Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. apríl 2020
1
3604

Kolektív studený architekti zvíťazil v kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži "Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka"

Do otvorenej architektonickej súťaže sa prihlásilo 35 autorských kolektívov, vrátane viacerých slovenských ateliérov.
Kolektív studený architekti  zvíťazil v kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži "Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka"

Predmetom súťaže bolo spracovanie návrhu architektonického a projektového riešenia športovej haly, ktorá má prioritne slúžiť trom novopackým stredným školám. Cieľom vyhlasovateľa je realizácia dôstojných priestorov pre kvalitnú výučbu telesnej výchovy a voľnočasové pohybové aktivity mládeže. Hala by mala byť plnohodnotne využitá aj vo večerných hodinách aj cez víkendy. Do otvorenej architektonickej súťaže sa prihlásilo 35 autorských kolektívov.

Porota zasadala v zložení:

Riadni členovia poroty - závislí:
Mgr. Martina Berdychová, námestníčka hejtmana Královéhradeckého kraja
Mgr. Josef Cogan, starosta mesta Nová Paka
Ing. Václav Nýč, vedúci odboru investícií
Riadni členovia poroty - nezávislí:
Ing. arch. Pavla Pannová
Ing. arch. Marek Janatka
Ing. arch. Marek Wajsar
Ing. arch. Aleš Papp

Hodnotiaca komisia určila poradie nasledovne:

1. miesto - 430 000,- Kč
studený architekti
Ing. Akad. arch. Ján Studený
Mag. arch. ArtD. Peter Stec , Ing. arch. Maroš Bátora ,
Spolupráca:  Ing. arch. Júlia Kolláthová

Hodnotenie: poroty:
• Porota ocenila zejména průnik nesporných estetických kvalit s požadavky zadavatele a parametry řešeného území • Navržený objem je díky své důsledné kompaktnosti a přimknutím se k budově gymnázia velmi úsporný s ohledem na investiční i provozní náklady • Pragmatický a inovativní návrh prezentuje nenásilné a zcela adekvátní zasazení objektu do terénu a urbanistického kontextu • Návrh velice efektivně propojuje nový objem s budovou gymnázia. Na velmi pečlivě sestaveném dispozičním řešení je prezentována vzájemná podpora obou provozů • Detaily provozního řešení doporučuje porota v případě dopracování projektu dořešit v součinnosti se zadavatelem, prověřit dimenze a uspořádání vstupního vestibulu ve vztahu k prostoru lezecké stěny • Ačkoli se jeví deklarované náklady zjevně podhodnocené, dospěla porota k názoru, že vzhledem k velmi úspornému objemu navrhované stavby a jejímu konstrukčnímu a materiálovému řešení budou zřejmě výsledné investiční i provozní náklady stavby nejnižší ze všech soutěžních návrhů.

Doplnené o poznámku autorov: Pre ilustráciu interiéru telocvične autori odkazujú k referenčnému projektu -  https://www.archdaily.com/914774/weiden-secondary-school-karamuk-kuo

 

2. miesto - čiastka 220 000,- Kč
Ing. arch. Martin Gaberle, Ing. arch. Lucie Roubalová DiS.
Spoluautor: Ing. arch. Bořek Peška , Spolupracovníci: Jan Fiala, Jakub Kulhavý

Hodnotenir poroty:
• Porota ocenila uměřenost architektonického výrazu a kompozici stavby, která svým členěním jednak dobře reaguje na sousedící objekt gymnázia, jednak změkčuje hmotu samotného objektu haly • Návrh přináší úsporné dispoziční řešení a adekvátní odpověď na požadavek zadavatele na využití haly pro výuku i veřejnost • Porota doporučuje v rámci případného dopracování návrhu zabývat se rozšířením prostoru lezecké stěny pro jeho lepší využitelnost, důsledně bezbariérovým řešením vnitřního provozu a rozsahem parkovacích ploch v předprostoru haly

 

3. miesto - čiastka 100 000,- Kč
Apropos Architects
Autori: Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová
Ing. arch. Magdaléna Havlová,
Spolupráca: Ing.arch. Jan Stibral, Avocado Fresh

Hodnotenie poroty:
• Porota oceňuje přiměřenost a proveditelnost navrženého řešení včetně architektonického řešení interiérů • Kladně je hodnocen přívětivý nástup do navrženého objektu. Díky ambitnímu vzhledu fasády je nový objekt důstojným partnerem budově gymnázia • Kladně bylo hodnoceno horizontální členění objektu, které srozumitelně člení navržený objem • Kladně byla hodnocena průchodnost navrženého veřejného prostoru nádvoří, které porota vnímá jako vhodnou platformu pro další aktivity a shromažďování se sportovců, žáků školy i dalších uživatelů komplexu. Jeho konkrétní vzhled bude potřeba v případě dopracování projektu upřesnit. • Dispoziční řešení je kompaktní a funkční. Konkrétní detaily však bude, v případě dopracování návrhu, potřeba revidovat se zadavatelem.

 

Odmena - čiastka 50 000,- Kč
Ing. arch. Tomáš Hanus, Ing. arch. Jan Holub

Hodnotenie poroty:
• Porota udělila návrhu odměnu za koncepčně silné a architektonicky i provozně dobře zvládnuté a detailně zpracované řešení vnějšího prostranství, které je komponováno jako velkorysý centrální a shromažďovací prostor středoškolského areálu (gymnázium, internát, jídelna a nedaleká střední technická škola). • Porota však nepovažuje předložené řešení za (ekonomicky) přiměřenou odpověď na soutěžní zadání, protože návrh samotného objektu haly je tímto velkoryse (a nákladně) pojatým řešením parteru neopominutelně podmíněn.

 

Ostatné súťažné návrhy:

Návrh č. 3 - achatz kolb architekten  (Nemecko)
Autori návrhu: Michael Kolb, Daniel Achatz, Achim Achatz

 

Návrh č. 4 - ATELIER ADIP
Autori návrhu: Ing. arch. Vladimír Pošepný, Ing. arch. Jan Čížek, Ing. arch. Adéla Dvořáková

 

Návrh č. 6 - Ateliér DPK
Autori návrhu: Ing. arch. Michal Měřínský, Ing. Luděk Rohovský
Spolupráca: Ing. Václav Přikryl, Ing. arch. Lukáš Scholz, Ing. Petr Soldán, Ing. Pavel Vogel

 

Návrh č. 7 - architekt Fabio Comici (Taliansko)

 

Návrh č. 8 - Technico Opava 
Autori návrhu: Ing. Matěj Kudlík, Ing. arch. Simona Machalová
Spolupráca: Ing. arch. Nikola Martiníková, Monika Červeňáková, Jakub Sglunda, Ing. Dušan Halama, Ing. Ivana Bednárková, Dominik Černoch, Martin Plesník, Adam Skácelík, Ing. Eliška Latoňová, Ing. Magdaléna Pavlíčková

 

Návrh č. 9 - Grulich architekti 
Autori návrhu: Ing. arch. David Grulich, Ing. Aleš Tuček

 

Návrh č. 10 - N/A (Slovensko)
Autori návrhu: Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. Maroš Greš, Igor Machata, Mária Novotná
Spolupráca - LABAK

 

Návrh č. 12 - 2021 (Slovensko)
Autori návrhu: Ing. Arch. Peter Lényi, Ing. Arch. Marián Lucký, Ing. Arch. Ondrej Marko, Ing. Arch. Jana Kvasniaková, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. Arch. Lenka Borecká

 

Návrh č. 13 - Mgr. A. Marek Topič

 

Návrh č. 14 - SIAL architekti a inženýři 
Autori návrhu: Doc. Ing. arch. Jiří Buček, Ing. arch. Helena Hlávková
Spoluautor: Ing. arch. Jiří Chmelík
Spolupráca: Ing. Vít Šrámek, Ing. Martin Mašek, Ing. arch. Jiří Lukáš, Ing. arch. Eva Erlebachová

 

Návrh č. 15  - Jan Horký

 

Návrh č. 16 - OBERMEYER HELIKA 
Autori návrhu: Ing. Arch. Jana Pražáková, Ing. Arch. Přemysl Kotoul

 

Návrh č. 19 - Pavlíček Hulín architekti
Autori návrhu: Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. arch, M. arch.Jiří Pavlíček, Ph.D

 

Návrh č. 20 - OKULET
Autori návrhu: Ing. arch. Anna Blažková, Michal Liska
Spoluautor: Petr Benedikt
Spolupráca: Ing. Irena Benediktová, MgA. et Ing. arch. Anna Volf

 

Návrh č. 21 - Ing. arch. Ondřej Busta
Autori návrhu: Ing. arch. Ondřej Busta, Ing. arch. Robert Damec, Ing. arch. Helena Busta, Bc. Igor Nesterov, Bc. Jiří Valenta

 

Návrh č. 23 - KAVA
Autori návrhu: MgA. Jonáš Krýzl, Ing. arch. Adam Bažant
Spoluautori: Ing.arch. Jakub Konata, Ing.arch., MgA. Jan Novotný, Robert Seidl, Bc. Viktorie Dostálová

 

Návrh č. 24 - Studio Perspektiv
Autori návrhu: Ing. arch Martin Stára, Ing. arch Jan Antal
Spoluautori: Ing. arch Eduard Mosieienkov, Ing. arch Yana Štěpánková, Bc. Silvia Snopková, Ing. arch Vojtěch Hasalík
Spolupráca: Bc. Monika Škardová, Adéla Pivoňková

 

Návrh č. 26 - Ing. arch. Petr Sova

 

Návrh č. 27 - caraa.cz 
Autori návrhu: Ing. arch. Štěpán Kubíček, Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Lenka Levíčková

 

Návrh č. 32 - Ting 
Autori návrhu: MgA. Štěpán Toman, Petr Štefek

 

Návrh č. 33 - Ing. arch. Daniel Kříž

Protokol o priebehu súťaže:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím