrhu architektonického a projektového riešenia športovej haly, ktorá má prioritne slúžiť trom novopackým stredným školám. Cieľom vyhlasovateľa je realizácia dôstojných priestorov pre kvalitnú výučbu telesnej výchovy a voľnočasové pohybové aktivity mládeže. Hala by mala byť plnohodnotne využitá aj vo večerných hodinách aj cez víkendy. Do otvorenej architektonickej súťaže sa prihlásilo 35 autorských kolektívov.

Porota zasadala v zložení:

Riadni členovia poroty - závislí:
Mgr. Martina Berdychová, námestníčka hejtmana Královéhradeckého kraja
Mgr. Josef Cogan, starosta mesta Nová Paka
Ing. Václav Nýč, vedúci odboru investícií
Riadni členovia poroty - nezávislí:
Ing. arch. Pavla Pannová
Ing. arch. Marek Janatka
Ing. arch. Marek Wajsar
Ing. arch. Aleš Papp

Hodnotiaca komisia určila poradie nasledovne:

1. miesto - 430 000,- Kč
studený architekti
Ing. Akad. arch. Ján Studený
Mag. arch. ArtD. Peter Stec , Ing. arch. Maroš Bátora ,
Spolupráca:  Ing. arch. Júlia Kolláthová

Hodnotenie: poroty:
• Porota ocenila zejména průnik nesporných estetických kvalit s požadavky zadavatele a parametry řešeného území • Navržený objem je díky své důsledné kompaktnosti a přimknutím se k budově gymnázia velmi úsporný s ohledem na investiční i provozní náklady • Pragmatický a inovativní návrh prezentuje nenásilné a zcela adekvátní zasazení objektu do terénu a urbanistického kontextu • Návrh velice efektivně propojuje nový objem s budovou gymnázia. Na velmi pečlivě sestaveném dispozičním řešení je prezentována vzájemná podpora obou provozů • Detaily provozního řešení doporučuje porota v případě dopracování projektu dořešit v součinnosti se zadavatelem, prověřit dimenze a uspořádání vstupního vestibulu ve vztahu k prostoru lezecké stěny • Ačkoli se jeví deklarované náklady zjevně podhodnocené, dospěla porota k názoru, že vzhledem k velmi úspornému objemu navrhované stavby a jejímu konstrukčnímu a materiálovému řešení budou zřejmě výsledné investiční i provozní náklady stavby nejnižší ze všech soutěžních návrhů.

Doplnené o poznámku autorov: Pre ilustráciu interiéru telocvične autori odkazujú k referenčnému projektu -  https://www.archdaily.com/914774/weiden-secondary-school-karamuk-kuo

 

2. miesto - čiastka 220 000,- Kč
Ing. arch. Martin Gaberle, Ing. arch. Lucie Roubalová DiS.
Spoluautor: Ing. arch. Bořek Peška , Spolupracovníci: Jan Fiala, Jakub Kulhavý

Hodnotenir poroty:
• Porota ocenila uměřenost architektonického výrazu a kompozici stavby, která svým členěním jednak dobře reaguje na sousedící objekt gymnázia, jednak změkčuje hmotu samotného objektu haly • Návrh přináší úsporné dispoziční řešení a adekvátní odpověď na požadavek zadavatele na využití haly pro výuku i veřejnost • Porota doporučuje v rámci případného dopracování návrhu zabývat se rozšířením prostoru lezecké stěny pro jeho lepší využitelnost, důsledně bezbariérovým řešením vnitřního provozu a rozsahem parkovacích ploch v předprostoru haly

 

3. miesto - čiastka 100 000,- Kč
Apropos Architects
Autori: Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová
Ing. arch. Magdaléna Havlová,
Spolupráca: Ing.arch. Jan Stibral, Avocado Fresh

Hodnotenie poroty:
• Porota oceňuje přiměřenost a proveditelnost navrženého řešení včetně architektonického řešení interiérů • Kladně je hodnocen přívětivý nástup do navrženého objektu. Díky ambitnímu vzhledu fasády je nový objekt důstojným partnerem budově gymnázia • Kladně bylo hodnoceno horizontální členění objektu, které srozumitelně člení navržený objem • Kladně byla hodnocena průchodnost navrženého veřejného prostoru nádvoří, které porota vnímá jako vhodnou platformu pro další aktivity a shromažďování se sportovců, žáků školy i dalších uživatelů komplexu. Jeho konkrétní vzhled bude potřeba v případě dopracování projektu upřesnit. • Dispoziční řešení je kompaktní a funkční. Konkrétní detaily však bude, v případě dopracování návrhu, potřeba revidovat se zadavatelem.

 

Odmena - čiastka 50 000,- Kč
Ing. arch. Tomáš Hanus, Ing. arch. Jan Holub

Hodnotenie poroty:
• Porota udělila návrhu odměnu za koncepčně silné a architektonicky i provozně dobře zvládnuté a detailně zpracované řešení vnějšího prostranství, které je komponováno jako velkorysý centrální a shromažďovací prostor středoškolského areálu (gymnázium, internát, jídelna a nedaleká střední technická škola). • Porota však nepovažuje předložené řešení za (ekonomicky) přiměřenou odpověď na soutěžní zadání, protože návrh samotného objektu haly je tímto velkoryse (a nákladně) pojatým řešením parteru neopominutelně podmíněn.

 

Ostatné súťažné návrhy:

Návrh č. 3 - achatz kolb architekten  (Nemecko)
Autori návrhu: Michael Kolb, Daniel Achatz, Achim Achatz

 

Návrh č. 4 - ATELIER ADIP
Autori návrhu: Ing. arch. Vladimír Pošepný, Ing. arch. Jan Čížek, Ing. arch. Adéla Dvořáková

 

Návrh č. 6 - Ateliér DPK
Autori návrhu: Ing. arch. Michal Měřínský, Ing. Luděk Rohovský
Spolupráca: Ing. Václav Přikryl, Ing. arch. Lukáš Scholz, Ing. Petr Soldán, Ing. Pavel Vogel

 

Návrh č. 7 - architekt Fabio Comici (Taliansko)

 

Návrh č. 8 - Technico Opava 
Autori návrhu: Ing. Matěj Kudlík, Ing. arch. Simona Machalová
Spolupráca: Ing. arch. Nikola Martiníková, Monika Červeňáková, Jakub Sglunda, Ing. Dušan Halama, Ing. Ivana Bednárková, Dominik Černoch, Martin Plesník, Adam Skácelík, Ing. Eliška Latoňová, Ing. Magdaléna Pavlíčková

 

Návrh č. 9 - Grulich architekti 
Autori návrhu: Ing. arch. David Grulich, Ing. Aleš Tuček

 

Návrh č. 10 - N/A (Slovensko)
Autori návrhu: Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. Maroš Greš, Igor Machata, Mária Novotná
Spolupráca - LABAK

 

Návrh č. 12 - 2021 (Slovensko)
Autori návrhu: Ing. Arch. Peter Lényi, Ing. Arch. Marián Lucký, Ing. Arch. Ondrej Marko, Ing. Arch. Jana Kvasniaková, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. Arch. Lenka Borecká

 

Návrh č. 13 - Mgr. A. Marek Topič

 

Návrh č. 14 - SIAL architekti a inženýři 
Autori návrhu: Doc. Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Helena Hlávková
Spoluautor: Ing. arch. Jiří Chmelík
Spolupráca: Ing. Vít Šrámek, Ing. Martin Mašek, Ing. arch. Jiří Lukáš, Ing. arch. Eva Erlebachová

 

Návrh č. 15  - Jan Horký

 

Návrh č. 16 - OBERMEYER HELIKA 
Autori návrhu: Ing. Arch. Jana Pražáková, Ing. Arch. Přemysl Kotoul

 

Návrh č. 19 - Pavlíček Hulín architekti
Autori návrhu: Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. arch, M. arch.Jiří Pavlíček, Ph.D

 

Návrh č. 20 - OKULET
Autori návrhu: Ing. arch. Anna Blažková, Michal Liska
Spoluautor: Petr Benedikt
Spolupráca: Ing. Irena Benediktová, MgA. et Ing. arch. Anna Volf

 

Návrh č. 21 - Ing. arch. Ondřej Busta
Autori návrhu: Ing. arch. Ondřej Busta, Ing. arch. Robert Damec, Ing. arch. Helena Busta, Bc. Igor Nesterov, Bc. Jiří Valenta

 

Návrh č. 23 - KAVA
Autori návrhu: MgA. Jonáš Krýzl, Ing. arch. Adam Bažant
Spoluautori: Ing.arch. Jakub Konata, Ing.arch., MgA. Jan Novotný, Robert Seidl, Bc. Viktorie Dostálová

 

Návrh č. 24 - Studio Perspektiv
Autori návrhu: Ing. arch Martin Stára, Ing. arch Jan Antal
Spoluautori: Ing. arch Eduard Mosieienkov, Ing. arch Yana Štěpánková, Bc. Silvia Snopková, Ing. arch Vojtěch Hasalík
Spolupráca: Bc. Monika Škardová, Adéla Pivoňková

 

Návrh č. 26 - Ing. arch. Petr Sova

 

Návrh č. 27 - caraa.cz 
Autori návrhu: Ing. arch. Štěpán Kubíček, Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Lenka Levíčková

 

Návrh č. 32 - Ting 
Autori návrhu: MgA. Štěpán Toman, Petr Štefek

 

Návrh č. 33 - Ing. arch. Daniel Kříž

Protokol o priebehu súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím