Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. február 2021
2
901

V súťaži "Zámecký park v Ostravě Porubě" zvíťazil slovenský ateliér LABAK

Laboratórium architektúry krajiny podľa slov poroty pristúpilo k stvárneniu parku s pokorou. Návrh zachováva priestorové kvality, na ktorých stavia a vyzdvihuje hodnoty lokalit.
V súťaži "Zámecký park v Ostravě Porubě" zvíťazil slovenský ateliér LABAK

Predmetom súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Ostrava, bolo spracovanie krajinársko-urbanistického návrhu na riešenie priestoru s názvom „Zámecký park v Ostravě Porubě“. Cieľom vyhlasovateľa je vytvorenie celistvého parkového územia. Zámocký park vznikol z niekdajšej panskej záhrady. Je súčasťou mestskej pamiatkovej zóny, s dominantou Porubského zámku. Park je od roku 1994 významným krajinným prvkom. Blízko parku je rybník, ktorý slúži predovšetkým rybárom. Táto zelená oáza spája takzvanú Starú a novú Porubu. Pozdĺž južnej časti Zámockého parku vedie ulica Nad Porubkou / Vřesinská, ktorá ho oddeľuje od rybníka a pôvodnej obce. Západnú časť parkovej úpravy ohraničuje Dom farnosti a kostol sv. Mikuláša. 

Porota rozhodla o výsledkoch jednokolovej krajinársko-urbanistickej súťaže druhý januárový týždeň nasledovne:

 

1. cena (400 000,- Kč) - Laboratórium architektúry krajiny 
Autori: Ing. Michal Marcinov , Ing. arch. Matúš Antolík, Ema Krakovská , Simona Svitková

Hodnotenie poroty:

Návrh přikračuje k parku s nepochybnou pokorou, zachovává jeho prostorové kvality, aniž by se lísal povrchními gesty. Návrh staví na stávajících hodnotách lokality a vyzdvihuje je. Do parku vstupuje systémem pěších komunikací, jejichž hustota se zdá při povrchním pozorování příliš velká, ale je adekvátní vzhledem k relativně komplikovaném terénu. Porota pozitivně hodnotí práci s předpolím a okolím zámku, rovněž tak propojení se stávajícím rybníkem. Porota dále pozitivně hodnotí řešení uličního profilu Nábřeží Svazu Protifašistických bojovníků, řešení předpolí Porubského oblouku, řešení dvou sportovišť a okolí radnice.

Návrh vytváří prostorovou matrici, ke které lze přidávat další prvky, na příklad mobiliář a výtvarná díla, aniž by došlo k narušení ducha místa. Předložené dopravní řešení, ač pozitivně řeší jeden z fundamentálních problému parku, se zdá v krátkém časovém horizontu těžko realizovatelné.

Proměna ulice na korzo ale výrazně zlepšuje kvalitu celého parku. Některá spojení parkových cest je nutno podrobit revizi, porota doporučuje eliminovat travnaté ostrůvky, plochu mezi zdvojenou vozovkou. Okolo věže doporučuje lépe řešit přechod velkoryse řešeného předpolí oblouku do parku. Informace o krajinářských úpravách vegetace je potřeba dále doplnit a specifikovat. Některé položky zpevněných ploch se zdají být podhodnoceny a stejně tak provozní náklady. Z hlediska koncepce dopravy se jedná o jednoznačné řešení, které spočívá v žádoucím řešení zklidnění ul. Nábřeží SPB. Uzavření průjezdu ul. Nad Porubkou však musí umožnit nikoliv okamžité, ale postupné omezování provozu, a to až k úplnému uzavření pro veřejný provoz IAD. Podrobně bude nutno dořešit (s ohledem na realizaci všech etap úprav parku a jeho okolí) v následující fázi dopracování architektonické studie. Pěší prostupnost, přístup do parku a bezbariérovost je rámcově řešena adekvátně okolí a v kontextu vnitřního využití parku. K dopracování je propojení JZ nároží oblouku s parkem, zpřesnění cestní sítě parku s ohledem na reliéf terénu a případné napojení do parku od kostela a fary.

Přechody na zvýšených prazích jsou hodnoceny pozitivně, nutno dořešit v kontextu autobusové dopravy v ul. Nábřeží SPB. Hodnotné je řešení propojení ul. SPB kolem zámku směrem k rybníku. Prostor Oblouku je nejslabší částí návrhu dopravního řešení, ponechání současného stavu není adekvátní revitalizovanému prostoru, navrhovaná následná fáze formou kruhového objezdu (turbookružního řešení) přináší spíše další řadu nejen dopravních, ale i urbanisticko-krajinných i architektonických úskalí. Zde je největší prostor pro dopracování v rámci architektonické studie. Otázkou je dále ukončení, resp. návaznost promenády na východním konci pod Obloukem. Citlivost řešení statické dopravy je adekvátní prostoru vč. kapacit, pozitivem jsou menší v území rozprostřené plochy pro parkování k různým funkcím. Pozitivní je absence parkování při jižní hraně Nábřeží SPB a lepší kontakt s parkem a řešený provoz jízdních kol. Kolizní může být nové stromořadí v této linii s nově přeloženým vedením horkovodu.

Návrh lze hodnotit jako hospodárný a ekonomicky udržitelný, a to především z hlediska celkové koncepce, včetně zeleně. Návrh celkově cenově odpovídá požadavkům zadavatele, nicméně v jednotlivých položkách je shledán nesoulad s cenami dle aktuální výše stanovené ÚRS. Jeví se, že návrh neobsahuje reálné provozní náklady na následnou péči parku na 1 rok. Tyto náklady jsou výrazně podhodnocené. Z hlediska zeleně park není zatěžován náročnými prvky, ale naopak představuje ekonomicky udržitelné řešení, které zároveň neubírá nic na estetice a představuje soudobé řešení.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. cena nebola udelená

3. cena (150 000,- Kč) - Šmídová Landscape Architects
Autorka: Ing. Štěpánka Šmídová

Hodnotenie poroty:

Z hlediska koncepce dopravy návrh splňuje očekávání zadavatele - maximální zklidnění ul. Nábřeží SPB, zachování průjezdu ul. Nad Porubkou a její zklidnění. Pozitivní a inspirativní je řešení dopravy v prostoru Oblouku, které porota hodnotí jako realistické a ze všech předložených návrhu nejvíce přínosné v kontextu výhledové funkce celého území. Otázkou je nadále přiblížení k vnitřním fasádám Oblouku. Pěší prostupnost a bezbariérovost je řešena dostatečně vyjma napojení na okolí kostela, fary a úřadu (nad a pod prostorem sportovního parku) a absence chodníku podél ul. Nad Porubkou směr autobusová zastávka Dělnická.

Porota oceňuje jednoznačné propojení sídliště a rybníku, avšak způsob ztvárnění je zbytečně ambiciózní na úkor zámku a jeho okolí. Přerušení této osy dvěma přejezdy motorovou dopravou jde proti této jednoznačnosti funkce navrhované kolonády. Parkování přímo před vchodem do zámku též není adekvátní významu prostoru. Ostatní statická doprava je řešena logicky a uspokojivě. Porota pozitivně hodnotí koncept dopravního řešení Porubského oblouku a snahu propojit Nábřeží SPB s prostorem parku a rybníku, stejně jako park s půlkruhovým náměstím.

Porota dále oceňuje přiměřenost řešení okolí rybníka. Méně by bylo více. Takto by šlo obecně charakterizovat tento návrh. Autoři považují ducha místa jako něco, co lze libovolně měnit. Park se stává záminkou k instalaci různých prostorových prvků, které předpokládají, že většina obyvatel / návštěvníků dává přednost sedavému způsobu života.

Návrh promenády je sice na první pohled velkorysý, ale v detailu působí těžkopádně a park nevhodně rozděluje. Návrh opomíjí zapojení zámku do parku. Návrh neřeší napojení od kostela směrem do parku, stejně jako napojení radnice na park. Řešení cest nedostatečně využívá možností parku. Navrhovaný projekt je rozpočtově nevyvážený. Zásadní část jedné etapy je směřována do jedné z položek, a to na úkor řešení celého parku.

Dílčí ceny v projektu jsou však reálné. Stejně tak náklady na údržbu. Zároveň však je celková ekonomická udržitelnost diskutabilní z pohledu správce.

 

Neocenený návrh: Pavla K. Kašubová
Autorka: Ing. Pavla K. Kašubová

Protokol o priebehu súťaže:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím